Thu de dat nguyen vong

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:54

THƯ ĐỀ ĐẠT NGUYỆN VỌNG (V/v dự tuyển Học bổng " Tiếp sức tới trường" dành cho tân sinh viên vừa trúng tuyển vào ĐH , CĐ năm học 2010-2011) I Thông tin cá nhân Họ tên: Sinh năm: Giới tính: Dân tộc: Địa thường trú: Điện thoại: Email (nếu có) Địa liên lạc: II Quá trình học tập thân: A-Thông tin học tập Bạn học trường nào? Kết học tập (điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12): Điểm thi tú tài (năm học 2010-2011): Thành tích học tập khác (các giải) Bạn đăng ký thi trúng tuyển vào trường Đại học (hay Cao đẳng) nào? nghành nào? Nếu biết kết ghi trường ngành bạn trúng tuyển (Và ghi điểm môn tổng điểm: ) B Nguyện vọng bạn: III Hồn cảnh gia đình: ( Ghi rõ họ tên, năm sinh, ngề nghiệp cha mẹ, anh chị em ) Họ tên cha: .Năm sinh: Nghề nghiệp tại: ( Bạn cố gắng ghi cụ thể: Ví dụ: làm sào lúa (thay làm nơng), chở dừa xe đạp bán dạo (thay ghi bn bán ), sửa xe đạp bên lề đường (thay ghi thợ sửa xe ) Thu nhập tháng: Họ tên mẹ: .Năm sinh: Nghề nghiệp (như trên): Thu nhập tháng: Phần thông tin quan bản, bạn cần điền đầy đủ để Ban tổ chức biết hoàn cảnh kinh tế gia đình thành tích học tập bạn Phần quan trọng bạn viết thư, trình bày đầy đủ với Ban tổ chức hồn cảnh sống, khó khăn, nỗ lực bạn việc kiếm sống, học tâp , hoạt động bạn cho trường, cho cộng đồng (nếu có), đồng thời bạn nói rõ ước mơ, hồi vọng tương lai (Lưu ý: Phần nội dung quan trọng để Ban tổ chức xét chọn cấp học bổng cho bạn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu de dat nguyen vong, Thu de dat nguyen vong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay