Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang che

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:34

Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang cheBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang chev Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung Bài tập Môn học : sáng chế Đề bài: Hãy chọn thiết bị, sản phẩm tìm 07 quy luật sáng chế sản phẩm Sau đa số quy luật để cải tiến nó? Bài làm: Thiết bị đợc chọn để phân tích máy vi tính I Một số quy tắc sáng chế đợc áp dụng máy vi tính : Quy tắc làm ngợc lại : Quạt gió làm mát chíp ngợc lại với quạt điện Quy tắc ghép nhiều chức vào cá thể (gồm máy đánh chữ + máy tính + máy nghe nhạc, xem phim : đầu CD, VCD , xem chơng trình truyền hình) Quy tắc tăng nhanh tốc ®é (tèc ®é sư lý th«ng tin rÊt nhanh, thùc lúc đợc hàng triệu phép tính) Quy tắc dùng nhiều loại vật liệu tổng hợp mét thiÕt bÞ (nh : nhùa, kÝnh, tinh thĨ lỏng, kim loại ) Quy tắc thay đổi vị trí phận theo hoàn cảnh sử dụng (lỗ cắm micro case cũ đợc bố trí phía sau, case đợc bố trí sau trớc để phù hợp với ngời sử dụng) Quy tắc phân đoạn thời gian hoạt động phận (Ví dụ : ổ CD cần copy liệu ta lắp vào, không cần thiết tháo ra, ổ cứng di động USB) Học viên : Lê Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 Bµi tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung Quy tắc sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận theo chức phận (vỏ máy đợc làm nhựa để cách nhiệt, khung case đợc làm sắt cho cứng để bảo vệ linh kiện quan trọng bên trong, hình dùng vật liệu tinh thể lỏng nhỏ gọn) - Quy tắc áp dụng trờng vật lý khác : từ quang sang điện ngợc lại (chuột quang không bi, không dây, tai nghe không dây, internet không dây) II Một số quy tắc để cải tiến Thay đổi quy tắc hoạt động Do giới hạn vật lý sợi kim loại truyền tín hiệu bảng mạch, thiết kế sợi gần đợc để tăng tốc độ, ta thay sợi kim loại "sợi quang học " để tăng nhanh tốc độ sử lý - Chức ghép số chức vào cá thể Ta nối, ghép thêm máy in khổ giấy A4 nhỏ gọn vào đằng sau hình máy tính (đối với máy tính hình tinh thể lỏng) vào bên cạnh case để thành phận cho tăng tiện ích máy, đồng thời giảm diện tích máy chiếm chỗ - Có thể cải tiến áp dụng trờng lợng : Ta nghiên cứu để máy tính dùng nguồn lợng sẵn có xung quanh để hoạt động nh : ánh sáng mặt trời (máy tính toán cá nhân áp dụng), gió tự nhiên, độ ẩm không khí Học viên : Lê Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 Bµi tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn ViÕt Trung Häc viªn : Lª Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 ... trong, hình dùng vật liệu tinh thể lỏng nhỏ gọn) - Quy tắc áp dụng c¸c trêng vËt lý kh¸c : tõ quang sang điện ngợc lại (chuột quang không bi, không dây, tai nghe không dây, internet không dây) II
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang che, Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung ,sang che

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay