Lên kế hoạch điều trị là bước thứ 2 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:16

Sơ đồ lập kế hoạch chỉnh nha Lên kế hoạch điều trị bước thứ trình điều trị cho bệnh nhân ; bước chẩn đốn vấn đề Kế hoạch điều trị bắt đầu đưa chẩn đoán Nó đòi hỏi xây dựng danh sách chi tiết vấn đề cần điều trị , thiết lập mục tiêu điều trị cuối kế hoạch điều trị sau thảo luận với bệnh nhân người giám hộ Nó liên quan đến lên kế hoạch tạo khoảng , lựa chọn khí cụ trì Để đơn giản , liên quan đến việc xây dựng đồ đường bước cho trường hợp lâm sàng để đạt kết mong đợi CHẨN ĐOÁN CHỈNH NHA Chẩn đoán chỉnh nha liên quan đến bước - Thu thập liệu, xử lý liệu thu thập rút kết luận cuối Bước nhìn chung đơn giản Về liên quan đến việc thu thập bệnh sử , làm mẫu hàm nghiên cứu chụp x – quang hồ sơ chẩn đoán khác Bước thứ liên quan đến việc xử lý liệu thu thập thành thông tin dễ hiểu mạch lạc Nó liên quan đến phân tích phim x – quang mẫu hàm nghiên cứu thong tin kết nên cung cấp tình trạng sai khớp cắn xác Tun bố chẩn đốn lên bao gồm vấn đề xác theo cách nhìn nhận nhà lâm sàng nguyên nhân gây tình trạng Chẳng hạn bệnh nhân nam 12 tuổi chen chúc nhẹ vùng trước hàm hàm , hạng xương sai khớp cắn xương hàm ngắn lùi , với hàm nhô cắn hở 2mm thói quen mút ngón tay Khía cạnh quan trọng khác mà việc chẩn đoán nên phản ánh khuynh hướng phát triển Chẩn đoán nên bàn luận khả phát triển tiếp tục điều liên quan đến việc dùng phim x – quang hỗ trợ ( phim bàn tay – cổ tay ) dụng cụ chẩn đoán bổ sung khác Điều trị khác đáng kể tùy thuộc vào khả phát triển hay khơng cá nhân THÀNH LẬP DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ Thành lập danh sách vấn đề bước quan trọng nên thực với tham vấn bó mẹ bệnh nhân Với hầu hết bệnh nhân, thẩm mỹ nhân tố mạnh mẽ dẫn đến quyệt định niềng Nhưng kiểm tra bác sĩ chỉnh nha phải cân nhắc tình trạng sức khỏe tổng quát bệnh nhân, đặc biệt sức khỏe miệng Danh sách vấn đề nên bao gồm ý kiến tình trạng nha chu bệnh nhân , sâu miếng trám , sống tủy Chỉ sau bác sĩ lâm sàng thành lập danh sách vấn đề Dù cho mong muốn bệnh nhân quan trọng nhà lâm sàng nên cân nhắc lựa chọn khả điều trị THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC VẤN ĐỀ Đặt thứ tựu ưu tiên cho đề chỉnh nha điều quan trọng , khoảng trống có giới hạn hầu hết trường hợp Nếu trường hợp đòi hỏi nhiều khoảng để kéo lùi chen chúc nhiều cần thỏa hiệp giải chen chúc với việc kéo lùi giới hạn Tương tự , Thứ tự ưu tiên sec phải thực liên quan sửa tương quan cối lớn , xoay dựng trục đó.Ln nhơ mục tiêu điều trị chỉnh nha thực chức hiệu , cân cấu trúc , hài hòa mặt thẩm mỹ KẾ HOACH TẠO KHOẢNG Tạo sử dụng khoảng quan trọng kích thước tổng thể khoang miệng Nhổ cối hỏ tạo khoảng nhỏ 6mm 7,5mm sai số nhỏ xử lý vòng vài milimet khoảng trống Nếu khoảng trống nhỏ bị , mục tiêu điều trị tổng thể khơng đạt cách hồn hảo Không đạt kết điều trị không liên quan đến kết mà ảnh hưởng đến kết thực chức ổn định lâu dài kết Những sửa chữa phần điều trị : Kéo lùi nhô Sữa chữa chen chúc Sắp trước bị xoay lệch Sắp sau bị xoay lệch Sửa chữa tương quan cối Làm thẳng đường cong spee KÉO LÙI RĂNG NHÔ Mỗi milimet chen chúc cần khoảng trống cho việc Răng chen chúc trơng khơng xấu nhơ gây hại cho nướu Sửa chữa chen chúc cần phải đo đạt khoảng cách gần răng cần làm thẳng theo mà khoảng trống cần tạo Sử dụng thết lập chẩn doán Kessling để hỗ trợ CHỈNH RĂNG TRƯỚC BỊ XOAY Mỗi milimet xoay cần khoảng giống để làm thẳng Với trước có chiều gần xa lớn chiếm diện tích bị xoay Việc xếp cần thêm khoảng trống cung hàm Cần dự phòng cách điều trị lố có khuynh hướng tái phát cao CHỈNH CÁC RĂNG SAU BỊ XOAY Khoảng trống tạo xoay làm thẳng Khoảng trống tạo tùy thuộc vào mức độ xoay diện Các sau rộng theo chiều ngồi so sánh hình bình hành nhìn từ mặt nhai Khi chúng bị xoay , chúng chiếm nhiều khoảng trống ; đó, khoảng trống thật tạo sau chúng thẳng SỬA TƯƠNG QUAN RĂNG CỐI Khoảng trống cần thiết để di chuyển phía gần xa cối lớn Để đạt tưởng quan cối ổn định , phải có tương quan hạng hạng hạng 100% Tương quan đối đỉnh không ổn định khoảng trống cần phải tạo để đưa cối lơn hàm hàm phía gần để ổn định Khoảng trống xác cần thiết tính toán mẫu hàm nghiên cứu LÀM THẲNG ĐƯỜNG CONG SPEE Mỗi 1mm làm thẳng cần xấp xỉ 1mm khoảng trống Sai khớp cắn xương thường hay liên quan đến việc tăng đường cong spee Khơng có sai khớp cắn hoàn toàn sửa chữa , đặc biệt liên quan đến việc ngụy trang vấn đề xương bên mà không làm thẳng đường cong spee Đường cong spee cong nhiều khong giới hạn việc kéo lùi trước hàm mà khiến tình trạng tái phát NEO CHẶN Tất khí cụ tạo lực di chuyển từ neo chặn miệng khác Khi cố gắng di chuyển lệch vị trí, người ta nhận thấy có di chuyển không mong muốn neo chặn Sự neo chặn di chuyển phía trước neo chặn vào khoảng trống nhổ răng, tính tốn gần 30 đến 40 % tổng khoảng trống tạo nhổ Sự khoảng trống tùy thuộc vào khí cụ sử dụng học điều trị liê quan Nếu cần khoảng trống lớn để giải tình trạng sai khớp cắn , nên dùng phượng tiện phụ trợ để tránh neo chặn Có thể dùng khí cụ ngồi mặt miệng ( nút Nance , cung lưỡi cung ngang ) KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ Sửa chữa sai khớp cắn đạt cách khác Chẳng hạn , sửa chữa sai khớp cắn xương nhẹ hạng thực cách : Nhổ cối nhỏ thứ hàm kéo lùi trước hàm hoàn tất với cối có tương quan hạng Nhổ tất cối nhỏ hoàn tất với tương quan hạng cối Nếu bệnh nhân tăng trưởng , xương hàm phát triển trường hợp hồn thành với cối tương quan hạng Răng cối lớn hàm di xa vào tương quan hạng khoảng trống tạo dùng để kéo lùi trước hàm Lựa chọn điều trị khác trì hỗn bệnh nhân hoàn thành tăng trưởng sau lên kế hoạch điềutrị chỉnh nha có can thiệp phẫu thuật Cuối cùng, luôn cần thiết phải thực điều trị ; nhiên , nhiệm vụ bác sĩ lâm sàng sáng tỏ hậu không điều trị chỉnh nha Mỗi cách điều trị có ưu điểm nhược điểm tương ứng , Cân nhắc nhổ , sửa chữa sai hình xương răng, điều trị nên liệt chọn phương án tốt cho bệnh nhân cụ thể lứa tuổi cụ thể mang lại cải thiện thẩm mỹ chức tối đa CHỌN LỌC CƠ HỌC Tại điều trị trường hợp lại sử dụng khí cụ định ? liệu có cần thiết điều trị khí cụ Begg khí cụ dây thẳng bác sĩ lâm sàng đào tạo sử dụng khơng ? Tất khí cụ thiết kế để điều trị tất loại sai khớp cắn Một số chúng chế tạo đơn giản , khác đòi hỏi thời gian nhiều khơng mang lại kết mong muốn Nên chọn khí cụ mang lại tất kết điều trị thời gian ngắn với kích ứng / tổn hại mơ Đơi cần xem xét mong muốn bệnh nhân khả bác sĩ lâm sàng KẾ HOẠCH DUY TRÌ Tùy vào loại sai khớp cắn mà chọn khí cụ trì thích hợp Răng xoay khoảng trống thưa dễ tái phát cần trì- loại , kiểu thời gian trì nên kế hoạch phù hợp Khí cụ Hawley thường sử dụng nhiều nhà lâm sàng Do lượng bệnh nhân lớn tuổi ngày tăng , nên dẫn đến dùng khí cụ trì cố định Kế hoạch trì nên đề cập kế hoạch điều trị trình bày với bệnh nhân NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ Kế hoạch điều trị cuối kết thảo luận bệnh nhân bác sĩ chỉnh nha, Cần nhớ thứ tự ưu tiên điều trị cho vấn đề khác bảng danh sách vấn đề Lựa chọn kế hoạch điều trị cụ thể dựa vào : Kiểu di chuyển cần thiết Mong muốn bệnh nhân Khả tăng trưởng bệnh nhân Khả giữ gìn vệ sinh miệng bệnh nhân Chi phí điều trị Kỹ điều trị bác sĩ lâm sàng KIỂU DI CHUYỂN RĂNG CẦN THIẾT Nghiêng đơn giản thực khí cụ tháo lắp Nếu di chuyển phức tạp , người ta khuyên dùng khí cụ chỉnh nha cố định sẵn có Những khí cụ cố định giúp kiểm sốt theo chiều khơng gian cho phép chuyển động phức tạp đồng thời MONG MUỐN CỦA BỆNH NHÂN, Bệnh nhân có kỳ vọng nhiều mong muốn kết hồn thành lý tưởng điều khơng thể làm dùng khí cụ tháo lắp Những bệnh nhân quan tâm đến thẩm mỹ họ nên khí cụ mặt ngồi khơng phải lựa chọn tốt Họ mong muốn dùng khí cụ mặt lưỡi Quyết định lựa chọn KHẢ NĂNG DUY TRÌ VỆ SINH RĂNG MIỆNG CỦA BỆNH NHÂN Những nhóm tuổi định bệnh nhân bị tổn thương mặt chức vận động khơng trì việc vệ sinh miệng tốt mang khí cụ cố định Những bệnh nhân điều trị khí cụ tháo lắp vơi kết tương đối CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ Điều trị khí cụ cố định tốn so với dùng khí cụ tháo lắp Đơi bệnh nhân khơng có khả chi trả để có kế hoạch điều trị lý tưởng , Những vấn đề mặt tài điều trị nên cân nhắc giải thích với bệnh nhân lúc định đưa mộ kế hoạch điều trị đặc biệt NHỮNG KỸ NĂNG CỦA NHÀ LÂM SÀNG Luôn tốt làm việc với phương pháp bạn trình bày kế hoạch điều trị tiến hành Khơng thể mà nhà lâm sàng làm tốt hết thứ Thành thực nói với bệnh nhân trước điều trị tốt xin lỗi họ sau điều trị nhiệm vụ nhà lâm sàng chọn khí cụ phù hợp với trường hợp đặc biệt không phù hợp với nhà lâm sàng Nếu tiếp tục phải điều trị trường hợp nhà lâm sàng phải nâng cao kiến thức kỹ với thay đổi phát triển công nghệ THẢO LUẬN VỚI BỆNH VÀ SỰ ĐỒNG THUẬN ĐIỀU TRỊ Bệnh nhân ngày đóng vai trò người đưa định Do , bác sĩ chỉnh nha hợp pháo đạo đức phải có nhiệm vụ thảo luận với bệnh nhân nguy thuận lợi việc điều trị , phương pháp điều trị thay nguy không điều trị j Viết biên đồng thuận phần bổ sung thể bệnh nhân sẵn lòng điều trị để đạt điều thỏa thuận thức tránh trường hợp kiện tụng Sự đồng thuận có loại - thong báo ngụ ý Sự ngụ ý đồng thuận nhìn chung thường đòi hỏi thực phẫu thuật Thơng báo nên thực sau cung cấp cho bệnh nhân đầy đủ thong tin để hiểu tình trạng ( sai khớp cắn ) , mức độ trầm trọng đề xuất điều trị - mục tiêu mục đích Bệnh nhân nên hiểu cam kết đòi hỏi phần tham gia họ - thời gian lẫn tài Những nguy liên quan điều trị không điều trị nên giải thích ... trình bày với bệnh nhân NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ Kế hoạch điều trị cuối kết thảo luận bệnh nhân bác sĩ chỉnh nha, Cần nhớ thứ tự ưu tiên điều trị cho vấn đề khác... đề Lựa chọn kế hoạch điều trị cụ thể dựa vào : Kiểu di chuyển cần thiết Mong muốn bệnh nhân Khả tăng trưởng bệnh nhân Khả giữ gìn vệ sinh miệng bệnh nhân Chi phí điều trị Kỹ điều trị bác sĩ lâm... luận với bệnh nhân nguy thuận lợi việc điều trị , phương pháp điều trị thay nguy không điều trị j Viết biên đồng thuận phần bổ sung thể bệnh nhân sẵn lòng điều trị để đạt điều thỏa thuận thức tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lên kế hoạch điều trị là bước thứ 2 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, Lên kế hoạch điều trị là bước thứ 2 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay