giao an HINH VUONG LOP 8

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:53

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 22: HÌNH VNG 1) MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: HS hiểu định nghĩa hình vng, thấy hình vng dạng đặc biệt hình chữ nhật hình thoi, tính chất hình vng 2) Kĩ năng: Biết vẽ hình vng, biết CM tứ giác hình vng 3) Thái độ: Học sinh u thích mơn học, thích thú với cách thức tổ chức 4) Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, hợp tác nhóm, phản xạ nhanh II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1) Chuẩn bị giáo viên: Soạn bài, thiết kế giáo án trình chiếu theo phần chơi 2) Chuẩn bị học sinh: Học kĩ hình chữ nhật, hình thoi III QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HS Tổ chức tiết học hình thức thi “Khám phá tri thức” CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU GIỜ (HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG) Phần thi khởi động(5') GV: Giới thiệu luật chơi thi: Cuộc thi nhóm 1, 2, 3, Các nhóm phải trải qua phần thi: Khởi động, vượt chướng ngại vật, đích Điểm đạt nhóm qua phần thi cập nhật bảng điểm Kết thúc phần thi cuối nhóm đạt nhiều điểm nhóm thắng Chúng ta đến với phần thi đầu tiên: Khởi động Mục tiêu: học sinh ơn lại tính chất hình chữ nhật hình thoi sở đưa tính chất hình vng Nhiệm vụ: Trong phần thi chia nhóm 1, nhóm vào đội 1, nhóm nhóm vào đội 2, hai đội chơi trò chơi tiếp sức, nhóm có số tính chất cạnh, góc, đường chéo hình học, Đội lựa chọn tính chất thích hợp cho hình chữ nhật, Đội lựa chọn tính chất thích hợp cho hình thoi, lưu ý thành viên lên lần, thành viên chỗ thành viên khác lên tiếp sức Các nhóm hồn thành phần chơi thời gian phút, tính chất 10 điểm Điểm tối đa 50 điểm, điểm đạt đội điểm chung cho hai nhóm phần thi khởi động Học sinh: Thực Sản phẩm: Bảng tính chất hồn thành GV: Chiếu kết cho nhóm kiểm chứng tích câu trả lời báo cáo điểm GV đánh giá – tuyên dương ý thức học tập nhóm Chúc mừng nhóm vượt qua phần thi khởi động xuất sắc, tính chất hình chữ nhật, hình thoi giúp em vượt qua thử thách phần thi tiếp theo: Phần thi vượt chướng ngại vật 2/ NỘI DUNG BÀI HỌC (HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC) (32’) Hoạt động 1: Phần thi Vượt chướng ngại vật (7’) + Mục tiêu: Giúp học sinh biết hình vng + Nhiệm vụ: Nghiên cứu, thảo luận tìm cách định nghĩa hình vng + Phương thức thực hiện: hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân + Sản phẩm: đưa định nghĩa VD hình ảnh thực tế hình vng 1/ Định nghĩa: GV ? Các nhóm thảo luận viết câu trả lời Phiếu học tập Mỗi ý trả lời 10 điểm, thời gian phút Tứ giác ABCD có đặc biệt? Tứ giác ABCD có AB = BC = CD = DA có góc vng A B D C Bài tập: Điền vào chỗ trống Tứ giác ABCD có đặc biệt? GV a) Tứ giác ABCD có góc (1) nên ABCD hình (2) b) Tứ giác ABCD có cạnh (3) .nên ABCD hình chiếu đáp án – Học sinh đánh giá báo điểm GV HS ? ? ? Ta gọi tứ giác ABCD hình vng chủ đề chơi hôm em khám phá kiến thức thú vị hình vng GV Ghi bảng tiết 22 – Hình vng Hoạt động chung lớp Em hiểu hình vng? * Định nghĩa: SGK Tứ giác ABCD hình vng nào? Tứ giác ABCD hình Nếu Tứ giác ABCD có vng  Aˆ  Bˆ Cˆ  Dˆ 900   em kết luận  AB  BC CD  DA  Aˆ  Bˆ Cˆ  Dˆ 900    AB  BC CD  DA tứ giác ABCD ? ? GV ? ? ? ? ? Hình vng có phải hình chữ nhật khơng? Vì sao? Hình vng có phải hình thoi khơng? Vì sao? Như hình vng hình chữ nhật đặc biệt hình thoi đặc biệt Hình vng đặc biệt hình chữ nhật, hình thoi điểm nào? Hãy định nghĩa hình vng sở hình * Nhận xét: chữ nhật? + Hình vng hình chữ Định nghĩa hình vng sở hình thoi? nhật có cạnh + Hình vng hình thoi có góc vng Vậy tứ giác vừa hình chữ nhật, vừa hình thoi? Quan sát xung quanh, lấy VD thực tế hình ảnh hình vng? Chiếu: Một số hình ảnh thực tế hình vng GV Yêu cầu hoạt động nhóm + Các thành viên nhóm thảo luận để vẽ hình vng có cạnh cm + Các thành viên nhóm vẽ vào vở, vẽ 10 điểm + Điểm vẽ nhóm tổng điểm thành viên nhóm GV cho nhóm trưởng nhóm kiểm tra báo cáo kết Chốt lại cách vẽ hình vng êke Hoạt động 2: Tính chất(15’) + Mục tiêu: Giúp học sinh nêu tính chất hình vng + Nhiệm vụ: Nghiên cứu, thảo luận tính chất hình vng + Phương thức thực hiện: GV cho HS Hoạt động cặp đôi, cá nhân + Sản phẩm: đưa tính chất ?1, 80(SGK/108) GV Trở lại với phần thi vượt chướng / Tính chất ngại vật đến với nhiệm vụ Hoạt động nhóm phút: Từ cách hiểu em hình vng Viết nhanh vào phiếu học tập tính chất góc, cạnh, đường chéo, tính chất đối xứng hình vng (Mỗi tính chất 10 điểm) GV yêu cầu nhóm chuyển chấm chéo Đưa tính chất hình vng GV ? GV Nói rõ tính chất hai đường chéo Ngồi hình vng có tính chất đối xứng, nhóm phát ra? GV chiếu khắc sâu tính chất đối xứng Như hình vng có tâm đối xứng có trục đối xứng Đây câu trả lời cho tập 80 (SGK) GV Cơ có bánh chưng, em nêu cách chia bánh thành phần nhau? Chiếu: Ứng dụng thực tế vận dụng tính chất đối xứng hình vng để cắt bánh chưng GV Như tìm tất tính chất góc, cạnh Về đường chéo tính chất đối xứng hình vng, em cần nắm vững tính chất để vận dụng vào làm tập hình - Tâm đối xứng hình vuông giao điểm hai đường chéo - Bốn trục đối xứng hình vng hai đường chéo hai đường thẳng qua trung điểm cặp cạnh đối vuông Làm để chứng minh tứ giác hình vng tìm hiểu số câu hỏi sau? Các thành viên nhóm thảo luận GV Hoạt động 3: Dấu hiệu nhận biết:(10’) + Mục tiêu: Giúp học sinh nêu dấu hiệu nhận biết hình vng + Nhiệm vụ: Nghiên cứu, thảo luận dấu hiệu nhận biết hình vng + Phương thức thực hiện: GV cho HS Hoạt động cặp đôi, cá nhân + Sản phẩm: đưa dấu hiệu nhận biết ?2 ? HS GV Các em biết hình vng 3/ Dấu hiệu nhận biết: (SGK) hình chữ nhật, hình thoi, hình chữ nhật hình thoi cần có thêm điều kiện hình vng Các nhóm ghi câu trả lời vào phiếu thời gian phút GV chiếu hình động minh họa kiểm chứng Mỗi ý trả lời nhóm 10 điểm + Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng + Hình chữ nhật có hai đường chéo vng góc với hình vng + Hình chữ nhật có đường chéo đường phân giác góc hình vng + Hình thoi có góc vng hình vng + Hình thoi có hai đường chéo hình vng Ta có dấu hiệu nhận biết hình vng Trong dấu hiệu từ hình chữ nhật, dấu hiệu từ hình thoi Về nhà em tự CM dấu hiệu GV Như gần * Nhận xét: Một tứ giác vừa hình cuối chặng đường thi chữ nhật, vừa hình thoi tứ giác khám phá tri thức Hình vng hình vng Những kiến thức phát vận dụng đến với phần thi VỀ ĐÍCH 3) CỦNG CỐ LUYỆN TẬP, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC * HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (8’) GV ? GV Phần thi đích + Các nhóm làm tập sau, ghi đáp án vào bảng nhóm có hiệu lệnh hết giơ đáp án lên, nhóm giơ chậm khơng tính điểm, đáp án 10 điểm Thời gian phút + GV u cầu thành viên nhóm giải thích, nhóm giải thích 10 điểm GV gọi nhóm trả lời Yêu cầu học sinh hồn thiện phần a) Tứ giác ABCD có OA = OB = OC chứng minh vào (nếu đủ thời = OD gian) giao nhà  Tứ giác ABCD hình chữ nhật có AB = BC nên tứ giác ABCD hình vng (Dấu hiệu nhận biết) a) Tứ giác EFGH hình thoi b) Tứ giác MNPQ có MP  NQ = {O} OM = ON = OP = OQ Tứ giác MNPQ hình chữ nhật có MP  NQ nên hình chữ nhật MNPQ hình vng d) Tứ giác RSTU có RS = ST = TU = UR nên tứ giác RSTU hình thoi có Rˆ = 90o Vậy hình thoi RSTU hình vng * Tổng kết: + Nhiệm vụ: Tính tổng điểm theo nhóm, tìm đội thắng cuộc, trao quà + Phương thức thực hiện: Nhóm trưởng nhóm tổng hợp điểm GV trao quà cho đội giải – Tuyên dương động viên học sinh cố gắng * HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG (2 phút) Vận dụng: Tìm hiểu thêm ứng dụng thực tế hình vng, tính chất hình vng Tìm tòi mở rộng: - Tìm hiểu cách vẽ khác hình vng Compa, thước lề - Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình vng cách khác - Dùng phần mềm Geogebra để minh họa cho dấu hiệu nhận biết hình vng Hướng dẫn học sinh tự học nhà Học thuộc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, hình thoi hình vng BTVN: 79 82, 83(SGK/109); 144; 145 148 (SBT/ 75) ... hình vng, tính chất hình vng Tìm tòi mở rộng: - Tìm hiểu cách vẽ khác hình vuông Compa, thước lề - Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình vng cách khác - Dùng phần mềm Geogebra để minh họa cho dấu... định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, hình thoi hình vng BTVN: 79 82 , 83 (SGK/109); 144; 145 1 48 (SBT/ 75) ... + Phương thức thực hiện: GV cho HS Hoạt động cặp đôi, cá nhân + Sản phẩm: đưa tính chất ?1, 80 (SGK/1 08) GV Trở lại với phần thi vượt chướng / Tính chất ngại vật đến với nhiệm vụ Hoạt động nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an HINH VUONG LOP 8 , giao an HINH VUONG LOP 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay