TOÁN 9 HKII đề CƯƠNG CIII THCS GIẢNG võ 2017 2018

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:37

Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn A B I II Trường THCS GIẢNG ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP Nhóm Tốn Mơn: Đại số Lý thuyết Câu hỏi 1- SGK trang 25 Phần tóm tắt kiến thức cần nhớ SGK trang 26 Bài tập Bài tập phần ôn tập chương III SGK trang 27 tập phần ôn tập chương III SBT trang 15, 16 Bài tập tham khảo Bài 1: Giải hệ phương trình  2x  3y  a)   x  5y  23 4 5x  y  b)   10x  2y  1 x y   c)  x    y   3x 2y    2,3 d)   x  3y  0,8  Bài 2: Giải hệ phương trình 1 2 1  x  y   3x  3y  a)  b)       12  x y  6x y Bài 3: Giải hệ phương trình  2x  x   c)   x   x  y 3 y 1 3y  1 y 1   x  y  x  y  1,1 d)     0,1  x  y x  y  x  2  2y3  b)  3  x    5y  2  x  y   x    x  1 y  1  xy  d)  c)   x  3 y  3  xy   x  y   x   5 Giải tốn sau cách lập hệ phương trình  x   y   a)  2 x   y   Bài 4: Một ô tô quãng đường AB với vận tốc 50km/h tiếp quãng đường BC với vận tốc 45km/h Biết tổng chiều dài hai quãng đường 165km thời gian ô tô qng đường AB thời gian tơ quãng đường BC 30 phút Tính quãng đường AB BC Bài 5: Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau chạy xi dòng 48km khúc sơng có vận tốc dòng nước 2km/h Tính vận tốc tàu tuần tra nước yên lặng, biết thời gian xi dòng thời gian ngược dòng Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài 6: Trong tháng giêng, hai tổ sản xuất 500 sản phẩm Sang tháng hai, tổ I vượt mức 10%, tổ II vượt mức 15% tháng hai, hai tổ sản xuất 560 sản phẩm Tính xem tháng hai, tổ sản xuất sản phẩm Bài 7: Để hoàn thành công việc, hai tổ lao động phải làm chung Sauk hi làm chung tổ II phải điều làm việc khác, tổ I hồn thành nốt cơng việc lại 10 Hỏi làm riêng sau tổ hồn thành cơng việc đó? Bài 8: Trong hội trường có số ghế băng, ghế quy định số người Nếu bớt hai băng ghế, ghế ngồi thêm người thêm chỗ ngồi Nếu thêm ghế, ghế ngồi rút người giảm chỗ ngồi Tính số ghế băng hội trường? Bài 9: Hai vòi nước chảy vào bể cạn sau 30 phút đầy bể Nếu mở vòi I 15 phút, vòi II chảy 20 phút bể Hỏi vòi chảy sau đầy bể? Bài 10: Một ruộng hình chữ nhật, tăng chiều rộng thêm 3m tăng chiều dài thêm 2m diện tích tăng thêm 100m2 Nếu giảm hai chiều 2m diện tích giảm 68m2 Tính diện tích ruộng Bài 11: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo 13m chiều dài chiều rộng 7m Tính chiều dài chiều rộng mảnh đất Bài 12: Chữ số hàng chục số có hai chữ số lớn chữ số hàng đơn vị Nếu đổi chỗ hai chữ số cho ta số số ban đầu Tìm số ban đầu Bài 13: 3  a) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A  1;  B  3; 5  2  b) Cho hai đường thẳng  d1  : mx   3n   y  18  d  :  3m  1 x  2ny  37 Tìm m n để  d1  cắt  d  điểm I  5;2  ax  y  Bài 14: Giải biện luận hệ phương trình  theo tham số a  x  ay   mx  y  m Bài 15: Cho hệ phương trình  (m tham số) x  y  a) Giải hệ với m  b) Tìm m để hệ có nghiệm nhất, tính nghiệm Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn c) Trong trường hợp hệ có nghiệm nhất, tìm hệ thức liên hệ x y không phụ thuộc m d) Tìm tất số nguyên m để hệ có nghiệm x, y số nguyên ax  y  Bài 16: Cho hệ phương trình  (a tham số) 4x  ay   a) Tìm a để hệ có nghiệm b) Tìm a để hệ có nghiệm thỏa mãn x  1, y   a  1 x  y  a  Bài 17: Cho hệ phương trình  (a tham số)  x   a  1 y  a) Tìm a để hệ có nghiệm (x; y) cho x  2y  b) Tìm a để hệ có nghiệm (x; y) cho x  y nhỏ mx  2my  m  Bài 18: Cho hệ phương trình  (m tham số)  x   m  1 y  Giải biện luận hệ phương trình Trong trường hợp hệ có nghiệm nhất, gọi A(x; y) điểm tương ứng với nghiệm  x; y  hệ a) Chứng minh A nằm đường thẳng cố định m thay đổi b) Tìm giá trị m để A thuộc góc phần tư thứ c) Xác định m để A thuộc đường tròn có tâm gốc tọa độ bán kính Bài 19: Tìm nghiệm nguyên phương trình sau: a) 2x  3y  b) x  5y  15 c) 5x  7y  112 Bài 20: Giải hệ phương trình sau  x  2xy  2y  3x  a)   y  xy  3y    x  2y  3z  11  b) 3x  y  2z  2x  3y  z  2   4x  y   y c)  4y  x   x  x  y3  xy(x  y)  13 d)  2 2  x y  x  y   468 ...Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 093 8. 59. 6 698 – sưu tầm biên soạn Bài 6: Trong tháng giêng, hai tổ sản xuất 500 sản phẩm Sang tháng hai,... hệ với m  b) Tìm m để hệ có nghiệm nhất, tính nghiệm Tốn – Học Kì II – Nguyễn Văn Quyền – 093 8. 59. 6 698 – sưu tầm biên soạn c) Trong trường hợp hệ có nghiệm nhất, tìm hệ thức liên hệ x y khơng... người thêm chỗ ngồi Nếu thêm ghế, ghế ngồi rút người giảm chỗ ngồi Tính số ghế băng hội trường? Bài 9: Hai vòi nước chảy vào bể cạn sau 30 phút đầy bể Nếu mở vòi I 15 phút, vòi II chảy 20 phút bể
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 9 HKII đề CƯƠNG CIII THCS GIẢNG võ 2017 2018 , TOÁN 9 HKII đề CƯƠNG CIII THCS GIẢNG võ 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay