100 cau hoi boi duong hoc sinh gioi mon tieng viet lop 5

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:13

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ GIAO LƯU HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Câu 1: Từ có tiếng bảo mang nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” a, Bảo kiếm b, Bảo toàn c, Bảo ngọc d, Gia bảo Câu 2: Từ đâycó tiếng bảo khơng mang nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” a, Bảo vệ b, Bảo kiếm c, Bảo hành d, Bảo quản Câu 3: a, Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc là: a, Sung sướng b, Phúc hậu c, Toại nguyện d, Giàu có b, Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc là: a, Túng thiếu b, Gian khổ c, Bất hạnh d, Phúc tra Câu 4: Hãy nhận xét cách xếp vị trí trạng ngữ câu khoanh tròn vào chữ có cách xếp đúng: a, Lúc tảng sáng, quãng đường này, lúc chập tối, xe cộ lại tấp nập b, Lúc tảng sáng lúc chập tối, quãng đường này, xe cộ lại tấp nập c, Ở quãng đường này, lúc tảng sáng lúc chập tối, xe cộ lại tấp nập d, Lúc chập tối quãng đường này, lúc tảng sáng lúc chập tối, xe cộ lại tấp nập Câu 5: Câu dùng sai quan hệ từ: a, Tuy trời mưa to bạn Hà đến lớp; b, Thắng gầy khỏe c, Đất có chất màu ni lớn d, Đêm khuya, trăng sáng Câu 6: Từ khơng đồng nghĩa với từ lại: a, Cầm b, Nắm c, Cõng d, Xách Câu 7: Cho đoạn thơ sau: Muốn cho trẻ hiểu biết 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thế bố sinh Bố bảo cho bé ngoan Bố bảo cho biết nghĩ (Chuyện cổ tích lồi người – Xn Quỳnh) Cặp quan hệ từ in nghiêng biểu thị quan hệ gì? a, Nguyên nhân – kết b, Tương phản c, Giả thiết – kết d, Tăng tiến Câu 8: Dòng nêu nghĩa từ “chạy” câu thành ngữ “Chạy thầy chạy thuốc” a, Di chuyển nhanh chân b, Hoạt động máy móc c, Khẩn trương tránh điều không may xảy d, Lo liệu khẩn trương để nhanh có muốn Câu 9: Câu: “Bạn đưa cho tơi lọ mực không?” a, Câu cầu khiến b, Câu hỏi c, Câu hỏi có mục đích cầu khiến d, Câu cảm Câu 10: Trong câu sau, câu câu ghép? a, Bình u đơi bàn tay mẹ b, Sau nhiều năm xa quê, trở về, nhìn thấy dòng sơng đầu làng, tơi muốn giang tay ơm dòng nước để trở với tuổi thơ c, Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đua khoe sắc d, Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ tóc trắng nhìn cháu âu yếm Câu 11: Từ sau gần nghĩa với từ hòa bình? a, Bình n b, Hòa thuận c, Thái bình d, Hiền hòa Câu 12: Câu sau khơng phải câu ghép ? a, Cánh đồng lúa quê em chín rộ b, Mây đen kéo kín bầu trời, mưa ập tới c, Bố xa về, nhà vui mừng d, Bầu trời đầy lặng gió Câu 13: Trong câu sau: “Ngay thềm lăng, mười tám vạn tuế tượng trưng cho đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.” có: a, tính từ, động từ b, tính từ, động từ 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c, tính từ, động từ d, tính từ, động từ Câu 14: Từ từ trái nghĩa với từ “thắng lợi”? a, Thua b, Chiến bại c, Tổn thất d, Thất bại Câu 15: Dòng gồm tồn từ láy? a, Bằng bằng, mẻ, đầy đủ, êm ả b, Bằng bằng, cũ kĩ, đầy đủ, êm c, Bằng phẳng, mẻ, đầy đặn, êm ấm d, Bằng bằng, mơi mới, đầy đặn, êm đềm Câu 16: Dòng gồm tồn động từ? a, Niềm vui, tình yêu, tình thương, niềm tâm b, Vui chơi, đáng yêu, đáng thương, thân thương c, Vui chơi, yêu thương, thương yêu, tâm d, Vui chơi, niềm vui, đáng yêu, tâm Câu 17: Cho câu tục ngữ sau: - Cáo chết ba năm quay đầu núi - Lá rụng cội - Trâu bảy năm nhớ chuồng Dòng giải nghĩa chung câu tục ngữ đó? a, Làm người phải thủy chung b, Gắn bó quê hương tình cảm tự nhiên c, Lồi vật thường nhớ nơi cũ d, Lá thường rụng xuống gốc Câu 18: Từ sau viết tả? a, Chăm lo b, Chăm no c, Trăm no d, Trăm lo Câu 19 Từ điền vào chỗ chấm câu: “ Hẹp nhà … bụng” là: a, nhỏ b, rộng c, to d, tốt Câu 20: Từ danh từ? a, Niềm vui b, Màu xanh c, Nụ cười d, Lầy lội Câu 21: Câu “Ăn xôi đậu để thi đậu.” từ đậu thuộc: a, Từ nhiều nghĩa b, Từ trái nghĩa 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c, Từ đồng nghĩa d, Từ đồng âm Câu 22: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: a, hòa bình / …… b, đồn kết /…… c, thương yêu /…… d, giữ gìn /…… Câu 23: Thành ngữ nói lòng dũng cảm? a, Chân lấm tay bùn c, Vào sinh tử b, Đi sớm khuya d, Chết đứng sống quỳ Câu 24: Từ xanh câu “ Đầu xanh tuổi trẻ sẵn sàng xông pha” từ xanh câu “ Bốn mùa xanh tươi tốt” có quan hệ với nào? a, Đó từ nhiều nghĩa b, Đó hai từ đồng âm c, Đó hai từ đồng nghĩa d, Đó từ nhiều nghĩa từ đồng âm Câu 25: Dòng tồn từ láy? a, xa xơi, mải miết, mong mỏi, mơ mộng b, xa xôi, mải miết, mong mỏi, mơ màng c, xa xơi, mong ngóng, mong mỏi, mơ mộng d, xa xôi, xa lạ, mải miết, mong mỏi Câu 26: Trong câu sau, câu có từ ăn dùng theo nghĩa gốc? a, Làm khơng cẩn thận ăn đòn chơi b, Chúng người làm công ăn lương c, Cá khơng ăn muối cá ươn d, Bạn Hà thích ăn cơm với cá Câu 27: Dòng gồm từ đồng nghĩa với từ “nhô” câu: “Vầng trăng từ từ nhô lên sau lũy tre làng.” a, mọc, ngoi, dựng c, mọc, nhú, đội b, mọc, ngoi, nhú d, mọc, đội, ngoi Câu 28: Em gạch gạch động từ, gạch danh từ gạch tính từ có câu thơ sau: “Cảnh rừng Việt Bắc thật hay Vượn hót chim kêu suốt ngày” Câu 29: Cho đoạn văn sau: (a) Hà dẫn Hoa ruộng lạc (b) Bây mùa lạc vào củ (c) Hà giảng giải cho cô em họ cách thức sinh thành củ lạc (d) Một đám trẻ đủ lứa tuổi chơi đùa đê 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a, Câu (a) b, Câu (b) c, Câu (c) d, Câu (d) Câu 30: Đọc hai câu thơ sau: Sáu mươi tuổi xn chán So với ơng Bành thiếu niên Nghĩa từ “ xuân” đoạn thơ là: a, Mùa mùa b, Trẻ trung, đầy sức sống c, Tuổi tác d, Ngày Câu 32: Cho câu sau: Hình ảnh người dũng sĩ mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt, cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân giặc Là câu sai, ? a, Thiếu chủ ngữ b, Thiếu vị ngữ c, Thiếu trạng ngữ d, Thiếu chủ ngữ vị ngữ Câu 33: Câu chia theo mục đích diễn đạt gồm loại câu sau: a, Câu kể, câu đơn, câu ghép, câu hỏi b, Câu hỏi, câu ghép, câu khiến, câu kể c, Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến d, Câu kể, câu cảm, câu hỏi, câu đơn Câu 34: Câu có từ “chạy” mang nghĩa gốc? a, Tết đến hàng bán chạy b, Nhà nghèo, bác phải chạy ăn bữa c, Lớp tổ chức thi chạy d, Đồng hồ chạy Câu 35: Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” có ý khuyên điều gì? a, Đói rách phải ăn sẽ, hợp vệ sinh b, Dù có nghèo đói, thiếu thốn phải sống sạch, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp c, Dù nghèo đói khơng làm điều xấu d, Tuy nghèo đói lúc phải thơm tho Câu 36: Cuối thơ “Hành trình bầy ong” tác giả có viết: “ Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa tàn phai tháng ngày.” Hai dòng thơ ý nói gì? a, Bầy ong làm cho mùa hoa tàn phai nhanh 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b, Bầy ong làm cho mùa hoa không hết c, Bầy ong giữ giọt mật cho đời d, Bầy ong giữ hương vị mật hoa cho người sau mùa hoa hết Câu 37: Cho câu văn: “Trên cát trắng tinh, nơi ngực mai tì xuống đón đường bay giặc, mọc lên bơng hoa tím.” Chủ ngữ câu là? a, Trên cát trắng tinh b, nơi ngực mai tì xuống c, nơi ngực mai tì xuống đón đường bay giặc d, bơng hoa tím Câu 38: Dòng gồm từ láy? a, Đông đảo, đông đúc, đông đông, đông đủ, đen đen, đen đủi, đen đúa b, Chuyên chính, chân chất, chân chính, chăm chỉ, chậm chạp c, Nhẹ nhàng, nho nhỏ, nhớ nhung, nhàn nhạt, nhạt nhẽo, nhấp nhổm, nhức d, Hao hao, hốt hoảng, hây hây, hớt hải, hội họp, hiu hiu, học hành Câu 39: Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan hệ gì? “ Khơng sáng tác nhạc, Văn Cao viết văn làm thơ” a, Quan hệ nguyên nhân – kết b, Quan hệ tương phản c, Quan hệ điều kiện – kết d, Quan hệ tăng tiến Câu 40: Từ “ đánh” câu dùng với nghĩa gốc? a, Mẹ chẳng đánh em Hoa em ngoan b, Bạn Hùng có tài đánh trống c, Quân địch bị chiến sĩ ta đánh lạc hướng d, Bố cho bé đánh giầy áo len Câu 41: Thành ngữ, tục ngữ nói tính chăm chỉ? a, Chín bỏ làm mười b, Dầm mưa dãi nắng c, Thức khuya dậy sớm d, Đứng mũi chịu sào Câu 42: Câu “Chiếc thống tròng trành, nhái bén loay hoay cố giữ chom thăng thuyền đỏ thắm lặng lẽ xi dòng” có câu? a, có vế câu b, có vế câu c, có vế câu Câu 43: Từ không đồng nghĩa với từ lại? 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a, phang b, đấm c, đá d, vỗ Câu 44: Từ “đánh” câu dùng với nghĩa gốc? a, Hằng tuần, vào ngày nghỉ, bố thường đánh giầy b, Sau bữa tối, ông bố thường ngồi đánh cờ c, Các bác nông dân đánh trâu đồng cày d, Chị đánh vào tay em Câu 45: Từ ngữ viết tả a, Xuất xắc b, Suất sắc c, Xuất sắc d, Suất xắc Câu 46: Từ “đi” câu mang nghĩa gốc? a, Anh tơ, tơi xe đạp b, Nó chạy tơi c, Thằng bé đến tuổi học d, Anh mã, tơi tốt Câu 47: Dòng gồm toàn từ láy? a, Cần cù, chăm chỉ, thật thà, hư hỏng b, Thẳng thắn, thành thật, đứng đắn, ngoan ngoãn c, Cần cù, chăm chỉ, đứng đắn, thẳng thắn d, Lêu lổng, thật thà, tốt đẹp, chăm Câu 48: Trạng ngữ câu: “Cái hình ảnh tơi cơ, đến rõ nét.” là: a, Cái hình ảnh tơi b, đến c, rõ nét d, Cái hình ảnh Câu 49: Câu câu ghép? a, Mặt biển sáng dịu êm b, Mặt trời lên, tỏa ánh nắng chói chang c, Sóng nhè nhẹ liếm bãi cát, tung bọt trắng xóa d, Sóng nhè nhẹ liếm bãi cát, bọt tung trắng xóa Câu 50: Từ “vàng” câu: “Giá vàng nước tăng đột biến.” “Tấm lòng vàng” có quan hệ với nào? a, Từ đồng âm c, Từ nhiều nghĩa b, Từ đồng nghĩa d, Từ trái nghĩa Câu 51: Xác định phận CN, VN câu sau: a, Tiếng cá / quẫy tũng tẵng xôn xao quanh mạn thuyền 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b, Tiếng cá quẫy/ tũng tẵng xôn xao quanh mạn thuyền c, Tiếng cá quẫy tũng tẵng / xôn xao quanh mạn thuyền d, Tiếng cá quẫy tũng tẵng xôn xao / quanh mạn thuyền Câu 52: Trong câu sau, câu câu ghép? a, Càng lên cao, trăng nhỏ dần, vàng dần, nhẹ dần b, Cả vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi c, Bầu trời sáng xanh lên d, Biển sáng lên lấp lóa đặc sánh, trời nước Câu 53: Thành ngữ, tục ngữ dây khơng nói tinh thần hợp tác? a, Kề vai sát cánh b, Chen vai thích cánh c, Một làm chẳng lên non Ba chụm lại lên núi cao d, Đồng tâm hợp lực Câu 54: Từ “trong” cụm từ “phất phới bay gió” “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nào? a, Đó từ nhiều nghĩa b, Đó từ đồng âm c, Đó từ đồng nghĩa d, Đó từ trái nghĩa Câu 55: Dòng toàn từ đồng nghĩa? a, Biểu đạt, diễn tả, lựa chọn, đông đúc b, Diễn tả, tấp nập, nhộn nhịp, biểu thị c, Biểu đạt, bày tỏ, trình bày, giãi bày d, Chọn, lọc, trình bày, sàng lọc, kén chọn Câu 56: Chọn nhóm quan hệ từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm câu sau: … thời tiết khơng thuận nên lúa xấu a, Vì, b, Do, nhờ c, Nhờ, d, Vì, do, Câu 57: Câu thành ngữ sau mang nghĩa tương tự câu thành ngữ “Lá lành đùm rách”? a, Ở hiền gặp lành b, Nhường cơm sẻ áo c, Trâu buộc ghét trâu ăn d, Giấy rách giữ lấy lề Câu 58: Dòng tồn từ láy? a, Loang loáng, sừng sững, mộc mạc, mong mỏng b, Mơn man, nhỏ nhẹ, rì rầm, xơn xao 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c, Cần cù, chăm chỉ, dẻo dai, thật d, Í ới, chới với, lành lạnh, mong ngóng Câu 59: Những từ chứa tiếng “ hữu” có nghĩa bạn? a, Hữu tình b, Hữu ích c, Bằng hữu d, Hữu ngạn Câu 60: Trong câu sau, câu có từ “ quả” hiểu theo nghĩa gốc? a, Trăng tròn bóng b, Quả dừa đàn lợn nằm cao c, Quả đồi trơ trụi cỏ d, Quả đất nhà Câu 61: Câu văn bày tỏ ý cầu khiến phép lịch sự? a, Bố cho chơi đi! b, Bố cho chơi! c, Bố đưa chơi ạ? d, Bố cho chơi nào! Câu 62: Dòng gồm từ ghép đúng? a, Thiên hạ, thiên nhiên, thiên phú, thiên liêng b, Thiên hạ, thiên nhiên, thiên thời, thiên tai c, Thiên hạ, thiên đình, thiên tai, thiên cảm d, Thiên nhiên, thiên học, thiên tài, thiên văn Câu 63: Từ “trong” hai cụm từ “khơng khí nhẹ trong” “trong khơng khí mát mẻ” có quan hệ với nào? a, Hai từ đồng âm b, Một từ nhiều nghĩa c, Hai từ trái nghĩa d, Hai từ đồng nghĩa Câu 64: Câu sau viết nhất? a, Tiết trời thường lạnh, lúc sáng sớm, miền núi b, Ở miền núi, lúc sáng sớm, tiết trời thường lạnh c, Tiết trời thường lạnh, miền núi, lúc sáng sớm d, Lúc sáng sớm, tiết trời thường lạnh, miền núi Câu 65: Câu: “ Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón bước tung tăng gió nhẹ, nhảy cỏ, trườn thân cành.” Có vị ngữ? a, Một vị ngữ c, Ba vị ngữ b, Hai vị ngữ d, Bốn vị ngữ 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 66: Nhóm từ sau có từ khơng đồng nghĩa với từ lại? a, Đẻ, sinh, sanh b, Lạnh, rét, giá, buốt c, Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế d, Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại Câu 67: Chủ ngữ câu: “Không gian khoảng rộng mênh mông, chứa đựng tất vật.” là: a, Không gian khoảng rộng b, Không gian khoảng rộng mênh mông c, Không gian khoảng rộng mênh mông, chứa đựng d, Không gian Câu 68: Từ cần điền vào chỗ trống câu: “Môi hở … lạnh” là: a, miệng b, c, gió d, buốt Câu 69: Trong câu sau, câu không dùng để hỏi? a, Bạn có khỏe khơng b, Bạn mạnh khỏe q c, Bạn mạnh khỏe d, Sức khỏe bạn Câu 70: Từ “ ăn” câu dùng với nghĩa gốc? a, Mỗi bữa cháu ăn bát cơm? b, Em phải ngoan không bố cho ăn đòn c, Loại tơ ăn xăng d, Tàu ăn hàng cảng Câu 71: Đoạn thơ sau có tính từ: Bao nhiêu công việc lặng thầm Bàn tay bé đỡ đần mẹ cha Bé học giỏi, bé nết na Bé Tấm, bé bé ngoan a, tính từ b, tính từ c, tính từ d, tính từ Câu 72: Dòng gồm tồn từ láy? a, Lăn tăn, long lanh, róc rách, mong ngóng b, Thênh thang, um tùm, lon ton, tập tễnh c, Mênh mông, bao la, nhỏ nhẹ, lênh khênh d, Mải miết, xa xôi, xa lạ, vương vấn 10 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 73: Từ “ chạy” câu dùng với nghĩa chuyển? a, Ở cự li chạy 100m, chị Lan dẫn đầu b, Con đường mở chạy qua làng c, Bé trai thi chạy, bé gái nhảy dây d, Đánh kẻ chạy đi, khơng đánh kẻ chạy lại Câu 74: Tìm nghĩa cho thành ngữ “Mang nặng đẻ đau”? a, Tình yêu thương mẹ b, Tình cảm biết ơn công lao sinh thành cha mẹ c, Nỗi vất vả nhọc nhằn người mẹ mang thai d, Công lao to lớn người mẹ thai nghén, nuôi dưỡng Câu 75: Câu sau thành ngữ, tục ngữ? a, Không thầy đố mày làm nên b, Khơng biết học, muốn giỏi hỏi c, Lá lành đùm rách d, Có vào hang cọp bắt cọp Câu 76: Dòng có tiếng nhân khơng nghĩa với từ lại a, Nhân loại, nhân lực, nhân tài b, Nhân hậu, nhân nghĩa, nhân c, Nhân công, nhân chứng, chủ nhân d, Nhân dân, nhân lạc, nhân vật, quân nhân Câu 77: Các từ: nhân hậu, nhân ái, nhân từ, nhân đức Thuộc nhóm từ nào? a, Từ đồng nghĩa c, Từ đồng âm b, Từ nhiều nghĩa d, Từ trái nghĩa Câu 78: Đọc “Thái sư Trần Thủ Độ” em thấy Thái sư người nào? a, Cư xử nghiêm minh người mua quan bán tước b, Khơng tình riêng mà cư xử trái phép nước c, Nghiêm khắc với thân với người khác công việc d, Tất đáp án Câu 79: Trong hoạt động đây, hoạt động phá hoại môi trường tự nhiên? a, Trồng gây rừng b, Nạo vét dòng sơng 11 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c, Đốn rừng làm củi d, Làm nước từ nhà máy trước đổ sông Câu 80: Câu câu ghép? a, Vì mải chơi, Dế Mèn chịu đói mùa đơng b, Nếu thời tiết thuận lợi vụ mùa bội thu c, Năm nay, em lan học lớp d, Trên cành cây, chim chóc hót líu lo Câu 81: Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan hệ gì? “ Hễ mẹ tơi có mặt nhà nhà cửa lúc ngăn nắp, sẽ.” a, Nguyên nhân – kết c, Điều kiện – kết b, Tương phản d, Tăng tiến Câu 82: Trong câu sau, câu dùng không quan hệ từ? a, Tuy em phải sống xa bố mẹ từ nhỏ nên em nhớ thương bố mẹ b, Mặc dù điểm Tiếng Việt em thấp điểm Tốn em thích học Tiếng Việt c, Cả lớp em gần gũi động viên Hòa dù Hòa mặc cảm, xa lánh lớp d, Tuy khỏi ốm Tú tích cực tham gia lao động Câu 83: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm: … chúng tơi có cánh … chúng tơi bay lên mặt trăng để cắm trại a, Hễ, b, Giá, c, Nếu, d, Tuy, Câu 84: Trong thơ “ Chú tuần” em thấy người chiến sĩ tuần mong muốn điều cho cháu thiếu nhi? a, Các cháu ngủ yên b, Các cháu học hành tiến c, Các cháu có sống tốt đẹp tương lai d, Tất đáp án Câu 85: Điền cặp từ hơ ứng thích hợp vào chỗ trống câu sau: Tơi … học nhiều, tơi …… thấy biết q a, nào, c, càng, b, chưa, d, – nhiêu Câu 86:Từ có tiếng “ truyền” có nghĩa trao lại cho người khác (thế hệ sau) a, truyền thống c, lan truyền 12 b, truyền d, truyền 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 87: Trận chưa qua, trận khác tới, riết tợn Các vế câu câu ghép nối với cách nào? a, Nối với dấu phẩy b, Nối với quan hệ từ c, Nối với cặp quan hệ từ d, Nối với cặp từ hơ ứng Câu 88: Dấu chấm có tác dụng gì? a, Dùng để kết thúc câu hỏi b, Dùng để kết thúc câu cảm c, Dùng để kết thúc câu kể d, Dùng để kết thúc câu cầu khiến Câu 89: Dấu phẩy câu sau có tác dụng gì? Giặc đến nhà, đàn bà đánh a, Ngăn cách phận trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ b, Ngăn cách vế câu ghép c, Ngăn cách phận làm chủ ngữ câu d, Ngăn cách phận làm vị ngữ câu Câu 90: Tên quan đơn vị viết chưa tả? a, Trường Mầm non Hoa Sen b, Nhà hát Tuổi trẻ c, Viện thiết kế máy nông nghiệp d, Nhà xuất Giáo dục Câu 91: Đọc “Lớp học đường” em thấy Rê-mi học chữ hoàn cảnh nào? a, Khơng có trường lớp để theo học b, Khơng có sách dụng cụ học tập bình thường c, Thầy giáo cụ chủ gánh xiếc rong d, Tất hoàn cảnh nêu Câu 92: Từ không dùng để đức tính phái nữ? a, dịu dàng b, gan lì c, nhẫn nại d, duyên dáng Câu 93: Từ không đồng nghĩa với từ quyền lực? a, quyền công dân b, quyền hạn c, quyền d, quyền hành Câu 95: Từ từ đồng nghĩa với chăm chỉ? a, chăm bẵm b, cần mẫn c, siêng d, chuyên cần Câu 96: Làm thống kê có tác dụng gì? a, Để báo cáo thành tích 13 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b, Để tổng hợp tình hình c, Để nắm nhanh thơng tin đánh giá xác việc, vấn đề d, Tất đáp án Câu 97: Dấu đặt phận tiếng? a, âm đầu b, âm c, âm đệm d, âm cuối Câu 98: Từ đồng âm từ nào? a, Giống âm, hoàn toàn khác nghĩa b, Giống nghĩa, hoàn toàn khác âm c, Giống âm d, Giống nghĩa Câu 99: Ba câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng Những tháp khoan nhơ lên trời ngẫm nghĩ Những xe ủi, xe ben sánh vai nằm nghỉ a, nhân hóa b, so sánh c,vừa so sánh vừa nhân hóa d, đảo ngữ Câu 100: Đọc đoạn thơ sau: Đứng nhà mà cháy Mà tỏa sáng xung quanh Chỉ thương đèn Không sáng chân Dòng gồm tất từ mang nghĩa chuyển thơ? 14 a, đứng - nhà - b, đứng - nhà - chân c, đứng - - chân d, sáng - - chân 100 CÂU HỎI BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG VIỆT LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cau hoi boi duong hoc sinh gioi mon tieng viet lop 5 , 100 cau hoi boi duong hoc sinh gioi mon tieng viet lop 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay