Sách học Tiếng Nhật Kana de manga

55 20 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:51

chào các bạnđối với bạn mới làm quen với Tiếng Nhật thì việc nhai bảng chữ cái Tiếng Nhật cũng là cả 1 vấn đề, cuốn sách kana de manga này sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó, giúp các bạn học thuộc nhanh bảng chữ cái và 1 số từ đơn giản liên quan đến chữ cái đó qua hình ảnh màu rất đẹp.hãy tải về và cùng học.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách học Tiếng Nhật Kana de manga, Sách học Tiếng Nhật Kana de manga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay