làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa.

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:30

giáo án thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018 2019 lĩnh vực phát triển thẩm mĩ dành cho trẻ lứa tuổi 5 6 thời gian 30 phút chủ đề gia đình. Làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa như búp bê, chén, tách, bình trà. GIÁO ÁN TỒN DIỆN Chủ đề: Gia đình Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Hoạt động có chủ đích: Làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa Nội dung kết hợp: Người dạy: Lê Thị Nho Lứa tuổi: 5- tuổi Thời gian 30 phút I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: - Trẻ nhận cách làm đồ chơi từ chai nhựa như: búp bê, chén, tách, bình trà Kĩ năng: - Trẻ biết quan sát phối hợp kỹ cắt,vẽ để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối - Phối hợp kĩ cắt để tạo sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét bố cục, gắn nối phận đồ chơi từ chai nhựa tạo thành sản phẩm theo ý thích trẻ Thái độ: - Trẻ có ý thức gữi gìn sản phẩm, có tính cẩn thận khéo léo làm đồ dùng đồ chơi xếp đồ dùng gọn gàng lời dạy Bác II CHUẨN BỊ: * Đồ dùng cô: - Giáo án PowerPoint, chai nhựa làm sẵn búp bê, trứng vịt,banh, bitit, keo sữa, keo mặt dầy, kéo * Đồ dùng trẻ: Trang phục gọn gàng, chai nhựa làm sẵn búp bê, trứng vịt, banh, bitit, keo sữa, keo mặt dầy, kéo (đủ số lượng cho trẻ), viết III TIẾN HÀNH: * Kinh nghiệm - Cho trẻ hát "Bé quét nhà” (Cả lớp hát) - Các vừa hát hát gì? (quét nhà) - Trong hát bé quét nhà bé dùng đẻ qt? (Cây chổi), đồ dùng gia đình - Bạn kể cho cô nghe đồ dùng đồ chơi gia đình gồm có đồ dùng gì? (trẻ trả lời) - Cơ nói đồ dùng đồ chơi mà bạn vừa kể, bạn phải gữi gìn cẩn thận xếp gọn gàng lời Bác dạy - Hôm vừa rôi lớp uống sữa nhiều chai sữa cô nhặt lại rữa cho thật để làm đồ dùng đồ chơi cho bạn chơi có thích khơng ?(dạ thích) * Quan sát, phản hồi - Cô cho trẻ xem số mẫu đồ chơi, trẻ quan sát nêu nhận xét - Các quan sát đồ dùng đồ chơi gì?(ly,tách bình trà) - Cơ làm đồ dùng cách nào?(trẻ trả lời) - Cơ cho trẻ xem đồ dùng *Quan sát đồ chơi búp bê: - Từ chai nhựa mà cô làm đồ chơi gì?( búp bê) - Bạn cho biết búp bê gồm có gì?(đầu,mắt ,mũi,miệng…) - Đây búp bê? (trẻ trả lời) Đầu búp bê có gì? (tóc,mắt,mũi….) - Con có nhận xét đồ chơi búp bê ?(trẻ trả lời) - Cô hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng đồ chơi * Quan sát chén: - Cô cắt đề can nhỏ dán lên miệng chén,sau cô dán lần nhỏ để chén thê m đẹp làm nào? (trẻ trả lời) - Thế hồn thành gì?(trẻ trả lời) *Quan sát tách: - Cơ cắt đề can nhỏ cô dán lên miệng ly,sau dán lần nhỏ để ly thêm đẹp,còn thếu nữa? quai,cơ dùng kéo cắt bitit cô lấy kéo gắn vào * Quan sát bình uống nước trà: - Đây gì? (trái banh) trái banh suy nghĩ xem cô làm đồ chơi gì? (bình uống nước trà) - Con làm nào? Cô lấy bitit làm nắp đậy cô dán keo vào, sau cắt bitit làm vòi dùng keo gắn vào cắt bitit làm quai bình dùng keo gắn vào * Hình thành khái niệm: - Cho trẻ nêu ý định + Từ chai nhựa làm đồ chơi gì? (trẻ trả lời) + Con làm nào?(Con cắt bitit dùng keo gắn vào ,kế tiếp làm vòi bitit,con cắt hình tròn làm nắp đậy bình lại dùng keo gắn vào) - Thế có thích làm đồ dùng đồ chơi không?(trẻ trả lời) - Cô hướng dẫn rõ lúc làm * Thử nghiệm tích cực - Cả lớp thực hiên ,cho trẻ chỗ làm cô mở nhạc - Cô bao quát nhắc nhở trẻ làm đồ dùng đồ chơi - Gợi cho trẻ ý đến đặc điểm riêng đồ dùng đồ chơi * Trưng bày sản phẩm nhận xét Cho trẻ mang đồ dùng lên bàn - Con thích đồ dùng nào? (Trẻ trả lời) Vì sao?(trẻ trả lời) - Trẻ có sản phẩm đẹp lên giới thiệu đồ dùng làm nào? (trẻ trả lời) - Cô nhận xét tuyên dương *Cũng cố:cơ vừa dạy làm gì? (Làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa) - Giáo dục có ý thức giữ gìn sản phẩm ,có tính cẩn thận khéo léo làm đồ dùng đồ chơi xếp đồ dùng gọn gàng lời dạy Bác * Kết thúc: - Cô cháu dọn dẹp gọn gàng Tân Huề, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Người dạy Lê Thị Nho GIÁO ÁN TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI - Chủ đề: Gia đình - Quan sát có chủ đích: Quan sát đồ dùng để ăn - Trò chơi vận động: Chạy theo đường dích dắc lấy đồ dùng theo yêu cầu cô - Chơi tự do: Xếp hình ngơi nhà, xâu vòng hoa, làm ly, bình trà - Lứa tuổi: 5-6 tuổi - Thời gian: 30 phút - Người dạy: Lê Thị Nho I Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ nhận đồ dùng gia đình cơng dụng chúng - Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động “Chạy theo đường dích dắc lấy đồ dùng theo yêu cầu cô” 2.Kỹ năng: - Trẻ biết quan sát lấy đồ dùng theo yêu cầu cô - Trẻ quan sát rèn luyện kỹ khéo léo tham gia trò chơi 3.Thái độ: - Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, xếp ngăn nắp gọn gàng không xô đẩy bạn chơi Biết chờ đến lượt tham gia vào hoạt động II Chuẩn bị: Khơng gian học: ngồi sân * Đồ dùng cô: - Sân phẳng, rộng rãi, sẽ, an toàn cho trẻ, bàn ghế, hát - Trụ dích dắc, số đồ chơi gia đình: chén, nồi, bếp ga, Tủ chén, tô, chén, khăn * Đồ dùng trẻ: Trang phục gọn gàng, hình học, que kem, hoa, ống hút ngắn, dây, bóng nhỏ, banh, keo hai mặt (Ly làm bẳng chị thêm đồ dùng vào nha) III Tổ chức hoạt động: *Ổn định- trò chuyện: - Cả lớp hát hát “khúc hát dạo chơi” - Hôm dạo chơi ngòai trời cảm giác nào?( trẻ trả lời) *Quan sát đồ dùng để ăn - Các nhìn xem gì? (Cái chén), chén dùng để làm gì? (Dùng để đựng cơm ăn) - Còn ? (cái tơ), tơ dùng để làm gì? (Để đựng canh) - Cơ tóm lại đồ dùng gia đình phải gửi gìn cẩn thận, xếp ngăn nắp gọn gàng lời dạy Bác - Muốn cho đồ dùng phải làm gì? (phải rữa, lau) - Vậy cháu lau cất vào tủ chén nhe - Cho trẻ trải nghiệm: Trẻ lau tô úp vào tủ chén *Trò chơi vận động: “Chạy theo đường dích dắc lấy đồ dùng theo yêu cầu cô” - Hôm học giỏi cô thưởng trò chơi có thích khơng?(trẻ trả lời)các thấy nào?(trẻ trả lời) - Cô cho trẻ xếp hàng dọc - Cô đố gì?(trụ) với trụ chơi trò chơi gì?(trẻ trả lời) - Thống chơi trò chơi “chạy theo đường dích dắc lấy đồ dùng theo u cầu cơ” - Cơ cho trẻ nói cách chơi chơi thử - Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi + Cách chơi: Lớp chia thành đội Bạn đầu hàng đội tay thả xuôi đứng trước vạch chuẩn nghe hiệu lệnh thực phối hợp măt nhìn theo đương zích zắc, khéo léo chân- tay nhịp nhàng chạy theo đường zích zắc để vượt qua chướng ngại vật cho không bị chạm vào chúng, đầu khơng cúi, tới đích lấy đồ dùng theo u cầu ,ví dụ: nhóm lấy đồ dùng để ăn trẻ biết chén để vào rỗ chạy chạm tay vào bạn bạn thứ sau nhẹ nhàng cuối hàng + Luật chơi: Trong thời gian hát, đội lấy nhiều đội thắng - Cô cho trẻ tiến hành chơi - Sau lượt chơi cô nhận xét - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, xếp ngăn nắp gọn gàng không xô đẩy bạn chơi Biết chờ đến lượt tham gia vào hoạt động *Chơi tự do: Chơi theo nhóm + Nhóm: Xếp hình ngơi nhà, + Nhóm: Xâu vòng hoa + Nhóm: Làm ly, bình trà - Cơ nhận xét nhóm chơi - Cũng cố: Các vừa chơi trò chơi vận động gì? (trẻ trả lời) + Chơi tự với gì? (Trẻ trả lời) * Kết thúc: Cơ dặn trẻ vệ sinh sau chơi xong nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi vào lớp Đi vòng tròn chơi uống nước Tân Huề, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Người dạy Lê Thị Nho ... Chạy theo đường dích dắc lấy đồ dùng theo yêu cầu cô - Chơi tự do: Xếp hình ngơi nhà, xâu vòng hoa, làm ly, bình trà - Lứa tu i: 5-6 tu i - Thời gian: 30 phút - Người dạy: Lê Thị Nho I Mục đích... đẹp lên giới thiệu đồ dùng làm nào? (trẻ trả lời) - Cô nhận xét tuyên dương *Cũng cố:cơ vừa dạy làm gì? (Làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa) - Giáo dục có ý thức giữ gìn sản phẩm ,có tính cẩn thận... vào cắt bitit làm quai bình dùng keo gắn vào * Hình thành khái niệm: - Cho trẻ nêu ý định + Từ chai nhựa làm đồ chơi gì? (trẻ trả lời) + Con làm nào?(Con cắt bitit dùng keo gắn vào ,kế tiếp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa., làm đồ dùng đồ chơi từ chai nhựa.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay