Đề giữa kì 1 toán 8 ams 2018

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Bài (4,0 điểm) Phân tích thành nhân tử biểu thức sau: a) A = 2x2 – 5x + b) A = x2 – 2xy + x + 3xz – 2y + 3z Bài (2,0 điểm) Cho số x, y thoả mãn x + y = Tính giá trị biểu thức A = x3 + x2y – 3x2 + xy + y2 – 4y – x + Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC Gọi K điểm thuộc cạnh AB cho KA = 2.KB Lấy điểm O nằm K C (O khác K C) Gọi M, N, P, Q trung điểm OA, OB, BC AC a) Chứng minh tứ giác MNPQ hình bình hành b) Trên nửa mặt phẳng bờ OB không chứa điểm C vẽ tam giác OBE Trên nửa mặt phẳng bờ OC không chứa điểm B vẽ tam giác OCF Chứng minh tứ giác AEOF hình bình hành Bài (0,5 điểm) a) (Dành cho lớp 8B, 8C, 8D, 8E) Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c (a, b, c số nguyên khác 0) Biết P(a) = a3 P(b) = b3 Tìm giá trị a, b, c? b) (Dành riêng cho lớp 8A) Cho số a, b, c  cho a + b = c + Tính giá trị biểu thức P= (a2019 + b2019 – c2019) ******Hết***** Lưu ý: Học sinh không sử dụng máy tính q trình làm SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN THẦY ĐÔNG (097889561)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề giữa kì 1 toán 8 ams 2018 , Đề giữa kì 1 toán 8 ams 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay