CHUAN BI CHO BE VAO LOP 1 MON TOAN

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:20

1 BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO TRẺ Tên:……………………………… Ngày:…………………………… Khoanh tròn số nhỏ Khoanh tròn số lớn Điền số thiếu vào trống Khoanh tròn số lớn phần Vẽ vòng tròn bao quanh lồi động vật Khoanh tròn số Làm phép cộng DẠY CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ Câu hỏi 1: xem hình cho biết vị trí đây? A Trong hộp B Ngoài hộp Câu hỏi 2: Trong hình nằm bên trái? A: Phong B: Hoa tulip Câu hỏi 3: Trong hình đây, nằm giữa? A Bơng hoa B Vòng đeo cổ C Chiếc giường Câu hỏi 4: Trong hình đây, nằm ? A Gấu B Câu hỏi 5: Chiếc áo nằm vị trí hình đây? A Trên bên trái B Trên bên phải D Dưới bên phải E Dưới bên trái 10 DẠY LÀM PHÉP CỘNG TRỪ ĐƠN GIẢN Câu hỏi 1: đếm hình sau, cho biết có bánh? Bức tranh số lượng bánh tăng lên chiếc? A B Câu hỏi 2: cho biết hình có bánh mỳ xúc xích? cho biết, tranh số lượng bánh tăng lên chiếc? A 11 B C Câu hỏi 3: cho biết có chó hình đây? Bức tranh số lượng chó giảm ? A B C 12 Câu hỏi 4: đếm xem có bơng hoa hình nhé!? Bức tranh số lượng hoa tăng lên 2? A B C Câu hỏi 5: Có áo khốc hình nhỉ? Trong hình đây, hình có số áo với số áo đếm được? A B 13 C Lưu ý: Bài tập khó bé, bạn nên gợi ý để trả lời bình tĩnh cho thấy khác biệt số lượng hình Giúp lựa chọn đáp án 14 DẠY NHẬN BIẾT VỀ HÌNH KHỐI Câu hỏi 1: Hình hình gì? A Hình tròn B Hình vng C Hình tam giác Câu hỏi 2: Hình hình vng, hay sai? A Sai B Đúng Câu hỏi 3: Hình hình tam giác hay hình vng? A Hình tam giác B Hình vng Câu hỏi 4: (Ơn tập tư vị trí) Trong hình đây, hình tam giác nằm vị trí nào? A Trên B Giữa C Dưới 15 Câu hỏi 5: Trong hình đây, hình vng nằm hình nào? A Hình tam giác hình chữ nhật B Hình tam giác hình tròn C Hình tròn hình chữ nhật Câu hỏi 6: Trong hình đây, hình chữ nhật nằm vị trí nào? 16 A Bên B Bên Câu hỏi 7: Dưới có hình nào? A Hình vng hình chữ nhật B Hình chữ nhật hình đa giác C Hình chữ nhật hình tròn Câu hỏi 8: Hình hình vng? A Hình bênh B Hình bên 17 Câu hỏi 9: Hình gọi hình gì? A Hình hộp B Hình kim tự tháp 18 DẠY PHÂN BIỆT CAO THẤP Câu hỏi 1: xem hình hai giá sách giá sách cao hơn? A Giá sách A B Giá sách B Câu hỏi 2: Cây dừa thấp nhỉ? A Cây dừa A B Cây dừa B Câu hỏi 3: Cánh cổng cao hơn? A Cánh cổng phía tay phải B Cánh cổng phía tay trái 19 Câu hỏi 4: Lọ hoa cao hơn? A Lọ hoa B B Lọ hoa A Câu hỏi 5: Chiếc đàn cao số đàn này? A Chiếc đàn A B Chiếc đàn B C Chiếc đàn C 20 ... trái 10 DẠY BÉ LÀM PHÉP CỘNG TRỪ ĐƠN GIẢN Câu hỏi 1: Bé đếm hình sau, cho bi t có bánh? Bức tranh số lượng bánh tăng lên chiếc? A B Câu hỏi 2: Bé cho bi t hình có bánh mỳ xúc xích? Bé cho bi t,... được? A B 13 C Lưu ý: Bài tập khó bé, bạn nên gợi ý để bé trả lời bình tĩnh cho bé thấy khác bi t số lượng hình Giúp bé lựa chọn đáp án 14 DẠY BÉ NHẬN BI T VỀ HÌNH KHỐI Câu hỏi 1: Hình hình... xích? Bé cho bi t, tranh số lượng bánh tăng lên chiếc? A 11 B C Câu hỏi 3: Bé cho bi t có chó hình đây? Bức tranh số lượng chó giảm ? A B C 12 Câu hỏi 4: Bé đếm xem có bơng hoa hình nhé!? Bức tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUAN BI CHO BE VAO LOP 1 MON TOAN , CHUAN BI CHO BE VAO LOP 1 MON TOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay