Cac bai toan thi GTQT (1)

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÁC BÀI TOÁN THI GIẢI TOÁN QUA THƯ TRONG BÁO TOÁN TUỔI THƠ Biên soạn : Đồng Thái Lâm Phòng Đào tạo Các tốn hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 1.2 Xếp Hình Có 12 hình lập phương Bạn xếp tất 12 hình thành hinìh hộp chữ nhật Hỏi xếp kiểu hình hộp chữ nhật khác nào? Bài 1.3 Tính Tuổi Tuổi ơng tuổi cháu Cộng lại sáu mươi lăm Tuổi ơng tính theo năm Đúng tháng tuổi cháu Các bạn nhanh nhẩu Tính tuổi cháu, tuổi ơng! Bạn biết làm thơ khơng? Hãy giải thơ nhé! Bài 1.5 Nhìn không Bạn Mai thực phép nhân 14x15x1116x17x18x19 kết Ai ngờ hôm sau, giọt mực rơi xuống trang làm khơng nhìn chữ số kết Bạn có nhìn chữ số khơng? Bài 2.1 Cùng lúc, Tốn từ A đến B Còn Thơ từ B đén A Hai bạn gặp C cách A km quay kại tiếp tục Toán dén B quay lại A Hai bạn gặp lần thú hai D cách B km Tính quãng đường AB cho biết nhanh (Cvà D nằmm A,B) Bài 3.2: Tìm Tý Tỵ bị lạc nhà cao tầng Tìm gặp tầng Tỵ hỏi Tý : "Cậu tìm tớ nào?" Tý thở hổn hển: "Khi phát không thấy cậu, tớ xuống tầng, lại lên tầng cuối xuống tầng gặp cậu" Bạn có biết Tý phát khơng thấy Tỵ Tý tầng khơng? Bài 3.5: Cún Tèo Quay lại gặp Tèo Cún đến cổng trường Chẳng biết Chờ Tèo tan học Cái lần Cún lo chạy trước Cuối thật khoái Tèo đằng sau Tèo nhà Nhanh gấp đơi Đường chẳng xa Cún nhà trước Vừa tròn số Vào nhà khơng Bây xin đố: Quay lại gặp Tèo Cún chạy hăng Rồi lại vèo Cún nhà trước Bạn tính đằng thằng Vào nhà khơng Là mét? *Bài 4.1 Co cân có trọng lượng : gam, gam, gam, gam, 16 gam cân hai đĩa (một đĩa để vật cần cân, đĩa để cân) Bạn cân vật nặng nào? *Bài 4.4 Có hai hình hộp chữ nhật băng gỗ giống hệt Làm đo khoảng cách hai đỉnh xa hình hộp? *Bài 4.5 HAI + BA = NAM; BA + BAY = MUOI Liệu thay chữ cáibởi chữ số (chữ khác chữ số khác nhau) để hai đẳng thức khụng? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) * Bài 5.2 Bạn có chùm 10 chìa khố để mở 10 khố khác Mỗi chìa mở khố Bạn muốn tìm lại tương ứng chìa vào khố bạn phải thử nhiều lần ? * Bài 5.4 Thấm mệt, Tùng cố Chủ nhật hôm Nửaquãng đường sau, Bài xong xi Kém vận tốc đầu Tí sang nhà chơi Hai ki lơ mét Rủ Tùng thi chạy Tí đâu lẹt bẹt, Tùng gió đẩy Nửa thời gian sau Nửa quảng Vận tốc ngang nhau: Vận tốc đạt liền Đạt tám số Tám ki lô mét Bay xin đố Tí khơng chịu lép, Trong chạy đua Nửa thời gian đầu Ai được, thua Tốc độ mau: Khơng cần tính Đạt tám số * Bài 5.5 Chỉ dùng chữ số 2, dấu = , dấu phép tính dấu ngoặc, thử viết đẳng thức Tập thể viết nhiều ? Bài 15.1: Hãy điền số từ đến vào trống để phép tính Bài 15.2: Có 13 bìa, bìa ghi chữ số xếp theo thứ tự sau: Không thay đổi thứ tự bìa, đặt chúng dấu phép tính + , - , x dấu ngoặc cần, cho kết 2002 Bài 15.3: Hai bạn Huy Nam mua 18 gói bánh 12 gói kẹo để đến lớp liên hoan Huy đưa cho cô bán hàng tờ 100000 đồng trả lại 72000 đồng Nam nói: “Cơ tính sai rồi” Bạn cho biết Nam nói hay sai? Giải thích sao? Bài 15.4: Có hai đồng hồ cát phút phút Có thể dùng hai đồng hồ để đo thời gian phút không? Bài 15.5: Vui xuân mới, bạn làm phép toán sau, nhớ chữ khác cần thay chữ số khác nhau, chữ giống thay chữ số giống NHAM + NGO = 2002 Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Cỏc toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) * Bài 16.1: Một đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi mơn Văn, Tốn, Ngoại ngữ thành phố tổ chức đạt 15 giải Hỏi đội tuyển học sinh giỏi có học sinh? Biết rằng: • Học sinh có giải • Bất kỳ mơn có học sinh đạt giải • Bất kỳ mơn có học sinh đạt giải mơn • Có học sinh đạt giải mơn • Tổng số học sinh đạt giải, giải, giải tăng dần * Bài 16.3: Sử dụng số 3, 5, 8,10 dấu + , - , x, để điền vào trống bảng sau: (Chỉ điền dấu số vào hàng cột Điền từ trái qua phải, từ xuống dưới) Bài 16.4: Có 20 giỏ dưa hấu Trí Dũng giúp bố mẹ xếp 65 dưa hấu nặng kg, 35 dưa hấu nặng 2kg 15 dưa hấu nặng 3kg vào 20 giỏ Mọi người dang làm việc, Trí chạy đến bên bàn học lấy giấy bút ghi ghi Trí la lên:"Có xếp nữa, ln tìm giỏ 20 giỏ có khối lượng nhau" Các bạn chứng tỏ Trí nói Bài 16.5: Hoàng mua vở, Hùng mua Hai bạn góp số với số bạn Sơn, chia cho Sơn tính phải trả bạn 800 đồng Tính giá tiền vở, biết ba bạn mua loại Bài 17.1: Một phân xưởng có 25 người Hỏi phân xưởng có 20 người 30 tuổi 15 người nhiều 20 tuổi không? Bài 17.2: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích 3024 Bài 17.3: Có loại que với số lượng độ dài sau: - 16 que có độ dài cm - 20 que có độ dài cm - 25 que có độ dài cm Hỏi xếp tất que thành hình chữ nhật khơng? Bài 17.5: Cơ giáo yêu cầu: “Các lấy điểm đường tròn, nối điểm đoạn thẳng tô mực xanh mực đỏ” Bạn lớp trưởng tập hợp hình vẽ lại xem, bạn lên: “Bạn vẽ tam giác mà cạnh màu mực”! Bạn thử làm lại xem Ai lập luận để làm rõ tính cht ny? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 18.1: Thi bắn súng Hôm Dũng thi bắn súng Dũng bắn giỏi lắm, Dũng bắn 11 viên, viên trúng bia trúng vòng 8;9;10 điểm Kết thúc thi, Dũng 100 điểm Dũng vui Còn bạn có biết Dũng bắn viên kết bắn vào vòng khơng? Bài 18.2: Ai xem ca nhạc? Một gia đình có năm người: bà nội, bố, mẹ hai bạn Chi, Bảo Một hơm gia đình tặng vé mời xem ca nhạc Năm ý kiến năm người sau: a) “Bà nội mẹ đi” b) “Bố mẹ đi” c) “Bố bà nội đi” d) “Bà nội Chi đi” e) “Bố Bảo đi” Sau cùng, người theo ý kiến bà nội ý kiến người khác có phần Bà nội nói câu nào? Bài 18.3: Chơi bốc diêm Trên mặt bàn có 18 que diêm Hai người tham gia chơi: Mỗi người đến phiên lấy số que diêm Mỗi lần, người lấy không que Người lấy số que cuối người thắng Nếu bạn bốc trước, bạn có chắn thắng khơng? Bài 18.4: Tơ màu Hình bên gồm đỉnh A, B, C, D, E, F cạnh nối số đỉnh với Ta tô màu đỉnh cho hai đỉnh nối cạnh phải tô hai màu khác Hỏi phải cần màu để làm việc đó? Bài 18.5: Điền số đường tròn Điền số chẵn từ đến 12 vào chấm vòng tròn cho tổng số nằm vòng tròn 18 Bài 23.1: Có thùng đựng đầy dầu, thùng nửa thùng dầu, vỏ thùng Làm chia cho ba người để người có có lượng dầu số thùng nh Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 23.2: Hãy vẽ đoạn thẳng qua điểm hình sau mà không nhắc bút hay tô lại Bài 23.3: Chiếc bánh Trung Thu Nhân tròn Hãy cắt lần Thành 12 Nhưng nhớ điều kiện Các miếng Và lần cắt Cũng qua bánh Bài 23.4: Mỗi đỉnh bìa hình tam giác đánh số ; ; Người ta chồng tam giác lên cho khơng có chữ số bị che lấp Một bạn cộng tất chữ số nhìn thấy 2002 Liệu bạn có tính nhầm khơng? Bài 23.5: Bạn điền đủ 12 só từ đến 12, số vào ô vuông cho tổng số nằm cột hay hàng Bài 24.1: Tâm giúp bán cam ba ngày, Ngày thứ hai: số cam bán tăng 10% so với ngày thứ Ngày thứ ba: số cam bán giảm 10% so với ngày thứ hai Bạn có biết ngày thứ ngày thứ ba ngày Tâm bán nhiều cam khơng? Bài 24.2: Cu Tí chọn chữ số liên tiếp dùng chữ số để viết số gồm chữ số khác Biết số thứ viết chữ số theo thứ tự tăng dần, số thứ hai viết chữ số theo thứ tự giảm dần số thứ ba viết chữ số theo thứ tự Khi cộng ba số vừa viết tổng 12300 Bạn cho biết số mà cu Tí viết Bài 24.3: Với que diêm bạn xếp thành hình tam giác khơng? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Cỏc bi toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 24.4: Với chữ số dấu phép tính bạn viết biểu thức để có kết khơng? Tơi cố gắng viết biểu thức để có kết chưa Còn bạn? Bạn thử sức xem nào! Bài 24.5: Với 36 que diêm xếp hình Bài 25.1: Căn phòng có tường, tường treo cờ mà khoảng cách cờ tường Bạn có biết phòng treo cờ khơng? Bài 25.2: Lọ Lem chia dưa (dưa đỏ) thành phần cho cụ già Nhưng cụ ăn xong, Lọ Lem thấy có 10 miếng vỏ dưa Lọ Lem chia dưa kiểu nhỉ? Bài 25.3: Bạn điền đủ số từ đến 10 vào ô vuông cho tổng số nét dọc (1 nét) nét ngang (3 nét) 16 Bài 25.4: Trong thi tài Toán Tuổi thơ có 51 bạn tham dự Luật cho điểm sau: + Mỗi làm điểm + Mỗi làm sai không làm bị trừ điểm Bạn chứng tỏ tìm 11 bạn có số điểm Bài 25.5: Vũ Hữu với Lương Thế Vinh Hai nhà toán học, năm sinh Thực hành, tính tốn thơng thạo Vẻ vang dân tộc nước non Năm sinh hai ơng số có bốn chữ số, tổng chữ số 10 Nếu viết năm sinh theo thứ tự ngược lại năm sinh khơng đổi Bạn biết năm sinh hai ơng chưa? Bài 26.1 : Có gỗ dài gỗ hình cung tròn Nếu xếp hình bên chuồng nhốt thỏ, lại chưa có chuồng Bạn xếp lại gỗ để có đủ chuồng cho thỏ có chung riờng Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 26.2 : Ba bạn Thảo, Vân, Thuý có sưu tầm 2002 tranh Biết 1/4 số tranh banh Thảo, 2/9 số tranh bạn Vân 3/16 số tranh bạn Th góp lại 400 tranh Bạn có biết 2/9 số tranh bạn Vân 3/16 số tranh bạn Th góp lại tranh? Bài 26.3: Bạn Hải dùng que tăm ngắn xếp phép tính sai ! Bạn di chuyển que tăm mà làm cho phép tính khơng ? Bài 26.4: Tìm 10 số lẻ liên tiếp có tổng 120 Bài 26.5: Cho miếng bìa hình tam giác có diện tích 185,4 cm2 Chỉ cắt lát kéo thẳng bạn bìa hình tứ giác có diện tích 164,8 cm2 khơng? Bài 27.1 : Bạn Tồn nhân số với 2002 “đãng trí” quên viết chữ số số 2002 nên kết “bị” giảm 3965940 đơn vị Toàn định nhân số với 2002 ? Bài 27.2 : Người ta cộng số chia cho 138 Nếu xếp số theo thứ tự lớn dần cộng số chia cho 127, cộng số cuối chia cho 148 Bạn có biết số đứng theo thứ tự số không ? Bài 27.3 : Cho bảng vng gồm 10 dòng 10 cột Hai bạn Tín Nhi tơ màu ô, ô màu màu : xanh, đỏ, tím Bạn Tín bảo : “Lần tơ xong hết có dòng mà dòng có màu tơ số dòng tơ số dòng kia” Bạn Nhi bảo : “Tớ phát có cột tô thế” Nào, bạn cho biết đúng, sai ? Bài 27.4 : Bạn điền đủ số từ đến 14 vào ô vuông cho tổng số hàng ngang hay tổng số cột dọc 30 Bài 27.5 : Biết : A = 654x 99 997  + 2003 100 chu so Tính tổng chữ số A Bài 28.1 : Điền số thích hợp theo mẫu Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Toán tuổi thơ 10 Đồng Thái Lâm (st) Bài 28.2 : Cả lớp 4A phải làm kiểm tra tốn gồm có tốn Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường : lớp em làm bài, lớp có 20 em giải tốn thứ nhất, 14 em giải toán thứ hai, 10 em giải toán thứ ba, em giải hai thứ hai thứ ba, em giải hai thứ thứ hai, có em 10 điểm giải Hỏi lớp học có em tất ? Bài 28.3 : Bạn điền số từ đến vào trống để phép tính thực (cả hàng dọc hàng ngang) Bài 28.4 : S = 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 có phải số tự nhiên khơng ? Vì ? Bài 28.5 : Cho hai hình vng ABCD MNPQ hình vẽ Biết BD = 12 cm Hãy tính diện tích phần gạch chéo Bài 29.1 : Một người mang chợ giỏ táo gồm loại Số táo giỏ : 20 ; 25 ; 30 ; 35 40 Mỗi giỏ đựng loại táo Sau bán hết giỏ táo đó, người ta thấy : số táo loại lại nửa số táo loại Hỏi số táo loại lại ? Bài 29.2 :Khơng thay đổi vị trí chữ số viết bảng : 1mà viết thêm dấu cộng (+), bạn cho kết dãy phép tính 90 khơng ? Bài 29.4 :Tìm số có chữ số, biết số chia hết cho 11 chia số cho 11 thương tổng chữ số số cần tìm Bài 29.5 : Chỉ có ca Đựng đầy vừa lít Bạn mau cho biết Đong nửa lít ? Bài 30.1 : Số nằm phạm vi số tự nhiên từ đến 58 Khi viết "nó" khơng sử dụng chữ số ; ; Ngoài ra, "nó" số lẻ khơng chia hết cho số ; ; Vậy "nó" số ? Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 17 Đồng Thái Lâm (st) Bài 40.4 : Tuổi em lần tuổi tuổi anh tơi tuổi em Đến tuổi em tuổi anh tơi tổng số tuổi hai anh em 51 Hỏi anh tôi, em tuổi ? Bài 40.5 : Tham gia SEA Games 22 mơn bóng đá nam vòng loại bảng B có bốn đội thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn lượt tính điểm theo quy định hành Kết thúc vòng loại, tổng số điểm đội bảng B 17 điểm Hỏi bảng B mơn bóng đá nam có trận hũa ? Bài 41.1.Bạn An có số kiểm tra , bạn tính : Nếu đợc thêm điểm 10 ba điểm điểm trung bình tất Nếu đợc thêm điểm hai điểm 10 điểm trung bình tất 7,5 Hỏi bạn An có tất kiểm tra Bài 41.2 Bạn cắt hình vu«ng cã diƯn tÝch b»ng diƯn tÝch cđa mét bìa hình vuông cho trớc Bài 41.3 Một mảnh đất hình chữ nhật đợc chia thành hình chữ nhật nhỏ có diện tích đợc ghi hình vẽ Bạn có biết hình chữ nhật lại có diện tích không ? 8cm2 24cm2 16cm2 ? Bµi 41.4 Cho A = 2004 x 2004 x …x 2004 (A gåm 2003 thõa sè) vµ B = 2003 x 2003 x… x 2003 (B gåm 2004 thõa sè) H·y cho biÕt A + B cã chia hết cho hay không ? Vì ? Bài 41.5 Biết số A viết chữ số Hãy tìm số tự nhiên nhỏ mà cộng số với A ta đợc số chia hết cho 45 Bài 42.1 Một đoàn tàu hoả dài 200m lớt qua ngời xe đạp ngợc chiều với tàu hết 12 giây Tính vận tốc tàu, biết vận tốc ngời xe đạp 18km/s Bài 42.2 Cho số gồm chữ số có chữ số hàng trăm chữ số hàng chục Tìm số cho, biết số ®ã chia hÕt cho vµ 27 Bµi 42.3 Ba lớp 5A, 5B, 5C trồng đầu xuân Trong số lớp 5A lớp 5B trồng đợc nhiều số lớp 5B lớp 5C trồng đợc Số lớp 5B 5C trồng đợc nhiều số lớp 5A 5C Hãy tính số trồng đợc ba lớp biết tổng số trồng ba lớp 43 Bài 42.4 Mét d·y gåm « vu«ng gåm « đen ô trắng đợc xếp nh hình vẽ Cho phép lần chọn hai ô tuỳ ý đổi màu chúng (từ đen sang trắng ngợc lại) Hỏi làm nh nhiều lần nhận đợc dãy ô vuông có màu xen kẽ nh sau hay không ? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 18 Đồng Thái Lâm (st) Bµi 42.5 Một tờ giấy hình chữ nhật đợc gấp theo hình bên Diện tích hình nhận đợc 5/8 diện tích hình chữ nhật ban đầu Biết diện tích phần tô màu 18cm2 Hãy tính diện tích tờ giấy ban đầu Bài 43.1 Hai bạn Xuân Hạ lúc rời nhà đến nhà bạn Họ gặp điểm cách nhà Xuân 50m Biết Xuân từ nhà đến nhà Hạ 12 phút Hạ đến nhà Xu©n chØ mÊt cã 10 H·y tÝnh qu·ng đờng nhà hai bạn Bài 43.2.Cho A số tự nhiên có 2004 chữ số A số chia hết cho 9; B tổng chữ số A; C tổng chữ số B ; D tổng chữ số C Tìm D Bài 43.3 Một khu vờn hình chữ nhật có chu vi 120m Ng−êi ta më réng khu v−ên (nh− hình vẽ) để đợc vờn hình chữ nhật lớn Tính diện tích phần mở rộng thêm 10m 4m 6m Bài 43.4 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Nếu tăng chiều rộng lên 45m hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Bài 44.1 Cho phân số M = + + + + + + 11 + 12 + 13 + + 24 + 25 a) Có thể xoá tử số mẫu số số để giá trị phân số không thay đổi ? b) Nếu ta thêm số 2004 vào mẫu số phải thêm số tự nhiên vào tử số để phân số không đổi ? Bài 44.2 Ngời ta lấy tích số tự nhiên liên tiếp từ đến 30 để chia cho 1000000 B¹n h·y cho biÕt : a) PhÐp chia có d không ? b) Thơng số tự nhiên có chữ số tận ? Bài 44.3 Ba bạn An, Hoa, Lan có sè vë NÕu lÊy 40% sè vë cña An chia cho Hoa Lan số ba bạn Nhng An bớt th× sè vë cđa An b»ng tỉng sè vë cđa Hoa Lan Hỏi bạn có ? Bài 44.4 Hai số tự nhiên A B, biÕt A < B vµ hai sè cã chung đặc điểm sau : - Là số có hai chữ số - Hai chữ số số giống - Không chia hết cho 2, a) Tìm hai số 10cm A B b) Tổng hai số chia hết cho số tự nhiên ? 10cm Bài 44.5 Hình vuông ABCD đợc tạo thành từ tam giác hai hình vuông nhỏ (hình vẽ) Tính diện tích hình vuông ABCD 10cm D 10cm Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com C Các tốn hay Tốn tui th 19 Bài 45.1 Tìm số tự nhiªn cho lÊy Đồng Thái Lâm (st) 1 số chia cho số có d lµ 100 17 Bµi 45.2 Ti cđa hiƯn b»ng 1/2 hiƯu sè ti cđa bè vµ ti Bốn năm trớc tuổi 1/3 hiệu số ti bè vµ ti Hái ti b»ng 1/4 hiệu số tuổi bố tuổi ngời ? Bài 45.3 Hoa có sợi dây dài 16m Bây Hoa cắt đoạn dây để có đoạn dây dài 10m mà tay Hoa có kéo, bạn có biết Hoa cắt nh không ? Bài 45.4.Một ruộng hình chữ nhật đợc chia thành hai mảnh, mảnh nhỏ trồng rau, mảnh lại trồng ngô Diện tích mảnh trông ngô lần diện tích mảnh trồng rau Chu vi mảnh trồng ngô gấp lần chu vi mảnh trồng rau Tính diện tích ruộng ban đầu biết chiều rộng mét Bài 45.5 Tôi từ trờng nhà với vận tốc 5km/h Về đến nhà đạp xe ®Õn b−u ®iƯn víi vËn tèc 15km/h BiÕt r»ng quãng đờng từ nhà đến trờng ngắn quãng đờng từ nhà đến bu điện 3km Tổng thời gian ®i tõ tr−êng vỊ nhµ vµ tõ nhµ ®Õn b−u điện 32 phút Bạn tính quãng đờng từ nhà đến trờng Bài 46.1 Viết liên tiếp số từ trái sang phải theo cách sau: Số 1, số thứ hai 2, sè thø ba lµ sè tËn cïng cđa tỉng hai chữ số thứ thứ hai, số thứ t chữ số tận tổng hai chữ số thứ hai thứ ba Cứ tiếp tục trình nh ta đợc dãy 1235831459437 Trong dãy số có xuất số 2008 không ? Bài 46.2 Có đội tham gia dự thi giải toán đồng đội Tổng số điểm đội 144 điểm thật thú vị năm đội đạt ba giải: (30 điểm); nhì (29 điểm); ba (28 điểm) Chứng minh số đội đạt giải ba số đội đạt giải đội Bài 46.3 Cứ cam đổi đợc táo lê, táo đổi đợc lê Nếu ngời đổi hết số cam mang đợc 17 táo 13 lê Hỏi ngời mang cam? Bµi 46.4.Cho (1) , (2) , (3) , (4) hình thang vuông có kích thớc Biết PQ = 4cm Tính diện tích hình chữ nhËt ABCD M A (2) Q P (1) Bµi 46.5 Tích sau có tận chữ số ? D B (3) (4) N C 2x2x2x x2x2x2  2003 thua so Bµi 47.1.TÝ cã mét sè bi không 80 viên, số bi đỏ gÊp lÇn sè bi xanh NÕu TÝ cã thêm viên bi xanh số bi đỏ gấp lần số bi xanh Hỏi lúc đầu Tí có viên bi đỏ, viên bi xanh ? Bµi 47.2 Cho tỉng + + + + + +…+ 49 + 50 LiÖu cã thĨ liªn tơc thay hai sè bÊt kú b»ng hiệu chúng đợc kết hay không ? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi th 20 ng Thỏi Lõm (st) Bài 47.3 Bác Hà có hai kính hình chữ nhật Chiều rộng kính 1/2 chiều dài chiều dài kính nhỏ chiều réng cđa tÊm kÝnh to B¸c ghÐp hai tÊm kÝnh sát vào đặt lên mặt bàn có diện tích 90dm2 vừa khít Hãy tính diện tích kính Bài 47.4 Cho phân số 7 ; ; ; ; ; ; H·y chän ph©n sè cho tỉng cđa 13 13 18 hai phân số thứ lớn tổng hai phân số lại nhỏ Bài 47.5 Tìm chữ số a b thoả mãn : 1 = + a b Bµi 48.1 Nếu đếm chữ số ghi tất ngày năm 2004 tờ lịch treo tờng đợc kết ? Bài 48.2 Cho S = Hãy so sánh S 1 1 1 1 1 + + + + + + + + + 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bµi 48.3.Cho số tự nhiên, viết thêm chữ số vào bên phải số ta đợc số số cho 2004 đơn vị Tìm số cho chữ số viết thêm Bài 48.4 Một tờ giấy hình vuông có diện tích 72cm2 đờng chéo tờ giấy có độ dài ? Bài 48.5 Một lớp trồng đợc 180 cây, học sinh trồng đợc Tính số học sinh lớp biết số chia hết cho Bài 49.1 : Hãy dùng tất chữ số, chữ số dùng lần để viết năm số tự nhiên, có số 1/2 ; 1/3 ; 1/4 1/5 số lại Bài 49.2 : Bạn xóa chữ số để phép tính : 151 x 375 = 450 Bài 49.3 : Có hai bìa hình vng mà số đo cạnh số tự nhiên chia hết cho Đặt bìa hình vng nhỏ lên bên bìa hình vng lớn diện tích phần bìa khơng bị chồng lên 63 cm2 Tìm cạnh bìa Bài 49.4 : So sánh M N biết : M = 2003 2004 2003 + 2004 ;N = + 2004 2005 2004 + 2005 Bài 49.5 : Một bảng vng gồm dòng cột hình vẽ Trên dòng ta điền số tự nhiên liên tiếp từ đến vào ô theo thứ tự tùy ý (mỗi ô số số điền lần) cho tổng số cột Bạn Nhi cho điền Tín khẳng định không điền Hỏi đúng, sai ? Bài 50.1 : Lan nói số có chữ số 1/5 số viết theo thứ tự ngược lại Đố bạn biết Lan nói hay sai ? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ 21 Đồng Thái Lâm (st) Bài 50.2 : Bác Phong có mảnh đất hình chữ nhật, chiều rộng mảnh đất dài m Bác ngăn mảnh thành hai phần, phần để làm nhà, phần lại để làm vườn Diện tích phần đất làm nhà 1/2 diện tích mảnh đất chu vi phần đất làm nhà 2/3 chu vi mảnh đất Tính diện tích mảnh đất bác Bài 50.3 : Cho phép chia hai số tự nhiên có dư Tổng số : số bị chia, số chia, số thương số dư 769 Số thương 15 số dư số dư lớn có phép chia Hãy tìm số bị chia số chia phép chia Bài 50.4 : Số táo An, Bình Chi An cho 17 quả, Bình cho 19 lúc số táo Chi gấp lần tổng số táo lại An Bình Hỏi lúc đầu bạn có táo ? Bài 50.5 : Con số số 2, 3, 4, cần thay vào dấu chấm hỏi (?) để hợp lôgic ? Bài 51.1 : Trường Tiểu học Xuân Đỉnh tham gia hội khỏe Phù Đổng, có 11 học sinh đoạt giải, có em dành giải, có em dành giải có em dành người giải Hỏi trường dành giải ? Bài 51.2 : Tính nhanh tổng sau : 11 19 29 41 55 71 89 + + + + + + + + 12 20 30 42 56 72 90 Bài 51.3 : Tìm số tự nhiên a để biểu thức : A = 4010 - 2005 : (2006 - a) có giá trị nhỏ Bài 51.4 : Một lớp có 29 học sinh Trong lần kiểm tra tả, bạn Xn mắc lỗi, bạn lớp mắc lỗi Chứng minh : Trong lớp có bạn có số lỗi (kể trường hợp số lỗi 0) Bài 51.5 : Hợp tác xã Hòa Bình dự định xây dựng khu vui chơi cho trẻ em xã Vĩ họ mở rộng mảnh đất hình chữ nhật để diện tích gấp ba lần diện tích ban đầu Chiều rộng mảnh đất tăng lên gấp đơi nên phải mở rộng thêm chiều dài Khi mảnh đất trở thành hình vng Hãy tính diện tích khu vui chơi Biết chu vi mảnh đất ban đầu 56 m Bài 52.1 : Ngày tháng năm 2004 ngày thứ ba Hỏi sau 60 năm ngày tháng thứ ? Bài 52.2 : So sánh S = 2003 2004 2005 + + với 2004 2005 2003 Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 22 Đồng Thái Lâm (st) Bài 52.3 : Có 180 miếng bìa hình vng, miếng bìa có diện tích cm2 Người ta dùng tất miếng bìa ghép lại thành hình chữ nhật có kích thước khác chúng có diện tích Em tìm tổng chu vi hình Bài 52.4 : Bố bạn An đưa cho An sợi dây nói : “Sợi dây chưa cắt 1/3 độ dài dài 20 m Đây phần lại sau bố cắt 1/3 độ dài Con lấy cho bố 10 m dây mà không cần dùng thước đo” Các bạn giúp cho bạn An ! Bài 52.5 : Bạn Mai có tờ giấy màu vàng hình chữ nhật Bạn lấy kéo cắt tờ giấy thành hình tam giác hình bên Liệu tặng cho hai bạn Hồng Cúc bạn hình tam giác mà tổng diện tích hình tam giác hai bạn nhận ? Bài 53.1 Cho A = 2005 a) Viết A dạng tổng hai phân số khác có tử số a) Viết A dạng tổng ba phân số khác có tử số Bài 53.2 Tìm số abcdeg , biết chữ số a, b, c, d, e, g thoả mãn : a2004b : cdeg = 315 Bài 53.3 Tìm hai số biết tỏng chúng gấp lần hiệu chúng tích chúng gấp 4008 lần hiệu chúng Bài 53.4 Trên ba cạnh hình chữ nhật ABCD, lấy điểm M, N, P Chứng tỏ diện tích tam giác MNP ln nhỏ nửa diện tích hình chữ nhật ABCD A Bài 53.5 Trong kho bao gạo 39kg Bác cấp N dưỡng lấy 11 số gạo Hỏi với cân loại 13 D B M P cân đĩa với cân loại 1kg Bác cấp dưỡng phải làm để sau ba lần cân lấy đủ số gạo cần dùng Bài 54.1 : Tìm số có bốn chữ số, biết số : - Chia hết cho - Tổng chữ số - Chữ số hàng nghìn chữ số hàng đơn vị Bài 54.2 : Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com C Các toán hay Toán tuổi thơ 23 Đồng Thái Lâm (st) Bốn trăm áo, tám thợ may Kế hoạch dự định mười ngày, khéo ghê Hai ngày làm việc say mê Ba người nghỉ ốm chẳng thêm Lẽ ngày hẹn để sai Quyết tăng suất miệt mài xong Bạn ! Bạn tính không ? Mỗi thợ áo công (một ngày) ? Bài 54.3 : Cho hình chữ nhật có chu vi 66 cm có diện tích 270 cm2 Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật Bài 54.4 : Có bốn bạn An, Bình, Cúc, Dân dự thi Olympic Toán Tuổi thơ Trước thi bạn dự đốn : 1) An Bình đạt giải 2) Cúc Dân đạt giải 3) An Dân đạt giải 4) Bình Dân đạt giải Sau thi có kết thấy : Có dự đốn sai hồn tồn dự đốn lại nửa Chứng minh : Nếu có hai bạn đạt giải định phải có Cúc Bài 54.5 : Nếu lấy 100 số nhân với chia kết nhận cho số dư ? Bài 55.1 : Tìm a b cho : 2a x 3b = 864 Bài 55.2 : Mẹ vừa dự lễ hội thành phố Hồ Chí Minh Mẹ mua nhiều quà cho bé : Toán, Tuổi, Thơ Có túi kẹo ngon, mẹ chia cho bé số kẹo Sau Toán ăn cái, Tuổi ăn số kẹo gấp rưỡi số kẹo Tốn ăn số kẹo lại Toán Tuổi 2/3 số kẹo Thơ Hỏi lúc đầu mẹ chia cho bé kẹo ? Bài 55.3 : Toán đố Văn : Nếu viết liên tiếp số tự nhiên từ đến 2006 để tạo thành số số có chia hết cho khơng ? Bài 55.4 : (Bài tốn cổ nước Nga) Một đồn du lịch gồm 12 người mang theo 12 bánh mì lớn Họ phân công sau : Mỗi đàn ông mang theo bánh mì, phụ nữ mang 1/2 bánh mì, trẻ em mang 1/4 bánh mì Hãy tính xem đồn du lịch có đàn ơng ? Bao nhiêu phụ nữ ? Bao nhiêu em nhỏ ? Bài 55.5 : Cho tam giác ABC Lấy điểm D cạnh AB cho AD = x DB Lấy điểm E cạnh AC cho AE = x EC Biết diện tích tam giác ABE lớn diện tích tam giác ADC cm2 Hãy tính diện tích tam giác ABE Bài 56.1 Tính A = + 1 + + + 1+ 1+ + + + + + + Bài 56.2 Cho số tự nhiên M, viết chữ số M theo thứ tự ngược lại số N gấp lần M Hãy cho biết N có chia hết cho 27 khơng ? Bài 56.3 Tùng có hai mảnh bìa hình vng Mảnh lớn có số đo cạnh gấp đôi số đo cạnh mảnh nhỏ Tùng cắt hai mảnh bìa thành mảnh nhỏ ghép mảnh nhỏ lại thành hình vng hình vng có diện tích 45cm2 Hỏi hai mảnh bìa ban đầu Tùng có số đo cạnh ? Bài 56.4 Có sợi dây dài 7/15m sợi dây dài 13/27m Khơng sử dụng thước, bạn cắt sợi dây dài 64/135m không ? Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Cỏc bi toán hay Toán tuổi thơ 24 Đồng Thái Lâm (st) Bài 56.5 Hai chị em tiết kiệm để ủng hộ quỹ từ thiện 110000đồng Nếu chị cho em 2000đồng số tiền tiết kiệm chị 5/6 số tiền tiết kiệm em Hỏi người tiết kiệm tiền ? Bài 57.1 Cho số tự nhiên Nếu thêm 28 đơn vị vào 1/4 số ta số gấp lần số Hãy tìm số tự nhiên Bài 57.2 Cho ba chữ số a, b, c biết a > b > c > a) Hãy lập số gồm ba chữ số khác từ ba chữ số b) Tìm chữ số a, b, c biết tỏng số vừa lập câu a 3330 Hiệu số lớn số bé số vừa lập 792 Bài 57.3 Một ô tô 2/3 quãng đường AB với vận tốc 40km/h phần lại với vận tốc 60km/h Lúc ô tô với vận tốc không đổi thời gian thời gian Tính vận tốc lúc tơ Bài 57.4 Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 27cm, chiều rộng 12cm Hãy kẻ hai đường thẳng qua điểm A, cho hai đường thẳng chia hình chữ nhật thành ba phần có diện tích Bài 57.5 Nếu bạn cắt tờ giấy hình chữ nhật thành hình chữ nhật bạn phải cắt nhát cắt thẳng ? Hãy nêu rõ cách cắt Bài 58.1.Nhà bạn Lan trung cư cao tầng, hỏi địa nhà Lan nói " Địa tớ có số tầng số phòng tích hai số tự nhiên giống nhau, số phòng gấp lần số tầng hai số số có hai chữ số" Đố bạn biết số nhà số tầng nhà bạn Lan Bài 58.2 Cho A = 2006x2005 1963x1963 2005x2005 1964x1964 + + B = 2006 + 2005 1964 + 1963 2006 + 2005 1963 + 1963 Hãy so sánh A B Bài 58.3 Bạn Đào tham gia Hội thi " Giải toán qua thư" theo thể lệ : Nếu Đào giải Đào điểm khơng giải giải sai bị phạt điểm Sau gải 10 toán Đào 36 điểm Hỏi 10 Đào giải Bài 58.4.Có hai bình đựng nước chưa đầy Nếu đổ 1/3 số nước bình thứ sang bình thứ hai đổ 1/5 số nước có bình thứ hai sang bình thứ bình chứa 12 lít nước Tính số nước có bình lúc đầu Bài 58.5.Có cách chia tam giác ABC thành 10 tam giác có diện tích 10 tam giác có chung đỉnh nằm cạnh khơng đỉnh tam giác ABC Bài 59.1 Một người mua 3,5kg bột mì Người bán hàng 17kg bột mì bao có cân hai đĩa với cân loại 1kg Hỏi người bán hàng phải làm để sau hai lần cân lấy 3.5kg bột mì cho khách? Bài 59.2 Hai bạn An Tồn xe đạp vòng quanh hồ An vòng hết 0,4 giờ, Tồn vòng hết 2/3 a) Nếu hai bạn khởi hành lúc từ địa điểm chiều sau An đuổi kịp Toàn ? b) Nếu hai bạn khởi hành lúc từ địa điểm ngược chiều sau hai bạn gặp ? Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 25 Đồng Thái Lâm (st) Bài 59.3 Có ba bạn tên Sáu, Bảy, Tám Tuổi ba bạn tuổi, tuổi, tuổi Một lần dạo chơi, bạn tuổi nhận xét “Tuổi dứa khơng trùng với tên đứa” Bạn Bảy trả lời “ Nhận xét bạn hoàn toàn ” C xác dịnh tuổi bạn E Bài 59.4 Bạn Tí vẽ Tứ giác ABCD tơ màu phần hình vẽ Biết : H E điểm cạnh AD BC cho AD = 3xDH ; BC = 3xBE Hãy so sánh diện tích phần tơ màu với diên tích tứ giác ABCD B A H Bài 59.5 Không sử dụng thước đo , bạn cắt hình vng có độ dài cạnh 2cm từ tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 222cm chiều rộng 50cm D Bài 60.1 Tìm số bé có chữ số abbc thoả mãn điều kiện abbc = (abb x a + 1) x c Bài 60.2 Một học sinh giải toán phải chia số cho cộng lấy số nhân lấy tích số trừ Mặc dù đáp số Bạn tìm số cho Bài 60.3 ho hai số tự nhiên 273437 272758 Hãy tìm số tự nhiên , cho chia số thứ cho số dư 17, chia số thứ cho số dư 13 Chu vi miếng bìa chu vi miếng bìa hình vng Diện tích miếng bìa hình vng lớn diện tích miếng bìa hình chữ nhật 36cm2 Tính diện tích miếng bìa Bài 60.4 Một miếng bìa hình chữ nhật có tỉ số chiều rộng chiều dài Bài 60.5 Một hình vng chia thành hình vng lớn, hình vng nhỏ hai hình chữ nhật hình bên Biết tổng diện tích hai hình chữ nhật diện tích hình vng lớn Hãy cho biết diện tích hình vng lớn lần diện tích hình vng nhỏ ? m, Toàn muốn cắt m từ sợi dây mà khơg có thước đo Hỏi Toàn phải cắt ? Bài 61.1 Toàn có sợi dây dài Bài 61.2 Tính tổng sau cách hợp lý: S= 1 1 1 1 1 1 + + + + + + + + + + + + 10 11 12 14 15 18 22 24 28 33 Bài 61.3.Số chân chó nhiều số chân gà 12, số gà số chó Hỏi có gà? Bao nhiêu chó? Bài 61.4 Cho hình chữ nhật co chiều dài a(cm), chiều rộng b(cm) Nếu ghép hình chũ nhật với hình vng cạnh a(cm) ta hình chữ nhật có chu vi 34cm Nếu ghép hình chữ nhật với hình vng cạnh b(cm) ta hình chữ nhật có chu vi 26cm Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Bài 61.5 Khối lớp bốn trường Tiểu học Đồn Kết có số học sinh khoảng từ 150 đến 250 học sinh Khi xếp hàng 2, hàng thiếu học sinh xếp hàng vừa đủ Tính số học sinh khối bốn trường tiểu học Đoàn Kết Bài 62.1 Bé Hoa có bút chì màu xanh, đỏ, vàng Số bút chì xanh nhiều tổng số bút chì vàng đỏ Số bút chì đỏ nhiều số bút chì vàng Đố bạn biết bé hoa có loại bút chì ? Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 26 Đồng Thái Lâm (st) Bài 62.2 Giúp ông già Tuyết phân Ba bánh , tám kẹo quà Nô en Và thêm hai mũ len Biết em giỏi tốn ơng đố chơi Tính dùm ông với cháu Mỗi loại ? Trả lời mau mau! Biết tất trước sau Số kẹo, số bánh chênh nghìn Bài 62.3 Có số tiền chia thành hai phần Phần thứ thiếu 200000 đồng 1 toàn số tiền, phần thứ gồm số tiền lại thêm 600000 đồng Hỏi số tiền phần tiền ? Bài 62.4 Một hình chữ nhật chia theo chiều rộng thành ba hình theo thứ tự từ bé đến lớn: hình vng, hình chữ nhật có ciều dài gấp rưỡi chiều rộng hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Biết chu vi hình chữ nhật ban đầu 220cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài 62.5 Một số nhân với kết 30862*3 tìm số Bài 63.1 Tìm hai số tự nhiên a b cho : (a x b) x (a – b) = 20052006 Bài 63.2 Rút gọn so sánh hai phân số sau 1224364860 1326395265 1734516885 1836547290 Bài 63.3 Một quầy bánh kẹo Tết nguyên đán bán 4/5 số lượng kẹo với số lại 20% so với số giá mua Số lại bán lỗ 20% so vớ giá mua Hỏi quầy hàng lãi hay lỗ phần trăm so với giá mua ? Bài 63.4 Một bể cá khơng có nước, mở vòi nước I, II, III bể đầy 72 giây Khi mở vòi nước II, III, IV bể đầy 90 giây Khi mở vòi nước I IV bể đầy 120 giây Hỏi mở vòi nước bể đầy giây ? Bài 63.5 Hãy tính diện tích tứ giác ABCD hình vẽ Biết ô vuông nhỏ có cạnh 1cm Bài 64.1 Cho A = 2006 – x : x 2005 Nếu x A số tự nhiên A đạt giá trị bé ? Bài 64.2 Tổng số bị trừ, số trừ hiệu 181314 Nếu số bị trừ lượt thay số hàng đơn vị chữ số 7, thay chữ số hàng chục chữ số 6, thay chữ số hàng trăm chữ số hiệu Tìm số bị trừ hiu Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ 27 Đồng Thái Lâm (st) Bài 64.3 Ngày Xuân ba bạn Phương, Phượng Tú Anh trồng Biết tổng số ba bạn 25 Số Phương Phượng trồng nhiều số Tú Anh trồng Số Phương trồng 2/3 số trồng Phượng Em tính xem bạn trồng Bài 64.4.Trong số tự nhiên từ đến 2006, xoá số chia hết cho khơng chia hết cho 5, xố số chia hết cho không chia hết cho 2, cho biết lại số ? Bài 64.5 Cho tam giác ABC có diện tích 54cm2 , cạnh AB dài 15cm Trên BC lấy M cho BM = 2MC Trên AB lấy điểm N cho nối M với N hình tam giác BMN có diệ tích 12cm2 Hỏi N cách B ? Bài 65.1 Nếu mua sách cài bút phải trả 20000 đồng Nếu mua sách, bút phải trả 25000 đồng Hỏi mua sách, cài bút phải trả tiền ? Bài 65.2 Không quy đồng tử số mẫu số không thực phép chia xếp 15 17 19 21 23 25 ; ; ; ; ; phân số sau theo thứ tự tăng dần : 22 26 30 34 38 42 Bài 65.3 Tìm số biết chia số cho 10 hay cho dư hiệu hai thương Bài 65.4 Từ miếng bìa hình chữ nhật cắt lấy hình vng có cạnh chiều rộng miếng bìa phần lại hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng miếng bìa ban đầu Tiếp tục cắt miếng bìa lại thành hai hình vng Phần lại hình chữ nhật có chiều dài cạnh miếng bìa hình vng vừa cắt Chia đơi phần lại hai miếng bìa hình vng có chu vi hình 16cm (hình vẽ) ính diện tích miếng bìa ban đầu Bài 65.5 Cho hình thang ABCD có đáy bé AB đáy lớn CD Hai dường chéo AC BD cắt O Hãy chứng tỏ tổng diện tích hai hình tam giác OAD OBC bé 1/2 diện tích hình thang ABCD Bài 66.1 Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ Một ô tô xuất phát lúc với người xe đạp từ B A với vận tốc 40km/giờ Ô tô đến A sớm người xe đạp vè đến B 28 phút Hỏi người xe đạp gặp ô tô sau xuất phát phút ? Bài 66.2 Trong phép chia hết có tích số bị chia, số chia thương 2304 Tìm ba số biết thương phép chia tổng chữ số số bị chia Bài 66.3 Khi thực phép tính nhân học sinh làm sau : Biết dấu * chữ số Em cho biết kết phép tính ? Bài 66.4 Ba bạn Xuân, Hạ, Thu chia kẹo Chia xong Xuân đếm 2/3 số kẹo , Hạ đến 3/4 số kẹo thu đếm 4/5 số kẹo Lạ ! Ba bạn kết Biết Xuân nhiều Thu kẹo Hỏi Hạ kẹo ? Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Tốn tuổi thơ 28 Đồng Thái Lâm (st) Bài 66.5 Cho hình chữ nhật ABCD Trên CD lấy điểm M ; AM cắt BD I Cho biết diện tích tam giác BMC = 9cm2 diện tích tam giác MID 16/9 diện tích tam giác BMC Tính diện tích tam giác AIB Bài 67.1 Trong buổi sinh hoạt câu lạc “Tốn tuổi thơ” , nhóm An có 14 bạn độ tuổi sau : tuổi, tuổi, tuổi 10 tuổi với tổng số tuổi 118 Tính số bạn độ tuổi, biết số bạn tuổi tổng số bạn tuổi tuổi Bài 67.2 Anh Hải dự định từ nhà đến Uỷ ban huyện theo thời gian nhát định Anh xe đạp với vận tốc 12km/giờ gặp bạn xe máy Nh Hải đổi xe cho bạn xe máy với vận tốc 36km/giờ nên đến Uỷ ban sớm dự định 40 phút Tính quãng đường từ nhà anh Hải đến Uỷ ban huyện Bài 67.3 Worid Cup 2006 có bốn đội lọt vào vòng bán kết : Braxin, Đức, Hà Lan, Anh Trước thi đấu ba bạn Toán, Tuổi Thơ dự đoán sau: Toán : Braxin Đức nhì Tuổi : Braxin nhì Anh ba Thơ : Hà Lan nhì Anh Tư Kết bạn dự đoán đội đúng, đội sai Hỏi đội đạt giải ? Bài 67.4 Một máy cắt có tác dụng : Khi đưa bìa hình chữ nhật vào máy máy cắt bìa thành bìa hình chữ nhật Nếu đưa cho em bìa hình chữ nhật yêu cầu em phải có bìa hình chữ nhật với diện tích diện 1024 tích bìa ban đầu em phải cho máy cắt lần ? Khi em nhận bìa hình chữ nhật ? Bài 67.5.Một chai đựng 1/8 chai nước nặng 425g đựng 1/2 chai nước nặng 800g Hỏi đựng 1/4 chai nước nặng gam ? Bài 68.1 Một sọt dựng đầy 14kg táo đựng đầy 21kg mận Người ta đổ đầy sọt táo mận Tính sọt nặng 18kg Hỏi sọt có kg táo, kg mận ? Bài 68.2 Một Ơtơ từ A lúc sáng để đến D Lúc 8h30phút ô tô ngang qua cột số 46, đến sáng đến B Từ B tơ 28km đến C, tiếp 15 phút ngang qua cột số 110 Sau tơ tiếp 1/4 đến D Tìm khoảng cách từ A đến D Coi vận tốc ô tô không đổi Bài 68.3 Thùng A đựng 30 l nước, thùng B đựng 27 l nước Nếu đem đổ nước thùng A vào thùng B sau thùng B đầy nước, lượng nước thùng A 1/5 thể tích thùng A Nếu đem đổ nước thùng B vào thùng A sau thùng A đầy nước , lượng nước thùng B lại 1/4 thể tích thùng B Tính thể tích thùng Bài 68.4 Một sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 2/3 chiều dài Nếu thu hẹp chiều 2m diện tích bị giảm 46m2 Tính chiều dài chiều rộng sõn trng Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ 29 Đồng Thái Lâm (st) Bài 68.5 Cho hình tam giác ABC Trên cạnh BC, AC lấy điểm D E cho 7CD = 6BC ; 7AE = 2AC Trên AD lấy điểm F cho 7DF = 4AD Biết diện tích hình tam giác DEF 48cm2 , tính diện tích hình tam giác ABC Bài 69.1 Ba rổ có tất 180 cam, chuyển 12 từ rổ thứ sang rổ thứ hai , chuyển 15 từ rổ thứ hai sang rổ thứ ba chuyển từ rổ thứ ba sang rổ thứ số cam rổ thứ hai gấp rưỡi số cam rổ thứ 3/4 số cam rổ thứ ba Hỏi lúc đầu rổ có cam ? Bài 69.2 Cho 50 số 1,2,3,4,5,…49,50 Hãy chọn 48 50 số cho tổng chúng bé 1178 Bài 69.3 Tuấn Hùng đua xe đạp đường đua xe thành phố Đường đua đường cong khép kín Vận tốc Tuấn 18km/h, vận tốc Hùng 24km/h Hùng nhường bạn trước đoạn đường xuất phát Sau Hùng xuất phát phút Hùng đế vị trí xuất phát Tuấn lúc Hùng xuất phát, Tuấn đến vị trí xuất phát Hùng Tính : a) Độ dài vòng đua b) Hùng nhường bạn trước đoạn đường dài ? Bài 69.4 Một học sinh giỏi toán hỏi thầy giáo ; "Thưa thầy ! Bây ? " Thầy giáo hóm hỉnh trả lời: " Em cần cộng 1/4 thời gian từ nửa đêm đến với 1/2 thời gian từ đến nửa đêm biết ?" Bạn giỏi tốn biết kết Còn bạn ? Bài 69.5 Trên hình vẽ bên, biết 4HC = DC diện tích hình ABEGHD 180cm2 Hãy tính diện tích hai hình chữ nhật ABCD BEGH (Số báo 69 70 ghép thành số) Bài 71.1 Thay chữ chữ số thích hợp (các chữ khác thay chữ số khác nhau) : abc − cba = 6b3 Bài 71.2 So sánh A B biết A= 2006 2007 2007 2006 + ; B= + 987654321 246813579 987654321 246813579 Bài 71.3 Khi anh tơi tuổi mẹ sinh tơi Trước đây, lúc mà tuổi anh tuổi tuổi tơi 2/5 tuổi anh tơi Đố bạn tính tuổi anh tơi Bài 71.4 Trên bàn có 50 nhãn Tốn Thơ chơi trò chơi sau : Hai bạn lấy nhãn bàn, lượt lấy nhãn Đến lượt mà bàn khơng nhãn để lấy người thua Biết lượt Toán lấy nhãn Hãy cho biết Tốn chắn thắng Thơ khơng ? Bài 71.5 Có hình vng chia thành 15 hình chữ nhật nhỏ (một cạnh chia ba phần, cạnh chia phần) Tổng chu vi 15 hình chữ nhật 240cm Hỏi diện tích hình vng ban đầu (cm2) ? Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các tốn hay Toán tuổi thơ 30 Đồng Thái Lâm (st) Bài 72.1 Hai hộp A B có số kẹo Nếu chuyển gói kẹo hộp A sang hộp B, lúc lần số kẹo hộp B trừ lần số kẹo hộp A số kẹo lúc ban đầu Hỏi lúc đầu hộp có gói kẹo ? Bài 72.2 Trong hộp có 10 viên bi đỏ viên bi xanh Tùng bốc lần viên bi từ hộp bỏ ngoài, sau lại bỏ vào hộp viên bi đỏ viên bi lấy có màu giống nhau, bỏ vào viên bi xanh hai viên bi lấy có màu khác Hỏi sau 14 lần Tùng lấy bỏ vào hộp có viên bi, màu sắc chúng ? Bài 72.3 Tìm số có hai chữ số mà tổng chữ số số 14 số chia hết cho Bài 72.4 Lớp 5A có số học sinh giỏi 1/3 số học sinh lớp em, số học sinh 1/2 số học sinh lớp em, lại học sinh trung bình 1/5 số học sinh lớp Hỏi lớp có học sinh ? Bài 72.5 Bạn Bình Phương cắt tờ bìa hình chữ nhật có chu vi 2006mm thành hai tờ bìa hình chữ nhật có tổng chu vi 2206mm Hãy tính diện tích tờ bìa hình chữ nhật ban đầu Bài 73.1 Cho A số tự nhiên lớn 15 Khi A chia cho dư ; A chia cho dư A chia cho 15 dư ? Bài 73.2 Hãy thay chữ khác chữ số khác khác để có : XANH + DO + TIM = 2006 Bài 73.3 Có 172 lít dầu đựng hai thùng Nếu lấy dầu thùng màu xanh cho sang thùng màu trắng lượng dầu hai lần lượng dầu thùng màu trắng, sau lại lấy dầu thùng màu trắng cho sang thùng màu xanh lượng dầu lượng dầu lại thùng màu xanh Lúc lượng dầu thùng màu xanh nhiều lượng dầu thùng mầu trắng 36 lít Tính lượng dầu ban đầu thùng Bài 73.4 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Người ta làm lối rộng 1,5m xung quanh vườn tổng diện tích lối 540m2 ính chu vi khu vườn Bài 73.5 Người ta đưa cho Mai Minh người tờ giấy hình chữ nhật có diện tích 600m2 u cầu cắt thành hai hình chữ nhật Sau cắt tổng chu vi hình chữ nhật Mai tổng chu vi hình chữ nhật Minh 20cm Em tính chiều dài, chiều rộng tờ giấy ban đầu Bài 74.1 Cuối năm học vừa qua , An, Bình, Cường, Dũng thưởng số Biết số An 1/2 tổng số ba bạn lại, số Bình 1/3 tổng số ba bạn lại Vậy thưởng nhiều thưởng ? Bài 74.2 Một ơng già Nô-en chuẩn bị 10kg bánh kẹo định đựng vào túi 200g để làm quà cho bạn nhỏ Nhưng để tặng cho nhiều bạn nên ông đựng vào túi 145g Bạn tính số bánh kẹo ông không ? Bài 74.3 Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Người ta mở rộng bên trái, bên phải phía bên 3m diện tích ruộng tăng thêm 120m2 Hỏi diện tích ruộng ban đầu ? Bài 74.4 Cho phân số có tổng tử số mẫu số 4013 mẫu số tử số a) Hãy tìm phân số b) Nếu cộng thêm 445332 vào tử số phải cộng thêm vào mẫu số để giá trị phân số không thay i Xin trao đổi qua email : dongthailam@gmail.com lamdt_ttgdtx@yahoo.com Các toán hay Toán tuổi thơ 31 Đồng Thái Lâm (st) Bài 74.5 Từ sợi dây thép Duy cắt thành hai phần Phần thứ Duy uốn thành hình vng, phần thứ hai uốn thành tam giác Du thấy cạnh tam giác dài cạnh hình vng 5cm Hỏi sợi dây ban đầu có độ dài xăng-ti-mét? Bài 75.1 Xuân, Đinh, Hợi chung tiền mua bóng, Xuân góp 1/3 tổng số tiền, Đinh góp 3/5 số tiền Đinh Hợi góp 2000đồng Hợi góp 14000đồng Hỏi ba bạn mua bóng hết tiền ? Bài 75.2 Trên bảng ghi số 15; 18; 21 ; 24; 27 ; 30 ; 33 ; 36 Bạn Hà xố số trung bình cộng số lại bảng *4 Hãy cho biết bạn Hà xoá số ? Bài 75.3 Tốn Thơ dùng mãnh bìa hình vng có độ dài cạnh 1cm đẻ ghép thành hình vng Biết hình vng Tốn ghép nhiều hình vuông Thơ 20 mảnh Nếu dùng tất mảnh ghép để ghép thành hình chữ nhật tì Tốn Thơ có hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng ? Bài 75.4 Hãy chọn số tự nhiên số từ đến 20 để diền vào vng cho phép tính : : + : = Bài 75.5 Điền dầu + dấu – vào ô sau để phép tính : = 20 Xin trao ®ỉi qua email : dongthailam@gmail.com hc lamdt_ttgdtx@yahoo.com ... tuổi thơ Đồng Thái Lâm (st) Bài 18.1: Thi bắn súng Hôm Dũng thi bắn súng Dũng bắn giỏi lắm, Dũng bắn 11 viên, viên trúng bia trúng vòng 8;9;10 điểm Kết thúc thi, Dũng 100 điểm Dũng vui Còn bạn... bốn bạn An, Bình, Cúc, Dân dự thi Olympic Tốn Tuổi thơ Trước thi bạn dự đoán : 1) An Bình đạt giải 2) Cúc Dân đạt giải 3) An Dân đạt giải 4) Bình Dân đạt giải Sau thi có kết thấy : Có dự đốn sai... lê Hỏi ngời mang cam? Bài 46.4.Cho (1) , (2) , (3) , (4) hình thang vuông có kích thớc b»ng BiÕt r»ng PQ = 4cm TÝnh diÖn tÝch hình chữ nhật ABCD M A (2) Q P (1) Bài 46.5 Tích sau có tận chữ sè
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac bai toan thi GTQT (1) , Cac bai toan thi GTQT (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay