Bai tap thiet ke toi uu

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:42

Bai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uuBai tap thiet ke toi uu Bài tập tối u hoá - ứng dụng tin học thiết kế trụ đặc cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép 1- Giới thiệu toán Trong năm gần hệ thống đờng giao thông nớc ta đợc nâng cấp mở rộng nhiều Trong công trình này, đặc biệt cầu đợc xây dựng khu vực nông thôn miền núi phần lớn cầu dầm BTCT nhịp giản đơn, đợc xây dựng chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách Do tiêu chuẩn để thiết kế cho công trình chủ yếu dùng Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 1979 Một phần quan trọng thiết kế cầu tính toán móng công trình Trong phạm vi tập học viên xin đa tính trụ đặc BTCT có vận dụng tối u hoá thiết kế Bản tính trụ cầu dầm giản đơn b¶n tÝnh mang tÝnh tèi u cao viƯc lùa chọn tiết diện mặt cắt, diện tích cốt thép mặt cắt Trong tính thiết kế việc tối u hoá đợc thực nhờ vào điều khiển số liệu nhập ban đầu Tận dụng mạnh máy tính tốc độ tính toán nhanh có thĨ thùc hiƯn nhiỊu phÐp thư Tuy nhiªn ngêi chi phối nhiều vào việc định phơng pháp thử chơng trình có giới hạn định Bài toán đặt thiết kế tối u mặt cắt trụ bê tông cốt thÐp thêng theo Quy tr×nh 1979 2- Néi dung kü thuật toán Nh toán đặt phải xác định đợc kích thớc tối u mặt cắt Các kích thớc bao gồm kích thớc bê tông kích thớc cốt thép chịu lực Điều kiện kích thớc phải thoả mãn cho mặt cắt cho giá thành rẻ nhng phải đáp ứng yêu cầu Quy trình 1979 Cụ thể hoá thành công thức nh sau (tính cho đơn vị chiều dài): Giá thành = Diện tích BT * Đơn giá BT + + DiƯn tÝch thÐp * Träng lỵng thÐp * Đơn giá thép 3- Mô hình toán thiết kế tối u tơng ứng Với toán kỹ thuật đợc nêu trên, ta phát biểu toán tối u hoá nh sau: Tìm cực tiểu hàm: G = Giá thành = G(Ai, Bi, Li, Fa) Ngoài có ràng buộc điều kiện xác định miền giá trị ẩn: Ai, Bi, Li, Fa a a0 (khoảng cách từ cốt thép đến mép BT, theo Quy trình) Các công thức tham số đợc giải thích 4- Lựa chọn phơng pháp giải Có nhiều phơng pháp để giải toán tối u hoá Tuy nhiên ta dùng phơng pháp thử nghiệm độc lập lần lợt giá trị tham số theo bớc chia chọn trớc Đây phơng pháp đơn giản, dễ thực thuận tiện tính toán máy tính Mặc dù phơng pháp cho kết xác tuyệt đối, nhng ta đạt đợc kết với độ xác cho trớc 5- Sơ đồ khối chơng trình Bắt đầu Nhập số liệu Không Kiểm tra điều kiện ràng buộc Đạt Tính toán để đạt đợc hàm mục tiêu G Không Kiểm tra hàm mục tiêu Đạt Xuất kết Kết thúc 6- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, dự kiến tổ chức chơng trình Với sơ đồ khối trên, ta dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác để giải toán máy tính Pascal; C/C++; Delphi; Visual Basic; Math Cad; Math Lab; Excell em lựa chọn Microsoft Excell đơn giản phù hợp với khả Tối u hoá thiết kế môn khoa học đòi hỏi chuyên môn sâu đầu t nhiều công sức Trong thiết kế công trình giao thông đặt nhiều hớng mở cho toán tối u hoá với nhiều đối tợng cần nghiên cứu xét đến Với thời gian lực hạn chế nên tập cha giải thoả đáng yêu cầu toán tối u hoá Kính mong đợc quan tâm hớng dẫn thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thiet ke toi uu, Bai tap thiet ke toi uu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay