100 câu hỏi tư duy toán 5 dung

20 9 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:13

Nguyentuyetdunghd19@gmail.com Fb: Tuyết Dung_Kết nối chia sẻ kiến thức bậc Tiểu học TỔNG HỢP 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY TỐN Câu Miếng ghép ghép với miếng ghép để tạo thành hình vuông? Chọn đáp án đúng: Câu A B C D Pháo đài xây dựng viên gạch hình hộp chữ nhật Hỏi pháo đài xây viên gạch? Hỏi pháo đài xây viên gạch? A 67 Câu C 76 D 78 Trong số tự nhiên từ 1000 đến 9999 có số khơng chia hết cho 3? A 000 số Câu B 68 B 000 số C 000 số D 500 số Cho số có chữ số Biết tích chữ số số Hỏi tổng chữ số số bao nhiêu? A B C D KẾT BẠN FB: TUYẾT DUNG_ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU CÁC KHỐI TIỂU HỌC Nguyentuyetdunghd19@gmail.com Fb: Tuyết Dung_Kết nối chia sẻ kiến thức bậc Tiểu học Câu Trong số tự nhiên từ 101 đến 999 có số chia hết cho 5? KẾT BẠN FB: TUYẾT DUNG_ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU CÁC KHỐI TIỂU HỌC A 89 Câu B 90 C 179 D 180 Hình hình thể có chữ KANGROO nhìn từ xuống Hình hình sau hình ta nhìn ngang? A Hình Câu B Hình C Hình D Hình Hình đồ lại khu dân cư Ở số ngã rẽ, người ta có đặt số biểu tượng (ví dụ: đèn giao thơng, siêu thị, trường học, sở thú) Peter xuất phát vị trí mũi tên đồ Anh sau: Đi thẳng, gặp ngã tư thứ hai rẽ trái, tiếp đến ngã ba rẽ phải, tiếp tục đến ngã tư rẽ trái, sau gặp ngã tư lại rẽ trái, cuối dừng chân ngã ba Hỏi Peter dừng chân vị trí có biểu tượng nào? A Trường học B Siêu thị C Sở thú D Đèn giao thông Câu Một người học lái xe sân tập hình vẽ Người biết lái xe rẽ phải lái xe rẽ trái Vậy người cần phải rẽ phải lần để từ điểm A đến điểm B? A Câu B C D Có ba người làm công việc Nếu làm riêng, người thứ làm xong công việc sau giờ, người thứ hai làm xong sau giờ, người thứ ba làm xong sau 12 Vậy ba người làm chung xong công việc? A 30 phút B C D Câu 10 Người ta thả khối sắt (đặc) hình lập phương vào chậu đựng đầy nước khối sắt chìm hồn tồn nước lượng nước tràn ngồi 27 lít Vậy cạnh khối sắt là: A 27 dm B dm C dm D dm Câu 11 Hàng ngày bạn Nam từ nhà lúc 30 phút đến trường lúc 10 phút Sáng có việc bận nên 25 phút bạn xuất phát Nam tính để đến trường giờ, phút bạn phải nhanh hàng ngày 50m Độ dài quãng đường từ nhà Nam đến trường là: A 2,5 km B km C 3,5 km D 3km Câu 12 Giá vé ban đầu dự định bán 15 000 đồng, sau bán với 12 000 đồng Như người ta giảm giá vé so với dự định phần trăm? A 35% B 25% C 20% D 30% Câu 13 Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng An mua vé có sử dụng phiếu giảm giá 25% Bình mua vé có sử dụng phiếu giảm giá 30% Vậy mua Bình phải trả nhiều An tiền? A 20 000 đồng B 000 đồng C 10 000 đồng D 15 000 đồng Câu 14 Anh từ nhà đến trường 30 phút, em từ nhà đến trường 40 phút Nếu em học trước anh phút anh phút gặp em? A 25 phút B 15 phút C 12 phút D 20 phút Câu 15 Giá vé ban đầu dự định bán 15 000 đồng, sau bán với 12 000 đồng Như người ta giảm giá vé so với dự định phần trăm? A 35% B 25% C 20% D 30% Câu 16 Một hình chữ nhật có chiều rộng 18,75% chu vi hình Tỉ số phần trăm chiều rộng chiều dài hình chữ nhật cho là: A 50% B 20% C 60% D 25% Câu 17 Số tự nhiên lớn có chữ số mà chia số cho 2018 thương số dư nhau: A 99999 B 99998 C 98931 D 99831 Câu 18 Nếu tăng cạnh hình lập phương lên lần thể tích hình lập phương tăng lên: A 64 lần B 32 lần C 16 lần D lần Câu 19 Số nguyên tố số chia hết cho Vậy x y số nguyên tố giá trị giá trị sau tổng x y? A B 13 C 16 D 23 Câu 20 Có ao bèo rộng 1000m Sau ngày số lượng bèo nở gấp đơi ngày hơm trước, đến ngày thứ 18 bèo nở nửa ao Vậy đến ngày thứ bèo nở đầy ao? A 19 B 20 C 21 D 23 Câu 21 Bạn Liên đọc sách ngày Ngày thứ bạn đọc số trang sách Ngày thứ hai bạn đọc số trang sách lại Ngày thứ ba bạn đọc 60 trang đọc xong sách Hỏi sách bạn Liên đọc có trang? A 280 trang B 300 trang C 320 trang D 340 trang Câu 22 Một miếng tôn có chu vi 44 dm chiều dài chiều rộng dm Người ta cắt góc miếng tơn thành hình vng nhau, miếng có diện tích 100cm gấp lên thành hình hộp khơng có nắp Tính thể tích hình hộp A 60dm B 90dm C.100dm D.120dm Câu 23 Quyển truyện dày 396 trang Người ta phải dùng lượt chữ số để đánh số trang truyện đó? A 1080 B 1050 C 1082 D 1070 Câu 24 Để đánh số trang sách sách dày 220 trang, người ta phải dùng lượt chữ số? A 542 B 552 C 562 D 572 Câu 25 Nếu đếm chữ số để ghi tất ngày năm 2018 tờ lịch treo tường kết chữ số? A.612 B 622 C 632 D 642 Câu 26 Đoạn đường trồng 101 xanh, xanh cách 5m Biết đầu đường trồng Hỏi đoạn đường dài mét? A 500m B 505m C 510m D 520m Câu 27 Đoạn đường dài 1000m trồng xanh, cách 5m Biết mở đầu đoạn đường trồng Hỏi số trồng đoạn đường cây? A 200 B 201 C 100 D 101 Câu 28 Cần số để tạo thành số cho tổng số 798 A B C 10 D 11 Câu 29 Các bạn lớp 3A tham gia trại hè Ở đây, có nhiều hoạt động trò chơi thú vị Trong , có trò chơi bạn phải nắm tay xếp thành vòng tròn Cứ hai bàn tay nắm cầm bóng bay ( Ví dụ: ba bạn nhỏ hình đây) Hỏi có bóng bay lớp 3A có tất 24 bạn? A 23 B 24 C 25 D 26 Câu 30 Vào ngày sinh minh, giáo học trò tặng 10 tranh Cô treo tranh tuyệt đẹp phòng minh để làm kỷ niệm Những tranh treo lên sợi dây chắn kẹp Mỗi tranh phải dùng kẹp, hai tranh cạnh kẹp chung A 20 B 21 C 22 D 24 Câu 31 Xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành khối hình hộp chữ nhật có chiều dài dm, chiều rộng 0,5 dm chiều cao 0,6 dm Sau ta sơn tồn mặt hình hộp chữ nhật Hỏi có hình lập phương nhỏ bị tô mặt? A 132 B 134 C 136 D 138 Câu 32 Bạn Tú nhân số với 2018 “ đãng trí” quên viết chữ số số nên kết quả“ bị” giảm 3630600 đơn vị Bạn Tú định nhân số với 2018? A 2016 B 2017 C 2018 D 2019 Câu 33 Hai đường làm khu vườn hình vng có kích thước cạnh 5m(như hình vẽ) Có ba vẽ vẽ lên với u cầu phần diện tích đất lại vườn lớn A Bản vẽ có phần diện tích đất lại nhiều B Bản vẽ có phần diện tích đất lại nhiều C Bản vẽ có phần diện tích đất lại nhiều D Cả vẽ có phần diện tích đất lại Câu 34 Tú có hai đồng xu vàng giống hệt Tuấn có ba đồng xu bạc giống hệt Khối lượng hai đồng xu vàng ba đồng xu bạc Nếu hai người trao đổi đồng xu với tổng khối lượng đồng xu Tú 12g so với tổng khối lượng đồng xu Tuấn Tính khối lượng đồng xu vàng? A 12 B 15 C 18 D 21 Câu 35 Người ta quan sát xe lửa qua cầu dài 60m hết 12 giây Cũng với vận tốc đó,nó qua cầu khác dài 150m hết 18 giây Tính vận tốc chiều dài xe lửa? Vận tốc chiều dài xe lửa bằng: A 15 m/s; 120m B 15 m/s; 100m C 5m/s; 90m D 6m/s; 90m Câu 36 Lúc sáng xe máy bắt đầu khởi hành từ Thanh Hóa Hà Nội với vận tốc 40 km/giờ Cùng lúc xe tơ từ Hà Nội Thanh Hóa với vận tốc 60 km/giờ Hỏi hai xe gặp nhau? Biết quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài 175 km A 45 phút B 15 phút C 30 phút D Câu 37 Một đoàn tàu qua cầu dài 980m Biết thời gian bắt đầu tàu đến đầu cầu đuôi tàu qua đầu cầu 12 giây, thời gian đồn tàu khỏi cầu tính từ lúc đầu tàu bắt đầu đến cầu 82 giây Tính chiều dài đồn tàu A 165m B 168m C 170m D 172m Câu 38 Một người mang chợ giỏ táo gồm hai loại Số táo giỏ : 20; 25; 30; 35 40 Mỗi giỏ đựng loại táo Sau bán hết giỏ táo đó, người thấy rằng: Số táo loại lại nửa số táo loại Hỏi số táo loại lại bao nhiêu? A 25 B 30 C 35 D 40 Câu 39 Cúp Tiger 98 có đội lọt vào vòng bán kết: Việt Nam, Singapor, Thái Lan Indonêxia Trước vào đấu vòng bán kết ba bạn Dũng, Quang, Tuấn dự đốn sau: Dũng: Sigapor nhì, Thái Lan ba Quang: Việt Nam nhì, Thái Lan tư Tuấn: Singapor Indonêxia nhì Kết bạn dự đốn đội sai đội Hỏi động tuyển Việt Nam đạt giải mấy? A Giải B Giải nhì C Giải ba D Giải tư Câu 40 Trên bàn sách giáo khoa: Văn, Toán Địa lí bọc màu khác nhau: Xanh, đỏ, vàng Cho biết bọc bìa màu đỏ đặt Văn Địa lí màu xanh mua ngày Bạn xác định sách Văn bọc màu gì? A Xanh B Đỏ C Vàng D Tím Câu 41 Có bốn học sinh tranh cãi việc hôm thứ A : Hôm thứ Tư B : Ngày mai thứ Sáu C : Hôm qua Chủ Nhật D : Cả B C sai Biết có học sinh nói Hỏi hơm thứ mấy? A Thứ hai B Thứ năm C Thứ Tư D Thứ bảy Câu 42 Bốn khán giả bàn luận kết thi chạy 1000 m Anh đốn : A nhì B ba Bắc đoán : B thứ hai C thứ tư Chính đốn: C thứ ba D thứ hai Dương đốn: D B thứ ba Biết người dự đoán ý sai ý Hỏi C thứ mấy? A Thứ B Thứ hai C Thứ ba D Thứ Câu 43 Có cậu bé ghép cặp đo nặng cặp Các khối lượng đo : 53kg, 55 kg, 57kg, 58 kg, 60kg Tổng khối lượng 4cậu bé là: A 110kg B 115kg C 120kg D 125kg Câu 44 Có bạn bạn tên : Bảy, Tám, Chín Tuổi ba bạn 7; 8; Bạn tuổi nói : “ Tuổi đứa khơng trùng tên đứa” Bạn Tám trả lời : “ Bạn nói đúng” Từ hay tìm số tuổi bạn Chín? A tuổi B tuổi C tuổi D tuổi Câu 45 Trong trường học có 320 học sinh, có 120 học sinh tham gia học nhạc, 210 học sinh tham gia câu lạc thể thao có 10 học sinh khơng tham gia câu lạc Hỏi có học sinh tham gia hai câu lạc bộ? A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 46 Lớp 5A có 50 học sinh Có 35 học sinh tham gia CLB Robotics, 16 học sinh tham gia CLB Diễn thuyết kịch Biết có 12 học sinh tham gia câu lạc Hỏi có học sinh lớp 5A không tham gia câu lạc nào? A 11 B 12 C 13 D 16 Câu 47 Một lớp có 40 học sinh, học sinh học giỏi mơn Tốn Tiếng Việt Có 30 bạn giỏi Tốn, có 20 bạn giỏi Tiếng Việt Hỏi có bạn học giỏi hai môn? A 10 B 15 C 20 D 30 Câu 48 Một gồm 52 qn gồm chất : cơ, bích, rơ, tép Hỏi cần lấy quân để chắn có bốn qn chất? A 13 B 14 C 15 D 16 Câu 49 Câu lạc MATHSPACE có 1000 thành viên Hỏi câu lạc có thành viên có ngày sinh? (1 năm = 365 ngày) A B C D Câu 50 Có 25 viên bi gồm màu: xanh, đỏ, tím, vàng Hỏi có viên bi màu? A B C D Câu 51 Trong thư viện có 35 ngăn kéo đựng sách Trong ngăn nhiều có 17 Hỏi có chắn ngăn sách có số sách A B C D Câu 52 Một nhẫn có 12 hạt cách nhau, có hạt màu đen, hình Trong số hình sau đây, hình khơng phải hình nhẫn ta xoay tròn? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 53 Điểm số cao kiểm tra toán 100 Điểm số thấp kiểm tra lớp 85 Điểm số số tự nhiên Biết chắn có bốn học sinh lớp có điểm số Hỏi số lượng học sinh lớp bao nhiêu? A 45 B 46 C 60 D 61 Câu 55 Cho chữ số 1; 2; 3; 4; Hỏi từ chữ số lập số chẵn có chữ số khác nhau? A 16 B 24 C 20 D 18 Câu 56 Một vòi nước bị rò rỉ với tốc độ giọt nước giây Thể tích giọt nước 0,05 ml Vào lúc tối, người đặt cốc rỗngđể đựng nước Vào ban đêm, người nhận thấy cốc nước chứa lượng nước hình Để mực nước cốc chứa lượng nước thời gian lúc khoảng? A 23:10 B 00:30 C 01:10 D 01:50 Câu 55 Có tổng cộng 118 chim đậu ba Nếu 16 chim bay khỏi , 14 chim bay khỏi thứ 2, 19 chim bay khỏi thứ ba số chim Hỏi lúc ban đầu thứ 3, số chim đậu bao nhiêu? A 23 B 37 C 39 D 42 Câu 57 Ba cân ở trạng thái cân Trọng lượng dưa hấu là: A 200g B 1800g C 1kg D 2kg Câu 58 Một bạn thực phép tính chia gặp nhầm lẫn sau: “thay làm phép chia số cho 10 bạn lại đem số nhân với 10 kết 600” Vậy khơng nhầm lẫn kết phép tính : A B 10 C 60 D 100 Câu 59 Thành viên câu lạc THÍCH HỌC TỐN có 25 bạn trai 19 bạn gái Sau tuần có thêm bạn trai bạn nữ khác tham gia Hỏi sau tuần, số bạn trai số bạn gái? A B C D Câu 60 Khối lượng vật đặt hai cân trạng thái cân Hãy cho biết Khối lượng bút máy nặng gam? A g B g C g D g Câu 61 Khối hình lập phương tơ màu cho mặt có màu hai mặt đối diện có màu với Vậy khối hình mẫu bên duới đây? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 62 Cho dãy số lẻ liên tiếp: 2; 5; 8; 11; 14 ….Hỏi số hạng thứ 2018 dãy số nào? A 6049 B 6053 C 6051 D 6052 Câu 63 Hai máy gặt ruộng hết 12 Nếu máy I gặt giờ, ruộng Hỏi máy I gặt 12 gặt xong ruộng bao lâu? máy II gặt tiếp thêm A 16 B 20 C 24 D 26 Câu 64 Một học sinh học từ nhà đến trường có khoảng cách 1200 m với tốc độ 2,5 m/s Trên đường có ngã tư lắp đèn đỏ, thời gian để dừng đèn đỏ ngã tư dài 30 giây Hỏi thời gian để học sinh tới trường nhiều là: A 12 phút B 10 phút C phút D phút Câu 65 Một người từ A đến D phải qua hai địa điểm B C Vận tốc lúc quãng đường AB, BC, CD km/giờ, 12 km/giờ 18 km/giờ Lúc vận tốc quãng đường DC, CB, BA lượt km/giờ, 12 km/giờ 18 km/giờ Cả hết Tính độ dài quãng đường AD A 24 km B 30 km C 32 km D 35 km Câu 66 Dưới bàn mơ hình ghép từ hình lập phương nhỏ Chiếc bàn ghép hình lập phương nhỏ đó? A 28 B 32 C 36 D 30 Câu 67 Một cửa hàng định giá bán áo lãi 10% so với giá nhập hàng Trên thực tế áo bán với giá 85% so với giá định bán lỗ 6500 đồng Hỏi áo nhập giá bao nhiêu? A 120000 đồng B 100000 đồng C 140000 đồng D 130000 đồng Câu 68 Người ta sử dụng khối lập phương nhỏ có cạnh cm để xếp thành khối lập phương lớn Biết tổng tất cá khối lập phương nhỏ xếp cạnh đỉnh hình lập phương lớn 104 Tính thể tích khối lập phương lớn tạo thành? Câu 69 A 750cm 3 B 1000cm C.1200cm D.900cm Trong thi có 60 câu hỏi Mỗi câu trả lời điểm, câu trả lời sai bị trừ điểm Một bạn học sinh tổng điểm Hỏi học sinh trả lời câu? A 53 B 54 C 56 D 57 Câu 69 Cho số tự nhiên gồm số tự nhiên liên tiếp từ đến 1983 viết theo thứ tự liền sau: 10 11… 1980 1981 1982 1983 Tổng tất chữ số số : A 27618 B 26718 C 28167 D 27168 Câu 70 Trong năm 2020, số ngày tháng cuối năm nhiều số ngày tháng đầu năm bao nhiêu? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 71 Một người bình thường có nhịp tim trung bình 70 nhịp phút Mỗi nhịp đập bơm trung bình 70 ml máu qua tim Tổng lượng máu bơm qua tim ngày gần bằng: A 700 l B 7l C 70 l D 000 l Câu 72 Trong kì nghỉ tết quê, anh em lên kế hoạch dọn dẹp nhà cho ông bà Kế hoạch cơng việc họ hồn thành ngày Tuy nhiên, sau ngày, hai người phải ngừng công việc để làm bánh trưng Giả sử người có hiệu cơng việc nhau, sau ngày cơng việc dọn dẹp lại hồn thành? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 73 Lan muốn mua búp bê từ cửa hàng, búp bê loại có với giá 100 000 đồng Tuy nhiên, Lan tiết kiệm 70 000 đồng Sau tháng, chưa có búp bê giá giảm 10 % so với giá tháng trước Vậy khơng có mua búp bê Lan đợi tháng để mua nó? A tháng B tháng C tháng D tháng Câu 74 Trong hình sau đây, hình khác với ba hình lại ? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 75 Cửa hàng bán nước uống đóng chai với giá 3000 đồng/ chai Cửa hàng có chương trình khuyến mại tặng chai miễn phí cho lần mua chai Một giáo viên lên kế hoạch chuyến thực tế cho lớp 34 học sinh, cần mua cho học sinh chai nước Số tiền mà giáo viên phải trả là: A 87 000 đồng B 84 000 đồng C 90 000 đồng D 81 000 đồng Câu 76 Cửa hàng có hóa đơn cũ bán số sách Số lượng sách bán 90 Tổng số tiền bán số có sáu chữ số, hai số bên ngồi bị nhòe khơng nhìn thấy số được bốn chữ số sau: *8895 *đồng Biết sách có khơng biết giá chúng Lời nói sau đúng? Giá sách có giá: A Từ 000 đồng đến 000 đồng B.Từ 000 đồng đến 000 đồng C Từ 000 đồng đến 000 đồng D Từ 000 đồng đến 000 đồng Câu 77 Mỗi chữ A, B, C cho ta số tự nhiên định với tổng số theo chiều ngang dọc thể hình bên Vậy giá trị cần tìm để điền vào “ ?” số bao nhiêu? A 17 B 23 C 16 D 18 Câu 78 Có quy tắc dành cho hình đây: Với quy tắc điền hình phù hợp vào “?” với lựa chọn sau: A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 79 Thời gian Nhật Bản hai trước TP Hà Nội Ví dụ như: Tại thời điểm đồng hồ 11:00 TP Hà Nội, Nhật Bản, đồng hồ 13:00 Một máy bay khởi hành từ TP Hà Nội vào lúc 6:00 ( Việt Nam) đến Nhật lúc 10:10 ( Nhật Bản) Giả sử thời gian bay từ TP Hà Nội đến Nhật Bản thời gian bay từ Nhật Bản TP Hà Nội Vậy máy bay khởi hành từ Nhật Bản lúc 14:20 ( Nhật Bản) đến TP Hà Nội lúc( theo Việt Nam): A 14:20 B 14:30 C 16:30 D 16:20 Câu 80 Một học sinh học từ nhà đến trường có khoảng cách 1200 m với tốc độ 2,5 m/s Trên đường có ngã tư lắp đèn đỏ, thời gian để dừng đèn đỏ ngã tư dài 30 giây Hỏi thời gian để học sinh tới trường nhiều là: A 12 phút B 10 phút C phút D phút Câu 81 Để chuẩn bị năm học 2019, bạn Minh mẹ mua dụng cụ học tập sau: bút giá 5000 đồng; sách giá 12 000 đồng có giá 10 000 đồng Mẹ Minh đưa cho chủ tiệm 50 000 đồng Hỏi chủ cửa hàng phải trả lại cho mẹ Minh tiền? A 15 000 đồng B 20 000 đồng C 23 000 đồng D 13 000 đồng Câu 82 Cho bảng thành tích chạy bốn bạn sau: Hãy cho biết người chạy nhanh nhât, biết người có tốc độ tốt chạy nhanh nhất? A Minh B Anh C Hùng D Dũng Câu 83 Có ba chuỗi hình hình Mỗi chuỗi gồm ba hình ảnh sau Có quy tắc chung cho hình ảnh chuỗi Hãy tìm hình ảnh phù hợp (A, B, C, D) để đưa vào hộp đánh dấu “?” hình A Hình A B Hình B C Hình C D Hình D o o Câu 84 Ở thành phố Hà Nội, nhiệt độ vào mùa hè khoảng 26 C – 32 C Để bảo đảm sức khỏe nhiệt độ phòng điều hòa thấp nhiệt độ bên khoảng 5o C Vậy cần điều chỉnh nhiệt độ phòng điều hòa nhiệt độ: A Dưới 20 o C B Khoảng 21o C – 26o C C Trên 28 o C D Khoảng 15o C – 20o C Câu 85 Dâu tây, táo cam đặt thang đo cân giống hai hình Hỏi sơ dâu tây cần đặt lên thang đo hình để trạng thái cân bằng? A 16 B 24 C 20 D 22 Câu 86 Câu lạc MATHSPACE có tổng số học sinh khối 131 bạn Biết số học sinh lớp 30 bạn, nhiều 35 bạn Hỏi câu lạc chia khối lớp thành lớp? A B C D Câu 87 Hãy quan sát bốn hình : Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình Hãy cho biết hình giống với hình đầu tiên? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 88 Có hai bánh hình khối lập phương Biết độ dài cạnh bánh thứ gấp đôiđộ dài cạnh bánh thứ hai Hỏi thể tích bánh thứ nhât gấp lần bánh thứ hai? A lần B lần C lần D lần Câu 89 Một học sinh học từ nhà đến trường có khoảng cách 1200 m với tốc độ 2,5 m/s Trên đường có ngã tư lắp đèn đỏ, thời gian để dừng đèn đỏ ngã tư dài 30 giây Hỏi thời gian để học sinh tới trường nhiều là: A 12 phút B 10 phút C phút D phút Câu 90 Bạn An cần trang trí tường hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3,8m cách dán tờ giấy hình vng có độ dài cạnh 0,5m Khi dán, tờ giấy sát tường thiếu cắt vừa đủ từ tờ giấy Tính số tờ giấy cần để dán phòng? A 80 B 76 C 70 D 72 Câu 91 Một nhóm học sinh có 32 bạn rủ chơi “ Hội chợ chào xuân 2018” Giá vé vào cổng 5000 đồng May mắn họ mua vé tặng thêm vé Hỏi nhóm học sinh tiền đủ để người vào cổng được? A 140000 đồng B 125000 đồng C.135000 đồng D 130000 đồng Câu 92 Hình vẽ bên có hình tam giác? A 14 B 17 C 12 D 15 Câu 93 Nước ta năm phải gánh chịu nhiều bão từ biển Đơng đổ vào Khi có bão, gió thổi mạnh gây nhiều thiệt hại Theo thang sức gió Beaufort, Việt Nam bão chia thành 17 cấp tùy theo tốc độ gió, tính cơng thức gần sau: tốc độ gió ( km/h) = 0,5 cấp bão cấp bão + 4 cấp bão Năm 2009, bão thổi vào Đà Nẵng đạt đến cấp 11 Quãng đường phút gió bão có giá trị gần với giá trị sau đây? A km B km C km D km Câu 94 Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành dãy: TOQUOCVIETNAMTOQUOCVIETNAM…… Chữ thứ 2018 dãy chữ gì? A T B O C Q D V Câu 95 Cho dãy số lẻ liên tiếp: 1; 3; 5; 7; ….Hỏi số hạng thứ 2018 dãy số nào? A 4036 B 4037 C 4035 D 4038 Câu 96 Tìm số hạng thứ 10 dãy số sau: 1; 5; 9; 13;… Số cần tìm là: A 37 B 27 C 45 D 51 Câu 97 Trong rạp hát, hàng đầu có 18 ghế, hàng sau nhiều hàng kề trước ghế Hỏi rạp hát có 16 hàng ghế có chỗ ngồi? A 406 B 407 C 408 D 501 Câu 98 Số giáo khoa lớp có 184 trang Hỏi người ta dùng lượt chữ số để đánh số thứ tự trang sách đó? A 444 B 432 C 422 D 412 Câu 99 Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy: CHAMHOCCHAMLAMCHAMHOCCHAMLAM…… Nếu người ta đếm dãy có 1200 chữ H dãy có chữ A? A 1200 B 1201 C 1202 D 1203 100 Khi đánh số thứ tự dãy nhà đường phố, người ta dùng số lẻ liên tếp ; 3; 5; … để đánh số dãy thứ nhất, số chẵn liên tiếp 2; 4; 6;… để đánh số dãy thứ hai Hỏi nhà cuối dãy nhà chẵn đường phố số nào? Biết đánh số dãy này, người ta dùng 769 lượt chữ số tất A 548 B 675 C 584 D 756 ... Câu 69 A 750cm 3 B 1000 cm C.1200cm D.900cm Trong thi có 60 câu hỏi Mỗi câu trả lời điểm, câu trả lời sai bị trừ điểm Một bạn học sinh tổng điểm Hỏi học sinh trả lời câu? A 53 B 54 C 56 D 57 Câu. .. rơ, tép Hỏi cần lấy quân để chắn có bốn quân chất? A 13 B 14 C 15 D 16 Câu 49 Câu lạc MATHSPACE có 1000 thành viên Hỏi câu lạc có thành viên có ngày sinh? (1 năm = 365 ngày) A B C D Câu 50 Có... 01:50 Câu 55 Có tổng cộng 118 chim đậu ba Nếu 16 chim bay khỏi , 14 chim bay khỏi thứ 2, 19 chim bay khỏi thứ ba số chim Hỏi lúc ban đầu thứ 3, số chim đậu bao nhiêu? A 23 B 37 C 39 D 42 Câu 57
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi tư duy toán 5 dung , 100 câu hỏi tư duy toán 5 dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay