Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu hạ long

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:19

Ở hầu hết các công đoạn sửa chữa và đóng tàu đều tồn tại các yếu tố bất lợi có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Công đoạn làm sạch bề mặt vật liệu bằng xỉ hoặc mạt kim loại, cát hoặc thủ công đều phát sinh bụi có khả năng gây bệnh bụi phổi và các bệnh đường hô hấp khác, bệnh về mắt, da. Công đoạn phun sơn, hàn và cắt hơi phát sinh các loại hơi khí độc hại như hơi dung môi, khói hàn, khói kim loại nặng và nhiều loại hóa chất khác. Phá dỡ và sửa chữa có thể phải tiếp xúc với bụi amiăng hoặc bông thủy tinh. Ngoài ra, công nhân còn phải tiếp xúc với tiếng ồn và rung chuyển, bức xạ và nhiều tư thế lao động bất lợi. Chính vì vậy, việc đánh giá môi trường, điều kiện lao động và xác định ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi đến sức khỏe của người lao động là vấn đề cần thiết. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhà máy đóng tàu Hạ Long thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (VINASHIN) Nhà máy có 25 nhà xưởng bãi lắp ráp diện tích 180.000m hệ thống máy móc thiết bị đại Trong năm qua, nhà máy xuất xưởng hàng trăm tàu loại tàu vận tải biển siêu trường siêu trọng phục vụ cho kinh tế quốc phòng đất nước Đội ngũ cán công nhân viên chức nhà máy 2000 người, cơng nhân lao động trực tiếp 1.800 người Để đáp ứng với yêu cầu công việc, vấn đề công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) bệnh nghề nghiệp (BNN) đặt lên hàng đầu Tuy nhiên, năm qua công nhân phải làm việc điều kiện lao động có yếu tố nguy hại, trời, hầm tàu… Các yếu tố nguy hại tác động thường xuyên lên sức khoẻ cơng nhân đóng tàu vận tải biển Ở hầu hết cơng đoạn sửa chữa đóng tàu tồn yếu tố bất lợi có nguy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Công đoạn làm bề mặt vật liệu xỉ mạt kim loại, cát thủ cơng phát sinh bụi có khả gây bệnh bụi phổi bệnh đường hô hấp khác, bệnh mắt, da Công đoạn phun sơn, hàn cắt phát sinh loại khí độc hại dung mơi, khói hàn, khói kim loại nặng nhiều loại hóa chất khác Phá dỡ sửa chữa phải tiếp xúc với bụi amiăng bơng thủy tinh Ngồi ra, cơng nhân phải tiếp xúc với tiếng ồn rung chuyển, xạ nhiều tư lao động bất lợi Chính vậy, việc đánh giá mơi trường, điều kiện lao động xác định ảnh hưởng yếu tố bất lợi đến sức khỏe người lao động vấn đề cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, đề tài tiến hành nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm số yếu tố bất lợi môi trường lao động cơng nhân đóng tàu vận tải biển nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009 Đánh giá thực trạng sức khoẻ bệnh nghề nghiệp công nhân đóng tàu vận tải biển nhà máy đóng tàu Hạ Long Kết áp dụng chấp nhận số loại trang nút tai phòng chống bụi tiếng ồn cho cơng nhân đóng tàu Những đóng góp luận án: Kết nghiên cứu đề tài đóng góp cho cơng tác chăm sóc sức khỏe cơng nhân ngành cơng nghiệp đóng tàu, ngành đà phát triển Luận án cung cấp số liệu phản ánh trung thực mơi trường lao động (có 81,6% số mẫu đo nhiệt độ khơng khí, 64,6% số mẫu đo số WBGT 86,6% mẫu đo tiếng ồn vượt giới hạn cho phép TCVSLĐ; hàm lượng bụi toàn phần hầu hết phân xưởng đóng tàu cao mức cho phép TCVSLĐ từ 3- lần Tỷ lệ silic tự bụi hô hấp dao động từ 3,2% đến 27,2%), tỷ lệ bệnh tật, tình trạng sức khỏe người lao động trực tiếp với khác biệt đáng kể so với nhóm đối chứng lao động gián tiếp Luận án lựa chọn khuyến cáo nhà máy đóng tàu nên dùng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với nhân trắc người Việt Nam trang SP52 nút tai 3S Đài Loan trình lao động Bố cục luận án: - Nội dung luận án trình bày 131 trang, gồm chương chính; đặt vấn đề trang; Chương 1- Tổng quan 32 trang (1 đồ); Chương 2- Đối tượng phương pháp nghiên cứu 18 trang (6 bảng, đồ); Chương 3- Kết nghiên cứu 47 trang (50 bảng, 12 biểu đồ); Chương 4- Bàn luận 29 trang; Kết luận trang; Kiến nghị trang Tham khảo 157 tài liệu (42 tài liệu tiếng Việt 115 tài liệu tiếng Anh) phụ lục 3 Chương TỔNG QUAN Công nhân đóng tàu phải lao động mơi trường có nhiều yếu tố bất lợi: nhiệt độ độ ẩm cao, tiếng ồn, bụi silic khí độc CO, CO2, SO2 Sự tác động phối hợp yếu tố nguy hại kết hợp với lao động nặng nhọc, nhịp độ lao động khẩn trương gây nên ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe nguy gây bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp… Xu L cs (2011) nghiên cứu tình trạng rối loạn xương nghề nghiệp 1.570 cơng nhân đóng tàu so sánh với 253 nhân viên hành (nhóm chứng) thấy rối loạn xương chủ yếu vùng cổ, thắt lưng vai (58,0%; 54,6% 44,3%) có khác biệt đáng kể nhóm cơng việc (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu hạ long, Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu hạ long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay