ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 4 HAY có FILE NGHE

1 33 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:05

ĐỀ THI TIẾNG ANH 3-4 CÓ FILE NGHE ĐẦY ĐỦ  Kính chào Thầy Cơ  Mình vừa sưu tầm chỉnh sửa lại đề thi tiếng Anh 3-4 có kèm theo File Nghe  Xin mời quý Thầy Cô tải tham khảo  Link tải:  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN: http://tocdo.in/SGWkrX  FILE NGHE: http://tocdo.in/vOqiv  Hướng dẫn tải: Click vào dòng link copy dòng link dán vào tìm kiếm trình duyệt ( Chrome, Cốc Cốc, ) ấn Enter làm theo bước hình Mất phút để tải toàn Hướng dẫn giải nén: Tìm đến thư mục chứa file vừa tải giải nén hình dưới:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 4 HAY có FILE NGHE , ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 4 HAY có FILE NGHE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay