GIÁO ÁN Ktra c1

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

TRƯỜNG THCS Tổ Toán - Tin KIỂM TRA CHƯƠNG I Hệ thức lượng tam giác vuông (Đề thi gồm có trang) Thời gian làm bài: 45 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: √ “ đường cao, cạnh MN = , P = 60◦ Kết luận sau đúng? √ √ 3 A MP = B MP = C MNP = 60◦ D MNH = 30◦ Câu Cho tam giác MNP vng M có MH đường cao Biết NH = cm, HP = cm Độ dài đoạn thẳng MH √ A B C 4,5 D Câu Cho tam giác ABC vuông A có AC = 3; AB = Khi cos B 3 4 A B C D 5 Câu Cho tam giác ABC vuông A, BC = 2AC So sánh sin B cos B, khẳng định sau đúng? A sin B < cos B B sin B > cos B C sin B ≥ cos B D sin B = cos B Câu Một bể nước có thành cao 80 cm, mực nước đo bể cao 60 cm Ánh sáng mặt trời chiếu lệch góc 30◦ so với mặt nước Biết chiếu tia sáng với góc tới i qua mặt nước có góc khúc xạ r tính sin i theo cơng thức = (tia sáng hình vẽ) Tính sin r độ dài bóng thành hồ in đáy bể (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) PHẦN I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn câu trả lời câu sau Câu Tam giác MNP vng M sin N MP MP MN NP A B C D NP MN NP MN Câu Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Hệ thức sau AB AB A cos C = B tan B = AC AC HC AC C cot C = D cot B = HA AB Câu Cho tam giác ABC vng B có đường cao BH Hệ thức sau đúng? A BH = AH · C H B AH = BH · C H C AB = BH · BC D AB2 + AC = BC i r A 125.1 m C 82.5 m Câu Cho tam giác MNP vuông M có MH B 149.2 m D 104.9 m PHẦN II CÂU HỎI TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Sắp xếp tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn cot 24◦ , tan 16◦ , cot 57◦ , cot 30◦ , tan 80◦ Câu Cho tam giác ABC có AB = cm, AC = 4,5 cm, BC = 7,5 cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông A “ C “ đường cao AH b) Tính B, c) Lấy điểm M cạnh BC (M khác B, C ) Gọi hình chiếu M AB, AC P Q Chứng minh PQ = AM d) Xác định vị trí điểm M để PQ có độ dài nhỏ Câu Bạn An đứng cách tòa nhà khoảng 10 m Góc “nâng” từ chỗ bạn An đứng đến đỉnh tòa nhà 40◦ Hỏi An di chuyển cho góc “nâng” 35◦ An cách tòa nhà bao xa, (làm tròn hai chữ số thập phân, biết An tiến tới lùi lại) C 40◦ 35◦ D A 10 m B PHẦN BÀI LÀM TỰ LUẬN ĐÁP ÁN A C A D A C A D LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN Ktra c1 , GIÁO ÁN Ktra c1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay