DE THI HK1 TOAN 9 2017 QUAN 3 TPHCM

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:27

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: TỐN – KHỐI Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Tính: a) √ √ √ √ √ b) √ √ Câu (1,0 điểm) Giải phương trình: √ Câu (1,5 điểm) Cho hàm số y = 2x – có đồ thị (d) √ √ √ (với a > 0; b > 0; a ≠ b) √ a) Vẽ (d) mặt phẳng tọa độ Oxy b) Định m để đường thẳng (d’): y = (m – 1)x + cắt đường thẳng (d) điểm A có hồnh độ Câu (1,0 điểm) Trong buổi tập luyện, tàu ngầm mặt biển bắt đầu lặn xuống di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển góc 210 (xem hình bên) a) Khi tàu chuyển động theo hướng 200m tàu độ sâu so với mặt nước biển? (làm tròn đến đơn vị mét) b) Giả sử tốc độ trung bình tàu km/h, sau (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu độ sâu 200m (cách mặt nước biển 200m)? (làm tròn đến phút) Câu (1,0 điểm) Một công nhân làm việc với mức lương 200 000 đồng cho làm việc ngày Nếu tháng người làm 26 ngày tăng ca thêm giờ/ngày 10 ngày ngưới nhận tiền lương? Biết tiền lương tăng ca 150% tiền lương Câu (1,0 điểm) Các nhà sản xuất cho biết: để ti vi trạng thái “chờ” (chỉ tắt tivi điều khiển khơng dây) tivi tiêu thụ lượng điện 1Wh Giả thiết trung bình hộ gia đình thành phố Hồ Chí Minh có tivi xem ngày Em tính, tất hộ gia đình thành phố tắt tivi trạng thái “chờ” tháng (tính 30 ngày) thành phố không tiết kiệm tiền? (biết giá điện trung bình 1800 đồng/kWh thành phố có khoảng 1,7 triệu hộ gia đình) Câu (2,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) Từ điểm A ngồi đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (O) (B, C tiếp điểm); OA cắt BC H a) Chứng minh OA đường trung trực đoạn BC OH.OA = b) Vẽ đường kính CD (O), AD cắt (O) điểm E khác D, BC cắt DE K, EC cắt OA V, tia KV cắt AC M Chứng minh CE  AK V trung điểm đoạn KM c) Vẽ đường thẳng OT vng góc với DE T, OT cắt đường thẳng BC Q Chứng minh QD tiếp tuyến đường tròn (O) - Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HK1 TOAN 9 2017 QUAN 3 TPHCM , DE THI HK1 TOAN 9 2017 QUAN 3 TPHCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay