TOÁN 9 đc CHƯƠNG 1 THCS GIẢNG võ 2018 2019

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

TRƯỜNG THCS GIẢNG Nhóm Tốn ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG Môn: Đại Số Năm học 20182019 A Lý thuyết: SGK Tóa (tr.39): B Bài tập tham khảo Bài Thu gọn biểu thức sau: a) A  27  12  98  18 b) B  ( 48  27  75  108  147) : D C  (5  3)   c) d) � � E �  (15  6) �   � � e) f) 12   1 32 33 F  162  48   0,008  125 Bài Giải phương trình sau: a) c) x2  x   x  x  16   x e) x  x   g) i) l) d) x  16  x   f) 5 x  x  12  x2  x   x x 1  b) x2  x   x  h) 4x   25 x  25   k) x 1  x   x   x   x   x   o) p) 3x  x  12  x  10 x  30  q) Bài 3: Cho hai biểu thức x  20  x 5  x  45  2 m) x  x  x  x   n) A x  27  x  x2  1  x  x   (2 x3  x  x  1) 4 3x  x   x  10 x  14   x  x � x x 4 B�  x  x  � � x  16 : � x 4� x 2 ; x �16 với x � a) Tính giá trị A x  36 b) Rút gọn B c) Xét biểu thức P = B.(A-1) Tìm giá trị nguyên x để biểu thức P có giá trị số nguyên a2  a 2a  a C  1 a  a  a Bài Cho biểu thức a) Rút gọn C b) Tìm giá trị a để C = c) Tìm giá trị nhỏ C D Bài Cho biểu thức: a) b) c) d) x 9 x  x 1   x 5 x 6 x  3 x Rút gọn D Tìm giá trị x để D  3 Tìm giá trị x để D < Tìm số nguyên x để D nhận giá trị nguyên E Bài Cho biểu thức �1 :�  x x � x x x � � x 1� với x  a) Rút gọn E b) Tìm giá trị x để E c) So sánh E với d) Tìm giá trị lớn E �3 x  � F �  � x  x x  x x � � Bài Cho biểu thức a) Rút gọn F b) Tìm giá trị x để F = c) Tìm x để F có giá trị nguyên �2 x x 3x  ��2 x  � G �   :  1� �� x  x  3  x x  � �� � Bài Cho biểu thức a) Rút gọn G b) Tính giá trị G x     G c) Tìm giá trị x để d) Tìm giá trị nhỏ G Bài Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: Tìm giá trị lớn biểu thức sau: a) M   x   x a) A   x  x  N b) x  16 x 3 3x  x  27 x 2 c) 12 Q  3x  y   x  y  với d) x  2; y  1 P y 1 y b) với x �2; y �1 C  x   y  với x  y  c) B x2  x d) D  x   x với  �x � Bài 10 Chứng minh bất đẳng thức sau: 17 � xy với x; y  thỏa mãn x  y �1 a) x2 y2 z2 x yz   � b) y  z z  x x  y với x, y, z  xy  c) d) a   b   c   3,5 với a, b, c �0 a  b  c  a b c   2 bc ca ab với a, b, c 
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 9 đc CHƯƠNG 1 THCS GIẢNG võ 2018 2019 , TOÁN 9 đc CHƯƠNG 1 THCS GIẢNG võ 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay