NCKH2015 bai giang KTTC2 in

128 10 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

MỤC LỤC Trang Chương 4: Công tác thi công lắp ghép 4.1 Những khái niệm 4.1.1 Khái niệm thi công lắp ghép 4.1.2 Những trình lắp ghép cơng trình xây dựng 4.1.3 Quy trình kỹ thuật lắp ghép 4.1.4 Thiết kế thi công lắp ghép 4.2 Thiết bị máy dùng lắp ghép 4.2.1 Dây cáp 4.2.2 Puli 4.2.3 Ròng rọc 4.2.4 Pa-lăng 4.2.5 Tời 10 4.2.6 Các thiết bị neo giữ 10 4.2.7 Các cần trục lắp ghép 16 4.3 Thiết bị treo buộc loại kết cấu 20 4.3.1 Dây cẩu 20 4.3.2 Đòn treo 22 4.4 Cách lựa chọn cần trục lắp ghép 22 4.4.1 Các để lựa chọn cần trục 22 4.4.2 Tính toán chọn cần trục tự hành 23 4.4.3 Tính tốn chọn cần trục tháp 26 4.5 Mối nối lắp ghép 28 4.6 Lắp ghép cấu kiện 29 4.6.1 Lắp ghép kết cấu bê tông 29 4.6.1.1 Lắp ghép móng 20 4.6.1.2 Lắp ghép cột 32 4.6.1.3 Lắp ghép dầm cầu trục 36 4.6.1.4 Lắp dầm mái, dàn mái 39 4.6.1.5 Lắp ghép panen mái 41 4.6.2 Lắp ghép kết cấu thép 43 4.6.2.1 Chuẩn bị móng BTCT cho lắp cột thép 43 4.6.2.2 Lắp ghép cột thép 44 4.6.2.3 Lắp ghép dầm thép 45 4.6.2.4 Lắp ghép dàn kèo thép 46 4.6.2.5 Lắp panen cho dàn thép 49 4.6.2.6 Lắp xà gồ, giằng 49 4.7 Lắp ghép cơng trình 50 4.7.1 Các phương pháp lắp ghép 50 4.7.2 Lắp ghép nhà công nghiệp tầng 53 Chương 5: Công tác xây 57 5.1 Giới thiệu chung 57 5.2 Các quy tắc xây 57 5.2.1 Quy tắc 57 5.2.2 Quy tắc hai 58 5.2.3 Quy tắc ba 58 5.3 Vật liệu công tác xây 58 5.3.1 Một số loại gạch xây 58 4.3.2 Một số loại vữa xây 59 5.4 Kỹ thuật xây 59 5.5 Yêu cầu kỹ thuật khối xây 60 5.6 Xây số phận cơng trình 61 5.6.1 Kỹ thuật xây móng 61 5.6.2 Xây tường gạch 62 5.6.3 Xây tường trừ cửa, lỗ 63 5.6.4 Xây trụ độc lập 64 5.6.5 Xây trụ liền tường 64 5.6.6 Xây cửa - xây lanh tô 65 5.6.7 Xây vòm 66 5.7 Xây đá hộc 67 5.7.1 Các loại đá dùng để xây 67 5.7.2 Cấu tạo khối xây đá hộc 67 5.7.3 Kỹ thuật xây đá 67 5.8 Kiểm tra chất lượng xây 70 Chương 6: Cơng tác hồn thiện 71 6.1 Khái niệm 71 6.2 Trát tường - trần 71 6.2.1 Tác dụng lớp vữa trát loại trát 71 6.2.2 Những điều kiện để thi công trát 72 6.2.3 Vật liệu dùng cho công tác trát 73 6.2.4 Thi công trát 77 6.3 Trát đá mài (Granito) 87 6.3.1 Yêu cầu kỹ thuật 87 6.3.2 Dụng cụ trát đá mài 87 6.3.3 Trình tự phương pháp trát đá mài 88 6.4 Kỹ thuật lát 90 6.4.1 Yêu cầu kỹ thuật công tác chuẩn bị lát 90 6.4.2 Khái quát phương pháp lát 92 6.4.3 Lát gạch dầy 93 6.4.4 Lát gạch nem (theo pp lát bán ướt) 97 6.4.5 Lát gạch gốm tráng men (theo pp truyền thống) 100 6.4.6 Lát đá xẻ (theo pp lát dán) 103 6.5 Láng nền, sàn 105 6.5.1 Cấu tạo nền, sàn yêu cầu kỹ thuật 105 6.5.2 Trình tự thao tác 106 6.6 Kỹ thuật ốp gạch - đá 109 6.6.1 Ốp gạch 109 6.6.2 Ốp đá 115 6.7 Công tác quét vôi 120 6.7.1 Yêu cầu kỹ thuật 120 6.6.2 Chuẩn bị bề mặt quét vôi 120 6.6.3 Kỹ thuật quét vôi 121 6.8 Bả matít 122 6.8.1 Khái niệm 122 6.8.2 Tỷ lệ pha trộn matít 122 6.8.3 Cách pha trộn 123 6.8.4 Kỹ thuật bả matít 123 6.9 Công tác quét sơn, lăn sơn 124 6.9.1 Quét sơn 124 6.9.2 Lăn sơn 126 Tài liệu tham khảo 128 Chương CÔNG TÁC THI CÔNG LẮP GHÉP 4.1 Những khái niệm 4.1.1 Khái niệm thi công lắp ghép Lắp ghép kết cấu xây dựng công nghệ xây dựng Công nghệ lắp ghép thúc đẩy việc mở rộng mạng lưới nhà máy, xí nghiệp sản xuất cấu kiện đúc sẵn bê tông cốt thép, cấu kiện thép, gỗ Nó tạo tiền đề để áp dụng có hiệu tiêu kinh tế kỹ thuật lượng sản xuất xây dựng Thi cơng cơng trình theo phương pháp lắp ghép kết cấu xây dựng chế tạo sẵn thành cấu kiện nhà máy, sau vận chuyển tới cơng trường dùng phương tiện giới để lắp dựng thành cơng trình hồn chỉnh Hình 4.1 Thi cơng lắp ghép cơng trình * Ưu điểm thi công lắp ghép: - Độ xác chất lượng kết cấu cao sản xuất nhà máy - Năng suất cao giảm bớt nhiều lao động trường dễ dàng sử dụng thiết bị thi công đại - Giảm phần toàn khối lượng thi công ván khuôn cốt thép công trường; nên thời gian thi công rút ngắn đáng kể, hạ giá thành thi cơng cơng trình * Nhược điểm: - Đầu tư ban đầu vào nhà xưởng chế tạo lớn - Đòi hỏi đội ngũ cơng nhân có trình độ, thiết bị thi cơng lắp ghép chuyên dụng - Khối lượng vận chuyển kết cấu từ nơi sản xuất đến công trường lớn phải sử dụng thiết bị chun chở có kích thước lớn, cồng kềnh - Nếu tổ chức quản lý thi cơng cơng trường khơng tốt chất lượng bị ảnh hưởng trầm trọng - Tính tồn khối cơng trình so với thi cơng tồn khối Giải pháp thiết kế, thi cơng cơng trình lắp ghép tồn phát triển song song với giải pháp thiết kế, thi cơng cơng trình đổ bê tơng tồn khối Giải pháp lắp ghép có hiệu cơng trình có số lượng lớn cấu kiện tương tự nhau, sản xuất hàng loạt Nó thường áp dụng cho cơng trình cơng nghiệp, nhà xưởng khu công nghiệp nhà chung cư cao tầng 4.1.2 Những trình lắp ghép cơng trình xây dựng Lắp ghép cơng trình xây dựng phải thực trình sau: vận chuyển, chuẩn bị lắp đặt kết cấu vào vị trí a Q trình vận chuyển Bao gồm: bốc xếp, vận chuyển cấu kiện từ nơi sản xuất, nơi gia công đến công trường lắp ghép q trình có liên quan đến bốc xếp, vận chuyển kết cấu mặt công trường b Quá trình chuẩn bị Bao gồm: - Kiểm tra chất lượng, kích thước, đồng số lượng cấu kiện, khuếch đại gia cường (nếu cần) - Dự trù thiết bị phục vụ cẩu lắp, treo buộc, đòn treo, sàn cơng tác, thang phục vụ lắp ghép, dụng cụ thiết bị điều chỉnh, kiểm tra, cố định tạm kết cấu, sơn chống gỉ cho kết cấu (nhất kết cấu mái thép) - Chuẩn bị vị trí lắp đặt gối tựa để đặt cấu kiện vào vị trí thiết kế c Q trình lắp đặt kết cấu Bao gồm: treo buộc, nâng kết cấu vào vị trí thiết kế, điều chỉnh, cố định tạm thời cố định vĩnh viễn kết cấu 4.1.3 Quy trình kỹ thuật lắp ghép Quy trình lắp ghép quy định kích thước thích hợp kết cấu để vận chuyển lắp ghép cho lượng lao động, thời gian, vật liệu nhiên liệu tiêu tốn Quy trình lắp ghép mức độ cao đến cách khuếch đại cấu kiện hợp lý Nâng cao việc chế tạo xác, thực khâu chuẩn bị đến mức tối đa nhà máy xưởng gia công, mối nối thực trường Trong giai đoạn thiết kế, cấu kiện chọn lớn (chẳng hạn panen chọn dài hơn, tăng chiều rộng bước cột nhịp nhà), tính tốn cho số chủng loại cấu kiện trọng lượng chúng khơng q chênh lệch Kích thước cấu kiện kết cấu khuếch đại nơi sản xuất gia công phải đảm bảo cho phương tiện vận chuyển cần trục nâng 4.1.4 Thiết kế thi cơng lắp ghép Thành phần thiết kế thi công lắp ghép bao gồm: - Các sơ đồ công nghệ, biểu đồ thi công lắp ghép - Sơ đồ di chuyển máy - Cách bố trí cấu kiện mặt - Những thiết bị chuyên dùng phụ phục vụ lắp ghép - Những vẽ chi tiết cấu tạo thiết bị phụ (các thiết bị cố định tạm, chi tiết treo bulông, sàn công tác thang phục vụ lắp ghép ) - Tính tốn lượng lao động dẫn an toàn lao động lắp ghép - Lập tiến độ thi cơng q trình lắp ghép 4.2 Thiết bị máy dùng lắp ghép Máy móc, thiết bị phục vụ cơng tác lắp ghép gồm có máy cẩu lắp thiết bị treo trục cấu kiện (dây cáp, pu-li, ròng rọc, pa-lăng, tời ) 4.2.1 Dây cáp Dây cáp dùng làm dây treo buộc để cẩu vật nặng, dùng làm dây neo, dây giằng để giữ ổn định tạm cho kết cấu Cấu tạo dây cáp: Giữa sợi cáp có lõi dây đay sợi tẩm dầu Xung quanh lõi quấn nhiều túm thép (bó), túm (bó) lại quấn nhiều sợi dây thép nhỏ có đường kính từ 0,2  mm ứng suất kéo từ 140  190 kG/mm2 Bó cáp (gồm nhiều sợi cáp nhỏ) Lõi sợi tẩm dầu Hình 4.2 Dây cáp mặt cắt ngang Phân loại: - Dây cáp bện chiều: Chiều bện sợi dây thép nhỏ chiều với chiều bện bó cáp dây Loại mềm, dễ uốn, dễ buộc tháo gỡ, nên dùng thích hợp làm dây treo buộc vật cẩu - Dây cáp bện trái chiều: Chiều bện sợi thép nhỏ ngược với chiều bện bó cáp dây cáp Loại cứng, khó treo buộc tháo dỡ, bị thu hẹp tiết diện kéo, thường dùng làm dây giằng dây neo Tính tốn sức chịu kéo dây cáp theo cơng thức: S R K Trong đó: S: Sức chịu kéo cho phép (kG) R: Lực làm đứt cáp – lấy theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất kéo thử phòng thí nghiệm (kG) K: Hệ số an tồn, phụ thuộc vào tính chất làm việc dây cáp: K = 3,5 : Cho dây neo, dây giằng K = 4,5 : Cho ròng rọc kéo tay K=5: Cho ròng rọc máy K=6: Cho dây cáp cẩu vật nặng 50 tấn, cho dây cẩu có móc cẩu có vòng quai đầu dây K=8: Cho dây cẩu bị uốn cong buộc vật Trường hợp khơng có số liệu chọn cáp theo trọng lượng vật cẩu theo bảng: Trọng lượng vật cẩu (Tấn) Đường kính dây cáp (mm)
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH2015 bai giang KTTC2 in , NCKH2015 bai giang KTTC2 in , CÔNG TÁC THI CÔNG LẮP GHÉP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay