ĐỀ THI CÁCH tạo FILE NGHE ONLINE và CÁCH tải đề THI

7 2 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:11

ĐỀ THI HK NĂM 2017-2018 - Đề lớp - Đề 1: http://tocdo.in/2sLbQn - Đề lớp 3- Đề 2: http://tocdo.in/xpkm6 - Đề lớp 4- Đề 1: http://tocdo.in/QfxhA - Đề lớp 4- Đề 2: http://tocdo.in/RyrbQ4 - Đề lớp 5- Đề 1: http://tocdo.in/jM81Y - Đề lớp 5- Đề 2: http://tocdo.in/3DlXX - Transcript đề 1: http://tocdo.in/BXTHn - Transcript đề 2: http://tocdo.in/Kt3c TRANG WEB TẠO FILE NGHE ONLINE http://tocdo.in/ZHO1Oo CÁCH TẢI ĐỀ THI Copy dòng link hình Click phải chuột, Dán vào cửa sổ tìm kiếm trình duyệt( ấn Ctrl V) ấn ENTER Click xác nhận ko phải nguời máy Sau click vào : click here to continue Đợi giây sau nhấn vào GET LINK để đến google drive Nhấn DOWNLOAD để tải CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRANG WEB TẠO FILE NGHE THUẬN TIỆN NHẤT http://tocdo.in/ZHO1Oo DÁN ĐỊA CHỈ BÊN CẠNH VÀO TRÌNH DUYỆT, CLICK XÁC NHẬN KHÔNG PHẢI LÀ ROBOT, CLICK CHỌN “ CLICK HERE TO CONTINUE, ĐỢI GIẤY, CLICK GET LINK, ĐI TỚI TRANG NHƯ HÌNH DƯỚI ĐỂ TIẾN HÀNH TẠO FILE ÂM THANH TA: - - NHẬP VĂN BẢN VÀO Ơ TRỐNG NHƯ HÌNH, CHỌN GIỌNG ĐỌC: MALE LÀ GIỌNG NAM FEMALE LÀ GIỌNG NỮ SAU ĐÓ CHỌN Say It ẤN CHUỘT PHẢI VÀO CHỖ MŨI TÊN ĐỂ LƯU FILE ÂM THANH BẠN ẤN CHUỘT PHẢI VÀO NGAY CHỖ MŨI TÊN, CHỌN “ LƯU ÂM THANH THÀNH” SAU ĐÓ BẠN CHỌN NƠI LƯU FILE ÂM THANH TRONG MÁY TÍNH CỦA BẠN VẬY LÀ ĐÃ XONG RẤT NHANH THUẬN TIỆN CHÚC BẠN THÀNH CÔNG ...CÁCH TẢI ĐỀ THI Copy dòng link hình Click phải chuột, Dán vào cửa sổ tìm kiếm trình duyệt( ấn Ctrl V) ấn ENTER Click xác nhận ko phải nguời máy Sau click vào : click here to... Đợi giây sau nhấn vào GET LINK để đến google drive Nhấn DOWNLOAD để tải CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRANG WEB TẠO FILE NGHE THUẬN TIỆN NHẤT http://tocdo.in/ZHO1Oo DÁN ĐỊA CHỈ BÊN CẠNH VÀO TRÌNH DUYỆT,... TIẾN HÀNH TẠO FILE ÂM THANH TA: - - NHẬP VĂN BẢN VÀO Ơ TRỐNG NHƯ HÌNH, CHỌN GIỌNG ĐỌC: MALE LÀ GIỌNG NAM FEMALE LÀ GIỌNG NỮ SAU ĐÓ CHỌN Say It ẤN CHUỘT PHẢI VÀO CHỖ MŨI TÊN ĐỂ LƯU FILE ÂM THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CÁCH tạo FILE NGHE ONLINE và CÁCH tải đề THI , ĐỀ THI CÁCH tạo FILE NGHE ONLINE và CÁCH tải đề THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay