Khung thuyết trình marketing căn bản đề tài: Marketing 4.0

22 23 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:17

Khung thuyết trình môn học Marketing căn bản đề tài nghiên cứu, phân tích về marketing 4.0 và những điểm giống và khách nhau qua các thời kì 1.0, 2.0, 3.0 và cuối cùng là 4.0. Bài thuyết trình còn đề cập tới những phương pháp mới, những biểu đồ mới được áp dụng để quản lý khả năng thành công trong thời kì mà khách hàng trở lên ngày càng có quyền lực hơn. MARKETIN G 4.0 BỐN PHƯƠNG PHÁP MAPPING Empathy mapping – Sơ đồ Thấu cảm Customer journey mapping Experience mapping – Sơ đồ Trải nghiệm Service blueprinting – Bản vẽ thiết kế dịch vụ Costumer journey – McKinsey (2) Người tiêu dùng thêm hoăc loại trừ các nhan hiêu tâm trí (1) Người tiêu dùng có những cân nhắc ban đầu (4) Sau mua,người tiêu dùng xây dựng kỳ vong dựa kinh nghiêm cho lần mua tơi (3) Cuối cùng người tiêu dùng chon môt thương hiêu (5) Người tiêu dùng ủng hô va gắn bó va trơ tuyên truyền viên của doanh nghiêp CÔNG NGHÊ LAM THAY ĐÔI MARKETING AI Artificial Intelligence Internet of Thing IoT VR BD Big Data Virtual Reality AI / Artificial Intelligence Khái niệm: AI (trí tuệ nhân tạo) la mô các quá trình thơng minh của người thơng qua máy móc, đặc biệt la các hệ thống máy tnh. Các quy trình bao gồm hoc tập (thu thâp lại thông tin va quy tắc sử dụng thông tin), suy luận (sử dụng các quy tắc để đưa kết luận) va tự điều chỉnh Khả năng:  bắt chươc trí thông minh của người  nhận dạng giong nói va hình ảnh  kỹ thuật hoc máy va tm kiếm ngữ nghĩa…  Break up he Brain AI / Artificial Intelligence Tiếp cận – Thu hút khách cập bằng một loạt các kỹ thuật Hành động - Thu hút khách truy cập làm cho họ biết sản phẩm bạn Chuyển đổi - thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm trở thành khách hàng Thu hút - Giữ khách hàng bạn quay trở lại Break up he Brain Khái niệm: • Big Data là một thuật ngữ chỉ nguồn dữ liệu khổng lồ và phức tạp mà các hệ thống máy tính thông thường không có khả xử lý được • Bao gồm phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truy vấn, tính riêng tư, … Break up he Brain Lợi ích: • Cắt giảm chi phí, giảm thời gian, tăng thời gian phát triển và tối ưu hóa sản phẩm Đồng thời hỗ trợ người đưa những quyết định • Big Data cung cấp các dữ liệu mà bạn có thể phân tích được sở thích, thói quen của khách hàng từ đó gián tiếp giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng hóa Nguồn dữ liệu này có được là từ những hành động của khách hàng truy cập trang wed của doanh nghiệp Break up he Brain NHỮNG SỰ THAY ĐỔI: Thị trường giơi cho các giải pháp IoT Các thiết bị kết nối IoT ươc tnh Điều biến Marketer trơ môt nha khoa hoc dữ liêu Từ nha cửa, xe cô, văn phong, các thiết bị đeo va nhiều thư khác Dữ liêu mang đến hôi to lơn cho các nha tiếp thị giải thích dữ liêu của những thiết bị thông minh Cá nhân hóa mẫu ma, thiết kế của sản phẩm Tạo nên mối quan giữa thương hiêu va khách hang dựa sự kết nối hữu ích 10 LAM THÊ NAO CÁC NHA TIÊP THI CO THÊ TÂN DUNG IoT? Phân tch thói Thu thâp dữ liêu trươc không quen mua đạt về cách hang của người tiêu dùng khách hang tương tác vơi thiết bị, sản phẩm Hiểu rõ về hanh trình mua của khách hang Cung cấp thơng báo thời gian thực, điểm bán va quảng cáo nhắm mục tiêu Nhanh chóng giải các vấn đề va giữ khách hang hai long Cả doanh nghiêp va người tiêu dùng tm cách thay đôi mối quan sản phẩm truyền thống Bây giờ la lúc để bắt đầu phát triển các sáng kiến đáp ưng nhu cầu 11 VR / Vitual Reality AR / Augmented Reality MR / Mixed Reality 12 13 CÁCH CÁC NHÀ BÁN LẺ SỬ DỤNG AR / VR TRONG TIẾP THI  "See It In Your Space" cho phép khách hang xem nội thất trông nao Tính AR cho phép người mua sắm di chuyển các vật thể xung quanh vơi đô chính xác cao, vơi các vật phẩm khác bất kỳ phong nao nha của ho ma ho chon Người mua sắm tại Roastery Starbucks Reserve đầu tiên châu Á có thể có trải nghiệm AR phong phú khắp cửa hang phục vụ hương dẫn viên kỹ thuật số 14 DIGITAL MARKETING Bắt đầu từ nào? Năm 1896, Guglielmo Marconi nghiên cưu va chưng minh về truyền tn hiệu công cộng khơng dây Marconi đa thực bi trình diễn đầu tiên về hệ thống truyền tn hiệu của ông cho chính phủ Anh vao tháng năm 1896 Đó chính la thời điểm ma digital (kỹ thuật số) bắt đầu mơ Guglielmo Marconi digital marketer lịch sử 15 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp 16 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết thời gian thực Thông tin đươc câp nhât theo tưng giây 17 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết thời gian thực Có thể tiếp cận đươc rộng hơn, sâu Thông tin đươc câp nhât theo tưng giây 18 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết thời gian thực Có thể tiếp cận đươc rộng hơn, sâu Mức độ tương tác cao 19 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết thời gian thực Có thể tiếp cận đươc rộng hơn, sâu Mức độ tương tác cao Dễ dàng theo dõi phân tích 20 21 CÁM ƠN THẦY VA CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE 22 ... MAPPING Empathy mapping – Sơ đồ Thấu cảm Customer journey mapping Experience mapping – Sơ đồ Trải nghiệm Service blueprinting – Bản vẽ thiết kế dịch vụ Costumer journey – McKinsey (2) Người tiêu dùng... đầu mơ Guglielmo Marconi digital marketer lịch sử 15 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp 16 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết... giây 17 DIGITAL MARKETING Tại sử dụng? Có thể bắt đầu với chi phí thấp Kết thời gian thực Có thể tiếp cận đươc rộng hơn, sâu Thông tin đươc câp nhât theo tưng giây 18 DIGITAL MARKETING Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung thuyết trình marketing căn bản đề tài: Marketing 4.0, Khung thuyết trình marketing căn bản đề tài: Marketing 4.0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay