De thi hoc sinh gioi toan 2 de so 11

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đề thi học sinh giỏi tốn ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 40 phút Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Kết 25 + 47 -17 là: A 25 B 45 C 65 D 55 C D 10 b) Kết x x là: A B Bài Điền chữ số thích hợp vào dấu (?): a) ?? + = 55 b) ? 00 + ? + ? = 888 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Giá trị thích hợp X để: a) X : = x là: b) 61 x - X = 28 là: A X = A X = 33 B X = B X = 89 C X = 34 C X = 98 D X = 32 D X = 43 Bài Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Long có nhiều Hảo 20 viên bi Nếu Long Mai cho thêm viên bi Xuân cho Long thêm viên bi Long có nhiều Hảo viên bi? Bài Một thuyền đậu sông, mũi thuyền cao mặt nước 1m 5dm Hỏi nước sông dâng lên 2dm mũi thuyền cao mặt nước đề-xi-mét? Bài Kẻ thêm đoạn thẳng vào hình để có ba hình tam giác, ba hình tứ giác Kể tên hình tam giác hình tứ giác Đáp án Đề số Bài a) D 55 b) C Bài a) 50+ = 55 b) 800 + 80 + = 888 Bài a) D X = 32 b) A x = 33 Bài Nếu Long Mai cho thêm viên bi Xuân cho thêm viên bi Long có nhiều Hảo số bi là: 20 + + = 28 (viên bi) Đáp số: 28 viên bi Bài Khi nước sơng dâng lên 2dm mũi thuyền cao mặt nước 1m 5dm hay 15dm Bài Có thể kẻ thêm đoạn thẳng MC hình bên: Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Hình bên có ba hình tam giác là: AMD, DMC, MBC Có ba hình tứ giác là: AMCD, MBCD, ABCD Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc sinh gioi toan 2 de so 11 , De thi hoc sinh gioi toan 2 de so 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay