tiet 22 hinh vuong TG

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:51

TIẾT 22HÌNH VNG Trò chơi tiếp sức: Các nhóm hồn thành bảng sau thời gian phút, tính chất 10 điểm Điểm tối đa 50 điểm Tính chất   Về cạnh     Về góc     Các cạnh đối Các cạnh đốiHình Hình chữ nhật (1) (1) thoi Các góc đối Các góc đối Song song (2) (2) Song song Hai đường chéo Hai đường chéo   Bằng 90o (3) Bằng (3) Về đường chéo   cắt Trục Vng góc TrụcBằng đối xứng đối xứng cắt trung điểm đường (4) trung điểm đường (4) Tâm đối đường xứng làphân giác Là   (5) Đối xứng Tâm đối xứng (5)   đường thẳng Hai đường chéo qua trung điểm cạnh đối Giao điểm hai đường chéo Giao điểm hai đường chéo HĐ1 Các nhóm thảo luận viết câu trả lời phiếu học tập Mỗi ý trả lời 10 điểm, thời gian phút Tứ giác ABCD Tứ giác có ABCD có đặc biệt ? AB = BC = CD = DA có góc vng Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm a) Tứ giác ABCD có góc (1) chữ nhật ⇒ ABCD hình (2) b) Tứ giác ABCD có cạnh (3) thoi ⇒ ABCD hình (4) Tứ giác ABCD hình hình vng Nhóm  Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 2 Nhóm HÌNH VNG TRONG THỰC TẾ Bàn cờ vua Bánh phu thê Đồng hồ Bánh trưng Rubik Gạch lát HĐ2 Hoạt động nhóm thời gian phút + Các thành viên nhóm thảo luận để vẽ hình vng có cạnh cm + Các thành viên nhóm vẽ vào vở, vẽ 10 điểm + Điểm vẽ nhóm tổng điểm thành viên nhóm Nhóm trưởng, nhóm kiểm tra chéo Nhóm  Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm  Nhóm Cách vẽ hình vng Eke có độ dài cạnh 4cm B A D C Hoạt động nhóm phút: Viết tính chất góc, cạnh, đường chéo tính chất đối xứng hình vng (Mỗi tính chất 10 điểm)chữ nhật Hình HĐ3 Hình thoi Hình vng Hình thoi Cạnh Cạnh: Cạnh - Các cạnh đối song song - Các cạnh đối song- Các songcạnh đối song song - Các cạnh đối - Các cạnh - Các cạnh Góc: Góc Góc o - Các góc (=90 - Các góc) góc - Các đối90 Đường chéo: Đường chéo Đường chéo-Hai đường chéo đường phân giác - Hai đường chéo cắt - Hai đường chéo góccắt trung điểm đường trung điểm đường Hai đường chéo ,vng góc với - Hai đường chéo vng góc với - Hai đường chéo nhau, cắt trung điểm - Hai đường chéo đường đường phân giác góc Hãy rõ tâm đối xứng trục đối xứng hình vng? A B Trục đối xứng Tâm đối xứng D C Tính chất đối xứng: Hình vng có tâm đối xứng trục đối xứng ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH VNG TRONG THỰC TẾ a – Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng A B D C Tứ giác ABCD hình chữ nhật có AB = AD tứ giác ABCD hình ? a – Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng b – Hinh chữ nhật có hai đường chéo vng góc với hình vng O Tứ giác ABCD hình chữ nhật có AC ⊥ BD tứ giác ABCD hình ? a – Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng b – Hình chữ nhật có hai đường chéo vng góc với 3là hình vng c − Hình chữ nhật có đường chéo đường phân giác góc hình vng A O D Tứ giác ABCD hình chữ nhật có AC đường phân giác góc A tứ giác ABCD hình ? Tứ giác ABCD hình thoi có D = 90o tứ giác ABCD hình ? AA D B C a – Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng b – Hình chữ nhật có hai đường chéo vng góc với hình vng c − Hình chữ nhật có đường chéo đường phân giác góc hình vng d − Hình thoi có góc vng hình vng Dấu hiệu nhận biết: a Hình chữ nhật có hai cạnh kề hình vng b HCN có hai đường chéo vng góc với hình vng c Hình chữ nhật có đường chéo đường phân giác góc hình vng d Hình thoi có góc vng hình vng e Hình thoi có hai đường chéo hình vng A D O C B Tứ giác ABCD hình thoi có AC = BD tứ giác ABCD hình ? DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VNG Hình vng Hai cạnh kề Hai đường chéo vng góc với Hình chữ nhật Một đường chéo phân giác góc Một góc vng Hai đường chéo Hình thoi + Các nhóm làm tập sau, ghi đáp án vào bảng nhóm có hiệu lệnh hết giơ đáp án lên, nhóm giơ chậm khơng tính điểm, đáp án 10 điểm Thời gian phút + Khi GV yêu cầu giải thích, nhóm giải thích 10 điểm Tìm hình vng hình vẽ sau a) b) c) d) Quà tặng Điểm 10 cho nhóm Quà tặng bút Quà tặng tràng pháo tay HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Viết thu hoạch kiến thức em hiểu hình vng - Chứng minh dấu hiệu nhận biết hình vng - Làm 82, 83, 84 SGK -Tìm hiểu cách vẽ hình vng compa -Thử dùng phần mềm Geogebra để minh họa dấu hiệu nhận biết hình vng - Xem trước tập phần luyện tập Tiết sau Luyện tập ... thoi Cạnh Cạnh: Cạnh - Các cạnh đối song song - Các cạnh đối song- Các songcạnh đối song song - Các cạnh đối - Các cạnh - Các cạnh Góc: Góc Góc o - Các góc (=90 - Các góc) góc - Các đối90 Đường... chéo Đường chéo-Hai đường chéo đường phân giác - Hai đường chéo cắt - Hai đường chéo góccắt trung điểm đường trung điểm đường Hai đường chéo ,vng góc với - Hai đường chéo vng góc với - Hai đường... pháo tay HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Viết thu hoạch kiến thức em hiểu hình vng - Chứng minh dấu hiệu nhận biết hình vng - Làm 82, 83, 84 SGK -Tìm hiểu cách vẽ hình vng compa -Thử dùng phần mềm Geogebra
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 22 hinh vuong TG , tiet 22 hinh vuong TG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay