GIÁO ÁN UCLN

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 31 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Mục tiêu * Về kiến thức: HS hiểu ước chung lớn hai hay nhiều số, hai số nguyên tố * Về kỹ năng: - HS biết tìm ƯCLN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số nguyên tố, từ biết cách tìm ƯC hai hay nhiều số - HS biết tìm ƯCLN cách hợp lý trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm ƯC ƯCLN toán thực tế đơn giản * Về tư duy: Rèn luyện tính cẩn thận, xác * Về thái độ - tình cảm: Có ý thức tự học, hứng thú tự tin học tập Có ý thức hợp tác, trân trọng thành lao động người khác Chuẩn bị Gv Hs GV: Phấn màu, SGK, SBT, bảng phụ ghi sẵn đề ? SGK tập củng cố HS: Học lí thuyết chuẩn bị Phương pháp - Phát giải vấn đề Vấn đáp, đàm thoại - Luyện tập, thực hành Hoạt động nhóm Tiến trình dạy – Giáo dục 4.1 Ổn định lớp (1p) 4.2 Kiểm tra (3p) HS : - Thế ước chung hai hai nhiều số? Nêu cách tìm? Áp dụng tìm ƯC (12 , 30) - Trong ước chung 12 30, ước chung ước lớn nhất? Đáp án: B1: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} B2: ƯC(12, 30) = {1; 2; 3; 6; } - Số lớn tập hợp ước chung 12 30 4.3 Giảng (36p) Đặt vấn đề: Từ tập HS GV: số lớn tập hợp ƯC(12,30) Vậy có tên gọi riêng gì? Có cách khác để tìm hay khơng? Ta học qua “Ước chung lớn nhất” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG *HĐ1: Ước nhất(16’) chung lớn Ước chung lớn Ví dụ 1: (Sgk) Ư (12) ={1; 2; 3; 4; 6; 12} Số lớn tập hợp ước chung 12 30 Ta nói: ước chung lớn Ký hiệu: ƯCLN (12; 30) = - Viết tập hợp Ư (4); ƯC HS:Ư (4) = {1; 2; 4} (4,12, 30) ƯC (4, 12, 30) = {1; 2} - Tìm số lớn tập hợp HS: Số ước chung 4; 12; 30? GV giới thiệu KH: ƯCLN (4, 12, 30) = HS: Đọc phần in - Thế ƯCLN hai đậm đóng khung /54 hay nhiều số? SGK - Các ước chung (là 1; 2; 3; 6) ước chung lớn (là 6) 12 30 có quan hệ với nhau? => Dẫn đến nhận xét SGK - Tìm ƯCLN (15, 1); ƯCLN (12, 30, 1)? => Dẫn đến ý dạng tổng quát SGK ƯCLN (a, 1) = ; ƯCLN (a, b, 1) = GV: Có cách để tìm UCLN nhanh khơng=> phần Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC (12, 30) = {1; 2; 3; 6} ước chung lớn 12 30 Ký hiệu : ƯCLN (12, 30 ) = Định nghĩa: SGK HS: Tất ước chung 12 30 ước ƯCLN *Nhận xét : ƯCLN (15, 1) = 1; Tất ước chung ƯCLN (12,30,1) = 12 30 ước ƯCLN *Chú ý: ƯCLN (a; 1) = ƯCLN (a; b; 1) = Tìm ước chung lớn * HĐ 2: Tìm ước chung lớn cách phân tích cách phân tích các số thừa số nguyên số thừa số nguyên tố tố (20’) HS đọc ví dụ - Nghiên cứu ví dụ sgk? Ví dụ 2: Phân tích số - Cho biết để tìm Tìm ƯCLN (36, 84, 168) thừa số ƯCLN (36, 84, 168) ví dụ nguyên tố - Bước 1: 2 làm ? - Chọn số 36 = 84 = 22 7 nguyên tố chung, 168 = 23 GV: Giới thiệu: gọi - Tính tích số - Bước 2: thừa số nguyên tố chung nguyên tố chung Chọn thừa số 36; 84 168 với số mũ nhỏ nguyên tố chung là: - Tích số ngun tố HS: Có, số 2; - Bước 3: có ước chung 36; 84 có dạng ƯCLN (12, 30) = 22.3 168 khơng?Vì sao? phân tích thừa số = 12 - Ta chọn khơng?Vì ngun tố số sao? - Tương tự đặt câu hỏi cho thừa số Hỏi: Em nêu qui tắc tìm HS: Phát biểu qui Qui tắc : (Sgk) ƯCLN? tắc SGK Nhấn mạnh: Quy tắc dùng với số lớn Vì số cho có số ƯCLN chúng ♦Củng cố: ?1 Làm ?1 HS: Lên bảng thực 12 = ; 30 = 2.3.5 - Tìm ƯCLN (12, 30) cách ƯCLN(12,30) = 2.3 = phân tích thừa số nguyên tố? ?2 - Làm ?2 Tìm: HS: Thực theo ƯCLN(8, 9) = +)ƯCLN (8, 9) yêu cầu GV ƯCLN(8, 12, 15) = +)ƯCLN (8, 12, 15) ƯCLN(24, 16, 8) = +)ƯCLN(24, 16, 8) = - Tìm ƯCLN (8, 9) => Giới Chú ý : (Sgk) thiệu ý a (hai số nguyên tố nhau) - Tìm ƯCLN (8, 12, 15) => Giới thiệu ba số nguyên tố - Tìm ƯCLN (24, 16, 8) = Hỏi: 24 16 có quan hệ với HS: ước 24 8?=> Chú ý b 16 Nhấn mạnh: Trong trường hợp ta khơng cần phân tích số cho thừa số nguyên tố, mà xác định ƯCLN chúng Bài tập 4.4 Củng cố(5p) Bài 139/56 SGK + Các kiến thức học Học sinh trả lời a) 56 = 23.7 ? +) Vận dụng làm tập 139 sgk/56 ? 140 = 22.5.7; học sinh lên bảng ƯCLN(56, 140) = = 28 b) ƯCLN(60, 180) thực Vì 180 M60 => ƯCLN(60, 180) = 60 c) 15 = 3.5 19 = 19; ƯCLN(15, 19) = 4.5 Hướng dẫn Hs học nhà chuẩn bị cho sau (2p) - Học thuộc định nghĩa, qui tắc tìm ƯCLN hai hay nhiều số tự nhiên lớn - Xem kỹ phần ý học - Làm tập 139 , 140,141,143,145SGK/56 - Xem trước mục : Cách tìm ước chung thơng qua việc tìm ƯCLN Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... (12, 30, 1)? => Dẫn đến ý dạng tổng quát SGK ƯCLN (a, 1) = ; ƯCLN (a, b, 1) = GV: Có cách để tìm UCLN nhanh không=> phần Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC (12, 30) = {1; 2; 3; 6} ước chung
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN UCLN , GIÁO ÁN UCLN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay