Thiet ke toi uu tinh tru

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

Thiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh truThiet ke toi uu tinh tru Nguyễn Thụy Dũng - Lớp XDCTGT K11 toán tối u hoá thiết kế trụ đặc bê tông cốt thép theo quy trình 79 1- Giới thiệu toán Trong năm gần hệ thống đờng giao thông nớc ta đợc nâng cấp mở rộng nhiều Trong công trình này, đặc biệt cầu đợc xây dựng khu vực nông thôn miền núi phần lớn cầu dầm BTCT nhịp giản đơn, đợc xây dựng chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách Do tiêu chuẩn để thiết kế cho công trình chủ yếu dùng Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 1979 Là kỹ s t vấn thiết kế thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long nên việc tham gia thiết kế công trình nớc thờng xuyên.Từ nảy sinh nhu cầu cần có hệ thống tính phục vụ cho việc thiết kế công trình, có việc tính toán trụ cầu Bản tính trụ cầu dầm giản đơn b¶n tÝnh mang tÝnh tèi u cao viƯc lùa chọn tiết diện mặt cắt, diện tích cốt thép mặt cắt Trong tính thiết kế việc tối u hoá đợc thực nhờ vào điều khiển số liệu nhập ban đầu Bài toán đặt thiết kế tối u mặt cắt trụ bê tông cốt thép thờng theo Quy trình 1979 2- Nội dung kỹ thuật toán Nh toán đặt phải xác định đợc kích thớc tối u mặt cắt Các kích thớc bao gồm kích thớc bê tông kích thớc cốt thép chịu lực Điều kiện kích thớc phải thoả mãn cho mặt cắt cho giá thành rẻ nhng phải đáp ứng yêu cầu Quy trình 1979 Cụ thể hoá thành công thức nh sau (tính cho đơn vị chiều dài): Giá thành = Diện tích BT * Đơn giá BT + + Diện tích thép * Trọng lợng thép * Đơn giá thép 3- Mô hình toán thiết kế tối u tơng ứng Nguyễn Thụy Dũng - Lớp XDCTGT K11 Với toán kỹ thuật đợc nêu trên, ta phát biểu toán tối u hoá nh sau: Tìm cực tiểu hàm: G = Giá thành = G(Ai, Bi, Li, Fa) Ngoài có ràng buộc điều kiện xác định miền giá trị ẩn: Ai, Bi, Li, Fa a a0 (khoảng cách từ cốt thép đến mép BT, theo Quy trình) Các công thức tham số đợc giải thích Các điều kiện ràng buộc điều kiện theo trạng thái giới hạn áp dụng cho tính trơ mãng n«ng a.TÝnh dut øng st nỊn theo cêng độ Công thức tính : max b.Tính duyệt ổn định chống lật theo phơng dọc cầu Công thức tính : eo/y < m c Tính duyệt theo điều kiện ổn định chống trợt phẳng theo phơng dọc cầu: Công thức tính : Hx/(.P) < m Ngun Thơy Dòng - Líp XDCTGT K11 4- Lựa chọn phơng pháp giải Có nhiều phơng pháp để giải toán tối u hoá Tuy nhiên ta dùng phơng pháp thử nghiệm độc lập lần lợt giá trị tham số theo bớc chia chọn trớc Đây phơng pháp đơn giản, dễ thực thuận tiện tính toán máy tính Mặc dù phơng pháp cho kết xác tuyệt đối, nhng ta đạt đợc kết với độ xác cho trớc 5- Sơ đồ khối chơng trình Bắt đầu Nhập số liệu Kiểm tra điều kiện ràng buộc Đạt Không Tính toán để đạt đợc hàm mục tiêu G Đạt Xuất kết Kết thúc Không Ngun Thơy Dòng - Líp XDCTGT K11 6- Lùa chän ngôn ngữ lập trình, dự kiến tổ chức chơng trình Với sơ đồ khối trên, ta dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác để giải toán máy tính Pascal; C/C++; Delphi; Visual Basic; Math Cad; Math Lab; Exel em lựa chọn Microsoft Exel đơn giản phù hợp với khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiet ke toi uu tinh tru, Thiet ke toi uu tinh tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay