Viết tổng quan y văn cho nghiên cứu

50 17 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:49

Tổng quan y văn Đỗ Văn Dũng © 2010, BỘ MÔN THỐNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Mục đích tổng quan y văn ▪ Đặt cơng trình nghiên cứu vào bối cảnh đóng góp với chủ đề tổng quan ▪ Mô tả quan hệ công trình với cơng trình khác ▪ Đưa cách lí giải làm rõ chỗ thiếu sót nghiên cứu trước ▪ Giải mâu thuẫn nghiên cứu trước ▪ Xác định lãnh vực nghiên cứu trước để tránh trùng lắp ▪ Chỉ hướng làm nghiên cứu ▪ Chỉ vị trí nghiên cứu (của mình) y văn © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Ý nghĩa Tại câu hỏi quan trọng? ▪ Tổng quan cấu trúc liên quan đến câu hỏi nghiên cứu phát triển ▪ Kiến thức có lãnh vực này? ▪ Xác định lãnh vực tranh cãi ▪ Hình thành câu hỏi cần nghiên cứu thêm ▪ Phần trích dẫn nghiên cứu trước có tính xác hợp cho thấy vấn đề câu hỏi © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Các kĩ cần thiết cho viết tổng quan ▪ Kĩ tìm kiếm thơng tin ▪ Kĩ tóm tắt lập luận ▪ Kĩ đánh giá có phê bình (critical appraisal) ▪ Kĩ tổ chức ý tưởng ▪ Kĩ viết văn © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Bốn giai đoạn tổng quan y văn ▪ Xây dựng vấn đề nghiên cứu ▪ Chủ đề thành phần chủ đề ▪ Tìm kiếm y văn ▪ Những tài liệu phù hợp với chủ đề thăm dò ▪ Đánh giá số liệu ▪ Xác định xem y văn có đóng gáp chủ đề ▪ Phân tích lí giải ▪ Thảo luận phát kết luận đạt thiết sót © 2010, BỘ MƠN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Tìm kiếm thơng tin PubMed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Tìm PubMed đơn giản Sử dụng Limits Tìm PubMed qua MeSH Medical Subject Headings Subheadings HINARI Tìm PubMed qua HINARI Tìm Cochrane Reviews qua HINARI © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Tài liệu tham khảo gì? ▪ Là nguồn tài liệu trích dẫn (citations) © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Tài liệu tham khảo gì? ▪ Là bảng đường đến tài liệu gốc (references to) Gorse AL ICT in health promotion Med Inform 2008;19(2):317-38 Anderson MH Health Informatics New York: Praeger; 2009 © 2010, BỘ MƠN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Tìm kiếm y văn ▪ Trên nguồn © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Tóm tắt báo ▪ Xác định câu hỏi nghiên cứu hay chủ đề nghiên cứu ▪ Tìm sác từ khóa lập lại, đặc biệt từ khóa có câu hỏi nghiên cứu ▪ Tìm phần nhấn mạnh – để xác định phần đưa luận điểm báo ▪ Lưu ý có lí thuyết sử dụng để lí giải chứng ▪ Chú ý đến câu mở đoạn văn, nơi tác giả thường nhấn mạnh điểm đoạn văn ▪ Tìm đoạn văn tóm tắt lập luận © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Đánh giá tính xác hợp ▪ Các đặt câu hỏi nghiên cứu cách trả lời có phù hợp hay khơng? ▪ Chúng ta có quan tâm đến cách tài liệu sử dụng khung lí thuyết hay khái niệm chủ yếu hay khơng ▪ Tài liệu có thu thập phân tích chứng muốn sử dụng hay không ▪ Kết luận tài liệu có nằm khảo cứu hay khơng © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Các thành phần tổng quanTổng quan chủ đề hay lí thuyết xem xét với mục tiêu tổng quan ▪ Phân chia công trình dựa vào trường phái (ủng hộ, chống lại giả thuyết, theo lí thuyết khác) ▪ Giải thích khác biệt cơng trình khác biệt thay đổi ▪ Kết luận phần xem xét tốt lập luận, thuyết phục đóng góp nhiều © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH © 2010, BỘ MƠN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH ASSESSING QUALITY ▪ VALIDITY – FREEDOM FROM BIAS ▪ LOW RISK OF BIAS – CRITERIA FOR LIMITING BIAS ARE USED (BLIND STUDY, RANDOMISED, CONTROLS etc.) ▪ MODERATE RISK OF BIAS – ONLY SOME CRITERIA HAVE BEEN USED ▪ HIGH RISK OF BIAS – FEW CRITERIA HAVE BEEN USED ▪ VALUE – GREATNESS OF RESULTS ▪ VALUE – APPLICABILITY ▪ ▪ ▪ ▪ DIRECT RELEVANCE TO YOUR STUDY ASSIST WITH DEVELOPING METHODS ASSIST WITH DESIGNING OUTCOME MEASURES ASSIST WITH INTERPRETING RESULTS © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Đánh giá tổng quan ▪ Luồng ý tưởng mạch lạc hợp lí ▪ Sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp đại ▪ Sử dụng style trích dẫn phù hợp định ▪ Sử dụng từ ngữ phù hợp ▪ Đánh giá đầy đủ cơng trình trước đánh giá khơng thiên lệch (unbiased critical appraisal) © 2010, BỘ MƠN THƠNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH ... tưởng ▪ Kĩ viết văn © 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Bốn giai đoạn tổng quan y văn ▪ X y dựng vấn đề nghiên cứu ▪ Chủ đề thành phần chủ đề ▪ Tìm kiếm y văn ▪ Những... thuẫn nghiên cứu trước ▪ Xác định lãnh vực nghiên cứu trước để tránh trùng lắp ▪ Chỉ hướng làm nghiên cứu ▪ Chỉ vị trí nghiên cứu (của mình) y văn © 2010, BỘ MƠN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC... đích tổng quan y văn ▪ Đặt cơng trình nghiên cứu vào bối cảnh đóng góp với chủ đề tổng quan ▪ Mơ tả quan hệ cơng trình với cơng trình khác ▪ Đưa cách lí giải làm rõ chỗ thiếu sót nghiên cứu trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết tổng quan y văn cho nghiên cứu, Viết tổng quan y văn cho nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay