Hướng dẫn làm vở tập viết cho học sinh lớp 1

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:05

Hướng dẫn làm tập viết cho học sinh lớp 1, Bạn lên mạng, tải cài đặt font chữ Unitapviet link: https://download.com.vn/download/font-unitapviet/8388 KG Primary Dots link: https://www.dafont.com/kg-primary-dots.font Tải giải nén file cài đặt hình (trong file chứa font unitapviet có mẫu bạn dựa vào để chỉnh sửa Bạn nên xoay giấy lại để dễ làm) Và Sau bạn mở mẫu lên Font chữ bạn vừa cài đặt có tên unitapviet KG Primary Dots, bạn gõ chữa đầu thấy Với font chữ Unitapviet bạn để cỡ chữ 50 Còn với font chữ KG để cỡ chữ 36 Sau bạn kẻ Ngồi bạn dùng thêm font VnAvant cỡ chữ 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm vở tập viết cho học sinh lớp 1 , Hướng dẫn làm vở tập viết cho học sinh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay