số 8 tiets 2 số 8 tiết 2 số 8 tiết 2

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:46

TRƯỜNG MẦM NON HẢI TRẠCH LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 8, nhận biết chữ số GIÁO VIÊN: BÙI THỊ HƯỜNG LỚP: LỚN HOẠT ĐỘNG 1: ÔN SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI Hoạt động 2: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết chữ số 8 HOẠT ĐỢNG 3: LỤN TẬP “Tìm đờ dùng xung quanh lớp có số lượng 8” TRÒ CHƠI: VỀ ĐÚNG NHÀ ... LƯỢNG TRONG PHẠM VI Hoạt động 2: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có đối tượng, nhận biết chữ số 8 HOẠT ĐỢNG 3: LỤN TẬP “Tìm đờ dùng xung quanh lớp có số lượng 8 TRÒ CHƠI: VỀ ĐÚNG NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: số 8 tiets 2 số 8 tiết 2 số 8 tiết 2, số 8 tiets 2 số 8 tiết 2 số 8 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay