Đồ án vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở việt nam và giải pháp

48 6 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:16

Đô thị là bộ mặt chính dể đánh giá sự phát triển của xã hội, vì vậy qui hoạch sử dụng đất đô thị ra đời giúp cho việc sử dụng, quản lý đất đai đô thị đi vào nề nếp, qui hoạch đề ra những phương án, mô hình...được thực hiện trong tương lai để sử dụng nguồn lực tiết kiệm hợp lý có hiệu quả phát triển một cách cân đối phù hợp với sự phát triển của đất nước cả trong trước mắt và lâu dài. Phần mở đầu Đất đai có vai trò tảng cho hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, t liệu sản xuất đặc biệt, yếu tố thiếu trình sản xuất kinh doanh Đất đai nói chung đất đô thị nói riêng diện tích có hạn, trình công nghiệp hoáhiện đại hoá kèm theo đô thị hoá diễn mạnh đô thị phát triển ngày mở rộng Cùng với phát triển kinh tế đô thị, nhu cầu sử dụng đất đô thị ngày tăng nhu cầu về: xây dựng sở hạ tầng, khu dân c đô thị, xây dựng sở kinh tế, khu công nghiệp Việc sử dụng đất cách tiết kiệm hợp lý có hiệu yêu cầu hàng đầu, việc qui hoạch sử dụng đất đô thị việc cấp thiết phải thực Hơn nữa, qui hoạch khu vực cũ đô thị thông qua hoạt động phá bỏ, di chuyển, cải tạo, nâng cấp để cải biến kết cấu sử dụng đất đô thị làm cho mặt kiến trúc đô thị ngày văn minh- đại văn hoá mang đậm sắc dân tộc, đòi hỏi phải có qui hoạch hợp lý có hiệu Đô thị mặt dể đánh giá phát triển xã hội, qui hoạch sử dụng đất đô thị đời giúp cho việc sử dụng, quản lý đất đai đô thị vào nề nếp, qui hoạch đề phơng án, mô hình đợc thực tơng lai để sử dụng nguồn lực tiết kiệm hợp lý có hiệu phát triển cách cân đối phù hợp với phát triển đất nớc trớc mắt lâu dài Đề tài: Một số vấn đề qui hoạch sử dụng đất đô thị việt nam giải pháp Đợc bảo hớng dẫn thầy Nguyễn Hữu Đoàn Thầy giáo môn Quản lý đô thị, em hoàn thành đề án Em xin chân thành cảm ơn thầy ! Phần I Cơ sở khoa học việc quy hoạch sử dụng đất đai đô thị I Khái niệm phân loại đất đô thị Khái niệm: Đất đai tài nguyên quốc gia vô quí giá, t liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trờng sống, địa bàn phân bố khu đất đai dân c xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Theo luật đất đai 1993 điều I nghị định 88/cp ngày 17/8/1994 phủ quản lí đất đai đô thị "Đất đô thị đất nội thành, nội thị xã thị trấn đợc xây dựng nhà ở, trụ sở quan, tổ chức, sở sản xuất, kinh doanh, sở hạ tầng phục vụ công cộng, an ninh quốc phòng mục đích khác Đất ngoại thành ngoại thị xã đợc quy hoạch quan Nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị đất đô thị đợc sử dụng nh đất đô thị." Khi xác định đất đai theo ranh giới hành đất đô thị bao gồm nội thành, nội thị cách hữu chức sở hạ tầng cấu không gian qui hoạch đô thị, vùng đất đợc đô thị hoá nằm phạm vi ranh giới qui hoạch xây dựng đô thị đợc quan nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt Vậy đất đai đóng vai trò định cho tồn phát triển loài ngời Cùng với điều kiện tự nhiênkinh tế- xã hội khác đất đai sở quan trọng để hình thành vùng kinh tế nớc nhằm khai thác sử dụng có hiệu tiềm tự nhiên- kinh tế- xã hội vùng đất nớc Đất đô thị theo nghĩa hẹp biến sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp thành đất sử dụng công nghiệp, thơng nghiệp, giao thông, văn hoáTheo hình thức phát triển đất khu vực cải tạo khu vực đấtĐất cuẩ khu vực mối mở rộng diện tích sử dụng đất đô thị để gia tăng cung cấp kinh tế đất đô thị đô thị Nội dung gồm hai mặt: Một tiến hành trng dụng đất, chuyển phơng hớng sử dụng đất từ đất nông lâm nghiệp thành đất chuyên dùng để phát triển đô thị Hai là, tiến hành đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật để chuyển đất nông lâm trở thành đất đô thị Phát triển đất khu vực cũ đờng chủ yếu khác để tăng cung cấp kinh tế đất đô thị Nội dung thông qua hoạt động phá bỏ, di chuyển cải tạo, nâng cấp để cải biến kết cấu sử dụng đất khu vực cũ nhằm nâng cao trình độ tập trung, tiết kiệm việc sử dụng đất đô thị Cơ sở dự án phát triển đô thị qui hoạch chi tiết sử dụng mặt đất đai định để phát triển đô thị Trong đó, xác dịnh địa giới mục đích sử dụng mặt đất đai vạch mạng lới đờng xá, phân chia mặt đất đai thành lô đất đề yêu cầu qui hoạch kiến trúc công trình xây dựng 1.1 Đặc điểm: Đặc điểm đất đai tính cố hữu, t liệu sản xuất gắn với hoạt động ngời nhng đất đô thị có đặc trng chủ yếu để phân biệt với loại đất khác: - Có nguồn gốc từ đất tự nhiên đất nông nghiệp đợc trang bị sở hạ tầng công cộng chuyển mục đích sử dụng -Việc sử dụng đất đô thị phải vào qui hoạch dự án đầu t đợc phê duyệt - Khi ngời sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng sử dụng phải đợc UBND tỉnh thành phố cho phép - Từng lô đất đô thị có vị trí cố định, vị trí có đặc thù riêng không giống với vị trí - Ngoài đất đô thị tài sản đặc biệt có giá trị cao so với loại đất khác vị trí sở hạ tầng đất - Có cân đối cung cầu, trình đô thị hoá diễn nhanh chóng năm gần làm cho dân số đô thị tăng nhanh (về học) cầu tăng nhanh nhng cung bị hạn chế cân đối Nó công cụ cho việc thực quản lý sử dụng đất cách khoa học nhà nớc, thực qui hoạch sử dụng đất đai nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng đất đai quyền lợi toàn xã hội góp phần giải tốt mối quan hệ quản lý sử dụng đất để sử dụng cách có hiệu bảo vệ đất nâng cao hiệu 1.2 Phân loại: 1.2.1 Ngày 17/8/1994 phủ nghị định 88 CP qui định đất đô thị dựa điều 55 luật Đất đai Căn vào mục đích sử dụng chủ yếu đất đô thị đợc phân thành loại sau : Đất nông ng nghiệp đô thị gồm diện tích hồ nuôi trồng thuỷ sản, khu vực trồng xanh, trồng hoa, cảnh, phố vờn, Đất chuyên dùng: Xây dựng trờng học, bệnh viện cônh trình văn hoá vui chơi giải trí, công sở khu vợc hành chính, sổ sản xuất kinh doanh, trung tâm thơng mại Đất bao gồm diện tích đất dùng để xây dựng nhà, trơng trình phục vụ sinh hoạt không gian theo quy định thiết kế xây dựng nhà Đất giành cho công trình xây dựng công cộng: Đờng giao thông, nhà ga, bến bãi, đờng dây điện, thông tin liên lạc, công trình cấp thoát nớc Đất dùng vào mục đích an ninh quốc phòng, quan ngoại giao khu vực hành đặc biệt Đất cha đợc sử dụng đất đợc quy hoạch để phát triển đô thị nhng cha sử dụng Khi lập kế hoạch thiết kế đất đai xây dựng đô thị ngời ta phải vào dự kiến quy mô dân số đô thị để tính quy mô diện tích loại theo tiêu chuẩn thiết kế sau : Diện tích Cơ cấu bình quân Các loại đất (%) (m2/ngời) Đất công nghiƯp, tiĨu thđ 10 – 12 c«ng nghiƯp 10 12 Đất kho tàng 23 23 Đất khu ë 40 – 50 46 – 50 3–5 3–5 §Êt xanh 15-22 15-22 Đất giao thông 10-13 12-14 80-100 100 Đất trung tâm đô thị khu đô thị Tổng cộng đất có chức đô thị 1.2.2 Căn vào mục đích qui hoạch xây dựng đô thị đất đô thị bao gồm - Đất dân dụng: Bao gồm đất để xây dựng khu nhà ở, khu trung tâm phục vụ công cộng, xanh, giao thông, sở hạ tầng kĩ thuật - Đất khu dân dụng bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp kho tàng, trung tâm chuyên nghành, an ninh quốc phòng, quan đô thị loại đất khác 1.2.3 Căn vào nghĩa vụ tài cđa ngêi dơng ®Êt t theo mơc ®Ých dụng gồm: - Giao đất sử dụng có thời hạn: Đất cho thuê, chủ yếu để xây dựng công trình sản xuất kinh doanh - Giao đất không thời hạn: Giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất không thu tiền sử dụng đất 1.3 Mục đích việc đánh giá đất đô thị Việc đánh giá đắn đất đô thị cần thiết khách quan đòi hỏi cấp bách Trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nớc ngời đại diện quyền sở hữu đặt tính cấp bách để tránh sử dụng tuỳ tiện, lãng phí Mục đích việc đánh giá đất đô thị nhằm: - Làm sở cho việc qui hoạch lâu dài đất đô thị phát triển đô thị, đồng thời bảo đảm kế hoạch sử dụng đất đô thị hợp lý thời kỳ hàng năm - Làm sở cho việc tính giá đất để giao quyền cho quan, tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo mục đích đồng thời làm sở cho việc tính giá thuê đất kể cho ngời nớc thuê - Là phơng pháp hữu hiệu giúp cho việc quản lý đất đô thị cách khoa học chặt chẽ Vai trò đất đô thị: Theo hớng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có quản lý nhà nớc nghiệp công nghiệp hoá- đại hoá đất nớc đô thị thành trung tâm công nghiệp, thơng mại loại dịch vụ khác, đầu mối giao thông, quan hệ kinh tế quan trọng, vùng địa phơng nớc Đất đai tảng quan hệ đó, tham gia vào tất hoạt động đời sống kinh tế- xã hội Đó vai trò chung đất đai nhng đợc qui định đô thị giá trị đợc tăng lên nhiều lần vai trò đô thị sống bên cạnh cầu đô thị có xu hớng ngày tăng qui mô tốc độ tăng nhanh chóng trình đô thị hoá, mà đất đai tài nguyên có hạn, đất đô thị có vai trò quan trọng đời sống kinh tế-xã hội Ngoài đất đô thị làm thoả mãn nhu cầu để mở rộng sản xuất, lập văn phòng giao dịch, trung tâm t vấn, cửa hàng dịch vụ Với vai trò t liệu sản xuất thiếu đợc, đất có mặt ý tởng kinh doanh nhà kinh doanh II Qui hoạch đô thị Khái niệm Qui hoạch chung xây dựng đô thị đợc gọi qui hoạch tổng thể xây dựng đô thị Nó xác định phơng hớng nhiệm vụ cải tạo xây dựng đô thị phát triển không gian, sở hạ tầng tạo lập môi trờng sống thích hợp 2.Vai trò qui hoạch đô thị kinh tế thị trờng Vai trò công tác qui hoạch xây dựng đô thị nghiệp CNH-HĐH đất nớc Văn kiện đại hội IX nên rõ: Phát huy vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, toàn vùng địa phơng, nhanh trình CNH-HĐH phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ, đầu việc phát triển kinh tế tri thức Tạo vành đai nông nghiệp đại thành phố lớn Qui hoạch mạng lới đô thị với số Ýt thµnh lín, nhiỊu thµnh võa vµ nhá phân bổ hợp lý vùng, trọng đô thị miền núi Hiện đại hoá thành phố lớn, thúc đẩy trình đô thị hoá nông thôn Không tập chung nhiều sở công nghiệp dân c vào đô thị lớn Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trờng Trong trình đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trờng chức nhiệm vụ qui hoạch đô thị cần đợc mở rộng: + qui hoạch đô thị xác định số không gian kiến trúc làm sở cho việc thực dự án sử dụng đất , phát triển sở hạ tầng, cải tạo xây dựng đô thị + qui hoạch đô thị công cụ không để thực mà hớng dẫn đầu t phát triển đô thị sở phản ánh xác kinh tế xã hội xu hớng phát triển thực tế + qui hoạch đô thị có tác dụng kích thích hệ thống chế bảo đảm cung cấp đầy đủ, bền vững quản lý tốt sở hạ tầng dịch vụ công cộng, sở thơng mại hoá dịch vụ + qui hoạch đô thị giúp quản lý có hiệu việc sử dụng, điều chỉnh, mua bán đầu t phát triển đất đai cho mục đích xây dựng đô thị Nh qui hoạch đô thị có nhiều chức mà chức tạo lập không gian kiến trúc chức mang tính vật thể Còn chức khác mang tÝnh kinh tÕ- x· héi réng lín ChÝnh nh÷ng chøc phi vật thể linh hồn định chiều hớng phát triển đô thị mà kiến trúc hình thái biểu bên 10 17% diện tích đát nông thôn, xong số dân sống đô thị lại 25% số dân sống nông thôn Diện tích chiếm đất đô thị 1.102.335 3,35 diện tích tự nhiên nớc: Các vùng Diện tích Mật độ đô Tỉ chiếm đất thị vùng Đồng 4575 lệ/diện /1000 tích tự nhiên km2 vùng 4,64 3,6% S.Hồng Đồng S.CL 142649 1,26 3,6% Đông nam 167875 2,37 7.0% M.núi T.du phía 337432 1,17 3,2% bắc Tây nguyên 197561 0,66 3,5% Khu bốn cũ 90846 1,42 1,7% 1,17 2,6% Duyên hải 119897 M.trung Dân số Việt Nam khoảng gần 80 triệu ngời, dân số đô thị chiếm khoảng 23% (đây tỉ lệ đô thị hoá vào loại thấp so với nớc khu vực giới) Dự kiến dân số đô thị Việt Nam đến 2020 chiếm 45% (dân số nớc 103 triệu) Có đợc tỉ lệ đô thị hoá nh phát triển tơng lai tác động kinh tế thị trờng sách mở cửa, sách nhà đất, quan tâm nhà nớc qui hoạch, đầu t cải tạo, xây dựng sở hạ tầng 34 Hiện nay, đô thị nớc ta có hai qui hoạch: qui hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm hoạc 20 năm qui hoạch chung phát triển không gian, nói phát triển mặt đô thị Trên sở đó, việc sử dụng đất đai đô thị ngày vào nề nếp, theo qui định pháp luật, nhiều dự án sở hạ tầng nh khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, dự án giao thông, cấp thoát nớc, bu điện truyền thông đô thị, đợc đầu t xây dựng đa vào sử dụng Công tác quản lý xây dựng đô thị có tiến rõ rệt Bộ mặt đô thị nói chung thay đổi theo chiều hớng tích sực Hệ thống văn pháp luật quản lý qui hoạch đất đai xây dựng đô thị đợc soạn thảo hoàn chỉnh, góp phần tăng cờng công tác quản lý đô thị đổi việc cải tạo, xây dựng đô thị tè hình thức chia lô, riêng lẻ manh mún sang hình thức xây dựng tập chung theo dự án đầu t bớc đầu thu đợc số kết quả: Đảm bảo việc xây dựng, cải tạo đô thị theo qui hoạch đợc duyệt, nhanh chóng hình thành mặt kiến trúc đô thị, làm giảm áp lực xây dựng khu cỉ, cò H¹n chÕ: RÊt nhiỊu đô thị không xây dựng nh đồ án qui hoạch thiết kế Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng tự 35 phát, tự cấp đất, giới thiệu địa điểm, lấn chiếm đất xây dựng không theo qui hoạch phát triển bừa bãi đô thị diễn ngày không kiểm soát đợc tợng phổ biến mối đe doạ lớn cho phát triển lành mạnh đô thị Phải thừa nhận rằng, nhiều đồ án qui hoạch mà thiết kế theo kiểu t cũ, phơng pháp luận lôgich nhng lại dựa vào sở cha vững chắc, thiếu lôgich điều tra sở hạ tầng xã hội xu hớng thời đại Việc lấn chiếm khu vực đất đai dành cho mở đờng để xây dựng khu vực đất đai dành cho mở đờng để xây dựng nhà ở, khu vực sản xuất, khu vui chơi, nghỉ ngơi giải trí dân, trở nên phổ biến, phần lớn thái độ dứt khoát thiếu kiên việc thực thi đồ án qui hoạch theo qui chế, theo điều lệ quản lí theo pháp luật qui định Qui hoạch chuyên nghành đặc biệt qui hoạch giao thông, sở hạ tầng kĩ thuật thiếu đồng trình tự nghiên cứu thiếu thống nhất, chồng chéo lên nhau, gây ảnh hởng không dến trình thực thi đồ án qui hoạch Hơn thề nữa, không bảo đảm đợc mối liên hệ đô thị với đô thị, đô thị với nông thôn cha đáp ứng đợc tiêu chuẩn phát triển đô thị điều kiện CNH-HĐH 36 Khung pháp luật để quản lý qui hoạch xây dựng thiếu, khung pháp luật cha đồng bộ, quyền đô thị lúng túng trớc tợng lý mới, việc phân cấp quản lý hành đô thị phân tán, chồng chéo chức nhiệm vụ quan quản lí nhà nớc, thiếu phối hợp liên nghành III Phơng hớng , quan điểm số giải pháp hoàn thiện công tác qui hoạch sử dụng đất đô thị Định hớng phát triển Dự tính đến năm 2010, đất đô thị 243200 ha, chiếm 0,47% diện tích đất tự nhiên nớc, bình quân 80m2/ngời Diện tích đất đô thị tăng thêm so với trạng khoảng 179900 ha, dự kiến có khoảng 90400 đợc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp đến 2020, đất đô thị 460000 chiếm 1,40% diện tích đất tự nhiên nớc, bình quân 100m2/ngời Nhu cầu sử dụng đất đô thị đợc xác định tiêu chuẩn, qui chuẩn thiết kế qui hoạch xây dựng đô thị điều kiện thực tế địa phơng Qui hoạch xây dựng đô thị sở phápđể quản lý đô thị, tiến hành công tác đầu t, xây dựng lập kế hoạch cải tạo, xây dựng đô thị hàng năm ngắn hạn dài hạn thuộc nghành, địa phơng Cần có mục tiêu rõ ràng phù hợp với hoàn cảnh kinh tế-chính trị-xã hội 37 thực tế Do trớc tiến hành qui hoạch phải giải tốt nhữnh vấn đề sau : Một là: Đánh giá nhu cầu tơng lai, đánh giá cách hệ thống khả cung cấp đất đai cho nhu cầu khác Hai là: Giải mâu thuẫn sử dụng đất nghành, cấp nhu cầu cá nhân toàn xã hội Ba là: Rút kinh nghiệm, năm qua thực đợc đến đâu, mặt đợc cha đợc để có kế hoạch Bớc cần tập chung gải vấn đề tồn lịch sử vấn đề phát sinh quản lý sử dụng đất đô thị Do tồn lịch sử phát triển đô thị để lại nhiều vấn đề cần đợc giải nh: phần không nhỏ tổ chức, cá nhân sử dụng đất đô thị cha đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trở ngại lới việc cấp phép xây dựng, tình trạng xây dựng lộn xộn vô phép, sử dụng đất đô thị bừa bãi kiến trúc không thống làm mĩ quan vấn đề nhức nhối Sau cần lập qui hoạch chi tiết cho khu vực, nghành, cấp phù hợp với đặc thù đô thị Công khai thông tin qui hoạch cho ngời dân đợc biết để họ tham gia, nhà nớc phải tuyên truyền, tập huấn qui hoạch để cán bộ, nhân dân biÕt kiĨm tra thùc hiƯn 38 TiÕp tơc ®ỉi míi nội dung phơng pháp, nâng cao chất lợng đồ án qui hoạch đô thị, đảm bảo cung cấp đủ qui hoạch chi tiết qui hoạch xây dựng chuyên nghành phục vụ cho công tác xây dựng quản lý đô thị Qui hoạch phải đảm bảo tính xây dựng đồng bộ, xây dựng nhà đồng thời xây dựng phát triển hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng kĩ thuật lẫn hạ tầng xã hội Các khu đô thị phải đợc thực với cấu sử dụng đất đai cho mục đích sử dụng phải hợp lý giai đoạn phát triển, định hớng lâu dài Các đô thị không nên có phạm vi ngoại thành ngoại thị rộng, nên mở rộng thành vùng đô thị mà có đô thị lớn làm hạt nhân đô thị nhỏ vệ tinh xung quanh Qui hoạch phải đáp ứng đòi hỏi phát triển ngày cao xã hội mặt, đảm bảo điều kiện ở, làm việc,, mua bán, học tập, vui chơi giải trí, thích hợp với nối sống truyền thống, nếp sống văn minh dân tộc vùng, miền đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Qui hoạch đô thị phải đảm bảo phát triển bền vững đô thị, khác phục đợc đe doạ thiên tai, bảo đảm môi trờng vững mạnh Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật, nâng cao hiệu lực thi hành luật Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn quản lý nhà nớc qui hoạch xây dựng đô thị Trong năm tới cần rà soát toàn văn qui phạm pháp luật để bổ 39 xung sửa đổi điều chỉnh văn pháp luật hành, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nớc, phù hợp với thực tiễn xây dựng phát triển đô thị nớc ta, khắc phục tình trạng văn pháp luật chồng chéo nội dung quản lý, giảm đến mức thấp việc ban hành nhiều văn lĩnh vực quản lý đảm bảo đa hệ thống thể chế quản lý qui hoạch xây dựng đô thị vào sống Nâng cao hiệu lực thi hành luật, cơng tổ chức thực kiểm soát phát triển đô thị theo qui hoạch pháp luật tuỳ theo điều kiện để áp dụng biện pháp: sử lý tồn nhà đất, xoá bỏ tình trạng xây dựng tự phát, cắm mốc giới đỏ, xếp hạng công trình kiến trucscos giá trị, công khai qui hoạch Tăng cờng vai trò quản lý nhà nớc Đô thị thực thể sống động phát triển, điều khiển đợc phát triển không đơn giản cần có qui hoạch để đạo Nó đòi hỏi sáng suốt nhà lãnh đạo từ đô thị đến nhà nớc Bộ máy quản lý phải gọn nhẹ sạch, có trình độ cao, phải linh động nguyên tắc tạo đồng thống cho toàn cấu đô thị Sự phân cấp cụ thể, rõ ràng từ Trung Ương đến địa phơng tạo thành hệ thống có liên hệ mật thiết với đảm bảo thông tin nhanh chóng, xác từ xuống từ dới lên Phối kết hợp nghành, quan 40 chức công tác qui hoạch đất đai đô thị: Viện qui hoạch, văn phòng kiến trúc s trởng, quan địa chính, xây dựng quản lý nhà Thờng xuyên tổ chức công tác kiểm tra, tra có biện pháp sử lý vi phạm pháp luật qui hoạch xây dựng đô thị, sở tổ chức thực nghị định sử phạt hành quản lý đất đai xây dựng Giải nhanh chóng pháp luật khiếu kiện dân Vấn đề sử phạt hành có hành vi vi phạm pháp luật việc làm thiếu thực tế trình đọ dân trÝ còng nh ý thøc ph¸p lt rÊt kh¸c Vậy áp dụng biện pháp sử phạt hành để đấu tranh chống vi phạm, giữ vững trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nớc Làm rõ trách nhiệm quyền đô thị sở có công trình dự án hấp dẫn thu hút nguồn vốn để đảm bảo việc cải tạo xây dựng đô thị theo dự án, theo chơng trình có mục tiêu rõ ràng Tránh tình trạng đầu t khu vực đô thị vừa chồng chéo, vùa phân tán không mục tiêu dẫn đến tình trạng lãng phí, tốn kém, hiệu Đào tạo nâng cao trình độ cán lập qui hoạch muốn đổi cách cụ thể có chất lợng phải đổi phơng pháp t khoa học, đổi quan điểm kinh tế quản lý, hình thức tổ chức thiết 41 kế, tổ chức thẩm định dây truyền công nghệ cho đối tợng qui hoạch, đối tợng đô thị Cần đổi lực lợng tham gia thiết kế, cán có đủ trình độ t cách đạo đức Việc phát triển nguồn nhân lực cho nghành việc mở khoá học tập huấn kiến thức qui hoạch xây dựng quản lý đô thị đến cán cấp phờng hội để đa kiến thức qui hoạch quản lý xây dựng đô thị tới cộng đồng dân c từ ngời dân đô thị thị có hội hiểu tham gia tích cực vào việc phát triển gìn giữ không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị nơi họ sinh sống đào tạo lực lợng cán trờng đại học đào tạo lại cán địa phơng, cần đổi chơng trình đào tạo theo hớng tăng cờng lý luận, tăng thực hành, bám sát thực tế sử dụng kiến thức tổng hợp để áp dụng vào việc qui hoạch đô thị Cán phải có kiến thøc toµn diƯn vỊ lt häc, kinh tÕ häc, tin học ứng dụng Nâng cao chất lợng cán lấy mục đích hiệu công việc tránh hình thức phiến diện nghành nghề không thực tế xa dời nhu cầu đòi hỏi cấp bách xã hội Với xu hội nhập khu vực toàn cầu hoá lĩnh vực đặc biệt kinh tế, khoa học kĩ thuật vấn đề giao lu hội nhập công tác qui hoạch cần thiết theo góc độ trao đổi chuyên gia, tổ chức toạ đàm, học hỏi kinh nghiệm 42 Nâng cao chất lợng sử lý thông tin: Thu thập sử lý thông tin tiền đề quan trọng để hình thành qui hoạch điều chỉnh có thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hay văn pháp luật, văn hành loại thông tin nh: thực trạng kinh tế-xã hội, đặc điểm tự nhiên khoảnh đất, văn pháp lý Công tác qui hoạch sử dụng đất đai muốn làm cách nhanh chóng cần hoàn thiện sách đền bù giải phóng mặt bằng: Khi thu hồi nhà nớc thực đền bù đất tiền với chi phí đền bù phải thoả đáng bao gồm chi phí thiệt hại tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng ®Êt ®ang dơng, chi phÝ ®Þnh c cho ngêi có đất bị thu hồi Phải tạo điều kiện để họ tái định c phát triển sống Trong giai đoạn CNH-HĐH đất nớc, đòi hỏi phát triển đổi ngày lớn khu vực đô thị Việc đổi cải thiện tình hình để đáp ứng nhu cầu phát triển cần thiết khách quan đợc nh vậy, khu vực đô thị đóng góp tốt giai đoạn phát triển tới đất nớc 43 Kết luận Qui hoạch sử dụng đất đai đô thị nhà nớc qui định biểu quan trọng quyền sở hữu nhà nớc đất đô thị Nó công cụ để tăng cờng quản lý vĩ mô nhà nớc việc sử dụng đất đô thị Thông qua việc qui hoạch sử dụng hợp lý đất đô thị, mặt giải thoả đáng mâu thuẫn loại đất sử dụng, xác định cấu hợp lý sử dụng đất đô thị Mặt khác kết hợp hài hoà lợi ích trớc mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích cục với lợi ích tập thể, làm cho việc sử dụng đất đô thị ăn khíp víi ph¸t triĨn kinh tÕ –x· héi cđa đô thị Lập qui hoạch sử dụng đất đai nói chung qui hoạch sử dụng đất đô thị nói riêng cho hợp lý tiết kiệm, có hiệu cao toán nan giải mà ta phải thực trình phát triển đất nớc Xây dựng đô thị có kiến trúc, qui hoạch văn minh, đại mang đậm sắc truyền thống có luật đô thị hoàn chỉnh, với quản lý chặt chẽ nhà nớc 44 nếp sống văn hoá, văn minh đô thị tạo lên mối quan hệ hữu làm tảng bền vững cho đô thị phát triển 45 Mục lục Phần mở ®Çu PhÇn I C¬ së khoa häc cđa viƯc quy hoạch sử dụng đất đai đô thị I Khái niệm phân loại đất đô thị Kh¸i niƯm: 2 Vai trò đất đô thị: II Qui hoạch đô thị Kh¸i niƯm 2.Vai trß qui hoạch đô thị kinh tế thị trêng Cơ sở chi phối cách làm qui hoạch đô thị kinh tế thị trờng III C¬ së qui hoạch sử dụng đất đô thị C¬ së: Mục tiêu, .10 Néi dung cña qui hoạch sử dụng đất đô thị 12 Các bớc tiến hành xây dựng qui hoạch : 14 PhÇn II 17 thực trạng quy hoạch sử dụng đất đô thị 17 I Cơ sở pháp lý: 17 II Thùc trạng công tác qui hoạch sử dụng đất đô thị 19 III Thực tiễn công tác qui hoạch sử dụng đất đô thị nớc ta 22 Thực tiễn đô thị nớc ta 22 H¹n chÕ: 23 III Ph¬ng hớng , quan điểm số giải pháp hoàn thiện công tác qui hoạch sử dụng đất đô thị 24 Định hớng phát triển 24 Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật, nâng cao hiệu lực thi hành luật 26 Tăng cờng vai trò quản lý nhà nớc 26 Đào tạo nâng cao trình độ cán lập qui hoạch27 46 Nâng cao chất lợng sử lý th«ng tin: 28 KÕt luËn 29 Tµi liƯu tham khảo Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế tài nguyên đất Đức Cát PGS TS Ngô Giáo trình quản lý nhà nớc đất đaivà nhà Lê ĐìnhThắng Giáo trình nguyên lý thị trờng nhà đất ĐìnhThắng Giáo trình qui hoạch xây dựng đô thị Nguyễn Tế Bá GS TSKH GS TSKH Lê GS TS Luật đất ®ai 1993 Lt ®Êt ®ai 1998 vµ lt sưa ®ỉi bỉ xung mét sè ®iỊu cđa lt ®Êt ®ai 2000 Quyết định 322/BXD-ĐT ngày 17/8/1994 Nghị định 88 nghị định 91 ngày 17/8/1994 nghị định 68 ngày 1/10/2001 Báo kinh tế đô thị Tạp trí xây dựng Tạp trí địa Tạp trí phát triển kinh tế Tạp trí kiến trúc Một số tài liệu tham khảo khác 47 48 ... thông qua quy hoạch sử dụng đất đai 23 + Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đai + Bản đồ trạng sử dụng đất đai, đồ quy hoạch sử dụng đất đai đồ chuyên đề khác Bớc 7: Thực quy hoạch: phơng... cầu đất đai phát triển kinh tế- xã hội đất nớc Mục tiêu, 2.1 Mục tiêu qui hoạch sử dụng đất sử dụng đất đai đô thị tốt với đồ án qui hoạch sử dụng đất đô thị: Mục tiêu hiệu quả: thông qua việc qui. .. sử dụng đất, tỉ suất sinh sản đất hiệu suất lao động Vì tổ chức sử dụng hợp lí đất đô thị vấn đề hạt nhân qui hoạch sử dụng đất đô thị Xoay quanh hạt nhân này, nhiệm vụ chủ yếu việc sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở việt nam và giải pháp, Đồ án vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở việt nam và giải pháp, Cơ sở khoa học của việc quy hoạch sử dụng đất đai đô thị ., I. Khái niệm và phân loại đất đô thị., 1 Mục tiêu qui hoạch sử dụng đất là sử dụng đất đai đô thị tốt nhất với đồ án qui hoạch sử dụng đất đô thị:, Các bước tiến hành xây dựng qui hoạch :, thực trạng quy hoạch sử dụng đất đô thị, I. Cơ sở pháp lý:, II. Thực trạng công tác qui hoạch sử dụng đất đô thị., Thực tiễn tại các đô thị nước ta, Nâng cao chất lượng sử lý thông tin:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay