GIÁO ÁN DẠY dai so 9 (CN)

164 14 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:54

Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nhé! Ngày soạn: 13/ 08/ 2017 Ngày dạy: 15/ 08/2017 Tuần1 : CHƯƠNG Tiết 1: I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA §1 CĂN BẬC HAI I Mục tiêu: - Nắm đònh nghóa, ký hiệu bậc hai số học số không âm - Biết liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự dùng liên hệ để so sánh số II Phương tiện dạy học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập, câu hỏi, đònh lý, đònh nghóa Máy tính bỏ túi, bút III Tiến trình dạy: Hoạt động Hoạt động Ghi bảng thầy trò Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình môn toán Đại số phút - Giới thiệu chương - Nghe giáo viên giới trình môn thiệu Hoạt động 2: Căn bậc hai số học 15 phút Căn bậc hai số học Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số ? Nêu đònh nghóa bậc hai số không âm? ? Với số a dương có bậc hai? Cho ví dụ? ? Số có bậc hai? ? Làm tập ?1 ? ! Các số 3; ; 0.5; bậc hai số học 9; ; 0.25; Vậy bậc hai số học số? - Nêu nội dung ý cách viết Giải thích hai chiều cách viết để HS khắc sâu ? Làm tập ?2 ? ! Phép toán tìm bậc hai số học số không âm phép khai phương ! Khi biết bậc hai số học ta dễ dàng xác đònh Tặng thầy cô giáo nhé! - Trả lời: x = a ⇔ x2 = a c că n bậ c hai: 3; -3 a cócá 2 b ; − 3 c 0.5; -0.5 d 2; - Đònh nghóa: (SGK) ?1 - Có hai bậc hai: a; − a Số có bậc hai 3; − - Số có bậc hai = - (từng HS trình bày) - Trả lời SGK - Nghe giảng Ví dụ: - Căn bậc hai số học 16 16 - Căn bậc hai số học 5là Chú yù: (SGK) Ta vieát: x ≥ x= a⇔  x = - Trả lời trực tiếp ?2 49 = 7, ≥ và72 = 49 - Nghe GV giảng - Trình bày bảng ?3 a 64 - Căn bậc hai số học 64 - Các bậc hai là: 8; -8 ? Làm tập ?3 ? Hoạt động 3: So sánh bậc hai 13 phút So sánh bậc hai Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nhé! ! Cho hai số a, b - Nếu a < b không âm, a < b so sánh a b ? a< b ? Điều ngược lại có - Nếu a < b a < b không? ! Yêu cầu HS đọc ví - Xem ví dụ dụ SGK ? Tương tự ví dụ làm tập ?4 ? - Trình bày bảng Đònh lí: Với hai số a, b không aâm, ta coù: a < b ⇔ a< b ?4 a.Ta có: = 16 Vì 16 > 15 a.Ta có: = 16 Vì 16 nên 16 > 15 hay > 15 > 15 neân 16 > 15 hay b.Ta có: = Vì < 11 > 15 neân < 11 hay < 11 b.Ta coù: = Vì < ? Tương tự ví dụ ?5 làm tập ?5 ? 11 nên < 11 hay a.Ta co ù: = Vì x > < 11 (theo nhóm) x > - Chia nhóm thực b.Ta có: = Vì x < x < a Ta có : = Vì Vaäy ≤ x < x > x > b Ta coù: = Vì x < x < Vậy ≤ x < Hoạt động 4: Củng cố ? Bài tập trang - HS trả lời miệng SGK? (HS trả lời miệng, GV nhận xét kết quả) - Dùng máy tính ? Làm tập tarng SGK? 10 phút Luyện tập Bài 3/tr6 SGK a x2 = 2=> x1,2 ≈ ±1,414 b.x2 = 3=> x1,2 ≈ ±1,732 c.x2 = 3,5=> x1,2 ≈ ±1,871 d.x2 = 4,12=> x1,2 ≈ ±2,030 Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà phút - Bài tập nhà: 2; trang SGK - Chuẩn bò “Căn bậc hai đẳng thức Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ A2 = A ” – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nhé! Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 1: Tiết 2: §2 CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A = A I Mục tiêu: - Học sinh biết cách tìm tập xác đònh (điều kiện có nghóa) A - Có kỹ thực biểu thức A không phức tạp - Biết cách chứng minh đònh lý a = a vận dụng đẳng thức A2 = A để rút gọn biểu thức II Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò bảng nhóm bút viết, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra cũ phút -Hai HS lên bảng -HS1: ? Đònh nghóa bậc hai -HS1: Phát biểu đònh số học a Viết nghóa SGK dạng ký hiệu x ≥0  x = a ? Các khẳng đònh sau x = a hay sai a)Đ; b)S c)Đ a) Căn bậc hai 64 –8 ( a ≥0) b) 64 = m8; c) ( 3) =3 -HS2: ? Phát biểu đònh -HS2: Phát biểu đònh lý so sánh bậc nghóa SGK hai số học a ) x = 15 => x = 152 = 225 ? Làm tập Trang b)2 x =14 => x = => x = 49 SGK -GV nhận xét cho điểm đặt vấn đề vào mới: Mở rộng bậc hai số không âm, ta có thức bậc hai Hoạt động 2: Căn thức bậc hai Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ 15 phút – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nhé! Căn thức bậc hai: ? Hs đọc trả lời ? ? Vì AB = 25 − x -Một HS đọc to ? -Hs trả lời : Trong tam giác vuông ABC AB2+BC2 = AC2 (đlý Pita-go) AB2+x2 = 52 => AB2 =25 -x2 =>AB = 25 − x (vì AB>0) -Với A biểu thức đại số, người ta gọi A thức bậc hai A, A gọi biểu thức lấy hay biểu thức dấu - A xác đònh ⇔ A ≥ -HS đọc ví dụ SGK -Thì 3x nghóa -Một HS lên bảng − 2x xác đònh − x ≥ ⇔ ≥ x ⇔ x ≤ 2,5 ? HS làm Bài Trang 10 – -HS trả lời miệng SGK (GV đưa nội dung lên a ) a có nghóa ⇔ bảng phụ) a ≥ 0⇔ a≥ b) −5a có nghóa ⇔ − 5a ≥ ⇔ a ≤ - A xác đònh (hay có nghóa) A lấy giá trò không âm -Ví dụ 1: 3x thức bậc hai 3x; 3x xác đònh 3x ≥ 3x ⇔ x ≥ Vậy x ≥ 3x có nghóa -GV giới thiệu 25 − x thức bậc hai 25 – x2, 25 – x2 làbiểu thức lấy căn, hay biểu thức dấu ? Vậy A xác đònh (có nghóa khi) A lấy giá trò ? Một HS đọc ví dụ SGK ? Nếu x = - ? HS làm ? Hoạt động 3: Hằng đẳng thức a2 = a Hằng đẳng thức Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ -HS tự ghi 13 phút A2 = A – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số ? HS làm ? (Đề đưa lên bảng phụ) ? Nhận xét làm bạn ? a a có quan hệ -GV đưa đònh lý ? Để CM a = a ta CM điều kiện gì? ? Hãy CM điều kiện ? Yêu cầu HS tư đọc ví dụ + ví dụ giải SGK ? HS Tr 10 SGK (Đề đưalên bảng phụ) Tặng thầy cô giáo nhé! -Hai HS lên bảng điền a -2 -1 a 4 2 a2 -Neáu a0 x >1 −1 + x d) Vì x2 ≥ với x nên x2 + ≥ với x Do + x có nghóa với x – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS … Giáo án Đại số Bài 13 Trang 11 SGK Rút gọn biểu thức sau: a )2 a − 5a với a 0 II Chuẩn bò giáo viên học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụï, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò, bảng nhóm, bút viết, máy tính bỏ túi, thức kẻ III Tiến trình dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Họat động : Công thức nghiệm ( 20 phút ) -GV: Theo bước giải phương trình 2x2 -8x +1 = ví dụ (1) biến đổi phương ax2 + bx = − c trình : b c ax2 + bx + c = 0(1) x2 + x = − (vì a ≠ 0) a a ? chuyeån c sang … GHI BẢNG 1/ Công thức nghiệm: Biến đổi phương trình tổng quaùt b b b c + ( )2 = ( )2 − 2a 2a 2a a tử b b − 4ac b b (x + )2 = (2) x = 2x thêm vào 2a 4a2 a 2a -HS: ý nghe hai vế biểu thức -GV: Hướng dẫn tiếp: Đặt ∆ = b2 − 4ac -Bây người ta dùng phương trình (2), ta xét trường hợp xảy ∆ = b − 4ac để suy phương trình có nghiệm -GV: Yêu cầu HS làm ?1 ? Nếu ∆ = b2 − 4ac >0 phương trình(2) suy ? Do phương trình (1) có hai nghiệm …… ? Chia hai vế cho … ? Tách hạng x2 + 2.x Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….155 Giáo án Đại số ? Nếu ∆ = b2 − 4ac =0 phương trình (2) suy … ? Do phương trình (1) có nghiệm ? Nếu ∆ = b2 − 4ac phương trình (1) vô nghiệm Tặng thầy cô giáo nhé! − Nế u V>0 pt(2) suy ax2 + bx + c = 0(a ≠ 0)(1) b b2 − 4ac = 2a 2a đópt(1) cóhai nghiệ m ax2 + bx = − c x+ −b + V −b − V x1= ; x2 = 2a 2a − Nế u V=0 pt(2) suy b x+ = đópt(1) có 2a b nghiệ m ké p: x1=x2=2a −Nế u V0 pt(2) suy b b2 − 4ac x+ = 2a 2a đópt(1) cóhai nghiệm − b+ V − b− V x1= ; x2 = 2a 2a − Nếu V=0 pt(2) suy b x + = đópt(1) có 2a b nghiệm kép: x1=x2=2a − Nếu V0=> ∆ >0=>p * Tính ∆ = b2 − 4ac =52 -4.3.(hương trình có hai 1) nghiệm phân bieät =25+12=37>0=> ∆ >0=>p −5+ 37 −5− 37 x1= ; x2 = hương trình có hai nghiệm 6 phân biệt -HS: hoạt quả: động Kết x1= −5+ 37 −5− 37 ; x2 = 6 a)5x2 − x + = (a=5;b=1;=2) ∆ = b2 − 4ac =(-1)2 -4.5.2 = – 40 => ∆ phương trình cho vô nghiệm Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….156 Giáo án Đại số c) − x2 + x + = ? Qua ví dụ em có rút ý Tặng thầy cô giáo nhé! b)4x2 − 4x + 1= 0(a=4;b=4;c=1) ∆ = b2 − 4ac =(-4)2 – 4.4.1= 16 -16 = => ∆ =0 => phương trình cho có nghiệm keùp −(−4) x1= x2 = = 2.4 2 c) − x + x + = (a=1;b=1;c=5) ∆ = b2 − 4ac = – 4.(-1).5 = + 20 =21 >0 => ∆ >0 => phương trình cho có hai nghiệm phân biệt −1+ 21 −1− 21 x1= ; x2 = −2 −2 -HS: Neáu phương trình ax2 + bx + c = (a ≠ 0) có a c trái dấu, tức a.c0 phương trình có hai nghiệm phân biệt * Chú ý: Nếu phương trình ax2 + bx + c = (a ≠ 0) coù a c trái dấu, tức a.c0 phương trình có hai nghiệm phân biệt Họat động : Củng cố ? Phát biểu lại tóm tắt kết luận phương trình bậc hai Bài 15(a): Tr 45 SGK (7 phút ) -HS: -Trả lời SGK a=7; b = -2; c = ∆ = b2 − 4ac =4 – 4.7.3 phương trình cho vô nghiệm Họat động : Hướng dẫn nhà ( phút ) +Học theo ghi SGK +BTVN: 15+16 SGK SBT +Chuẩn bò Ngày Ngày dạy: Tuần Tiết soạn § LUYỆN TẬP I Mục tiêu: • Hs củng cố trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt, vô nghiệm, nghiệm kép • HS có kỹ giải phương trình bậc hai, biết đoán nhận denta >0 II Chuẩn bò giáo viên học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụï, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò, bảng nhóm, bút viết, máy tính bỏ túi, thức kẻ Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….157 ^^ Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nhé! III Tiến trình dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Họat động : Bài cũ ( ? Phát biểu lại tóm tắt kết luận phương trình bậc hai Bài 15(b,c,d): Tr 45 SGK HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 10 phút ) -HS: Trả lời SGK Bài 15: Kết quả: b)5x2 + 10x + = Tích a.c = 5.2 =10>0 b)5x2 + 10x + = phương trình có hai nghiệm phân biệt 2 c) x2 + 7x + = c) x2 + 7x + = 3 Tích a.c = 1/.2/3=1/3>0 =>phương trình có hai nghiệm phân bieät d)1,7x − 1,2x − 2,1 = d)1,7x2 − 1,2x − 2,1= -GV: Nhận xét đánh Tích a.c>0 => phương giá cho điểm trình có hai nghiệm phân biệt Họat động : Luyện tập 33 ( phút ) Bài 16 Tr 45 SGK Dùng công thức nghiệm phương trình bậc hai để giải phương trình sau: -HS: Lên bảng làm a)2x2 − 7x + = -HS: Lên bảng làm b)6x + x + = c)6x2 + x − = -HS: Lên bảng làm Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ GHI BẢNG Bài 15: Kết quả: b)5x2 + 10x + = Tích a.c = 5.2 =10>0 phương trình có hai nghiệm phân biệt c) x2 + 7x + = Tích a.c = 1/.2/3=1/3>0 =>phương trình có hai nghiệm phân biệt d)1,7x2 − 1,2x − 2,1= Tích a.c>0 => phương trình có hai nghiệm phân biệt Bài 16: Tr 45 SGK Dùng công thức nghiệm phương trình bậc hai để giải phương trình sau: -Giải2 a)2x − 7x + = (a=2; b=-7;c=3) ∆ = b2 − 4ac =49 -24 =25>0 => ∆ >0=>phương trình cho có hai nghiệm phân biệt 7+ 7− x1= = 3; x2 = = 4 2 b)6x + x + = (a=6; b=1; c =5) ∆ = b2 − 4ac =1 -4.6.5 ∆ phương trình cho vô nghieäm c)6x2 + x − = 0(a=6;b = 1; c= -5) =1-4.6(-5) ∆ = b2 − 4ac =1+120 =121>0 => ∆ >0 => phương trình cho có hai nghiệm phân biệt – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….158 Giáo án Đại số Tặng thầy cô giáo nheù! −1+ 11 10 = = 12 12 −1− 11 12 x2 = = =1 12 12 d)3x2 + 5x + = (a=3;b=5;c=2) ∆ = b2 − 4ac =25-4.3.2=1>0=> -HS: Lên bảng làm phương trình có hai nghiệm phân biệt −5+ −5− x1= = ; x2 = = −1 6 -HS: Lên bảng làm e)y2 − 8y + 16 = 0(a=1;b=8;c=16) ∆ = b2 − 4ac =64-64=0=> ∆ =0=> phương trình có nghiệm kép y1= y2 = = 2 f )z − 24z + = 0(a=1;b=24;c=9 ∆ = b2 − 4ac =576-36=540>0 -HS: a=m; b = -2(2m-1); => ∆ >0 => phương trình có hai nghiệm phân bieät c=2 -Hs: ∆ =0 24 + 540 24 − 540 z1= ; z2 = -HS: ∆ = b2 − 4ac =0 2 {-2(m-1)}2 -4m.2=0 4{m2 -2m+1 -2m}=0 4(m2 -4m +1)=0  m= −   m= + -HS: Lên bảng làm d)3x + 5x + = e)y2 − 8y + 16 = f )z2 − 24z + = Bài 24: trang 41 SGK Hãy tìm giá trò m để phương trình có nghiệm kép mx2 -2(m-1)x+m+2=0(*) ? xác đònh hệ số a,b,c ? Để phương trình (*) có nghiệm kép … -GV: Hãy giải phương trình bậc hai theo m ? lưu ý điều kiện m x1= Họat động : Hướng dẫn nhà ( phút ) +Học theo ghi SGK +BTVN: 25+26 SGK +Chuẩn bò Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….159 Giáo án Đại số Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần Tiết Tặng thầy cô giáo nhé! § CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN I Mục tiêu: • Hs nắm công thức nghiệm thu gọn • HS có kỹ giải phương trình bậc hai, biết đoán nhận dùng ∆ ' II Chuẩn bò giáo viên học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụï, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò, bảng nhóm, bút viết, máy tính bỏ túi, thức kẻ III Tiến trình dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG THẦY TRÒ Họat động : Công thức nghiệm thu gọn ( 15 phút ) -GV: Đặt vấn đề: Đối với 1/ Công thức nghiệm phươngtrình ax + bx + c = thu gọn: (a ≠ 0) nhiều trường Đối với phương trình hợp đặt b = 2b’ ax2 + bx + c= (a ≠ 0) việc tính toán để giải b =2b’, ∆ ’ =b’2 -4ac phương trình đơn giản * Nếu ∆ ’>0 phương trình có hai nghiệm phân -HS: ∆ = b − 4ac ? Nếu đặt b = 2b’ bieät =4b’2 -4ac = 4(b’2 - ac) ∆ = b − 4ac -HS: ∆ =4 ∆ ’ −2b'+ 4∆ ' − b'+ ∆ ' x = = 2 =4b’ -4ac = 4(b’ - ac) a -GV: Kí hiệu ∆ ’ = b’2 – ac −2b'− 4∆ ' − b'− ∆ ' ∆ = … ∆ ’ -HS: x2 = = a -GV: Yêu cầu HS làm ?1 −2b'+ 4∆ ' − b'+ ∆ ' x = = * Neáu ’= phương ∆ ? Nếu ∆ ’>0 x1 = …; x2 2a trình có nghiệm kép =… x2 = -HS: ? Nếu ∆ ’ = … −2b'− 4∆ ' − b'− ∆ ' = 2a −2b' b' x1 = x2 = = 2a a -Phương trình vô nghiệm x1 = x2 = −2b' b' = 2a a * ∆ ’ x = ± 25 c) (2) x(4,2x + 5,46) = c)4,2x2 + 5,46x = 0(2) d)4x2 − 3x = 1− (3) -Giaûi2 (1) 25x = 16 16 x2 = => x = ± 25 (2) x(4,2x + 5,46) = d)4x2 − 3x = 1− (3) x =   x = −5,46 = −1,3  4,2 d) ? Hãy xác đònh hệ soá (3) 4x2 − 3x − 1+ = x =   x = −5,46 = −1,3  4,2 a = 4; b' = − 3;c = − (3) 4x2 − 3x − 1+ = ∆ ' = (− 3)2 − 4( − 1) a = 4; b' = − 3;c = − = 3− + = − ∆ ' = (− 3)2 − 4( −1) z ? Biểu diễn ∆ ' dạng bình phương tổng = ( − 2)2 > => phương trình cóhai nghiệ m phâ n biệ t: − + − −1 x1= = − − + 1− x2 = = Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ = 3− + = − = ( − 2)2 > => phương trình cóhai nghiệ m phâ n biệ t: − + − −1 x1= = − − + 1− x2 = = – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….162 Giáo án Đại số Bài 22: Không giải phương trình, cho biết phương trình sau có nghiệm a)15x2 + 4x − 2005 = −19 b) x − 7x + 1890 = ? Caên vào đâu để biết phương trình có nghiệm ? Hãy tính tích ac b) −19 x − 7x + 1890 = Baøi 24 SGK trang 50 Cho phát triển (ẩn x) x2 − 2(m− 1)x + m2 = a) Tính ∆ ' b) Với giá trò m phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép Vô nghiệm ? Để phương trình có hai nghiệm phân biệt … ? để phương trình nghiệm kép … ? để phương nghiệm … trình Tặng thầy cô giáo nhé! -HS: Dựa vào tích a.c -Nếu a.c phương trình có hai nghiệm phân biệt -HS: ∆ ' = {-(m-1)}2 –m2 =– 2m + -HS: … ∆ ' >0 – 2m + >0 2m -1/2 phương trình cho vô nghiệm Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ Bài 22: Không giải phương trình, cho biết phương trình sau có nghiệm a)15x2 + 4x − 2005 = −19 b) x − 7x + 1890 = -Giảia) Ta có: ac = 15.(-2005) phương trình cho có hai nghiệm phân biệt −19 1890 < b) Ta có: ac = => phương trình có hai nghiệm phân biệt Bài 24 SGK trang 50 Cho phát triển (ẩn x) x2 − 2(m− 1)x + m2 = a) Tính ∆ ' b) Với giá trò m phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép Vô nghiệm -Giảia) Ta có : ∆ ' = {-(m-1)}2 – m2 =– 2m + b) Để phương trình có hai nghiệm phân biệt : ∆ ' >0 – 2m + >0 2m -1/2 phương trình cho vô nghiệm Họat động : Hướng dẫn nhà ( phút ) +Học theo ghi SGK +BTVN: 21 + 23 SGK + tập sách tập +Chuẩn bò Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ – FB/Zalo: 0986 915 960Trường THCS ….164 ... 099 = 40 ,99 c)Tìm CBH số không âm nhỏ Ví dụ 3: Tìm 0, 00168 Ta biết 0,00168 = 16,8:10000 Do 0, 00168 = 16,8 10000 100 16,8 = 100.4, 099 = 0, 04 099 *Chú ý: (SGK) 10 phút – FB/Zalo: 098 6 91 5 96 0Trường... 1 492 − 76 15 = = 2 457 − 384 29 Giáo viên : Nguyễn Văn Tiến ^^ Bài 32 Tr 19 SGK a) 25 49 25 49 = 16 100 16 100 7 = = 10 24 = d) 1 492 − 76 15 = = 2 457 − 384 29 – FB/Zalo: 098 6 91 5 96 0Trường... nhỏ 100 Ví du 1ï: Tìm 1, 68 ≈ 1 ,96 N … … : 1,6 1, 29 : : Mẫu Ví dụ : Tìm 39, 18 ≈ 6, 2 59 – FB/Zalo: 098 6 91 5 96 0Trường THCS … 23 Giáo án Đại số 6,253+0,006=6,2 59 Vậy 39, 18 ≈ 6, 253 Tặng thầy cô giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN DẠY dai so 9 (CN) , GIÁO ÁN DẠY dai so 9 (CN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay