ĐỀ 8 TUẦN học kì i NEW TON

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:27

PHÒNG GD & ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I TRƯỜNG THCS – THPT NEWTON Năm học: 2018 – 2019 Mơn Tốn – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Câu Câu (2 điểm) Rút gọn biểu thức sau A   48  75  108 a) 15 B  61 6 b) c) C  11  5 (2 điểm) Giải phương trình a) x  2x   2x b) A Câu Câu x 1 B 25x  125  x3   x  9x  45  5 x x x  x  1 x (2 điểm) Cho biểu thức a) Tìm điều kiện x để A B có nghĩa b) Tính giá trị A x  c) Rút gọn biểu thức P  A.B � BC  6cm (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có B  60�, AC AB a) Tính , (độ dài cạnh làm tròn đến chữ số thập phân) b) Kẻ đường cao AH tam giác ABC Tính HB , HC c) Trên tia đối tia BA lây điểm D cho DB  BC Chứng minh AB AC  BD CD � d) Từ A kẻ đường thẳng song song với phân giác CBD cắt CD K 1   AD Chứng minh KD.KC AC Câu (0,5 điểm) Giải phương trình: x   x3  x2  x   1 x4 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 8 TUẦN học kì i NEW TON , ĐỀ 8 TUẦN học kì i NEW TON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay