TOÁN 7 HKII CHUYÊN đề TAM GIÁC cân

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:37

TOÁNHKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn CHUYÊN ĐỀ TAM GIÁC CÂN Bài toán 1: Cho ABC cân A, biết B  50o Tính số đo góc lại tam giác Bài tốn 2: Cho ABC cân A, D điểm cạnh AC Đường thẳng qua D song song với AB cắt BC E Chứng minh tam giác DEC cân Bài toán 3: Cho ABC vng A có C  60o Trên tia đối tia AC lấy điểm D cho AD  AC Chứng minh tam giác BDC Bài toán 4: Cho ABC cân A Lấy E, D trung điểm AB AC Chứng minh BD  CE Bài toán 5: Cho ABC cân A Vẽ BM, CN phân giác góc B góc C Chứng minh BM  CN Bài toán 6: Cho ABC cân A Vẽ BK CI vng góc với AC AB Chứng minh BK  CI Bài toán 7: Cho ABC cân A Trên cạnh BC lấy D, E cho BD  CE Chứng minh tam giác ADE cân Bài tốn 8: Cho ABC có A  80o , B  50o a) Chứng minh ABC cân b) Đường thẳng song song với BC cắt tia đối tia AB D, cắt tia đối tia AC E Chứng minh tam giác ADE cân Bài toán 9: Cho ABC cân A Đường thẳng song song với BC cắt cạnh AB, AC ơt D, E Gọi O giao điểm BE CD Chứng minh: a) Tam giác ADE cân b) Tam giác OBC cân Bài toán 10: Cho ABC Đường thẳng qua B song song với AC cắt tia phân giác BAC D Chứng minh tam giác BDA cân Bài toán 11: Cho ABC cân A Trên tia đối tia AC lấy D cho AD  AC Chứng minh tam giác BCD vuông Bài toán 12: Cho ABC tia phân giác góc B C cắt I Qua I vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng cắt AB, AC D E Chứng minh DE  BD  CE TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài toán 13: Cho tam giác ABC Trên cạnh AB, BC, CA lấy D, E, F cho AD  BE  CF Chứng minh tam giác DFE Bài toán 14: Cho ABC có BC  2AB, M trung điểm cạnh BC, D trung điểm BM Chứng minh AC  2AD Bài toán 15: Cho ABC cân A, có A  40o Lấy điểm D khác phía B so với AC thỏa mãn CAD  60o , ACD  80o Chứng minh BD  AC Bài toán 16: Cho ABC vuông cân A D điểm cạnh AB Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C vẽ tia Bx cho ABx  135o Đường thẳng vng góc với DC vẽ từ D cắt Bx E Chứng minh tam giác DEC vng cân Bài tốn 17: Cho tam giác ABC cân B, ABC  80o Lấy I điểm tam giác cho IAC  10o , ICA  30o Tính góc ABI? Bài tốn 18: Cho tam giác ABC cân â CÓ A  100o , BC  a, AC  b Về phía ngồi tam giác ABC vẽ tam giác ABD cân D có ADB  140o Tính chu vi tam giác ADB theo a b ... cắt Bx E Chứng minh tam giác DEC vng cân Bài tốn 17: Cho tam giác ABC cân B, ABC  80o Lấy I điểm tam giác cho IAC  10o , ICA  30o Tính góc ABI? Bài tốn 18: Cho tam giác ABC cân â CĨ A  100o...TOÁN – HKII - Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm biên soạn Bài toán 13: Cho tam giác ABC Trên cạnh AB, BC, CA lấy D, E, F cho AD  BE  CF Chứng minh tam giác DFE Bài tốn... Cho tam giác ABC cân â CĨ A  100o , BC  a, AC  b Về phía ngồi tam giác ABC vẽ tam giác ABD cân D có ADB  140o Tính chu vi tam giác ADB theo a b
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 7 HKII CHUYÊN đề TAM GIÁC cân , TOÁN 7 HKII CHUYÊN đề TAM GIÁC cân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay