Câu hỏi đa BT2 (to student)

2 13 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 12:00

1, Cách xác định tải trọng gió phân bố tác dụng lên cột khung? 2, Cách xác định tải trọng xà gồ mái tôn tác dụng lên khung? 3, Trình bày sở để lập mặt truyền tải từ sàn khung? 4, Mục đích việc tổ hợp nội lực gì? 5, Khi tính tốn khung, gió thổi theo phương ngơi nhà? 6, Trình bày cách lựa chọn kích thước tiết diện dầm, sàn, cột khung? Kích thước tiết diện lựa chọn cần đáp ứng yêu cầu gì? Đánh giá hợp lý tiết diện? 7, Những thông tin mặt kết cấu cần thể hiện, cung cấp ? 8, Cách xác định tĩnh tải phân bố tác dụng lên dầm khung? 9, Theo TCVN 2737-1995 có loại tổ hợp? Áp dụng đồ án? 10, Các nội lực cần tổ hợp cột khung phẳng? 11, Các nội lực cần tổ hợp dầm khung phẳng? 12, Nêu cách tính tốn cốt thép dọc dầm khung? 13, Nêu cách tính cốt thép dọc cho cột khung? 14, Từ biểu đồ bao Mô men, bao Lực cắt, vị trí cần tính cốt thép khung? 15, Xác định Tĩnh tải (hoạt tải) tập trung nút khung? 16, Xác định hoạt tải phân bố tác dụng lên dầm khung? 17, Xác định lực tập trung tĩnh tải tác dụng lên nút khung biên tầng mái? 18, Vị trí xây dựng cơng trình ảnh hưởng đến việc xác định tải trọng tác dụng lên khung? 19, Giảm tiết diện cột khung có ưu nhược điểm gì? 20, Các PA chất hoạt tải tác dụng lên khung? Ý nghĩa phương án chất hoạt tải? 21, Cách đánh giá sơ kết nội lực từ phần mềm SAP2000? 22, Trong dầm cột việc tổ hợp nội lực thực tiết diện nào? 23, Nguyên tắc cắt, nối thép dọc dầm cột khung? 24, Cấu tạo thép đai cột, quy định đường kính khoảng cách đai cột theo đường kính cốt dọc? 25, Nêu cấu tạo nút khung biên tầng cùng? 26, Nêu cấu tạo nút vị trí cột liên kết với móng? 27, Nêu nguyên tắc bố trí lưới cột theo phương ngang dọc mặt kết cấu? 28, Với dầm khung nhiều nhịp, kích thước nhịp khác bề rộng dầm nên chọn nào? ? 29, Cách lập sơ đồ tính tốn khung phép đơn giản hóa lập sơ đồ tính tốn khung? 30, Trình bày cách xác định lực tập trung tải trọng gió tác dụng vào đỉnh khung? 31, Chọn phương bố trí cột mặt kết cấu để phù hợp với yêu cầu chịu lực? 32, Tại dầm chạy dọc nhà thường chọn tiết diện nhỏ so với dầm khung ngang nhà? 33, Có thể chọn chiều dày sàn lớn để giảm bớt lượng dầm phụ chia nhỏ sàn hay bố trí thêm dầm phụ để giảm chiều dày sàn Ưu nhược điểm giải pháp? 34, Khi tính diện tích cốt thép cột bị âm xử lý nào? 35, Giải thích cốt thép dọc cột trục A tầng lớn tầng 3? 36, Độ cứng dầm nhiều nhịp nên chọn nào? Nêu cách chọn kích thước dầm theo độ cứng đơn vị? 37, Tại nút khung, thường có nhiều cốt thép dọc dầm gối gây khó khăn cho việc đổ bê tơng, chuyển bớt cốt thép dầm từ gối xuống nhịp khơng? Nếu có chuyển tối đa %? 38, Có thể cộng gộp tĩnh tải hoạt tải với tính nội lực cho khung khơng? Tại sao? 39, Tương quan độ cứng dầm cột ảnh hưởng tới mô men dầm? 40, Với mặt nhà giải thích tính tốn khung trục theo sơ đồ khung phẳng? 41, Giải thích vẽ (tồn nội dung thể vẽ) ... khó khăn cho việc đổ bê tơng, chuyển bớt cốt thép dầm từ gối xuống nhịp không? Nếu có chuyển tối đa %? 38, Có thể cộng gộp tĩnh tải hoạt tải với tính nội lực cho khung không? Tại sao? 39, Tương... men dầm? 40, Với mặt nhà giải thích tính tốn khung trục theo sơ đồ khung phẳng? 41, Giải thích vẽ (to n nội dung thể vẽ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đa BT2 (to student) , Câu hỏi đa BT2 (to student)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay