BÀI tập TUẦN 4

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

BÀI TẬP TUẦN - Căn bậc hai - Tỉ số lượng giác góc nhọn Bµi a, Cho A=  vµ B=  TÝnh A+B ;A-B ; A.B; A:B b, Cho C= vµ D= TÝnh C+D;C-D ; C.D ; C:D Bài 2: Rút gọn biểu thức: a)  2  1 1 c) �  ��  � 2 � 2 � � � � � �  1 � � � � � b) 5 (1  5) � (5  6)(49  20 6)   11 d)  11  11  , B 5:  11  55 Bài 3: Cho biểu thức A = a) Rút gọn biểu thức A b) Chứng minh: A - B = Bài 4: Giải phương trình: a) 2x  2x  2 x1 9x  x1 b)  7x  2 4x  20  c) 4x   2x  x  9x  45  d) 7x  e) Bài 5:Cho số dương x, y, z thoả điều kiện: xy  yz  zx  Tính: A x (1 y2)(1 z2) 1 x2 y (1 z2)(1 x2) 1 y2 z (1 x2)(1 y2) 1 z2 32 Bài 6: Cho x = Tính giá trị biểu thức A = 4x5 + 4x4 - 5x3 + 5x + Bài 7: Tính giá trị biểu thức sau: 2 2 2 a) cos 15  cos 25  cos 35  cos 45  cos 55  cos 65  cos 75 2 2 2 b) sin 10  sin 20  sin 30  sin 40  sin 50  sin 70  sin 80 0 0 c) sin15  sin75  cos15  cos75  sin30 0 0 d) sin35  sin67  cos23  cos55 2 2 0 0 e) cos 20  cos 40  cos 50  cos 70 f) sin20  tan40  cot50  cos70 Bài 8: Cho tam giác ABC cân A có AB = AC = 13 cm ; BC = 10 cm Tính cos A cos A  13 Tính tanB Bài 9: Cho tam giác ABC vuông C Biết Bài 10: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Gọi D điểm đối xứng với A qua điểm B Trên tia đối tia HA lấy điểm E cho HE = 2HA Gọi I hình chiếu D HE a) Tính AB, AC, HC, biết AH = 4cm, HB = 3cm � � b) Tính tanIED, tanHCE � � c) Chứng minh IED  HCE d) Chứng minh: DE  EC Bài 11: Cho góc nhọn Tìm giá trị lớn biểu thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TUẦN 4 , BÀI tập TUẦN 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay