BÀI tập TUẦN 3

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

BÀI TẬP TUẦN Bài 1: Tính ( + 3) a) ( + 3) ( d) - Nhân, chia thức - Tỉ số lượng giác góc nhọn ( − 2) b) 3) ( + + 3) ( + e) −3 7− ) c) f) ( +2 ( )( ) −5 ) 2 − 11 + Bài 2: Thực phép tính  3 − 6+  ÷ 2÷   a) b) c) (4 + 15)( 10 − 6) − 15 d) − ( 10 − 2)(3 + 5) 3+ − 3− − f) 4− − 4+ + e) 2− 7+ 3− g) − 17 − + + 17 − Bài 3: Rút gọn biểu thức: 12 + 18 a) A = + ; 30 − c) C = 11 − 30 ; h) 7− −2 − 27 − 10 ; b) B = + + 15 + 27 + 3+ 5+ d) D* = Bài 4: Rút gọn biểu thức sau: a)A = − + 12 ;b) B = Bài 5: Tìm x, biết: − − 29 − 12 ; c) C = + 2 − + a) A)1 + 3x + = 3x ; 5x + =4 x + c) C) ; b) B) + 3x − = x + ; 5x + =4 x + d) D) Bài 6: a) Biết sin α = 13 , tính cos α , tg α , cotg α 12 b) Biết tg α = 35 , tính sin α , cos α , cotg α Bài 7: Khơng dùng MTBT bảng số, tính nhanh gí trị biểu thức sau: a) M = sin242o + sin243o + sin244o + sin245o + sin246o + sin247o+ sin248o b) N = cos215o- cos225o+ cos235o - cos245o + cos255o - cos265o + cos275o c) A = cos2 10 + cos2 20 + cos2 30 + + cos2 870 + cos2 880 + cos2 890 – Bài 8: Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị góc nhọn α a) (cos α - sin α )2 + (cos α + sin α )2 Bài 10: Hãy đơn giản biểu thức (cosα − sin α ) − (cosα + sin α) cosα.sin α b) Bài 11: Cho góc nhọn Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức: A = cos4α + sin4α .. .Bài 11: Cho góc nhọn Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức: A = cos4α + sin4α
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TUẦN 3 , BÀI tập TUẦN 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay