Đồ án một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và kiến nghị

27 11 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:54

Trong những nam gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bước tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nước đă có sự đầu tư đáng kể cho sản phẩm của mình trên thị trường làm cho mức độ cạnh tranh của các sản phẩm ngày càng trở nên gay gắt. Lời nói đầu Trong nam gần với phát triển kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc thiết bị y tế đă có bớc tiến đáng kể Các công ty nớc đă có đầu t đáng kể cho sản phẩm thị trờng làm cho mức độ cạnh tranh sản phẩm ngày trở nên gay gắt Để tồn bối cảnh buộc công ty phải tạo cho vũ khí sắc bén để phong thủ chắn công có hiệu Chiến lợc sản phẩm vũ khí lợi hại công ty đảm bảo cho công ty phát triển ổn định, hớng có hiệu Nó yếu tố vô quan trọng công ty ý đến việc phát triển công ty thông qua doanh thu bán sản phẩm Do đó, công ty TRAPHACO, đứng trớc sức ép từ đối thủ cạnh tranh nớc việc nghiên cứu phát triển chiến lợc sản phẩm công ty cần thiết vô cấp bách Trên sở nhận thức đợc tầm quan trọng việc nghiên cứu phân tích chiến lợc sản phẩm hoạt đọng kinh doanh công ty Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau đây: - Phân tích nghiên cứu vài trò chiến lợc sản phẩm công ty dợc phẩm TRAPHACO nhân tố ảnh hởng đến việc xây dựng chiến lợc sản phẩm công ty - Phân tích nghiên cứu thực trạng chiến lợc sản phẩm công ty thời gian qua, từ tìm nguyên nhân hạn chế phát triển chiến lợc sản phẩm công ty để từ đa giải pháp kịp thời - Nghiên cứu đa giải pháp để phát triển chiến lợc sản phẩm cho công ty đặc biệt tạo uy tín lớn cho sản phẩm thị trờng nớc nớc Để có đợc đề tài nghiên cứu tác giả sử dụng số phơng pháp nghiên cứu sau: - Phơng pháp thống kê, vấn, thu thập tài liệu - Phơng pháp nghiên cứu tình huống, lý thuyết kết hợp với thu thập xử lý số liệu đợc sử dụng nghiên cứu đề tài nhằm làm sámg tỏ nguyên nhân tồn cần phải có giải pháp để qua vận dụng vào thực tiễn - Ngoài sử dụng phơng pháp vật biện chứng vật lịch sử để nghiên cứu Để tiện nghiên cứu theo dõi tác giả xin đợc bố cục đề tài nh sau: Phần I Lý luận sản phẩm chiến lợc sản phẩm Phần II Hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHCO Phần III Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lợc sản phẩm kiến nghị Do kiến thức hạn hẹp nên chắc đề tài có nhiều thiếu sót, tác giả mong đợc góp ý phê bình thầy giáo, cô giáo bạn bè để đề tài đợc hoàn thiện Cuối tác giả xin tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn Thanh Thuỷ đă tận tình giúp đỡ, bảo hớng giải đề tài ý tởng, nh tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành viết Phần I: Lý LUậN Về SảN PHẩM chiến lợc sản phẩm I Khái niệm sản phẩm chiến lợc sản phẩm Khái niệm sản phẩm Sản phẩm Hàng hoá tất cái, yếu tố thoã mãn nhu cầu hay ớc muốn khách hàng, cống hiến lợi ích cho họ khả đa chào bán thị trờng với mục đích thu hút ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng Vậy sản phẩm hàng hoá doang nghiệp sản xuất để trng bày mà nhằm mục đích - Làm công cụ để thoã mãn nhu cầu khách hàng - Làm phơng tiện kinh doanh doanh nghiệp Khi tạo sản phẩm ngời ta thờng xếp yếu tố đặc tính thông tin theo ba cấp độ: sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cụ thể hay thực sản phẩm phụ gia hay bổ sung Khái niệm chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm nghệ thuật kết hợp nguồn lực doanh nghiệp nhằm tạo lợi cạnh tranh cách thức cạnh tranh dài hạn cho sản phẩm môi trờng biến đổi cạnh tranh Chiến lợc sản phẩm đòi hỏi giải ba vấn đề: - Mục tiêu cần đạt gì? - Đối thủ cạnh tranh ai? - Cạnh tranh nh nàovà lợi cạnh tranh gì? Vị trí vài trò chiến lợc sản phẩm chiến lợc Marketing chung công ty - Tạo cho sản phẩm có chổ đứng vững thị trờng trớc đối thủ canh tranh nhờ phối hợp điều hoà hệ thống Marketing- Mix - Chiến lợc sản phẩm giúp hoàn thành mục tiêu công ty - Chiến lợc sản phẩm thể vài trò dẫn đờng đồi với chiến lợc chức II Nội dung chiến lợc sản phẩm Chiến lợc chủng loại sản phẩm 1.1 Chiến lợc thiết lập chủng loại Tiếp tục bảo đảm giữ gìn vị trí chiếm đợc thị trờng Thực biện pháp củng cố uy tín, lòmg tin khách hàng thông qua sản phẩm có u kỹ thuật, bao gói,khách hàng chịu tác động thị trờng 1.2 Chiến lợc hạn chế chủng loại Dựa vào thông tin phản hồi từ thị trờng mà công ty định hạn chế sản phẩm sức mạnh thị trờng Loại trừ sản phẩm hiệu để tập trung vào phát triển sản phẩm khác 1.3 chiến lợc biến đổi chủng loại Dựa sản phẩm có công ty cải tiến, thay đổi, làm khác nhiều so với trớc để tạo đợc chủng loại mặt hàng Chiến lợc hoàn thiện nâng cao đặc tính kỹ thuật sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao ngời tiêu dùng - Hoàn thiƯn vỊ cÊu tróc kü tht cđa s¶n phÈm - Nâng cao thông số độ bền vận hành, độ an toàn, khả chịu đựng dới môi trờng tự nhiên -Thay đổi kiểu dáng, màu sắc sản phẩm -Quan tâm đến hơng vị, màu sắc sản phẩm -Thay đổi vật liệu chế tạo, thay đổi chất liệu bao bì 3.Chiến lợc bao bì nhãn mác 3.1 Chiến lợc bao bì -Bao bì phải đợc cấu tạo cho sản phẩm không bị h hỏng vận chuyển, đặc biệt không ảnh hởng tới chất lợng sản phẩm -Bao bì phải thích ứng với tập quán tiêu thụ thị hiếu ngời tiêu dùng thị trờng mục tiêu - Bao bì cần hấp dẫn, đẹp mắt để thu hút đợc ý khách hàng Bên cạnh bao bì cần có nhiệm vụ trợ giúp việc bán hàng cách tạo hứng khởi cho khách hàng Ngoài bao bì phơng tiện dùng để hớng dẫn sử dụng, đặc biệt thuốc chữa bệnh - Bao bì phải thích ứng với tiêu chuẩn luật lệ qui định thị trờng 3.2 Chiến lợc nhãn mác -Nên hay không nên gắn nhãn hiệu cho sản phẩm công ty -Nhãn hiệu mang tên -Tên nhãn hiệu phải dễ nhớ, ngắn gọn, dễ đọc (dới 10 từ) -Më réng hay thu hĐp nh·n hiƯu ph¶i t thc vào chi phí, chất lợng -Sử dụng hay nhiều nhãn hiệu cho hàng hoá có đặc tính khác mặt hàng Chiến lợc sản phẩm -Sản phẩm phải thoã mãn yêu cầu mốt, thị hiếu ngời tiêu dùng -Sản phẩm phải hớng vào lỗ hổng thị trờng -Sản phẩm phải đáp ứng đợc mục đích, mục tiêu công ty đem lại lợi nhuận, có khả cạnh tranh cao Đểchiến lợc sản phẩm tốt công đoạn sau phải thực tốt là: Hình thành ý tởng, lựa chọn ý tởng, soạn thảo thẩm định ý tởng.? Phần II HOạT ĐộNG sản xuất kinh doanh thực trạng chất lợng công ty TRAPHACO I Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TRAPHACO lợc hình thành phát triển công ty TRAPHACO 1.1 lợc trình hình thành - Đầu năm 1993, xởng sản xuất thuốc thuộc nghành đờng sắt đời - 6/1993, xí nghịêp dợc phẩm đờng sắt có tên TRAPHACO có 80 ngời; 20 ngời trình độ đại học sau đại học - 8/1993, thuộc sở y tế giao thông vận tải tên giao dịch TRAPHACO - 6/1994, công ty dợc phẩm đời - Năm 1997, có tên công ty dợc phẩm thiết bị y tế TRAPHACO 1.2 Cơ cấu máy quản lý công ty TRAPHACO Nhận xét: Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, khởi phát tốt sở hình thành, phát triển phận Marketing 2.Tình hình sản xuất kinh doanh chủ tiêu đẫ đạt đợc qua số năm Bảng khảo sát doanh số công ty từ năm 1996 - 1999 Đơn vị: 1000đ Năm Chỉ tiêu DS sản xuất 1996 Giá trị Tỷ träng 1997 1998 1999 Gi¸ Tû träng Gi¸ Tû träng Giá Tỷ trọng trị (%) trị (%) trị (%) 445 (%) 503, 12.00 1359 21.00 2378 39696 4495 0 DS kinh 240 doanh Tæng céng 1789 3200 2370 10.30 7629 7188 5324, 685 627, 15.20 1.493 31.90 3.074 46.88 4.606, Nguồn: Báo cáo hoạt động SXKD ngày 31-12-1999 Công ty TRAPHACO Biểu đồ tăng trởng doanh thu năm 50000 40000 Doanh thu sản xuất 30000 20000 Tæng 10000 1995 1997 1998 1999 NhËn xét: Thực tế cho thấy năm vừa qua công ty TRAPHACO liên tục phát triển, không ngừng tăng doanh thu, đặc biệt năm 1998- 1999, điều chứng tỏ công ty đầu t hớng 2.1 Số lợng sản xuất sản phẩm năm qua Bảng số lợng sản xuất sản phẩm năm 1996 - 1999 Dạng bào Đơn vị 1996 1997 1998 1999 80.000 200.000 300.000 chÕ Viªn nÐn 1000 5.600 Viên hoàn viên 1000 350 550 890 1.200 gói mỡ, 1000 250 850 1000 1300 kem Thuèc bét tuýp 1000 350 750 690 700 Thuèc uèng gãi 1000 2.400 32.000 42.000 49.000 Thuèc gãi Tæng 80.950 114.150 244.570 352.000 Biểu đồ tăng trởng mặt hàng 25 20 15 10 Tăng tr ởng mặ t hàng 1995 1996 1997 1998 1999 NhËn xÐt: 1995-1996, sè lỵng mặt hàng nghiên cứu lớn, số lợng mặt hàng đợc cấp sổ đăng ký cao Năm 1997- 1999 hạn chế nghiên cứu đăng ký cho sản phẩm song có tăng trởng kinh doanh II Đặc điểm thị trờng sản phẩm công ty khả cạnh tranh sản phẩm thị trờng Đặc điểm nhu cầu thị trờng sản phẩm thuốc công ty Qua phơng pháp phân tích độ tuổi, công ty sâu nghiên cứu đặc điểm hành vi khách hàng.Ví dụ: Độ tuổi 17 tuổi lứa tuổi thờng mắc bệnh tai, mũi, họng đặc biệt lứa tuổi cần chất làm cứng xơng Do nhu cầu thuốc lớn Mặt khác độ tuổi từ 7-25 tuổi bắt đầu phát triển thể chất lẫn trí óc, cần có loại thuốc chống suy dinh dỡng, thuốc sáng mắt, loại thuốc bổ, loại dầu xoa để chữa trị vết bầm tím vận ®éng Trong ®é ti 25-45 ho¹t ®éng nhiỊu vỊ bắp, căng thẳng thần kimh làm việc trí óc nhiều nhu cầu loại thuốc bổ trợ thần kinh, đau lng, loại bệnh đờng ruột,viên sáng mắt Đối với ngời già (> 70 tuổi) vấn đề tuổi tác nên sinh bệnh nguy hiểm nh nhồi máu tim, cao huyết áp, xơng khớp, thần kinh công ty cần trọng vào loại thuốc kích thích tiêu hoá, thuốc trợ tim, loại thuốc mỡ, nớc phục vụ cho xoa bóp xơng cốt Qua điều tra công ty cho thấy ngời tiêu dùng a thích sản phẩm công ty chỗ gây phản ứng phụ, tiện lợi tiêu dùng, chất lợng tốt Tuy nhiên họ có tâm lý tiêu cực lần tiếp xúc với sản phẩm kích thớc, màu sắc bao gói cha đạt đợc độ thẩm mĩ tạo nghi ngờ vè chất lợng sản phẩm Khả cạnh tranh sản phẩm công ty TRAPHACO * Điểm khác biệt: Giữa sản phẩm viên nén công ty TRAPHACO với công ty khác độ hoà tan nhanh mức giá hợp lý Bảng so sánh Paphemen - Fort sản phẩm khác Paracetamol Chế phẩm Độ hoà tan Giá bán 95% >85% 50 -70% viên 120 500 50 Paphemen Fort Decolgme e’ (Theo USP23) Mét sè chế phẩm sản xuất nớc * Độ rộng chủng loại: Bảng độ rộng chủng loại Chỉ tiêu TRAPHACO Xí nghiệp DPTWI 1/- Chủng loại - Sản xuất 48 S¶n phÈm 36 S¶n phÈm - Kinh doanh 2/ -Bao bì 3/- Nhãn hiệu 17 Sản phẩm Khá tốt Uy tín 29 Sản phẩm Trung bình Khá uy tín * So sánh TRAPHACO với công ty khác: Bảng so sánh Traphaco với công ty khác Với tiêu có mức độ đánh giá: - Tốt/ đẹp/ nhiều - Khá - Trung bình - Với số thang điểm cao 10 tầm quan trọng Các tiêu thức 1/ Chất lợng - Tốt - Khá - Trung bình 2/ Hình thức - Đẹp - Khá - Trung bình 3/ Sự khác biệt - NhiỊu - Trung b×nh - Ýt 4/ HƯ thèng TRAPHACO XNDPTW2 XNDPTW I Đông nam dợc Bảo long 8 8 6 phân phối - Tốt - Khá - Trung bình 5/ Hoạt động yểm trợ bán - Tốt - Khá - Trung bình 6/ Giá bán - Cao - Trung bình - Thấp 7/ Cộng 8/ Thị phần 8 9 8 8 47 27% 45 17% 46 20% 50 25% Nguồn: Theo tài liệu đánh giá chuyên gia ngành Dợc Bộ y tế tiêu Nhận xét: góc độ công ty có đối thủ "ngang tài ngang sức",tuy nhiên sản phẩm công ty có nhiều mặt mạnh khả cạnh tranh tơng đối cao thị trờng nội địa III Thực trạng chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO Chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO 1.1 Chiến lợc mặt hàng Có dạng chủ yếu loại mặt hàng (Bảng số liệu) Có dạng thuốc chủ yếu: Dạng 1: Dạng viên Dạng 2: Thuốc nớc Dạng 3: Thuốc mỡ Dạng 4: Cao đơn hoàn tán Dạng 5: Thuốc bột Gồm hai loại mặt hàng Mặt hàng truyền thống Sáng mắt Trasturon Hoàn ®iỊu kinh bỉ hut Níc sóc miƯng LB Viªn ngËm nhân sâm Mặt hàng thời vụ Kem chống nẻ Trapha Cotrimol xazol Viªn ngËm gluco C Nostra tam thÊt Caporil Aspirin - 100 Rõ ràng công ty thiên sản phẩm đông dợc; chế phẩm độc đáo, giá tơng đối thấp, cha có mặt hàng mũi nhọn thật để thể sức mạnh Trên thị trờng Các mặt hàng thời vụ so với nhu cầu Ngoài giá vật liệu đầu vào cao giá thành sản phẩm bán cao.tuy nhiên có nhiều sản phẩm hấp dẫn đợc thị trờng loại trà, nớc súc miệng 1.2 ChiÕn lỵc nh·n hiƯu bao gãi Víi mơc tiêu Bền vận chuyển, đẹp tiêu dùng ®¶m b¶o tèt cho s¶n phÈm mäi ®iỊu kiƯn tự nhiên với mục tiêu công ty chủ động thiết kế bao bì dây chuyền đại Mặt khác tiến hành bảo vệ khẳng định uy tín sản phẩm, đăng ký mã vạch, đăng ký sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tem bảo đảm song nguyên vật liệu làm bao bì kém, nhập ngoại đắt bao bì đợc sản xuất cha đáp ứng đợc yêu câu ngời tiêu dùng 1.3 Chất lợng sản phẩm Đợc kiểm tra theo tiêu chuẩn Mỹ-LSP 123 đợc đăng ký chất lợng sản phẩm Công ty ý đến độ an toàn sử dụng thuốc, có thí nghiệm khắt khe trớc tung sản phẩm 1.4 Về mặt phát triến s¶n phÈm Qua sè liƯu cho thÊy tØ lƯ mặt hàng đăng ký so với số mặt hàng đem lại hiệu cho công ty thấp Nhiều sản phẩm đa thị trờng nhng liền bị thất bại canh tranh chạy theo đối thủ cạnh tranh Đánh giá chung thực trạng chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO 2.1 Điểm mạnh -Tiềm lực nghiên cứu phát triển lớn -Mặt hàng thị trờng có tính cạnh tranh cao liên tục đổi -Chất lợng sản phẩm tơng đối cao, có uy tín thị trờng -Có chủng loại sản phẩm dới dạng hàng hoá tiêu dùng hàng ngày đợc thị trờng a thích -Sản phẩm công ty đợc kiểm nghiệm khắt khe 2.2.Điểm yếu -Chịu cạnh tranh sản phẩm nớc -Vốn sản xuất hạn chế, không đủ để tiến hành sản xuất sản phẩm -Giá thành sản phẩm cao đầu vào cao -Trình đội sáng tạo, mỹ thuật bao bì cha cao, bao bì so với đối thủ cạnh tranh -Cha có mặt hàng mũi nhọn nên bị cạnh tranh mặt 2.3 Nguyên nhân -Chịu tác động thị trờng sách thị trờng ; qui định nghành y tế -Thiếu đội ngũ nghiên cứu thị trờng, thiếu phơng pháp nghiên cứu -Cha có đng tµi chÝnh cđa nhµ níc, Bé vµ Ngµnh -Thiếu quan điểm nhìn nhận sản phẩm toàn diện -Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu đầu vào cao phải nhập nhiên liệu Phần III MộT Số GIảI PHáP Để HOàN THIệN CHIếN Lợc SảN PHẩM CủA CÔNG TY TRAPHACO I Định hớng chiến lợc công ty TRAPHACO Mục tiêu chiến lợc công ty TRAPHACO - Xác lập hệ thống mục đích, mục tiêu cho chiến lợc cạnh tranh - Hoạch định chiến lợc tổng hợp qua Marketing - mix - Xây dựng kế hoạch riêng cho phận hoạt động marketing - Các hoạt động liên quan đến đầu t bổ sung,làm cho công ty - Đào tạo đội ngũ cán thờng xuyên để phù hợp với công nghệ Mục tiêu marketing - Tăng doanh số bán nhờ đổi mặt hàng - Tăng hoạt động xúc tiến sản phẩm nhằm khuyếch uy tín công ty - Phát triển hình thức khám miễn phí nhiều đại bàn khác - Cố gắng hạ giá đầu sản phẩm nhờ hạ giá thành đầu vào nguyên liệu - Tăng cờng hoạt động phân phối sản phẩm kênh ngắn nhằm tăng thị phần thị trờng Xác định thị trờng mục tiêu Qua phơng pháp phân tích độ tuổi phần trớc công ty xác định đợc thị trờng mục tiêu khoảng tuổi nh sau: Đối với khách hàng từ 1-7 tuổi khách hàng lớn tuổi có nhu cầu thc rÊt lín nhng thùc tÕ c«ng ty chØ míi đáp ứng đợc lợng nhỏ Mặt khác, khách hàng độ tuổi 7-25 tuổi , 25-45 tuổi 45-75 tuổi đáp ứng tơng đối đầy đủ song phải dùng sản phẩm độc tiếp tục thu hút thị trờng II Hoàn thiện chiến lợc sản phẩm Thực trì củng cố sản phẩm có Các mặt hàng công ty nh trà gừng, trà hà thủ ô, trà tam thất co uy tín thị trờng cần phải trì Tuy nhiên giữ nguyên mà phải nghiên cứuvòng đời chúng, bổ sung tính để sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng Công ty phải khẳng định rõ mạnh công ty mặt hàng đông dợc để từ làm mũi nhọn cạnh tranh Tuy nhiên cải tiến sản phẩm phải đôi với chất lợng sản phẩm thuốc song song với việc cải tiến công nghệ cải tiến hệ thống kho nhằm đảm bảo thuốc theo qui định kỷ thuật Cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm Nó yếu tố quan trọng việc giữ cho chất lợng không bị thay đổi công cụ quảng cáo hũ hiệu, yếu tố thứ năm marketing-mix (chiến lợc thứ năm: Pakage) Đối với công ty TRAPHACO có uy tín cao thị trờng bao bì nhân tố quan trọng việc giảm bớt chí marketing Do công ty cần phải cải tiến bao bì cho phù hợp với loại sản phẩm Bao bì đẹp, chất lợng, a nhìn gây ý khách hàng Tuy nhiên tránh sử dụng màu sắc loè loẹt vỏ bao, bị nhoè cấm kị việc thay đổi bao bì, nhãn mác liên tục tạo tâm lý nghi ngờ từ khách hàng chất lợng, độ an toàn sử dụng Phát triển sản phẩm Công ty TRAPHACO sau năm thành lập số lợng chủng loại lên tới 48 loại khác Các loại sản phẩm nh nứơc súc miệng TB, loại trà, viên sáng mắt, hoạt huyết dỡng lão sản phẩm nhng có vị trí cao thị trờng Tuy nhiên để làm đợc điều công ty TRAPHACO cần phải khắc phục vấn ®Ị chi phÝ, c¬ së vËt chÊt, chi phÝ tiÕp thị, chi phí nghiên cứu, chi phí sản xuất thử Do muốn phát triển sản phẩm cần thực vấn đề sau: - Vấn đề quản lý chất lợng - Phối hợp với hoạt động bán hàng đa dạng - Khuyến tiếp thị cho đại lý - Kết hợp với quan chức để loại trừ sản phẩm nhái lại không đủ tiêu chuẩn đợc bán thị trờng Quy trình phát triển sản phẩm Chơng trình nghiên cứu thị trờng Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán Chơng trình huấn luyện bán hàng ý tởng đợc chấp nhận loại sản phẩm Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình bán hàng Chơng trình nghiên sản phẩm Chơng trình kỹ thuật sản xuất Chơng trình sản xuất Chơng trình quảng cáo khuyến 2 Thực chơng trình bán hàng Chơng trình thực quảng cáo Chơng trình phân phối dự trữ sản Thơng mại hoá sản phẩm Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO 4.1 Giải pháp giá * Định giá ngang giá đối thủ cạnh tranh áp dụng chủng loại sản phẩm khônh có khác biệt với sản phẩm đối thủ cạnh tranh hiệu quả, giá trị sử dụng Tuy nhiên để thu hùt khách hàng công ty cần phải cải tiến bao bì mẫu mã để thu hút khách hàng * Định giá phân biệt Đối với vùng khác nhau, nh miền Bắc công ty có chỗ đứng vững vàng đố đặt giá cao phần so với đối thủ cạnh tranh, thị trờng trờng miền Trung miền Nam phải có mức giá hợp lý (ít đối thủ cạnh tranh) nâng cao tỷ lệ chiết khấu cho đại lý * Định giá cao áp dụng trờng hợp sản phẩm công ty có khác biệt đối thủ cạnh tranh Công ty cần theo đuổi chiến lợc ngời dẫn đầu thị trờng Ví dụ: Viên sáng mắt, loại trà 4.2 Giải pháp phân phối Kênh phân phối cần phải đáp ứng hai yêu cầu dự trữ lợng đủ lớn phục vụ khách hàng nhanh chóng công ty cần phải hoàn thiện vấn đề sau đây: * Hoàn thiện hệ thống bán buôn Hiện công ty gồm có trung tâm bán hàng theo hình thức bán buôn Hà Nội là: A7-Ngọc Khánh, A8-Thành Công, 31 Láng Hạ Để hoàn thành nhiệm vụ phân phối công ty cần phải có sách động viên khuyến khích họ * Hoàn thiện hệ thống đại lý Xây dựng hệ thống đại lý xuyên suốt miền đa sách thởng phạt rõ ràng họ nhằm nắm bắt kiểm tra hoạt động đại lý Tuy nhiên không nên cứng nhắc triong định quyền lợi trách nhiệm để từ có thông tin bổ ích 4.3 Giải pháp xúc tiến * Tăng cờng quảng cáo phơng tiện thông tin đại chúng để đa ty thông tin sản phẩm tới ngời tiêu dùng * Dựng logo lớn nhằm gây ý ấn tợng khách hàng * Tổ chức phòng t vấn vỊ sư dơng thc miƠn phÝ * Tỉ chøc c¸c hoạt động chiêu thị tung sản phẩm thị trờng * Gửi hàng mẫu đến bệnh viện, hiệu thuốc để giới thiệu sản phẩm * Xây dựng đờng dây điện thoại nóng * Xây dựng đội ngũ tiếp thị có chuyên môn giỏi III Một số kiến nghị Đối với công ty * Về vấn đề thông tin quảng cáo cho sản phẩm - Cần có phối hợp công ty đơn vị truyền thông - Đầu t cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm theo quy định - Có nhắc nhở đơn vị kinh doanh thc qun qu¶n lý ë néi dung sau: + Nhân viên phải có trình độ hiểu biết sâu sắc thuốc để giới thiệu cho khách hàng + Phải có hớng dẫn thuốc an toàn,dễ hiểu cho khách hàng + Có thể tự đơn vị thực hoạt ®éng giíi thiƯu s¶n phÈm + ChÊm døt viƯc sư dụng bao gói in sẵn tên thuốc đẻ đựng thuốc khác - Phối hợp xử lý trờng hợp lợi dụng nhãn hiệu công ty để hành nghề không quy định * Vấn đề quản lý sản xuất để nâng cao chất lợng sản phẩm thuốc công ty cần tác động yếu tố theo thứ tự sau đây: - Sự quản lý ban giám đốc phải sâu sát - Xởng sản xuất - Các đơn vị lu thông phân phối sản phẩm công ty Giải vấn đề phải đồng thời không đợc riêng rẽ Nếu giải đợc cho ta hiệu tốt nh: sản phẩm có hiệu lực phòng bệnh, chữa bệnh cao, có tác dụng phụ đặc biệt tiƯn dơng sư dơng §èi víi Bé y tế Nhà nớc Cần có biện pháp để lập lại thị trờng thuốc Việt Nam nói chung thị trờng thuốc công ty TRAPHACO nói riêng * Sản xuất lu thông - Quy hoạch tổ chức lại nghành dợc hợp lý - Nhập thuốc số lợng nhu cầu thị trờng nớc - Cần khuyến khích mở rộng mạng lới cung ứng thuốc cho vùng sâu, xa * Đảm bảo chất lợng thuốc - Bắt buộc công ty ngành phải tổ chức tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng - Tăng cờng kiểm ngiệm thuốc sở nhập trung tâm, viện nhằm loại bỏ thuốc không đủ chất lợng yêu cầu KếT LUậN Đối với công ty TRAPHACO phát triển marketing vô cần thiết việc mở rộng thị trờng mục tiêu,cùng với u điểm mà công ty tạo đợc suốt thời gian qua Với mục tiêu góp phần nhỏ bé vào phát triển chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO nên em chọn đề tài: Phân tích hoàn thiện chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO Để hoàn thành đợc đề tài em kết hợp kiến thức học với nghiên cứu thực tiễn trình tìm hiểu tài liệu đặc biệt với hớng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thanh Thuỷ Tuy nhiên đề tài nàykhông thể hạn chế thiếu sót Em mong nhận đợc ý kiến quý báu thầy giáo, cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn ... luận sản phẩm chiến lợc sản phẩm Phần II Hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHCO Phần III Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lợc sản phẩm kiến nghị Do kiến. .. lợi để tác giả hoàn thành viết Phần I: Lý LUậN Về SảN PHẩM Và chiến lợc sản phẩm I Khái niệm sản phẩm chiến lợc sản phẩm Khái niệm sản phẩm Sản phẩm Hàng hoá tất cái, yếu tố cã thĨ tho· m·n nhu... chơng trình bán hàng Chơng trình thực quảng cáo Chơng trình phân phối dự trữ sản Thơng mại hoá sản phẩm Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện chiến lợc sản phẩm công ty TRAPHACO 4.1 Giải pháp giá *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và kiến nghị, Đồ án một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay