Bài tập ngữ văn

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:41

Gồm tất cả 70 câu hỏi từ dễ đến khó , luyện tập qua các văn bản hoặc tiếng Việt . Giúp các bạn học sinh có thể luyện tập lại tất cả các kiến kiến thức trên lớp . Các câu hỏi được trình bày rõ ràng , dễ hiểu đòi học sinh phải có sự suy nghĩ , tư duy . Các bài tập được biên soạn sát với chương trình trong sách giáo khoa trên lớp ÔN THI HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC (2018-2019) Luyện tập phần văn học trung đại ca dao văn ND Câu : ​ Kết thúc văn “Cổng trường mở ra” , người mẹ có nói “ Đi con, cam đảm lên , giới ,bước qua cánh cổng trường giới kì diệu mở ra” Em hiểu “là giới kì diệu ” ? Câu 2:​​ Tại vào đêm trước ngày khai trường người mẹ văn “Cổng trường mở ” lại không ngủ ? Câu 3: ​ Hãy tìm chi tiết văn “ Cổng trường mở ra” nỗi lên vai trò tầm quan trọng nhà hệ học sinh ? Câu 4: ​ Tại người bố văn bản“Mẹ ”lại tức giận với En ri cô? Câu 5: ​Tại người bố văn “ Mẹ tơi” lại dùng hình thức viết thư để nhắc nhở En ri cô không vô lễ với mẹ ? Câu 6: ​ Qua văn “ Mẹ ”, em cảm thấy bố En ri cô người ? Câu 7: ​ Em kể tên văn nhật dụng học lớp học kỳ I Câu 8:​​ Tại kết thúc chuyện Thuỷ lại để lại búp bê Em Nhỏ văn “ Cuộc chia tay búp bê ” ? Câu 9:​​ Tại tác giả lại đặt nhan đề “Cuộc chia tay búp bê” ​? Theo em , thay nhan đề khác không? Câu 10: ​ Thế cao dao dân ca ? Chép thuộc cao dao thuộc chủ đề “ ​Những câu hát tình cảm gia đình ” Câu 11: ​ Hình ảnh “ núi ngất trời nước ngồi biển Đơng ” ca dao sau có nghĩa ? Hãy phân tích chúng ​“ Cơng cha núi ngất trời Nghĩa mẹ nước ngồi biển Đơng Núi cao biển rộng mênh mơng Cù lao chín chữ ghi lòng ! ” Câu 12 :​​ Hãy phân tích ca dao sau khoảng từ đến 12 dòng : ​ Anh em phải người xa , “ Cùng chung bác mẹ, nhà thân Yêu thể chân tay chân Anh em hoà thuận , hai thân vui vầy ” Câu 13: ​ Hình ảnh gái ca dao số thuộc chủ đề “ Những câu hát tình yêu quê hương đất nước ” hình ảnh ? Hãy chép thuộc phân tích ? Câu 14: ​ Hình ảnh hạc, tằm câu ca dao sau tượng trưng cho người ? Bằng cách em nghệ thuật phân tích chúng ? “​ Thương thay thân phận tằm Kiếm ăn phải nằm nhả tơ ​………… Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày Câu 15 : ​ Theo em , ca dao thứ thuộc chủ đề “ Những câu hát châm biếm ” phê phán , đả kích người sống ? Câu 16 : ​ Chép thuộc ca dao thứ ba thuộc chủ đề “ Những câu hát than thân” ,​ nghệ thuật phân tích giá trị chúng cho biết phương thức biểu đạt ca dao ? Câu 17​​: ​ Chép thuộc hai ca dao đầu chữ “thân em” Câu 18 : ​Hãy nêu hoàn cảnh đời văn “ Sông núi nước Nam” ? Và cho biết thể thơ gieo vần câu ? Câu 19 : ​ Theo em, tuyên ngôn độc lập ? Vì văn “ Sơng núi nước Nam” coi tuyên ngôn độc lập ? Và chúng viết nhằm mục đích ? Câu 20 : ​ Tại “ Sông núi nước Nam” coi thơ thần ? Câu 21: ​ Nêu hoàn cảnh thể thơ văn bản“Tụng giá hoàn kinh sư” Câu 22: ​ Chép thuộc thơ “ Phò giá Kinh” (bản dịch thơ) cho biết ý nghĩa hai câu thơ cuối “ Thái bình nên gắng sức/Non nước ngàn thu” Câu 23: ​Văn “ P ​ hò giá Kinh” thể điều ? Câu 24: ​ Bằng hiểu biết em , cho biết Nguyễn Trãi người ? Câu 25: ​ Từ hoàn cảnh đời nội dung , em nhận xét nhân cách tâm hồn thi sĩ Nguyễn Trãi Câu 26: ​Nêu hoàn cảnh đời văn “ Thiên Trường vãn vọng” cho tác giả số hiểu biết nhà thơ ? Câu 27: E ​ m cho biết nét đặc sắc thơ “ Thiên Trường vãn vọng” ? Câu 28: ​ Thông qua văn “ Thiên Trường vãn vọng” , em cảm thấy Trần Nhân Tông người ? Câu 29: ​ Cảnh sắc thiên nhiên Côn Sơn thể qua chi tiết văn Côn Sơn ca ​? Câu 30:​​ Em nêu xuất xứ thể thơ văn Sau phút chia li ​và ? Câu 31: ​ Đoạn trích “ Sau phút chia li​​” (trích C ​ hinh phụ ngâm khúc ) thể tâm trạng ? Tâm trạng có ý nghĩa ? Câu 32: ​Em cho biết phương thức biểu đạt văn Bánh trôi nước cho biết thể thơ , số hiểu biết tác giả ? Câu 33:​​ Nghệ thuật đặc sắc văn Bánh trơi nước ? Câu 34: ​Em cho biết thơ Bánh trơi nước có tầng nghĩa ? Hãy cho biết giá trị thơ nằm tầng nghĩa ? Vì khẳng định điều ? Câu 35: ​ Trong chương trình văn học lớp học kỳ I , em học thơ dịch từ chữ Nôm ? Hãy kể tên chúng ? Câu 36: ​Chép thuộc thơ Qua đèo ngang ​và B ​ ạn đến chơi nhà ? Cho biết thể thơ ? Câu 37: ​Bài thơ ​Qua đèo ngang t​ hể tâm trạng Bà Huyện Thanh Quan ? Câu 38: ​ Em cho biết thời điểm mà tác giả qua đèo ngang ? Vào lúc người ? Câu 39: ​Cảnh vật lên câu thơ thứ tư thứ năm ? Câu 40: ​ Chỉ phân tích tác dụng phép tu từ câu thơ sau : ​Nhớ nước đau lòng, quốc quốc ​ hương nhà mỏi miệng gia gia T Câu 41: ​ So sánh cụm từ “ ta với ta ” thơ Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan ) với cụm từ “ ta với ta ” thơ Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến ) Câu 42: ​ Bài thơ ​Bạn đến chơi nhà thể điều Nguyễn Khuyến ? Chỉ nghệ thuật có ? Câu 43:​​ Em cảm thấy Vườn Bùi chốn cũ thơ Nguyễn Khuyến qua thơ Bạn đến chơi nhà ? Câu 44: ​Bài thơ ​Xa ngắm thác núi Lư thể vẻ đẹp ? Em nêu đặc sắc nghệ thuật bài thơ Câu 45: ​ Nhà thơ Lí Bạch mệnh danh ? Câu 46: ​ Bài thơ ​Tĩnh tứ thể điều ? Câu 47 : ​ Từ hai thơ Xa ngắm thác núi Lư ​Cảm nghĩ đêm tĩnh​ ta nhận đặc sắc sáng tác Lí Bạch? Câu 48: ​Chép thuộc thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê cho biết tác giả ? Khắc họa tình cảm ? Câu 49: ​Em nêu vai trò câu thơ thứ văn Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê Câu 50: ​ Hãy nêu nghệ thuật đặc sắc thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê ? Câu 51 : ​ Nêu tên tác giả văn Bài ca nhà tranh bị gió thu phá cho ta thấy cảnh ngộ tác giả ? Câu 52 : ​ Hãy nêu phương thức biểu đạt Bài ca nhà tranh bị gió thu phá , ​nhận xét xem giọng thơ ? Câu 53 : ​Đỗ Phủ mệnh danh ? Câu 54: ​ Hãy cho biết nhân vật ta văn Côn Sơn Ca ​hiện lên ? Câu 55: ​ Tìm từ đồng nghĩa Hán Việt cho từ sau : ● Người đẹp ● Nước ● Nhà thơ ● Đèn biển ● Chết ● Suối ● Nước nhà ● Xe lửa Câu 56 :​​ Tìm từ trái nghĩa với từ sau: thật thà, giỏi giang, cứng cỏi, hiền lành, nhỏ bé, nông cạn, sáng sủa, thuận lợi, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận, siêng năng, nhanh nhảu, đồn kết, hồ bình Câu 57 : ​ Phân biệt nghĩa từ đồng âm cụm từ sau: a) Đậu tương - Đất lành chim đậu – Thi đậu b) Bò kéo xe – hai bò gạo – cua bò c) Sợi - chiếu - đường - vàng Câu 58 : P ​ hân biệt điểm khác ngôn ngữ thơ Bạn đến chơi nhà v​ ​Sau phút chia li Câu 59: ​ Phân biệt nghĩa hai câu có sử dụng quan hệ từ “ nhưng” sau : Nó khỏe ​gầy Nó gầy k​ hỏe Câu 60: ​ Hãy cho biết ước mơ tác giả Đỗ Phủ văn Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Câu 61: ​Hãy nêu hồn cảnh đời Cảnh khuya ​Rằm tháng giêng Câu 62: ​ Qua mắt quan sát Bác hình ảnh thiên nhiên Việt Bắc lên ? Câu 63: ​ Bài thơ ​Cảnh khuya sử dụng nghệ thuật ? Câu 64: ​ Chép thuộc thơ Cảnh khuya ​Rằm tháng giêng cho biết thể thơ ? Câu 65: ​ Bài thơ ​Rằm tháng giêng miêu tả vẻ đẹp dòng sơng ? Qua thể điều từ nhà thơ ? Câu 66 : ​ T ​ rong trường hợp sau , trường hợp thành ngữ ? Giải thích ? Nói tóm lại, xét cách tồn diện Nói có sách , mách có chứng ; ni ong tay áo ; nói thánh nói tướng Học ăn , học nói ,học gói , học mở Câu 67 : ​ Điền tên vật vào câu thành ngữ sau : ● Giận…… chém thớt ● Ngang ………… ● Điệu ………… li sơn ● ……… ngáp phải ruồi ● Nước đổ đầu ……… ● Khẩu……… tâm phật Câu 69: ​ Giải thích nghĩa thành ngữ sau : An cư lạc nghiệp Tóc bạc da mồi Lánh đục Sơng sâu nước Chó cắn áo rách Tắt lửa tối đèn Ngựa quen đường cũ Còn nước tác Ếch ngồi đáy giếng 10.Thầy bói xem voi Câu 70: ​ Sắp xếp từ nhóm để tạo thành ngữ to/lớn /ăn /nói mè/lứa/một /cá cò/khỉ/ho/gáy mò/bể/đáy/ kim lòng/tạc/ghi/dạ cổ/vắt/nước/chày vị/sơn/hào/hải ghềnh/lên/xuống/thác sơn/hổ/điệu/li 10 vô/tứ/thân/cố ... ​Em nêu vai trò câu thơ thứ văn Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê Câu 50: ​ Hãy nêu nghệ thuật đặc sắc thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê ? Câu 51 : ​ Nêu tên tác giả văn Bài ca nhà tranh bị gió thu... thể thơ văn bản“Tụng giá hoàn kinh sư” Câu 22: ​ Chép thuộc thơ “ Phò giá Kinh” (bản dịch thơ) cho biết ý nghĩa hai câu thơ cuối “ Thái bình nên gắng sức/Non nước ngàn thu” Câu 23: Văn “ P ​... 26: ​Nêu hoàn cảnh đời văn “ Thiên Trường vãn vọng” cho tác giả số hiểu biết nhà thơ ? Câu 27: E ​ m cho biết nét đặc sắc thơ “ Thiên Trường vãn vọng” ? Câu 28: ​ Thơng qua văn “ Thiên Trường vãn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ngữ văn, Bài tập ngữ văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay