Giải nghĩa tục nghữ, thành ngữ lớp 5

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:36

Lớp Các thành ngữ tục ngữ Nghĩa thành ngữ, tục Dạng đưa vào ngữ - Quê cha đất tổ - Nơi quê hương quán, nơi tổ tiên, ông cha sinh sống BT LT&C (Đặt câu - Nơi sinh gắn với thành ngữ cho) - Nơi chốn rau cắt rốn bó máu thịt với - Chăm chỉ, cần mẫn, tần - Chịu thương chịu khó tảo làm ăn, khơng quản ngại khó khăn - Mạnh dạn, táo bạo, có - Dám nghĩ dám làm nhiều sáng kiến dám thực sáng kiến BT LT&C (Các thành - Đoàn kết, thống ý ngữ, tục ngữ bên nói chí hành động lên tính chất người Việt Nam ta? ) - Q trọng đạo lí tình - Muôn người - Trọng nghĩa khinh tài cảm, coi nhẹ tiền (tài : tiền của) - Uống nước nhớ nguồn - Biết ơn người đem lại điều tốt đẹp cho - Con người dù đâu xa - Cáo chết ba năm quay đầu nhớ quê hương, không quên gốcBT LT&C (Cho núi tích câu tục ngữ - Trâu bảy năm nhớ chuồng nghĩa, chọn nghĩa thích hợp cho tục - Lá rụng cội - Dù đâu xa cũngngữ) nhớ tìm quê cha đất tổ - Gạn đục khơi - Tách bạch tốt BT LT&C (Tìm - Gần mực đen, gần đèn sáng xấu, loại bỏ xấu để cặp từ trái nghĩa ủng hộ, khẳng định tốt thành ngữ, tục đẹp ngữ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Gần kẻ xấu bị ảnh hưởng, tiêm nhiễm xấu; gần người tốt học hỏi, tiếp - Anh em thể chân tay thu tốt, hay mà Rách lành đùm bọc dở hay đỡ tiến đần - Khuyên anh chị em phải biết yêu thương đùm bọc - Chỉ lòng người, khơng giàu có đối xử tốt với - Tuy hình thức bên ngồi BT LT&C - Hẹp nhà rộng bụng (chọn từ khơng đẹp tính nết thích hợp điền vào chỗ tốt trống để hồn chỉnh - Đối xử tốt với người, thành ngữ) - Xấu người đẹp nết - Trên kính nhường người kính trọng, người nhường nhịn - Ăn cốt để thưởng thức ăn: ăn ngon, có chất lượng - Cuộc đời gặp nhiều vất - Ăn ngon nhiều - Ba chìm bảy vả - Nắng chóng trưa, mưa chóng tối - u trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho - Việc nhỏ nghĩa lớn BT LT&C (Tìm - Kinh nghiệm thời tiết: cặp từ trái nghĩa Trời nắng có cảm giáccác thành ngữ, tục nhanh đến trưa, trời mưa có ngữ) cảm giác nhanh đến tối - Có lòng thương u kính trọng người người quý mến gặp tốt lành - Việc nhỏ có ý nghĩa tinh thần, tìnhBT LT&C (Tìm từ trái cảm lớn nghĩa thích hợp điền - Áo rách khéo vá, lành vào chỗ chấm) vụng may - Đề cao khéo léo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thức khuya dậy sớm - Muôn người - Chậm rùa - Ngang cua - Cày sâu cuốc bẩm - Vất vả, cần cù, chăm làm ăn - Mọi người đồn kết lòng - q lề mề, chậm chạp BT tả (Điền tiếng - Rất ngang bướng, nói có ua vào chỗ cư xử khác lẻ thường, trống thành khó thống ý kiến ngữ ) - Chăm chỉ, cần cù lao động đồng ruộng - Đạt điều - Cầu được, ước thấy - Năm nắng, mười mưa - Nước chảy đá mòn thường mong mỏi, ước ao - Trải qua nhiều vất vả, khó BT tả khăn - Kiên trì, nhẫn nại thành cơng - Lửa thử vàng, gian nan thử - Khó khăn điều kiện thử sức thách rèn luyện người (Điền tiếng có ưa ươ vào chỗ trống thành ngữ, tục ngữ.) - Người khắp nơi đoàn - Bốn biển nhà kết người nhà, thống khối BT LT&C - Kề vai sát cánh - Đồng tâm hợp lực, với thành ngữ cho) chia sẻ gian nan - Chung lưng đấu sức người cgung sức gánh vác công việc quan trọng - Đông kiến - Rất đông người - Gan cóc tía (Đặt câu BT tả (Tìm tiếng có chứa ia iê thích hợp với - Gan góc, khơng biết sợ chỗ trống hãi thành ngữ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ngọt mía lùi - Rất / Nói ngào, dễ nghe, dễ lọt tai - Trải qua nhiều vất vả gian - Lên thác xuống ghềnh - Góp gió thành bão - Nước chảy đá mòn trn nguy hiểm - Góp nhiều nhỏ yếu lớn mạnh BT LT&C (Tìm - Bền bỉ, tâm việc thành ngữ, tục ngữ dù khó đến làm từ vật, xong tượng thiên - Kinh nghiệm trồng trọt: nhiên) khoai ưa đất lạ (đất chưa - Khoai đất lạ, mạ đất quen trồng khoai), mạ ưa đất quen (đất gieo mạ nhiều lần) - Khi thiếu đói hoạn nạn giúp đỡ kịp thời dù - Một miếng đói dù ỏi đáng quý gói no gấp nhiều lần cho đ no đủ, yên ổn - Đoàn kết sống, chia rẽ - Khuyên phải chết biết đoàn kết, đồn kết g giúp ta có sức mạnh để bảo vệ rẻ làm sống, chia rẻ sẻ BT LT&C (Tìm từ trái ta độc, ú ớt, khó bảo nghĩa để viết vào chỗ sống trống) - Thắng không kiêu, bại không tồn sống nản - Khơng kiêu căng trước - Nói lời phải giữ lấy lời việc làm được, khơng nản chí trước Đừng bướm đậu lại khó khăn, thất bại bay - Khuyên người phải biết giữ lời hứa - Tốt gỗ tốt nước sơn Xấu người đẹp nết đẹp người - Đề cao phẩm giá hình thức bên ngồi - Có nới cũ - Bội bạc, thiếu tình nghĩa; có mới, người quên cũ, người cũ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Xấu gỗ, tốt nước sơn - Bên ngồi hào nhống, bóng bẩy mà bên - Mạnh dùng sức, yếu dùng khơng mưu - Một kinh nghiệm cầm quân đánh giặc: bên yếu phải dùng mưu kế - Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ yêu lấy thầy - Bầu thương lấy bí - Khuyên người phải Tuy khác giống có tinh thần đồn kết, chung giàn thương yêu - Núi cao có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi đâu - Nực cười châu chấu đá xe Tưởng chấu ngã, dè xe - Không chủ quan, nghiêng xem thường người khác - Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải - Khuyên người có BT LT&C (Điền vào thương cùng mối quan hệ phải chữ theo gợi ý) có tinh thần đồn kết, - Cá khơng ăn muối cá ươn thương yêu Con cưỡng cha mẹ trăm đường hư - Con phải nghe lời dạy - Ăn nhớ kẻ trồng bảo cha mẹ, không Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà hư hỏng trồng - Ăn nhớ kẻ trồng Ăn gạo nhớ đâm xay dần sàng - Khuyên người ta phải nhớ ơn người mang - Lên non biết non cao lại hạnh phúc, sung sướng Lội sông biết sông cạn cho sâu - Nói chín nên làm mười VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nói mười làm chín, kẻ cười - Trải nghiệm sống người chê nhiều có nhiều hiểu biết kinh nghiệm - Uốn từ thuở non sống Dạy từ thuở ngây th - Nước lã mà vã nên Tay khơng mà đồ ngoan - Con có cha nhà có Con khơng cha nòng nọc đứt đuôi - Khuyên người ta phải thực tế bắt tay vào cơng việc khơng nói sng - Khuyên ta dạy từ lúc nhỏ - Từ tay không mà mà dựng đồ thật tài giỏi, ngoan cường - Đề cao vai trò người cha cái: Con có cha che chở, đùm bọc, khơng có cha côi cút, khổ sở - Trai mà chi, gái mà chi - Con trai hay gái Sinh có nghĩa có nghì q, miễn có tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ (quan BT LT&C (Em hiểu - Nhất nam viết hữu, thập nữ niệm đúng) viết vơ (Một trai có, mười nữ không) - Trai tài gái đảm thành ngữ, tục ngữ sau nào? - Chỉ có trai Em tán thành với xem có con, có câu a hay câu b) mười gái xem chưa có (quan niệm sai) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trai gái lịch - Trai gái giỏi giang, đẹp đôi vừa lứa - Trai gái nhã, lịch - Lòng thương vô bờ - Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ bến, đức hy sinh, nhường nhịn người mẹ lăn ngữ, tục ngữ sau nói - Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi - Giặc đến nhà, đàn bà đánh BT LT&C (Mỗi thành - Phụ nữ giỏi giang, đảm lên phẩm chất đang, giữ gìn yên ấm cho gia đình người phụ nữ Nam?) Việt - Phụ nữ dũng cảm, anh hùng - Lớp trước già có lớp - Tre già măng mọc sau thay - Trẻ lên ba học nói, - Trẻ lên ba, nhà học nói khiến nhà vui vẻ nói BT - Trẻ người non theo thành ngữ, tục ngữ với - Còn ngây thơ dại dột, nghĩa (đã cho) thích hợp - Tre non dễ uốn chắn - Dạy trẻ từ lúc nhỏ LT&C: chưa biết suy nghĩ chín dễ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chọn ... - Lớp trước già có lớp - Tre già măng mọc sau thay - Trẻ lên ba học nói, - Trẻ lên ba, nhà học nói khiến nhà vui vẻ nói BT - Trẻ người non theo thành ngữ, tục ngữ với - Còn ngây thơ dại dột, nghĩa. .. già, già để tuổi cho - Việc nhỏ nghĩa lớn BT LT&C (Tìm - Kinh nghiệm thời tiết: cặp từ trái nghĩa Trời nắng có cảm giáccác thành ngữ, tục nhanh đến trưa, trời mưa có ngữ) cảm giác nhanh đến tối -... có nghĩa có nghì q, miễn có tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ (quan BT LT&C (Em hiểu - Nhất nam viết hữu, thập nữ niệm đúng) viết vơ (Một trai có, mười nữ không) - Trai tài gái đảm thành ngữ, tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải nghĩa tục nghữ, thành ngữ lớp 5 , Giải nghĩa tục nghữ, thành ngữ lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay