1.Baitaplon-Sang che

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:54

2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt bộ giáo dục đào tạo trờng đại học giao thông vận tải khoa sau đại học o0o Bài tập lớn Môn học sáng chế, thiết kế tối u tin học ứng dụng Họ tên học viên: Lớp: Trần Quốc Đạt Cao học Công trình-Khoá 11 Giảng viên hớng dẫn: PGS TS Nguyễn Viết Trung Hà nội, 10-2004 Bài tập Môn học sáng chế Đề bài: Hãy chọn thiết bị, sản phẩm tìm 07 quy luật sáng chế sản phẩm đa quy luật để cải tiến nó? Bài làm: Thiết bị đợc chọn để phân tích: - Tên thiết bị: Two Lasers Profiler (Hình vẽ) - Nớc sản xuất: Australia (Hình vẽ) - Giới thiệu thiết bị: Thiết bị Two Lasers sử dụng công nghệ Laser với tính năng: + Là thiết bị đại, tự động hoàn toàn, điều khiển thông qua máy tính đặt xe đo + Đo độ phẳng mặt đờng theo số độ gồ ghề quốc tế (IRI) + Đo độ nhám vĩ mô mặt đờng (Macrotexture) + Đo chiều sâu vệt lún bánh xe (Rut depth) + Tốc độ đo từ 32 km - 96 km - Nguyên tắc hoạt động: Thiết bị đợc gắn vào đuôi xe tiêu chuẩn, chạy 25 mm, tia laser đợc bắn lần, sau đợc phản hồi Thông qua phần mềm chuyên dụng, cho ta số liệu sau: Chiều dài đo, vận tốc đo, gia tốc đo, độ phẳng, độ nhám mặt đờng, chiều sâu vệt lún bánh xe Các quy luật sáng chế đợc áp dụng: - Quy tắc tăng nhanh hay giảm bớt tốc độ vận hành, tốc độ phản ứng hoá học: So với phơng pháp chuyền thống, thiết bị có tốc độ đo tốc độ dịch chuyển nhanh (dịch chuyển nh ô tô thông thờng) - Quy luật áp dụng trờng hoạt động vật lý khác nhau: quang häc, tõ trêng, ®iƯn tư - Quy lt “ghÐp nhiều chức vào cá thể: đo đợc chiều dài, tốc độ, gia tốc, độ gồ ghề, độ nhám mặt đờng - Quy luật sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận tuỳ theo chức độ bền, tuổi thọ phận: khung sư dơng thÐp, vá bäc b¶o vƯ sư dơng vËt liƯu composit, … - Quy lt “dïng lo¹i vËt liƯu tổng hợp, vật liệu composit: hệ thống vỏ bọc bảo vệ - Quy tắc áp dụng nguồn lợng sạch: dùng lợng điện - Quy luật thay đổi vị trí phận tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng: đo xong, mắt laser đợc thép bảo vệ - Quy lt “xÕp lång vµo vËn chun bảo quản: toàn hệ thống đợc xếp chồng vào vận chuyển Các quy luật sáng chế cần đợc áp dụng để cải tiến thiết bị: - Sử dụng quy tắc tăng nhanh hay giảm bớt tốc độ vận hành, tốc độ phản ứng hoá học: để đo đợc với vận tốc thấp - Sử dụng quy luật sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận tuỳ theo chức độ bền, tuổi thọ phận: để làm giảm giá thành thiÕt bÞ cã rÊt nhiỊu bé phËn dïng vËt liƯu tốt đắt tiền thực tế không cần dùng loại vật liệu tốt nh - Sử dụng quy tắc sinh học: để thiết kế vỏ bảo vệ phù hợp theo nguyên tắc khí động học để làm giảm sức cản không khí sinh di chun - Sư dơng quy luật thay đổi vị trí phận tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng: để bảo đảm cho phận gia tải, hệ thống đỡ sensor chắn, an toàn trình di chuyển bảo quản
- Xem thêm -

Xem thêm: 1.Baitaplon-Sang che, 1.Baitaplon-Sang che

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay