Đồ án tốt nghiệp máy cắt dây

192 23 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:43

thầy Trần Sỹ Túy và thầy Trần Xuân Thái, hai thầy đã tận tâm hết lòng truyền đạt kiến thức và có những chỉ dẫn quý báu giúp chúng em. Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn GCVLDCCN Khoa Cơ khí Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã giúp chúng em tìm hiểu đề tài này. Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn ®ét dËp lâi thÐp silÝc cho ®éng c¬ ®iƯn Lêi nói đầu Ngày cách mạng khoa học kỹ thuật giới phát triển nh vũ bão, không ngừng vơn tới đỉnh cao mới, có thành tựu bật ngành khí Với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật đại, cộng thêm loại vật liệu với nhiều tính u việt phục vụ cho nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ gia công chúng đợc phát triển mạnh mẽ theo Đứng trớc nhu cầu xã hội vật liệu truyền thống để lại nhiều nhợc điểm không đáp ứng nổi, nhời ta ngiên cứu páht minh nhiều vật liệu có tính u việt quan trọng nh: Độ cứng cao, độ bền cao, độ chống mài mòn cao, Cũng mà khả gia công chúng cần phải phát triển tơng ứng Qua trình nghiên cứu ngời tìm phơng pháp gia công mới, gọi công nghệ gia công EDM (Electrical Discharge Michining) nhanh chóng chiếm u đặc điểm quan trọng nh: Không phụ thuộc vào độ cứng phôi, với phơng pháp xung định hình gia công bề mặt phức tạp, Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Tìm hiểu công nghệ EDM (nguyên lý gia công, thực tế gia công) nội dung đồ án tốt nghiệp chúng em Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp chúng em thự công việc sau: Giíi thiƯu vỊ khu«n mÉu nãi chung:  Khu«n Ðp nhùa  Khu«n dËp, vt  Giíi thiƯu c«ng nghệ EDM Giới thiệu máy cắt dây (Wire EDM) Thiết kế khuôn dập thép silíc cho động điện, gia công số chi tiết chày, cối máy cắt dây Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Sỹ Túy thầy Trần Xuân Thái, hai thầy tận tâm hết lòng truyền đạt kiến thức có dẫn quý báu giúp chúng em Chúng em xin cảm ơn thầy cô Bộ môn GCVL&DCCN - Khoa Cơ khí - Trờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội giúp chúng em tìm hiểu đề tài Tuy nhiên thời gian hạn chế, trình độ hiểu biết hạn chế, đồ án nhiều thiếu xót, em mong đợc góp ý bảo thêm thầy Chúng em chân thành cảm ơn! Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Hà nội, ngày tháng năm SV: Nguyễn hùng Vĩ Lê Hiền Túc Lớp: CTM7 K45 PHần I khuôn mẫu Chơng Các loại khuôn dập khuôn ép nhựa Khuôn dập dụng cụ dùng để gia công kim loại áp lực Gia công kim loại áp lực phơng pháp để chế tạo chi tiết máy, thực cách dùng ngoại lực tác dụng lên kim loại trạng thấi nóng nguội làm cho kim loại đạt đến giới hạn đàn hồi, kết làm biến dạng hình dạng vật thể kim loại theo yêu cầu mà không phá huỷ tính liên tục độ bền chúng Khuôn dập có khả làm chi tiết không cần tiếp tục gia công cắt gọt, giảm lợng tiêu phí kim loại, giảm thời gian cắt gọt chừng mực phơng pháp gia công không phoi Về khuôn dập ngời ta chia làm hai loại khuôn dập thể tích khuôn dập 1.Các loại khuôn dập 1.1.Khuôn dập thể tích Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện - Dập thể tích phơng pháp biến dạng kim loại lòng khuôn dập có kích thớc hình dạng chi tiết cần chế tạo - Quá trình biến dạng phôi lòng khuôn phân thành giai đoạn + Giai đoạn đầu: Chiều cao phôi giảm, kim loại biến dạng chảy chung quanh Theo phơng thẳng đứng phôi chịu ứng suất nén, theo phơng ngang chịu ứng suất kéo + Giai đoạn hai: Kim loại phôi bắt đầu lên kính cửa ba via, khối kim loại lòng khuôn bâygiờ bị trở lực lòng khuôn phía nên chịu ứng suất nén khối, mặt tiếp giáp khuôn khuôn dới cha áp sát vào + Giai đoạn cuối: Hình thành ba via, kim loại chịu ứng suất nén ba chiều cách triệt để, điền đầy phần sâu mỏng lòng khuôn, phần kim loại thừa sÏ trµn qua cưa ba via vµo r·nh chøa ba via hai bề mặt khuôn áp sát vào Khuôn R K ãnh chứa ba via huôn dới Đ uôi én L òng khuôn C ửa ba via Hình 1: Khuôn dập thể tÝch Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện 1.1.1 Ưu Khuyết điểm sản phẩm khuôn dập thể tích - Vật dập có độ xác độ bóng bề mặt cao, độ xác kích thớc khoảng dới từ 0,01 đến 0,05, độ nhẵn cấp đến cấp 4, tính đồng cao ( biến dạng kim loại thấu triệt khắp ), vật dập có hình dáng phức tạp, tiết kiệm kim loại Bộ khuôn phức tạp, đắt tiền, khuôn dập dợc loại chi tiết Ta có công thức để sử dụng khuôn dập thể tích hợp lí: N= Gkh (m1  n1 )  (m2  n ) Trong ®ã: N_Sè lỵng chi tiÕt dËp thĨ tÝch  Gkh _Tổng giá thành chế tạo khuôn dập m1_Giá thành chi tiết rèn tự n1_Giá thành gia công khí chi tiết rèn tự m2_Giá thành chi tiết dập khuôn n2_Giá thành gia công khí chi tiết dập khuôn Thực tế sản xuất, số lợng chi tiết yêu cầu Nyc N 1.1.2 Phân loại khuôn dập thể tích - Phân loại theo trạng thái nhiệt phôi + Khuôn dập nóng (phôi liệu gia công đợc nung nóng đến nhiệt độ rèn ).Khuôn kim loại biến dạng dễ, điền thấu tốt nhng chất lợng bề mặt chi tiết kém, độ xác kích thớc thấp Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện + Khuôn dập nguội cho chất lợng bề mặt tốt, độ xác kích thớc cao nhng kim loại biến dạng kém, điền thấu kém, khuôn chóng mòn - Phân loại theo kết cấu lòng khuôn: + Khuôn dập hở: khuôn có mặt phân khuôn vùng tiếp giáp với vật gia công thẳng góc với phơng lực tác dụng, cửa ba via không hạn chế biến dạng kim loại xung quanh Mặt phân khuôn bề mặt tiếp giáp hai khuôn, bề mặt thông thờng phẳng nhng cong hay gãy khúc Hình 2: Lòng khuôn hở Khuôn dập hở cho tính dẻo kim loại thấp, điền thấu không cao, ba via lớn nhng tính toán không cần xác + Khuôn kín: mặt phân khuôn vùng tiếp giáp với vật gia công song song hay gần song song với phơng lực tác dụng, vật dập hầu nh ba via Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Hình 3: Lòng khuôn kín Khuôn kín cho tính dẻo kim koại tăng tính điền thấu tốt nhng phải tính toán tốt - Phân loại theo cách bố trí lòng khuôn khối khuôn Theo cách phân loại có: + Dập khuôn có lòng khuôn Phôi phải đợc dập sơ trớc dập tự do, dập trục cán hay trục rèn dùng phôi thép định hình Khuôn có lòng khuôn đợc ứng dụng dạng sản xuất trung bình kết cấu khuôn đơn giản + Dập khuôn nhiều lòng khuôn Phôi liệu đợc đa vào từ lòng khuôn khối khuôn Khuôn nhiều lòng khuôn đợc ứng dụng sản xuất trung bình lớn hay hàng khối - Phân loại theo thiết bị gia công Đây cách phân loại hay dùng, xét đến điều kiện công nghệ Theo cách có: + Rèn khuôn máy búa + Dập khuôn máy ép thuỷ lực + Rèn khuôn máy ép dập nóng hay máy ép rèn ngang Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện + Dập khuôn thiết bị chuyên dụng 1.1.3 Khái quát chung trình dập khuôn chi tiết - Sau thiết kế vật dập khuôn, ta tiến hành hàng loạt vấn đề để chuẩn bị thi công nh: chuẩn bị nguyên vật liệu, cách chế tạo phôi, thiết bị dụng cụ gia công, phơng tiện vận chuyển, lò nung, cách bố trí dây chuyền sản xuất Trên sở điều kiện chuẩn bị xong trình dập khuôn chi tiết bao gồm bớc sau đây: + Cắt phôi liệu theo kích thớc yêu cầu + Nung nãng vËt liƯu ®Õn nhiƯt ®é dËp thêi gian tiến hành dập khuôn + Qua số lòng khuôn cần thiết + Làm vật dập khuôn + Nhiệt luyện để khử ứng suất d kiểm tra 1.1.4 Thiết bị dùng cho khuôn dập thể tích - Xuất phát từ yêu cầuvà đặc điểm kỹ thuật dập khuôn, máy dập khuôn phải có độ cứng vững lớn, hệ thống máy chấn động, máy phải có công suất lớn Để thoả mãn yêu cầu chung nh nói trên, ta dùng loại máy dập khuôn nh : + Máy búa nớc- không khí ép dập khuôn + Máy ép khí + M¸y Ðp ma s¸t kiĨu trơc vÝt + M¸y Ðp kiĨu thủ lùc + M¸y rÌn ngang Ngun Hïng VÜ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện 1.1.5 Xác định vị trí mặt phân khuôn - Mặt phân khuôn ranh giới hai nửa khuôn dới.Việc chọn mặt phân khuôn quan trọng Khi xác định mặt phân khuôn theo bớc sau: + Phải đảm bảo lấy đợc vật dập khỏi lòng khuôn đợc dễ dàng Muốn thành bên lòng khuôn không dợc lồi lõm + Phải đảm bảo lòng khuôn nông rộng để kim loại dễ điền đầy khuôn + Chọn mặt phân khuôn cho dễ phát chênh lệch lòng khuôn lắp khuôn + Chọn mặt phân khuôn mặt phẳng Không chọn mặt phân khuôn mặt bậc hay mặt cong + Phân khuôn đảm bảo phân bố cho phù hợp với yêu cầu kĩ thuật chi tiết để đảm bảo sức bền tối đa + Phần phức tạp vật dập bố trí nửa khuôn kim loại dễ điền đầy 1.1.6 Độ nghiêng khuôn - Mục đích tạo cho thành lòng khuôn có độ nghiêng để kim loại dễ điền đầy khuôn dễ lấy vật dập khỏi khuôn Nhng xác định độ nghiêng thành khuôn lớn gây lãng phí kim loại Trị số độ nghiêng phụ thuộc vào yếu tố sau: + Phơng pháp đẩy kim loại vào lòng khuôn ( ép dồn thô ), phơng pháp tháo vật dập khỏi khuôn + Kích thớc hình dáng bên vật dập trị số co rút kim loại Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn ®ét dËp lâi thÐp silÝc cho ®éng c¬ ®iƯn + Nhiệt độ hoàn thành khuôn tốc độ làm ngi + Thµnh hay thµnh ngoµi: theo kinh nghiƯm độ ngjiêng thành 50 ữ 150, thành 30 ữ 130 1.1.7 Bán kính góc lợn - Tác dụng việc tạo nên bán kính góc lợn phần chuyển tiếp lòng khuôn là: + Làm cho kim loại lòng khuôn di động dễ dàng + Tránh cho vật dập khỏi bị tật gấp nếp nứt + Nâng cao sức bền tuổi thọ khuôn Bán kính góc lợn chia thành hai loại bán kính góc lợn bán kính góc lợn Bán kính góc lợn bán kính phần lồi lòng khuôn Bán kính góc lợn bán kính phần lõm vào lòng khuôn Trị số bán kính góc lợn phải lấy hợp lí cho kim loại dễ điền đầy lòng khuôn, tập trung ứng suất gây nứt nhiệt luyện khuôn, đảm bảo bền mòn 1.1.8 Phân loại lòng khuôn - Lòng khuôn dập chia làm ba loại lớn lòng khuôn chế tạo phôi, lòng khuôn dập , lòng khuôn cắt - Lòng khuôn ép tụ: loại lòng khuôn chế tạo phôi dùng để ép kim loại làm giảm tiết diện ngang chỗ tăng lên chỗ khác Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 10 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện = 1,46.10194 = 14883(KG) - Ta chọn máy ép trục khuỷu có giá trị lực danh nghĩa lớn trị số tính toán để thực nguyên công (Pm 15t) Khe hở chày cối: - Với hình dạng phức tạp lỗ xung quanh ta tra bảng đợc: Khe hë chµy cèi: Zmin = 0,015, Zmax = 0,055, lÊy Z = 0,03 - Còn lỗ tròn 14; Zmin = 0,015, Zmax = 0,055, m = 0,025, n = 0,015, Dc= (Dh - )+c = 14-0,2 = 13,80+0.025 Dch = (Dh -  - Zmin)-ch = 14-0.2-0,015 = 13,7850.015 KÕt luận: - Vật liệu chày, phần cắt: Thép Y10A, độ cứng sau nhiệt luyện khoảng 60HRC Phần áo chày: Vật liệu thép C45, (các kích thớc cụ thể vẽ) - Kích thớc chày: chày lỗ 14: Dch = 13,785-0.015; ch = 0,015 - Vật liệu cối, phần cắt: Thép Y10A, Phần áo cối: Thép C45 (kích thớc cụ thĨ xin xem b¶n vÏ chi tiÕt) - KÝch thớc cối: Chày lỗ 14: Dc = 13,80+0.025; c = 0.025 - M¸y cã lùc Ðp ≥ 14 tÊn - Các tiêu kỹ thuật khác xin xem vẽ 2.3 Bớc III: Đột 48 rãnh vành ngoài: Hình tổng thể: Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 178 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện C H7 32 u6 F7 25m6 A chốt trám Thiết kế chày cho rãnh có hình dáng phức tạp: Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 179 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn ®ét dËp lâi thÐp silÝc cho ®éng c¬ ®iƯn 10   5 6   6,3 45   20.21 R122001 R1.97   1.44 Mét 48 chày, nguyên công IV Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 180 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện 260001 20 13 6,3 17 20 50   23.21 6,3 A B 103.36   206.72   18.71   34.22   14 240  63     R2   1.47001 R1.25   7.5° Phần cối đột 48 rãnh ngoài, nhuyên công III - Lực đột rãnh tính gần cho lỗ tròn 10 P = c d.S =  43 10.0,5= 675.1(KG) Pct = 48.P = 48.675,1 = 32404.8(KG) Nh lực cần thiết để dập lµ: Pm = 1,46Pct = 1,46.32404.8 = 47312(KG) Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 181 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động ®iƯn - Ta cã thĨ chän m¸y Ðp trơc khủu có giá trị lực danh nghĩa lớn trị số tính toán để thực nguyên công (Pm 48t) Khe hở giữ chày cối: Với hình dạng phức tạp 48 rãnh xung quanh ta tra bảng đợc: Khe hở chày cối: Zmin = 0,015, Zmax = 0.05 Kết luận: - Vật liệu chày, phần cắt: Thép Y10A, độ cứng sau nhiệt luyện khoảng 60HRC Phần áo chày: Vật liệu thép C45, (các kích thớc cụ thể vẽ) - Vật liệu cối, phần cắt: Thép Y10A, Phần áo cối: Thép C45 (kích thớc cụ thể xin xem vẽ chi tiết) - Máy có lực ép 48 - Các tiêu kỹ thuật khác xin xem vẽ Nguyễn Hùng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 182 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Chơng 3: cáC CHI TIếT Và NGHUYÊN CÔNG PHụ CủAKHUÔN: 3.1 Các chi tiết định vị khuôn dập: 3.1.1 Định vị xác chốt, phần ăn sâu vào nhau, phần ăn sâu vào cần gia công xác cao: - Định vị áo chày với đế khuôn, - Định vị cối, áo cối với đế dới khuôn, - Trong trờng hợp cần tránh siêu định vị dïng mét chèt tr¸m + mét chèt trơ - Dïng chốt để chặn chày, không dùng vít để tránh vênh - Trong nguyên công I, để làm cữ giữ phôi ta dùng hai chốt, để tránh trờng hợp sứt mẻ cối, để khoảng cách mép phôi tối thiểu 3mm - Trong nguyên công II, để định vị chi tiết tròn ta dùng chốt chặn để đảm bảo chi tiết đồng tâm - Trong nguyên công III, để định vị chi tiết cho rãnh cđa c¸c chi tiÕt trïng ta dïng hai chèt, lỗ 14, lỗ nguyên công II, chốt 14 chốt trụ, chốt trám 3.1.2 Chi tiết trụ bạc dẫn hớng: Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 183 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện 1x45° V¸t 6,3 M6 6,3 6,3 70 C A 10 140  6,3 20  6,3 8 V¸t 660,05 R4 8005 600.05 35 25   R5 100 Trụ bạc dẫn hớng hai chi tiết bắt buộc phải có khuôn đột dập, nguyên nhân dẫn đến độ xác theo yêu cầu chi tiết Chế tạo chi tiết dẫn hớng phải có đặc điểm có tính lắp lẫn cao để lắp cho loại khuôn khác trình dập thử Lắp ghép trụ dẫn hớng đế khuôn lắp chặt, lắp ghép trụ dẫn hớng bạc dẫn hớng lắp lỏng để bạc dẫn hớng chuyển động tịnh tiến lên xuống Lắp ghép bạc dẫn hớng lắp chặt Các kích thớc trụ bạc dẫn hớng đợc tiêu chuẩn hoá theo tiêu chuẩn nhà máy Khi chế tạo trụ bạc dẫn hớng thờng phải đem nhiệt luyện đạt độ cứng 55 60 HRC 3.1.3 Xác định chất bôi trơn Khi tạo hình chi tiết phải bôi trơn với mục đích làm giảm ma sát vật liệu dụng cụ gia công, giảm ứng suất d kim loại, ngăn ngừa khuôn sản phẩm không bị dính có vết lõm mòn có vết xớc Khi bôi trơn cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 184 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Chất bôi trơn cần phải tạo đợc màng dầu vững bền, lâu khô, chịu đợc áp lực cao Có độ dính tốt phân bố đồng lớp bôi trơn bề mặt khuôn Chất bôi trơn phải dễ dàng bị loại khỏi bề mặt chi tiết sau gia công xong Không làm tính chất học hoá học bề mặt dụng cụ chi tiết Có độ bền hoá học không độc Chọn chất bôi trơn Để khắc phục ma sát trình dập ta phải chọn chất bôi trơn hợp lý Do vật dập nông, vật liệu dập có độ cứng trung bình ta chọn chất bôi trơn dầu 3.1.4 Nguyên công làm Trong nguyên công cần làm bán thành phẩm, khuôn bàn máy để trình làm nguyên công phế phẩm không bám vào thành sảm phẩm làm bề mặt sản phẩm bị độ bóng bề mặt Ngoài số nguyên công khác : Chuyển bán thành phẩm tới vị trí gia công tiếp theo, nguyên công kiểm tra Sau ghép chi tiết mỏng vào thành ro to cần có thêm nguyên công mài mặt trụ để đảm bảo độ xác làm hết via - 3.2 Một số hình ảnh máy dập máy cắt dây Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 185 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Máy dập trục khuỷu Máy cắt -dây Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 K45 - ĐHBKHN 186 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Bàn máy cắt dây Nguyễn Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 187 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Nguyễn Hùng Vĩ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 188 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Tủ điều khiển máy cắt dây Bảng điều khiển tay máy cắt dây Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 189 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Kết luận Qua trình thực đề tài Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc động điện chúng em học đợc nhiều kiến thức cách thức làm việc Công việc chủ yếu đợc hoàn thành là: Tìm hiểu thị trờng khuôn mẫu nối chung, dạng sản xuất sản phẩm khuôn mẫu Tìm hiểu công nghệ gia công tia lửa điện (EDM), máy cắt dây (Wire EDM) Thiết kế đợc ba khuôn dập để sản xuất chi tiết thép tôn silíc dùng động điện Tuy nhiên với khuôn khổ đồ án tốt nghiệp chóng em tù nhËn thÊy cßn nhiỊu thiÕu xãt hạn chế thân cha có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật, nh thiếu nhiều điều kiện thực tế, tài liệu đồ án mang tính chất tợng trng cho công việc thiết kế, cho trình tìm tòi học hỏi kiến thức, rèn cách thức làm việc chủ yếu Chúng em mong đợc bảo thêm thầy cô bạn bè bổ xung để đồ án đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Hïng VÜ Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 190 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Lê Hiền Túc Tài liệu tham khảo [1] Bộ môn rèn dập, Công nghệ tạo hình vật liệu [2] Bộ môn rèn dập, Sổ tay c«ng nghƯ dËp ngi [3] PGS.TSKH Ngun TÊt TiÕn, Lý thuyết dập tạo hình [4] TS Phạm Văn Nghệ, Máy búa máy ép thuỷ lực [5] Bộ môn Rèn dập, Thiết bị rèn dập - máy ép khÝ [6] PGS.TSKH Ngun TÊt TiÕn, Lý thut biÕn d¹ng dẻo [7] TS Vũ Hoài Ân, Gia công tia lửa điện CNC-Hà Nội 1996 [8] TS Vũ Hoài Ân, Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa-Hà Nội 1995 Nguyễn Hùng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN 191 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện [9] Nguyễn Thành Nhân, Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố công nghệ đến chất lợng chi tiết đợc gia công phơng pháp gia công tia lửa điện ( điện cực dây ) Luận văn thạc sỹ khí Hà Nội 2003 [10] TS Hoàng Vĩnh Sinh, Nghiên cứu ảnh hởng thông số công nghệ đến chất lợng chi tiết gia công xung tia lửa điện Báo cáo luận án tiến sĩ kĩ thuật Hà Nội 2003 [11] Thông tin Internet, víi tõ kho¸: EDM, CNC, TECHNOLOGY, CAD, CAM, Ngun Hïng VÜ - Lª HiỊn Tóc - CTM7 - K45 - §HBKHN 192 ... thọ khuôn Bán kính góc lợn chia thành hai loại bán kính góc lợn bán kính góc lợn Bán kính góc lợn bán kính phần lồi lòng khuôn Bán kính góc lợn bán kính phần lõm vào lòng khuôn Trị số bán kính góc... ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo khuôn đột dập lõi thép silíc cho động điện Hình 3: Lòng khuôn kín Khuôn kín cho tính dẻo kim koại tăng tính điền thấu tốt nhng phải tính toán tốt - Phân... Theo cách có: + Rèn khuôn máy búa + Dập khuôn máy ép thuỷ lực + Rèn khuôn máy ép dËp nãng hay m¸y Ðp rÌn ngang Ngun Hïng VÜ - Lê Hiền Túc - CTM7 - K45 - ĐHBKHN Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chế tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp máy cắt dây, Đồ án tốt nghiệp máy cắt dây, Khoảng trống giữa lòng khuôn, - Phân loại mặt phân khuôn như sau:, Pha 3: nóng chảy và bốc hơi vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay