Đồ án một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

34 11 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:58

GS. PTS Đỗ Hoàng Toàn giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu. Do trình độ có hạn của người viết nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót cần bổ sung, em rất mong nhận được sự xem xét, đóng góp ý kiến của thầy cô để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. lời mở đầu Trong trình hội nhập kinh tế giới, vốn đầu t cho phát triển yếu tố định đến thành công hay thất bại quốc gia Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt thực thành công trình CNH- HĐH đất nớc, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nớc công nghiệp Do việc thu hút vốn đầu t trở thành chiến lợc quan trọng đất nớc Nguồn vốn ODA đợc phủ Việt Nam đánh giá nguồn vốn quan trọng Ngân sách Nhà nớc đợc sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế xã hội Nguồn vốn phần đáp ứng nhu cầu thiết vốn công Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế giảm đói nghèo Tuy nhiên ODA không khoản cho vay, mà kèm với điều kiện ràng buộc trị, kinh tế Sẽ gánh nặng nợ nần cho hệ sau phải chịu chi phối nớc cách quản sử dụng ODA Bởi quản sử dụng ODA cho có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu định hớng phát triển đất nớc yêu cầu tất yếu Là sinh viên chuyên ngành Quản kinh tế- Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, em thấy việc nghiên cứu đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển thức (ODA) Việt Nam giai đoạn nay" thiết thực phục vụ cho chuyên môn em sau Thông qua kiến thức tiếp thu lớp với giúp đỡ thầy giáo , cô giáo môn việc tham khảo số tài liệu, em xin trình bày nội dung đề tài nh sau: Chơng I: Tổng quan nguồn Hỗ trợ phát triển thức (ODA) Vai trò ODA phát triển kinh tế xã hội Chơng II: Thực trạng tình hình tiếp nhận sử dơng ODA ë ViƯt Nam thêi gian qua Ch¬ng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng ODA Hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn GS PTS Đỗ Hoàng Toàn- giảng viên trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tận tình hớng dẫn em suốt trình nghiên cứu Do trình độ có hạn ngời viết nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót cần bổ sung, em mong nhận đợc xem xét, đóng góp ý kiến thầy cô để đề tài nghiên cứu em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2001 Chơng I Tổng quan nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) I, Tỉng quan vỊ ODA 1, Kh¸i niƯm ODA Hiện giới có nhiều quan điểm khác ODA nhng nói chung quan điểm dẫn chung đến chất Theo cách hiểu chung ODA khoản viện trợ không hoàn lại cho vay với điều kiện u đãi quan tài thuộc tỉ chøc Qc tÕ c¸c níc, c¸c tỉ chøc Phi phủ nhằm hỗ trợ cho phát triển thịnh vợng nớc khác (không tính đến khoản viện trợ cho mục đích tuý quân ) Các điều kiện u đãi : lãi suất thấp (dới 3%/1 năm ), thời gian ân hạn dài thời gian trả nợ dài (30-40 năm) Nghị định 87-CP phủ Việt Nam quy định nguồn vốn ODA hợp tác phát triển nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam víi mét hay nhiỊu Qc gia, tỉ chøc Qc tÕ Hình thức hợp tác hỗ trợ cán cân toán, hỗ trợ theo chơng trình, hỗ trợ theo kỹ thuật theo dự án 2, Đặc điểm ODA 2.1,Các đặc điểm ODA ODA nguồn vốn mang tính chất u đãi có phần cho không chủ yếu Còn phần cho vay chủ yếu vay u đãi với lãi suất thấp khoản tín dụng nhiều (thờng dới 3%) vay thơng mại nhỏ Thêi gian dơng vèn dµi, thêng lµ tõ 20-50 năm để đợc xếp vào ODA, khoản cho vay phải có thành tố tối thiểu 25% viện trợ không hoàn lại ODA bị ràng buộc trực tiếp gián tiếp Đi kèm với ODA có ràng buộc định trị kinh tế khu vực địa Nớc nhận viện trợ phải đáp ứng yêu cầu bên cấp viện trợ nh thay đổi sách đối ngoại, sách kinh tế, thay đổi thể chế trị cho phù hợp với mục đích bên tài trợ 2.2, Mục đích sử dụng ODA Từ đời, viện trợ nớc có hai mục tiêu tồn song song nhng thực chất lại mâu thuẫn với Mục tiêu thứ thúc đẩy tăng trởng giảm đói nghèo nớc phát triển Mục tiêu thứ hai tăng cờng lợi ích chiến lợc trị ngắn hạn nớc tài trợ Tuy nhiên mục tiêu cuối viện trợ thúc đẩy tăng trởng giảm đói nghèo nớc phát triển Trong hội nghị Liên Hợp Quốc, nớc thành viên khẳng định mục tiêu cụ thể việc sử dụng ODA là: - Giảm nửa tỷ lệ ngời sống cảnh nghèo khổ cực tới năm 2015 - Phổ cập giáo dục tiểu học tất nớc tới năm 2015 - Đạt đợc nhiều tiến cho bình đẳng giới tăng quyền lực ngời phụ nữ cách xoá bỏ phân biệt giới tính giáo dục tiểu học trung học vào năm 2015 -Thông qua hệ thống chăm sóc y tế ban đầu để đảm bảo sức khoẻ sinh sản cho tất ngời độ tuổi thích hợp tốt muộn năm 2015 -Thực thi chiến lợc quốc gia phát triển bền vững tất nớc, vào năm 2000 -Thực chơng trình đầu t quốc gia, đặc biệt dự án cải tạo, nâng cấp, đại hoá kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để làm tảng vững cho ổn định tăng trởng kinh tế, thúc đẩy đầu t t nhân nớc -Thực chơng trình nghiên cứu tổng hợp nhằm hỗ trợ phủ sở hoạch định sách hay cung cấp thông tin cho đầu t t nhân hoạt động điều tra khảo sát, đánh giá tài nguyên, trạng kinh tế, kỹ thuật, xã hội ngành, vùng lãnh thổ -Thực kế hoạch cải cách giáo dục, nâng cao chất lợng đào tạo, cải thiện điều kiện, bảo đảm môi trờng sinh thái, bảo đảm sức khoẻ ngời dân -Hỗ trợ điều chỉnh cấu, chuyển đổi hệ thống kinh tế, bù đắp thâm hụt cán cân toán quốc tế để phủ nớc sở có điều kiện thời gian quản tốt giai đoạn cải cách hệ thống tài hay chuyển đổi hệ thống kinh tế Tóm lại nguồn vốn viện trợ phát triển thức đợc u tiên cho dự án kinh tế xã hôị không sinh lời trực tiếp khả thu hồi vốn chậm, nhng có ý nghĩa ảnh hởng quan trọng đến việc tạo lập môi trờng thuận lợi cho phát triển đất nớc nói chung cho khuyến khích đầu t t nhân nớc nói riêng 2.3, Các nhân tố ảnh hởng tới ODA ODA gắn liền với trị phơng tiện để thực ý đồ trị ODA chịu ảnh hởng quan hệ sẵn có bên cấp viện trợ cho nớc nhận viện trợ tơng hợp thể chế trị, quan hệ địa d gần gũi Bên cấp viện trợ nguồn vốn thức khác thờng cấp viện trợ cho ngời bạn trị đồng minh quân mà không cấp viện trợ cho đối tợng mà họ cho kẻ thù Đó tính chất địa lý- trị đợc thể rõ viện trợ ODA gắn với điều kiện kinh tế Các nớc viện trợ nói chung muốn đạt đợc ảnh hởng trị, đem lại lợi nhuận cho hàng hoá dịch vụ t vấn nớc Họ gắn quỹ viện trợ với việc mua hàng hoá dịch vụ nớc họ nh biện pháp nhằm tăng cờng khả làm chủ thị trờng xuất giảm bớt tác động viện trợ cán cân toán Mặt khác, nớc nhận viện trợ phải chịu rủi ro đồng tiền viện trợ Nếu đồng tiền viện trợ tăng giá so với đồng tiền nớc nhận đợc xuất nớc tiếp nhận phải trả thêm khoản nợ bổ sung chênh lệch tỷ giá thời điểm vay thời điểm trả nợ Theo tính toán chuyên gia cho dù không kèm theo điều kiện ràng buộc viện trợ đem lại lợi ích thơng mại cho quốc gia viện trợ ODA chịu ảnh hởng nhân tố xã hội ODA phần GNP nớc tài trợ nên nhạy cảm với d luận xã hội nớc tài trợ Nhân dân nớc cấp viện trợ coi trọng tầm quan trọng số lợng chất lợng viện trợ, họ sắn sàng ủng hộ viện trợ với điều kiện viện trợ đợc sử dụng tốt Còn nớc nhận viện trợ, nguy phụ thuộc viện trợ nớc ngoài, gánh nặng nợ nần thực tế khó tránh khỏi Do vậy,các nớc nhận viện trợ cần phải thận trọng sử dụng ODA 3, Phân loại ODA 3.1, Phân loại theo nớc nhận Nếu phân loại theo nớc nhận, ODA có hai loại: -ODA thông thờng: hỗ trợ cho nớc có thu nhập bình quân đầu ngời thấp -ODA đặc biệt: hỗ trợ cho nớc phát triển với thời hạn cho vay ngắn, lãi suất cao 3.2, Phân loại theo nguồn cung cấp Nếu phân loại theo nguồn cung cấp, ODA có hai loại - ODA song phơng: viện trợ phát triển thøc cđa níc nµy dµnh cho chÝnh phđ níc - ODA đa phơng: viện trợ phát triển thøc cđa mét tỉ chøc qc tÕ hay tỉ chøc khu vực phủ môt nớc dành cho phủ nớc đó, nhng đợc thực thông qua tổ chức đa phơng nh UNDP,UNICEF 3.3, Phân loại ODA theo tính chất nguồn vốn Nếu phân loại theo tính chất nguồn vốn ODA có hai loại: - Viện trợ không hoàn lại: đợc thực thông qua chơng trình, dự án ODA dới dạng sau: Hỗ trợ kỹ thuật: Thực việc chuyển giao công nghệ truyền đạt kinh nghiệm xử cho nớc nhận tài trợ Viện trợ nhân đạo vật: ví dụ nh lơng thực, vải, thuốc chữa bệnh, có vật t cho không - Viện trợ có hoàn lại bao gồm: ODA cho vay u đãi: khoản ODA cho vay có yếu tố không hoàn lại đạt 25% trị giá khoản vay ODA cho vay hỗn hợp: bao gồm kết hợp phần ODA không hoàn lại phần tín dụng thơng mại theo điều kiện tổ chức hợp tác kinh tế phát triển mạnh đời sống kinh tế xã hội 4, Các hình thức ODA ODA đợc thực qua hình thức sau: - Hỗ trợ cán cân toán: đợc thực hiƯn th«ng qua chun giao tiỊn tƯ trùc tiÕp cho nớc nhận ODA hỗ trợ nhập tức phủ nớc nhận ODA tiếp nhận lợng hàng hoá có giá trị tơng đơng với khoản cam kết, bán cho thị trờng nội địa thu nội tệ - Tín dụng thơng mại: tơng tự nh viện trợ hàng hoá có kèm theo điều kiện ràng buộc - Viện trợ chơng trình (viện trợ phi dự án) Theo loại hình nớc nhận viện trợ ký hiệp định cho mục đích tổng quát mà không cần xác định xác khoản viện trợ đợc sử dụng nh - Viện trợ dự án: loại viện trợ chiếm tỷ trọng lớn tỉng vèn thùc hiƯn ODA vµ nã cã hai loại Đó viện trợ viện trợ kỹ thuật Viện trợ thờng cấp cho dự án xây dựng đờng xá, cầu cống, kết cấu hạ tầng Viện trợ kỹ thuật cấp cho viện trợ tri thức, tăng cờng sở, lập kế hoạch cố vấn cho chơng trình, nghiên cứu trớc đầu t hỗ trợ lớp đào tạo II, Vai trò viện trợ phát triển kinh tế xã hội 1, Viện trợ tài nớc phát triển có chế quản tốt giúp tăng trởng nhanh hơn, giảm tình trạng nghèo đói đạt đợc tiêu xã hội Trên thực tế, số nớc nhận nhiều viện trợ mà thu nhËp gi¶m mét sè níc nhËn Ýt viện trợ mà thu nhập lại tăng Nhng xét đến phân biệt nớc có chế quản tốt chế quản tồi nớc có chế quản tồi, dù số tiền viện trợ tăng trởng thấp, chí âm Đối với nớc có chế quản tốt, viện trợ tăng lên 1% GDP tốc độ tăng trởng tăng lên 0,5% Ngoài ra, viện trợ góp phần làm giảm đói nghèo Theo chuyên gia ODA, bình quân nớc phát triển, thu nhập đầu ngời tăng 1% dẫn đến tỷ lệ đói nghèo giảm xuống 2% Nói cách khác, nớc có chế quản tốt, viện trợ tăng lên 1% GDP thực tế giảm 1% tỷ lệ đói nghèo nớc có chế quản tốt, tăng 10 tỷ USD viện trợ năm cứu đợc 25 triệu ngời thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhng dù có tăng 10 tỷ USD nớc có chế quản tồi cứu đợc triệu ngời thoát khỏi cảnh kiếm ăn mà Viện trợ tác động đến tăng trởng, từ tác động đến mục đích nâng cao mức sống Tăng trởng không loại bỏ đói nghèo nhng rõ ràng tăng trởngtác động lớn đến cải thiện tiêu xã hội Nếu nớc có chế quản tốt viện trợ tăng lên 1% GDP làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em 0,9% Ngợc lại, nớc có chế quản tồi viện trợ tăng lên 1% GDP không đem lại tác động tỷ lệ chết trẻ sinh Điều có nghĩa tiêu xã hội có quan hệ chặt chẽ với thu nhập bình quân đầu ngời, hay nói cách khác có quan hệ chặt chẽ với viện trợ 2, Viện trợ thúc đẩy đầu t Các nớc phát triển nớc cần vốn cho đầu t phát triển, viện trợ hình thức bổ sung cho nguồn vốn nớc Vốn đầu t thu hút từ nguồn ODA, FDI nguồn vốn tích lòy tõ néi bé nỊn kinh tÕ Trong ®iỊu kiƯn nguồn vốn nớc hạn hẹp nguồn vốn nớc có tầm quan trọng đặc biệt Nguồn vốn ODA thờng đợc nớc phát triển đầu t cải thiện sở hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng đờng giao thông, phát triển lợng ngành cần phải đầu t lớn, thu hồi vốn chậm nên t nhân khả đầu t Viện trợ thúc đẩy thu hút đầu t trực tiếp nớc FDI phát triển nguồn nhân lực Nhờ có viện trợ mà nớc nhận tài trợ với chế quản tốt tạo đợc sở hạ tầng kinh tế xã hội vững chắc, giao thông thuận tiện, hệ thống pháp luật ổn định, viện trợ chuẩn bị cho vốn đầu t trực tiếp đợc thu hút vào điều kiện cho FDI đợc sử dụng cách hiệu Mặt khác, viện trợ giúp nớc phát triển tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật đại, trình độ quản tiên tiến, kỹ chuyên môn cao Đây lợi ích bản, lâu dài quốc gia nhận tài trợ Viện trợ thúc đẩy đầu t t nhân nớc có chế quản tốt viện trợ nớc không thay cho đầu t t nhân mà đóng vai trò nh nam châm hút đầu t t nhân theo tỷ lệ sấp xỉ USD 1USD viện trợ Đối với nớc quản tốt viện trợ góp phần củng cố niềm tin cho khu vực t nhân hỗ trợ dịch vụ công cộng Viện trợ tăng với quy mô 1% GDP làm tăng đầu t t nhân 1,9% GDP nớc có chế quản tồi, viện trợ nớc khuyến khích khu vực nhà nớc tiến hành khoản đầu t thơng mại đáng khu vùc t nh©n thùc hiƯn 3, ViƯn trợ giúp nớc phát triển cải thiện thể chế sách kinh tế Cải thiện thể chế sách kinh tế nớc phát triển chìa khoá để tạo bớc nhảy vọt lợng thúc đẩy tăng trởng, tức góp phần làm giảm đói nghèo Mặt khác, viện trợ nuôi dỡng cải cách Khi nớc mong muốn cải cách viện trợ nớc đóng góp nỗ lực cần thiết nh hỗ trợ thử ngiệm cải cách, trình diễn thí điểm, tạo đà phổ biến học kinh nghiệm Những nớc mà phủ thực sách vững phân bổ hợp khoản chi tiêu cung cấp dịch vụ có hiệu cao hiệu chung viện trợ lớn Ngợc lại, nớc mà phủ nhà tài trợ không đồng quan điểm việc chi tiêu, hiệu lại thấp nhà tài trợ cho cách tốt giảm viện trợ tăng cờng hỗ trợ cho việc hoạch định sách xây dựng thể chế nhà tài trợ thấy viện trợ họ đóng góp cho phát triển Qua ta nhận thấy giá trị thực dự án chỗ thể chế sách đợc củng cố, cải thiện việc cung cấp dịch vụ xã hội Việc tạo đợc kiến thøc víi trỵ gióp cđa viƯn trỵ sÏ dÉn tới cải thiện số ngành cụ thể phần tài viện trợ mở rộng dịch vụ công cộng nói chung Cơ chế quản tốt, ổn định kinh tế vĩ mô, Nhà nớc pháp quyền hạn chế tham nhũng dẫn đến tăng trởng giảm đói nghèo Qua nghiên cứu chuyên gia thấy khó nhận mối quan hệ viện trợ mà nớc nhận đợc với trình độ sách họ Tuy mối quan hệ lợng viện trợ chất lợng sách nớc nhËn viƯn trỵ nhng mét sè trêng hỵp viƯn trợ góp phần 10 Bảng 12: Giải ngân ODA 1985-1992 Nguồn: số phát triển nớc Châu á-TBD ADB 1994 Tuy nhiên, thời kỳ 1989-1992, giúp đỡ tổ chức tài giới với nỗ lực phủ Việt Nam tạo cải cách nhanh cã tỉ chøc hƯ thèng ViƯn trỵ thêi kú 1989-1992 chØ tËp trung chđ u vµo t vÊn vỊ chÝnh sách hỗ trợ kỹ thuật trình điều chỉnh cải cách Hỗ trợ tài quy mô lín chØ tíi sau cã mét m«i trêng chÝnh sách tốt Việt Nam 2,Thời kỳ sau năm 1993 Sau năm 1993, khối lợng ODA đến Việt Nam tăng lên nhanh chóng Việt Nam có sách cải tiến kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế giới Khối lợng ODA đến Việt Nam kể từ sau năm 1993 đến tăng dần qua năm, điều chứng tỏ đng cđa c¸c níc, c¸c tỉ chøc qc tế công cải cách kinh tế Việt Nam Lợng ODA đến Việt Nam cam kết qua năm thể qua bảng dới đây: 1993 1994 1995 1996 1.160, 1.968, 2.311,8 2.425,4 8 1997 2400 1998 2.200+500(cho cải cách sách) Nguồn: WB BKHĐT Cơ cấu nhà tài trợ cho Việt Nam: - NhËt B¶n: 30% - WB : 23% - ADB : 17% - Các nớc tổ chức quốc tế khác: 30% 20 3, Đánh giá hiệu công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực nghÞ qut cđa Bé chÝnh trÞ, thêi gian qua, Chính Phủ Việt Nam không ngừng nỗ lực cải cách sách, hoàn thiện môi trờng pháp để mặt phủ quản đợc nguồn ODA tập trung nguồn cho mục tiêu phát triển u tiên, mặt khác không cứng nhắc quản mà mở đờng cho sáng kiến nâng cao trách nhiệm quan quản cấp ngời thụ hởng ODA Nhờ chủ trơng đắn thực triệt để chủ trơng đờng lối Đảng mà Việt Namquan hệ với hầu hết quốc gia nhóm DAC, OECD tổ chức tài chủ yếu, quốc gia giới Nỗ lực phủ Việt Nam đợc cộng đồng quốc tế quan tâm nhiệt tình ủng hộ Mặc dù xu chung ODA giới giảm có cạnh tranh gay gắt quốc gia việc thu hút ODA, lợng ODA cam kết đến Việt Nam liên tục tăng qua năm Nhờ kết hợp có hiệu nguồn nội lực nớc nguồn vốn bên mà năm qua, kinh tế nớc ta có chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trởng cao tơng đối toàn diện, đa ®Êt níc khái khđng ho¶ng kinh tÕ x· héi vào giai đoạn phát triển : giai đoạn công nghiệp hoá- đại hoá Trong kinh tế giới nớc khu vực bị ảnh hởng nặng nề khủng hoảng tài tiền tệ, số nớc có tốc độ phát triển âm nh Thái Lan : 8% năm 1998, Hàn Quốc: -7% Việt Nam đạt đợc tốc độ tăng trởng năm 1998 5,8% Đây thực kết đáng khích lệ, thể thành công lớn kinh tế Việt Nam Mức giải ngân ODA thớc đo hiệu công tác quản sử dụng ODA Thời kỳ 1991-1998 giải ngân đợc 5208 triệu USD, tốc độ giải ngân ngày nhanh, tỷ lệ giải ngân năm 1996-1998 69%, nhanh gấp hai lần thời kỳ 1991-1995 (31,2%) 21 Tóm lại, việc thu hút, quản sử dụng ODA nớc ta thời gian qua đạt hiệu cao ODA tác động tích cực đến trình phát triển kinh tế xã hội địa phơng vùng lãnh thổ, thu hút đầu t nớc FDI, tăng cờng vốn đầu t, cải thiện điều kiện sinh hoạt chênh lệch đô thị nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giúp xoá đói giảm nghèo 4, Một số khó khăn hạn chế trình thu hút, quản sử dụng ODA Nguồn vốn ODA góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế đất nớc năm vừa qua Tuy nhiên, trình thu hút sử dụng ODA số khó khăn hạn chế Trong trình thực chơng trình, dự án ODA gồm nhiều khâu công việc nên ách tắc khâu gây phản ứng dây chuyền làm chậm trễ thời gian thực dự án nhiều tháng, chí nhiều năm Giai đoạn xác định dự án: Chính phủ Bộ Kế hoạch Đầu t giữ vai trò quan đầu mối Tuy nhiên dự án quan cấp dới đa lên thờng sài, thiếu luận khoa học Mặt khác, quan đề xuất dự án kinh phí để chuẩn bị đề xuất thiếu lực chuẩn bị đề xuất nên đề án đa lên không đạt yêu cầu Các quan phủ phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu, thảo luận để đến trí Đây khó khăn thơng thuyết với nhà tài trợ danh mục dự án đợc tài trợ Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu t: Giai đoạn có quy định việc chuẩn bị đầu t nhng ngân sách hạn chế, nguồn kinh phí để chuẩn bị đầu t hầu nh không đủ, cộng với lực hạn chế dẫn đến việc chuẩn bị dự án quan có dự án thụ động, hiệu Giai đoạn thẩm định dự án vốn vay: Điểm yếu khâu trình thẩm định, phê duyệt dự án nói chung dự án ODA nói riêng thờng kéo dài, quy trình thủ 22 tục thiếu rõ ràng Điều dẫn đến tình trạng chậm trễ xác xử vấn đề Về nội dung thẩm định: Cho đến cha có hớng dẫn thẩm định cụ thể, đặc biệt yêu cầu chặt chẽ đánh giá tác động xã hội môi trờng loại dự án khác nhau, gây khó khăn cho trình thẩm đinh Giai đoạn thực dự án: Trong giai đoạn này, nhiều thủ tục hành rờm rà, quy định nhiêu khê phiền toái nguyên nhân gây khó khăn, chậm chạp cho việc triển khai công việc ban quản dự án Cơ chế tài nớc: Đang tiếp tục đợc hoàn thiện Tuy nhiên có vớng mắc chế sách, cha có khung lãi suất điều kiện cho vay lại dự án vốn vay Về thủ tục xem xét trình duyệt dự án: Còn phức tạp, nhiều cấp, khâu đấu thầu chấm thầu Đây nguyên nhân góp phần làm cản trở trình thực thi dự án, làm chậm tiến độ giải ngân Bên cạnh đó, quyền hạn ban quản dự án cha đợc xác định đầy đủ, dẫn đến việc ban quản dự án thờng bị động xử công việc, nhiều thời gian xin phụ thuộc vào ý kiến cấp Giai đoạn sau dự án: Là giai đoạn đợc quan tâm chu trình quản dự án Chính phủ Việt Nam cha có văn quy định hoạt động sau dự án Điều làm ảnh hởng trực tiếp đến kế hoạch đầu t phát triển 23 CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút đ ợc từ số nớc Lịch sử nớc giới chứng minh rõ vốn đầu t hiệu vốn đầu t yếu tố quan trọng tác động đến phát triển nói chung tăng trởng kinh tế nói riêng quốc gia Vốn đầu t bao gồm: vốn nớc, vốn thu hút từ nớc (ODA, FDI) khoản tín dụng nhập Đối với nớc nghèo, thu nhập thấp, khả tích luỹ nguồn vốn từ nớc hạn chế nguồn vốn nớc có ý nghĩa quan trọng Nghiên cứu kinh nghiệm quản dơngODA cđa mét sè níc, ta thÊy lên vấn đề đáng ý sau : 1,Xác định chiến lợc sử dung ODA Xác định chiến lợc sử dụng ODA yêu cầu công tác quản ODA Việc xác định chiến lợc sử dụng ODA mục đích không dẫn đến gánh nặng nợ nần cho nớc nhậntài trợ Nhng số nớc không quan tâm đến vấn đề này, nguồn viện trợ ODA ngày tăng việc lãng phí đầu t tràn lan có xu hớng ngày tăng, giai đoạn đầu vốn vay, nghĩa vụ trả nợ gốc ẩn dấu sau thời gian ấn hạn Họ không cân nhắc đến nhu cầu thực tế, đến khả hấp thụ ODA, khả trả nợ đất nớc mà xác định dự án thiếu khoa học luận chứng kỹ thuật cha chặt chẽ, dẫn đến tình trạng phiêu lu sử dụng vốn Vì điếu quan trọng trớc hết số nớc tiếp nhận ODA cần xác định rõ chiÕn lỵc dơng ODA cho võa phï hỵp với tôn mục tiêu nớc viện trợ , vừa phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm phát huy mạnh , tiềm vốn có 24 đất nớc giai đoạn phát triển Một chiến lợc ODA đắn phải bao gồm yếu tố sau: Một : Nắm đợc nguyên tắc , châtý điều kiện cấp viện trợ cấp viện trợ Hai : Xác định lĩnh vực u tiên Ba : Qui định mức vay trả nợ hàng năm Bốn : Chuẩn bị tốt cho dự án xin viện trợ 2, Vai trò quản NN Thực tế cho thấy hiệu viện trợ phụ thuộc chủ yếu vào sách thể chế nớc nhận viện trợ Với nớc quản kinh tế tốt, viện trợ làm tăng đầu t t nhân , thúc đẩy tăng trởng , đẩy nhanh trình giảm đói nghèo Nh có mối quan hệ chặt chẽ trình độ quản Nhà nớc với tác động viện trợ Những vấn đề đợc đa số nớc quan tâm đến là: - Tính chất máy : Hầu hết nớc hàng năm tiếp nhận lợng ODA lớn có máy có tính chất riêng đảm bảo thống việc quản sử dụng ODA có hiệu Việc tập trung quản ODA cần phải kết hợp chặt chẽ bộ, ban, ngành , địa phơng theo phân công trách nhiệm nhằm phát huy ®ỵc tÝnh hiƯu lùc cđa tỉ chøc - ViƯc dụng ODAphải tuân thủ nguyên tắc tiến trình cụ thể đợc qui định pháp luật Ngoài cần phải kiểm tra chặt chẽ việc chi tiêu đánh giá tổng hợp nguồn vốn ODA Với điều , học tập kinh nghiệm nớc giúp VN sớm đến thành công 3, Bài học kinh nghiệm ®èi víi ViƯt Nam Kinh nghiƯm cđa thÕ giíi còng nh thực tế quản nguồn tài nớc nớc ta năm qua cho nhiỊu bµi häc kinh nghiƯm 25 Mét lµ , ODA gắn liền với điều kiện trị , ngoại trừ số khoản có tính chất cứu trợ khẩn cấp , viện trợ nớc nhìn chung đợc coi "đầu ra" sách đối ngoại việc thực mục tiêu sách đối ngoại Tuy nhiên sách đối ngoại khôn khéo, nớc tiếp nhận viện trợ đa phơng hoá quan hệ hỗ trợ phát triển , sử dụng có hiệu nguồn ODA phục vụ cho mục tiêu phát triển giữ đợc độc lập , tự chủ đất nớc Hai , phải coi trọng hiệu sử dụng ODA số lợng ODA đợc sử dụng Với lợng ODA không đổi , tổng lợi ích cao Coi trọng hiệu số lợng tránh cho kinh tế nguy chịu đựng gánh nặng nợ nần nớc Ba , tính chủ động bên nhận viện trợ yếu tố có tính chất định đến thành công việc sử dụng vốn ODA Bốn , vèn ODA lµ quan träng nhng vèn níc định Đối với nớc phát triển, vốn ODA vô quan trọng nhng chất xúc tác cho nớc phát triển khai thác tiềm bên để phát triển Vèn ODA kh«ng thĨ thay thÕ cho ngn vèn nớc : + Vốn ODA đợc sử dụng khu vực hạ tầng kinh tế xã hội , tức gián tiếp tác động đến phát triển sức mạnh quốc gia Điều tôn , mục đích nhà tài trợ + Vốn ODA đợc thực theo mức khả hấp thụ kinh tế níc, cã nghÜa lµ nã phơ thc vµo tÝch lòy néi bé cđa nỊn kinh tÕ + Vèn ODA gắn với khoản nợ nớc kinh tế, tính toán nhu cầu vay ODA càn phải tính đến khả trả nợ kinh tế 26 III, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng nguồn vốn ODA 1, Cần động nhận thức ODA Qua theo dõi thờng xuyên tình hình hội đàm quốc tế điều kiện đặt để giải ngân đợc vốn ODA gia tăng đáng kể Trong tình hình việc nắm đợc điều ớc quốc tế ký kết thông lệ quốc tế hợp tác phát triển tăng cờng khả vận dụng nhuần nhuyễn hiểu biết để ký kết hiệp địng vay vốn cần thiết Mục tiêu công tác tạo ®iỊu kiƯn cho VN cã qun lµm chđ vµ ®Ĩ đợc chủ động đề xuất sử dụng vốn ODA Cần phải thấy ODA khoản cho không mà phải kèm theo điều kiện kinh tế - trị Mặt khác , phải hoàn trả nợ gốc lẫn lãi Vì sử dụng không hiệu rơi vào tình trạng khủng hoảng , nợ nần 2, Tiếp tục hoàn thiện chiến lợc thu hút vốn quản sử dụng ODA Hiện xu hớng chung dự ántrợ giúp quốc tế đối diện với thách thức không nhỏ phải chuyển trọng tâm nội dung sang mét sè xu thÕ míi lµ: cã tham gia khu vực kinh tế t nhân tăng cờng tham gia quản cộng đồng dân c chỗ Nếu cha chuẩn bị cho chuyển đổi nguồn vốn nớc mau chóng tìm cách rút lui tình hình đợc đánh giá không thuận lợi Trong đầu t khu vực Nhà nớc chiếm đại phận cấu đầu t quốc gia , từ 38%năm 1995 lên đến 53% năm 1998 cao mức Vì chọn hớng "tham gia cộng đồng " cho dự án ODA tơng đối thích hợp (ở dạng nh dự án sở hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng mà vừa ký kết WB vào tháng năm 2001 vừa qua) 27 Trớc tình hình nh , qui định phủ nên đợc xem xét , điều chỉnh lại cho phù hợp việc triển khai dự án ODA, chúng có tác động hạn chế đến tiềm nội lực vùng lĩnh vực đợc gắn với yếu tố "dựa vào cộng đồng " qui mô nhỏ , cha có "sân chơi " riêng 3, Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho khu vực nghèo đói Trong quan hệ với tổ chức phi phủ quôc tế , cần phải có phối hợp chặt chẽ chÝnh phđ VN víi c¸c tỉ chøc phi chÝnh phđ , hớng nguồn viện trợ họ tới vùng nghèo VN nh vùng Tây nguyên, vùng đồng sông Cửu Long vùng nùi phìa bắc Hiện số nhà tài trợ có xu hớng cung cấp viện trợ cho Hà Nội số vùng xa xôi , hẻo lánh vùng nghèo đói VN Chính phủ cần có biện pháp cải thiện tình trạng , chẳng hạn đa qui định hoạt động họ theo khu vực địa , đa danh mục cho chơng trình , quốc gia lĩnh vực xã hội nh chơng trình quốc gia việc làm , dân số KHHGĐ, chơng trình quốc gia nớc vệ sinh môi trờng nông thôn, chơng trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS , danh mục xã vùng nghèo đói VN để kêu gọi ý nhà tài trợ 4, Hoàn thiện môi trờng pháp quản ODA quà trình phân công , phân cấp định qui trình dự án Viện trợ nớc có liên quan đến nhiều quan , chức nớc, suốt trình từ lúc vận động tài trợ hoàn tất cam kết hoàn trả thiết lập chế nhằm đảm bảo phối hợp nhịp nhàng thông suốt hệ thống tổ chức liên quan đến viện trợ điều quan trọng Về công tác quản , đầu t xây dựng : Trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện nghị định 42/CP, 92/CP qui chế đấu thầu Nhng cần qui định trách nhiệm rõ ràng quan đon vị trình thẩm định phê duyệt dự 28 án , tăng cờng trách nhiệm quan theo hớng giảm thủ tục trình duyệt qua nhiều cấp Tiếp tục hoàn thiện nghị định tiến tới hài hòa độ "vênh" thủ tục phía nhà tài trợ phía VN , tránh làm phức tạp hoá chu trình thực dự án VN Thực tế công tác thẩm định dự án nớc ta thực chậm Có dự án trình cấp phê duyệt đặc biệt dự án lâm nghiệp , nằm lâu mà hồi âm Trong thời gian tới ,Chính phủ nên qui định rõ thời gian trả lời khâu thẩm định dự án quan cấp , quan thuộc phủ bố trí cán kiêm nhiệm để công tác thẩm định dự án đợc tiến hành nhanh , xác Công tác tái định c: Cũng cần đợc Hạn chế lớn công tác tái định c qui định đền bù thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất Có nhiều dự án không quan tâm đến hỗ trợ ổn định sống , phơng tiện sinh sống cho ngời tái định c mà làm cho sống họ khó khăn trớc giải tỏa Sè tiỊn ®Ịn bï cã lín còng chØ ®đ ®Ĩ hộ tạo lập tài sản, nhà cửa nơi cha tạo cho họ phơng tiện sản xuất mang lại thu nhập tơng đơng với mức thu nhập cũ Những bất hợp việc tái tạo nguồn tài nguyên cho ngời dân thuộc vùng giải tỏa điểm tồn mấu chốt công tác tái định c cần sớm đợc giải Trong thời gian tới cần phải có qui định rõ ràng qui trình lập thẩm định kế hoạch tái định c Nên có kế hoạch giải tỏa đền bù ngời di dân cách có hệ thống , tạo đợc phối hợp nhịp nhàng nhà đầu t với cộng đồng giải toả , nhà đầu t với quyền địa phơng đặc biệt cộng đồng đầu t với nơi tiếp nhận dân di c Để đảm bảo dự án đầu t không tạo sức ép mặt xã hội giải tỏa sách tái định c phải đảm bảo tơng lai xã hội, đảm bảo ổn định cho hộ di c Điều đòi 29 hỏi sách tái định c phải bao hàm toàn trình từ đền bù, di chuyển , tạo tài nguyên , phát triển sản xuất nâng cao điều kiện sống cho hộ dân c ch không đơn đa khoản đền bù mà khó xác định hợp hay cha Về chế tài nớc: Cơ chế tài đợc cải thiện , ®· ban hµnh qui chÕ vèn ®èi øng vµ qui trình thủ tục vốn dự án ODA Tuy nhiên cần phải theo dõi chặt chẽ đảm bảo tín hiệu theo qui trình , đồng thời tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bất cập nảy sinh Vốn đối ứng cho dự án ODA đợc bố trí từ ngân sách Vấn đề quan TW nh địa phơng phải giải nh cho đủ vốn mà ngân sách NN hạn hẹp Muốn giải vấn đề trớc hết phải kiểm soát chặt chẽ việc lập kế hoạch cân đối nguồn vốn đối ứng để kịp thời đảm bảo vốn đối ứng cho chơng trình, dự án ODA Thứ hai vốn đối ứng cần đợc giao theo địa chơng trình dự án cụ thể , không đợc tuỳ tiện giao cho mục tiêu khác Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ cam kết phủ điều ớc Quốc tế ODA Các quan chủ quản quan thực dự án phải cân vốn đối ứng kế hoạch ngân sách hàng năm 5, Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá Trớc đây, sở kim ngạch viện trợ tiếp cËn dù ¸n , tõ dù ¸n míi tiÕp cận viện trợ Chính làm thay đổi vai trò phủ chủ dự án so víi viƯn trỵ ChÝnh phđ tõ chØ huy hoàn toàn chuyển sang hỗ trợ , thúc đẩy Chủ dự án từ chỗ bị động , hành động hoàn toàn theo mệnh lệnh cấp có quyền chủ động định việc hoàn thành, thực dự án Nh cần phải có qui hoạch tổng thể ODA nhằm tăng cờng chất lợng đầu vào công tác kế hoạch hoá đầu t vốn ODA Qui hoạch đợc Chính phủ thông qua pháp quan trọng để quan điều phối viện trợ, hình thành kế hoạch viện trợ 30 Cùng với công tác , việc tinh giảm máy cồng kềnh quản để giải ngân đỡ phức tạp , có sách u đãi thiết thực cho sở nội dung thông t hớng dẫn thực nghị định (17/2001/NĐ- CP, ngày 04/5/2001) phủ việc ban hành quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức 6, Nâng cao công tác thông tin theo dõi dự án ODA Thông tin yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu công tác quản sử dụng ODA Thông tin đầy đủ xác để quan quản định Thời gian qua VN thông tin ODA thờng thiếu, không đầy đủ gây khó khăn nhiều cho quan phủ quản ODA Cần khẩn trơng thiét lập hệ thống thông tin hữu hiệu ODA, thông tin ®ã ph¶i thĨ hiƯn râ vÊn ®Ị sau: - ChiÕn lợc hành động, sở hợp tác, quy trình thủ tục ODA nhà tài trợ Nêu đặc điểm , nguyên tắc luật lệ nhà đối tác viện trợ - Các điều ớc quốc tế hợp tác phát triển , qui chế mà phủ ta kí kết với nhà tài trợ để đảm bảo thi hành quán văn - Thông tin cam kết ODA nhà tài trợ , định hớng u tiên chiến lợc sử dụng ODA phủ , tình hình giải ngân ODA theo nghµnh , vïng, lÜnh vùc thĨ - Thông tin hệ thống văn luật , qui định , qui chế quản sử dụng ODA, hớng dẫn qui trình thủ tục dự án ODA cụ thể 7, Tăng cờng công tác kiểm tra , kiểm soát dự án ODA Kiểm tra, kiểm soát khâu quan trọng thiếu đợc trình quản sử dụng ODA Kiểm soát đợc thực 31 đầy đủ làm giảm tham nhũng , thực tiết kiệm tăng cờng lực thực dự án Thông thờng dự án đầu t vốn vay , nhà tài trợ thờng yêu cầu Chính phủ thuê chuyên gia t vấn , phối hợp với đối tác ngời đợc hởng thụ tiến hành đánh giá , giám sát dự án Những công việc đợc thực giai đoạn thực dự ¸n hoµn thµnh Trong thêi gian tíi , chÝnh phđ cần quan tâm đến kiểm tra ,giám sát dự án giai đoạn sau dự án Công tác kiểm tra , giám sát thực đầy đủ góp phần làm tăng tính bền vững dự án, tạo khả giải ngân nhanh củng cố niềm tin nhà tài trợ Việt Nam Các đơn vị thực vốn ODA cần phải thực nghiêm chỉnh thờng xuyên báo cáo vốn đầu t thực toán vốn đầu t dự án hoàn thành Báo cáo toán cần phải đợc kiểm toán để đảm bảo tính xác trớc gửi đến quan chức thẩm tra phê duyệt toán 8, Tăng cờng công tác đào tạo điều phối bố trí cán quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dỡng lực lợng cán quản lý, điều phối sử dụng ODA biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA Cần phải có chơng trình huấn luyện rộng rãi để tạo thay đổi nhận thức, thái độ kỹ tất cấp, tăng cờng công tác quản nhà nớc ODA Các cán quản ODA phải có kiến thức đầy đủ mặt: - Các loại hình viện trợ vận động chi phí có liên quan để hấp thụ viện trợ - Chính sách lợi ích nhà tài trợ - Chu kỳ dự án, phối hợp quan nh trách nhiệm, quyền hạn quan giai đoạn chu kỳ dù ¸n 32 - C¸c kiÕn thøc vỊ kinh tÕ thị trờng, phơng pháp phân tích sách kinh tế phù hợp với chế kinh tế - Những kiến thức ngoại giao, luật pháp quốc tế, trình độ ngoại ngữ Công tác điều phối bố trí cán tham gia quản dự án ODA cần phải xem xét lại Việc bố trí lựa chọn chuyên gia có trình độ để quản cho dự án yếu tố có tính chất định cho thành công dự án Cán đợc bố trí ban quản dự án phải đảm bảo ngời có lực thực sự, có trình độ chuyên môn đợc đào tạo quy đủ để điều phối quản dự án Trong trình thực dự án, không nên thay thÕ nưa chõng c¸c c¸n bé chđ chèt cđa dù án, ngời quản điều hành làm nh dẫn đến tình trạng tính liên tục dự án, đứt đoạn cho công tác thực thi dự án tiến độ Các cán tham gia quản dự án nên không ngừng học hỏi tự đào tạo lại mình, bắt kịp nhu cầu chung thời đại nh đảm bảo thực tốt nhiệm vụ đợc giao Trong công tác đào tạo bố trí cán bộ, cần trọng tới việc đào tạo cán cấp tỉnh, thành phố Hiện phủ thực phân cấp quản tỉnh, thành phố đợc tiến hành phê duyệt số loại dự án ODA tùy thuộc vào nội dung quy mô dự án Việc tăng cờng công tác đào tạo bố trí cán tỉnh, thành phố tạo điều kiện, tiền đề cho công tác quản sử dụng ODA dự án loại có hiệu 33 Kết luận Theo dự báo, giai đoạn 2001-2005 để phát triển Việt Nam cần từ 60-70 tỷ USD vốn đầu t, riêng vốn từ ODA chiếm khoảng 40%, tức từ 25-30 tỷ USD Vì việc thu hút, quản điều phối vốn ODA trở thành vấn đề cấp bách Trong trình thu hút triển khai thực dự án, bên cạnh thành tựu đạt đợc có số tồn tại, vớng mắc cần đợc cải tiến sách, khung thể chế, vốn đối ứng nớc không thống phủ nhà tài trợ Nguồn vốn ODA mà ViƯt Nam tiÕp nhËn hiƯn chđ u lµ tõ châu Âu, châu á- Thái Bình Dơng, lợng vốn từ châu Mỹ Do vậy, giải đợc tồn nhằm cải thiện môi trờng đầu t khai thông thêm nguồn vốn ODA nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới Trong trình quản sử dụng ODA, Chính phủ cần luôn phát huy vai trò làm chủ mình, nhà tài trợ đóng vai trò hỗ trợ Tăng cờng thu hút sử dụng có hiệu nguồn hỗ trợ phát triển thức phơng hớng chiến lợc trình thực đờng lối đổi mới, thực công nghiệp hoá, đại hóa đất nớc ta Phát huy yếu tố tích cực hạn chế tác động tiêu cực sử dụng nguồn vốn đòi hỏi xúc giai đoạn 34 ... tiếp đến kế hoạch đầu t phát triển 23 CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản lý sử dụng ODA rút đ ợc từ số nớc Lịch sử nớc giới chứng minh... Tổng quan nguồn Hỗ trợ phát triển thức (ODA) Vai trò ODA phát triển kinh tế xã hội Chơng II: Thực trạng tình hình tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam thời gian qua Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng... đất nớc Việt Nam nớc phát triển, mong muốn nhận đợc nhiều nguồn ODA quản lý sử dụng ODA thật hiệu phục vụ cho phát triển đất nớc Việt Nam cần nhận thức rõ đợc vai trò ODA, điều kiện để ODA phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, Đồ án một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay