18 DẠNG TOÁN cơ bản

25 5 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:12

Group tài liệu miễn phí https://www.facebook.com/groups/t ailieutieuhocvathcs/ 18 DẠNG TỐN BẢN - NÂNG CAO LỚP Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí DẠNG TỐN TRUNG BÌNH CỘNG Bài 1: Xe thứ chở 25 hàng xe thứ hai chở 35 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe Hỏi xe thứ chở hàng? Bài 2: Xe thứ chở 25 hàng xe thứ hai chở 35 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng? Bài 3: Xe thứ chở 25 hàng xe thứ hai chở 35 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng? Bài 4: Xe thứ chở 40 hàng xe thứ hai chở 50 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe Hỏi xe thứ chở hàng? Bài Xe thứ chở 40 hàng xe thứ hai chở 50 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng? Bài 6: Xe thứ chở 40 hàng xe thứ hai chở 50 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng Bài :Trung bình cộng n số 80 biết số 100 Nếu bỏ số 100 trung bình cộng số lại 78 tìm n DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Bài 1a).:Tìm số chẵn liên tiếp tơng 4010 b) Tìm hai số tự nhiên tổng 2345 chúng 24 số tự nhiên c) Tìm số chẵn tổng 2006 chúng số chẵn d) Tìm số chẵn tổng 2006 chúng số lẻ Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí e) Tìm số lẻ tổng 2006 chúng số lẻ g) Tìm số lẻ tổng 2006 chúng số chẵn Bài 2: Hai anh em Hùng Cường 60 viên bi Anh Hùng cho bạn viên bi ;bố cho thêm Cường viên bi lúc số bi hai anh em Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều em Cường viên bi a) Cho phép chia 12:6 Hãy tìm số cho lấy số bị chia trừ số ,Lấy số chia cộng với số số cho hiệu chúng không Bài : Cho phép chia 49 : Hãy tìm số cho lấy số bị chia trừ số ,lấy số chia cộng với số số thương Bài 4:Cho chữ số 4;5;6 Hãy lập tất số chữ số mà số đủ chữ số cho Tính tổng số Bài : a.Có số ỉe chữ số b;Có số chữ số lẻ Bài : đồng tiền đúc hệt Trong đo đồng tiền khối lượng đồng khối lượng lớn Cần tìm đồng tiền khối lượng mà dùng cân hai đĩa với hai lần cân tìm đồng tiền Hỏi phải cân Bài : nhẫn hình thức giống hệt ,trong co nhẫn khối lượng khối lượng nhỏ khác Cần tìm nhẫn khối lượng nhỏ mà dùng cân hai đĩa với hai lần cân tìm Bài : Trung bình cộng số 369.Biết số số số chữ số ,một số chữ số ,một số chữ số Tìm số đo Bài 9: Trung bình cộng số 37 Tìm số biết số số chữ số ,một số chữ số ,1 số chữ số Bài 10:Tổng số tuổi hai cha 64 Tìm số tuổi người biết tuổi cha lần tuổi tuổi Bài 11:Tổng số tuổi mẹ 58 tuổi Tuổi mẹ lần tuổi tuổi tính tuổi người Bài 12:Tuổi nhiều 1/4 tuổi bố 2.Bố 40 tuổi tìm tuổi tuổi bố Bài 13:Tuổi mẹ lần tuổi tuổi Mẹ 28 tuổi Tính tuổi người DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU SỐ Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài 1: Hiện nay,Minh 10 tuổi ,em minh ,còn mẹ minh 36 tuổi Hỏi năm tuổi mẹ tổng số tuổi hai anh em Bài : Bể thứ chứa 1200 lít nước Bể thứ chứa 1000 lít nước Khi bể khơng nứớc người ta cho vòi chảy lúc vào bể Vòi thứ chảy 200 lít Vòi thứ chảy 150 lít Hỏi sau số nước lại bể Bài 3: Cùng lúc xe máy xe đạp phía thành phố xe máy cách xe đạp 60km Vận tốc xe máy 40 km/h vận tốc xe đạp 25 km /h Hỏi sau xe máy đuổi kịp xe đạp Bài : Một Chó Đuổi theo thỏ Con chó cách thỏ 20m.Mỗi bước thỏ nhẩy 30cm,con chó nhảy 50 cm.Hỏi sau bước chó bắt thỏ ? Biết thỏ nhảy bước chó nhảy bước Bài Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế đống Bác thứ nhận 60 Bác thứ nhận 45 Cứ tuần bác thứ đóng ,bác thứ hai đóng Hỏi sau số ghế lại bác Bài 6:Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế đống Bác thứ nhận 120 Bác thứ nhận 80 Cứ tuần bác thứ đóng 12 ,bác thứ hai đóng Hỏi sau số ghế lại bác thứ 1/2 số bàn ghế bác thứ Bài 7: Hai bể nước dung tích Cùng lúc người ta cho vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 50 lít nước Vòi thứ chảy 30 lít nước Sau bể thứ đầy nước bể thứ phải chảy thêm 600 lít đầy Hỏi dung tích bể lít nước? -4 DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ Bài 1: Mẹ 49 tuổi ,tuổi 2/7 tuổi mẹ Hỏi tuổi? Bài 2:Mẹ 36 tuổi ,tuổi 1/6 tuổi mẹ hỏi năm tuổi 1/3 tuổi mẹ? Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài 3: Bác An ruộng Trên ruộng bác dành 1/2 diện tích để trồng rau 1/3 Để đào ao phần lại dành làm đường Biết diện tích làm đường 30m2 Tính diện tích ruộng Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua khối thầy giáo nhận thấy 1/2 Số học sinh đạt điểm giỏi ,1/3 số học sinh đạt điểm ,1/10 số học sinh đạt trung bình lại số học sinh đạt điểm yếu Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi 45 em Nhận xét : Để tìm số học sinh yếu cần tìm phân số số học sinh yếu Cần biết số học sinh khối dựa vào số học sinh giỏi Bài 5: a) Một cửa hàng nhận số hộp xà phòng Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy quầy ,còn lại đem cất vào tủ quầy Sau bán hộp quầy người đo nhận thấy số hộp xà phòng cất gấp 15 lần số hộp xà phòng lại quầy Tính số hộp xà phòng cửa hàng nhập Nhận xét : ta nhận thấy số hộp xà phòng cất khơng thay đổi cần bám vào cách lấy số hộp xà phòng cất làm mẫu số tìm phân số hộp xà phòng b) Một cửa hàng nhận số xe đạp Người bán hàng để lại 1/6 số xe đạp bầy bán ,còn lại đem cất vào kho Sau bán xe đạp quầy người đo nhận thấy số xe đạp cất gấp 10 lần số xe đạp lại quầy Tính số xe đạp cửa hàng nhập c) Trong đợt hưởng ứng phát động trồng đầu năm ,số lớp 5a trồng 3/4 số lớp 5b Sau nhẩm tính thầy giáo nhận thấy lớp 5b trồng giảm số lúc lớp 5a 6/7 số lớp 5b Sau thầy giáo nói bạn Huy nhẩm tính số lớp trồng Em tính bạn khơng ? Bài 6: Một giá sách ngăn Số sách ngăn gấp lần số sách ngăn Nếu chuyển từ ngăn xuống ngăn số sách ngăn gấp lấn số sách ngăn Tính số sách ngăn Bài 7: Hai kho 360 thóc Nếu lấy 1/3 số thóc kho thứ 2/ số thóc kho thứ số thóc lại kho a.Tính số thóc lúc đầu kho Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí b Hỏi lấy kho thóc Bài 8: Hai bể chứa 4500 lít nước người ta tháo bể thứ 2/5 bể Tháo bể thứ hai 1/4 bể só nước lại hai bể Hỏi bể chứa lít nước Bài : Hai bể chứa 4500 lít nước người ta tháo bể thứ 500 lít Tháo bể thứ hai 1000 lít số nước lại hai bể Hỏi bể chứa lít nước DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA SỐ ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ Bài 1: Một đồng hồ 30 phút chạy nhanh phút Lúc sáng người ta lấy lại khơng chỉnh lại đồng hồ nên chạy nhanh Hỏi đồng hồ 16giờ 40phút đúng? Phân tích ( Thời gian đồng hồ tổng thời gian chạy chạy nhanh-nên ta đưa toán dạng tốn tìm số biết tổng tỉ) Bài 2: Một đồng hồ 30 phút chạy chậm phút Lúc sáng người ta lấy lại không chỉnh lại đồng hồ nên chạy chậm Hỏi đồng hồ 15giờ20 phút đúng? Phân tích ( Thời gian đồng hồ (15giờ 20 phút) hiệu thời gian chạy chạy chậm-nên ta đưa tốn dạng tốn tìm số biết hiệu tỉ) Bài : Một trường tiểu học 560 học sinh 25 thầy cố giáo Biết học sinh nam học sinh nữ thầy giáo giáo Hỏi trường nam ,bao nhiêu nữ? Bài 4: Nhân dịp đầu xuân khối trường tiểu học Nga Điền tổ chức trồng Cả lớp trồng 230 Tìm số lớp biết lớp 4a trồng Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí 4b trồng Cứ lớp 4b trồng lớp 4c trồng 4cây -6 MỘT SỐ BÀI TOÁN TUỔI Bài Hiện tuổi em 2/3 tuổi anh Đến tuổi em tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 49 tuổi tính tuổi người Bài Hiện bố gấp lần tuổi năm bố gấp lần tuổi Tính tuổi hiên người Bài Tổng số tuổi ông ,bố cháu 120 tuổi Tính tuổi người biết tuổi ơng năm cháu nhiêu tháng cháu ngày bố nhiêu tuần Bài Hiện tuổi mẹ gấp lần tuỏi Năm năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC VỀ TỈ SỐ Bài 1: Hai lớp 4a b tròng lớp trồng 70 Tính số lớp biết 1/4 số lớp 4a 1/5 số lớp 4b Bài 2: Hai lớp 4a b tròng lớp trồng 110 Tính số lớp biết 1/3 số lớp 4a 2/5 số lớp 4b Bài : Một trường 600 học sinh 25 thầy giáo Người ta thấy học sinh nam học sinh nữ , giáo thầy giáo Hỏi trường nam , nữ ? Bài : Tìm hai số tổng 840 lấy số thứ nhân với số thứ hai nhân với Bài Tìm hai số tổng 840 lấy số thứ chia cho số thứ hai chia cho Bài 6: Một cửa hàng nhận số hộp xà phòng Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy quầy ,còn lại đem cất vào tủ quầy Sau bán hộp quầy người đo nhận thấy số hộp xà phòng cất gấp 15 lần số hộp xà phòng lại quầy Tính số hộp xà phòng cửa hàng nhập Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài 7: Cho số chia cho dư Biết thương phép tính chia số cho nhỏ thương phép chia số cho Tìm số cho Bài 8: Một giá sách ngăn Số sách ngăn gấp lần số sách ngăn Nếu chuyển từ ngăn xuống ngăn số sách ngăn gấp lấn số sách ngăn Tính số sách ngăn CÁC BÀI TỐN CĨ NỘI DUNG HÌNH HỌC Bài 1: Một hình vng cạnh 10m Người ta vẽ hình vng nhỏ (như hình vẽ) tính tổng diện tích hình vng Bài 2: a: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 100m Người ta tăng chiều dài lên 1/3 chiều dài chu vi hình chữ nhật 120m Tính diện tích ruộng ban đầu b: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 100m Người ta giảm chiều dài 1/3 chiều dài chu vi hình chữ nhật 80m Tính diện tích ruộng ban đầu Bài a:Một ruộng hình chữ nhật chu vi 110m Nếu tăng chiều rộng m giảm chiều dài m diện tích ruộng khơng thay đổi Tính diện tích ruộng b : Một đất hình vng đất người ta đào ao hình vng cạnh ao cách cạnh đất Chu vi ao chu vi đất 64 m.Tính diện tích ao biết diện tích phần dất lại 600m2 Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí c: Bác An mảnh đất vườn chữ nhật góc vườn bác đào ao hình vng cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m cạnh cách chiều dài mảnh vườn 17 m Biết diện tích phần đất lại 1311m2 Tính diện tích mảnh vườn d: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 200 m chiều dài hình chữ nhật lần chiều rộng 10m.Tính diện tích ruộng đ: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 160 m chiều dài hình chữ nhật lần chiều rộng 10m.Tính diện tích ruộng e: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 200 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn ruộng thành ruộng nhỏ Biết ruộng hình vng chu vi ruộng hình vng nhỏ chu vi ruộng hình chữ nhật nhỏ 20m Tính diện tích ruộng ban đầu g: Một ruộng hình chữ nhật chu vi 160 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn ruộng thành ruộng nhỏ Biết ruộng hình vng chu vi ruộng hình vng lớn chu vi ruộng hình chữ nhật nhỏ 20m Tính diện tích ruộng ban đầu h: Một ruộng hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Nếu tăng chiều rộng 5m giảm chiều dài m diện tích tăng thêm 300m2 Tính diện tích ruộng ban đầu Bài 4:Một hình chữ nhật, tăng chiều rộng để chiều dài diện tích tăng thêm 20m2, giảm chiều dài cho chiều rộng diện tích giảm 16 m2 Tính diện tích hình chữ nhật Bài Một hình chữ nhật diện tích 135m2 Chiều dài 3/5 chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật Bài Một sân hình chũ nhật chu vi 110m Người ta tăng chiều rộng lên 5m sân trở thành hình vng tính diện tích sân ban đầu Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài Một mảnh vườn hình chữ nhật chu vi 180 m giảm chiều dài 10 m mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vng Tính diện tích mảnh vườn ban đầu Bài Một mảnh vườn hình chữ nhật chu vi 150 m Nếu giảm chiều dài 10m tăng chiều rộng 5m hình chữ nhật chiều dài gấp chiều rộng Tính diện tích mảnh vườn Bài Một hình chữ nhật chiều dài gấp chiều rộng Nếu tăng chiều rộng lên 24 m hình chữ nhật chiều dài gấp chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật Bài 10 Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Nếu tăng chiều dài 5m giảm chiều rộng m diện tích giảm 256m2 Tính diện tích mảnh vườn Bài 11 Một ao hình chữ nhật chu vi 120 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn ao thành ao nhỏ (Hình vẽ) Tổng chu vi ao tạo thành la 180 m Tính diện tích ao ban đầu Bài 12 Sân trường em hình vng Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng phía 3m diện tích tăng thêm 196 m2 Hỏi trước sân trường em diện tích m2? CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT Bài 1: Trong tập thể dục lớp 4a thầy giáo cho bạn học sinh xép hàng lúc cho xép hàng ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng hàng thấy vừa đủ Các bạn tính xem lớp 4a bạn biết biết số học sinh số nhỏ 48 Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài 2:Mẹ số táo mẹ xếp vào đĩa Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy xếp đĩa hay 12 vừa hết Hỏi mẹ táo ? biết số táo lớn 30 nhỏ 40 Bài 3:ở bến cảng ba tàu A,B,C Tàu a ngày cặp bến lần ,tàu B ngày cặp bến lần ,tàu C ngày Nếu hơm ba tàu cặp bến hỏi sau ngày ba tàu lại cặp bến Bài 4:Trong tập thể dục lớp b thầy giáo cho bạn học sinh xép hàng lúc cho xép hàng ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng hàng thấy hàng cuối thiếi người Các bạn tính xem lớp 4b bạn Biết biết số học sinh số nhỏ 48 Bài 5:Trong tập thể dục lớp c thầy giáo cho bạn học sinh xép hàng lúc cho xép hàng ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng hàng thấy thừa người Các bạn tính xem lớp 4c bạnbiết biết số học sinh số nhỏ 48 Bài : Mẹ số táo mẹ xếp vào đĩa Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy xếp đĩa hay 12 đĩa cuối thiếu Hỏi mẹ táo ? biết số táo lớn 30 nhỏ 40 Bài 7: Một ông tướng cầm quân dẹp giặc Ơng cho qn xép hàng 10 thấy hàng cuối thiếu người ,thấy ông lại cho quân xếp hàng thấy hàng cuối thiếu người;thế ông lại cho quân xếp hàng hàng cuối thiếu người Ơng cho xếp hang 7;6;5;4;4;2 Tính hộ xem ơng tướng qn biết số qn ơng 5000 -10 CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG Bài 1: Ba kho chứa 560 thóc Nếu chuyển 30 từ kho thứ sang kho thứ Sau chuyển 25 từ kho thứ sang kho thứ chuyển 12 từ kho thứ sang kho thứ số thóc kho Tính số thóc kho Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Bài Ba kho chứa 240 thóc Nếu chuyển 25 từ kho thứ sang kho thứ Sau chuyển 35 từ kho thứ sang kho thứ số thóc kho Tính số thóc kho Bài 3: Ba lớp 4a;4b;4c trồng lớp trồng 120 Số lớp 4a b trồng 70 ;số lớp 4b 4c 90 ;số lớp 4c 4a 80 Tính số lớp 11.CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ THÊM BỚT TỬ SỐ MẪU SỐ ,CẢ TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ * TÌM PHÂN SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ VD1:Cho phân số tổng tử số mấu số 68 Tìm phân số biết chuyển đơn vị từ mẫu số lên tử số phân số giá trị * Tìm số tự nhiên a cho bớt tử số mẫu số a đơn vị ta phân số (Hiệu không thay đổi dựa vào hiệu để giải) VD2: Cho phân số 35/45 Tìm số tự nhiên a cho ta bớt tử số mẫu số di a đơn vị ta đợc phân số 2/3 *Tìm số tự nhiên a cho thêm tử số mẫu số a đơn vị ta đợc phân số ( Hiệu không thây đổi dựa vào hiệu để giải) VD3: Cho phân số 17/25 Tìm số tự nhiên a cho ta bớt tử số mẫu số di a đơn vị ta đợc phân số 2/3 -Tìm số tự nhiên a cho thêm (hoặc bớt) tử số a đơn vị ta phân số (Mẫu số không đổi cần dựa vào mẫu số để giải) VD 4: Cho phân số 34/90 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số giá trị 1/5 *Tìm số tự nhiên a cho thêm bớt mẫu số a đơn vị ta phân số (Tử số không đổi cần dựa vào tử số để giải ) BÀI TÂP Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số 5/9 Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí 2.Cho phân số 15/54 Hỏi phải bớt mẫu số đơn vị để phân số 3/10 * Chuyển từ tử số xuống mẫu số a đơn vị (hoặc mẫu số lên tử số a đơn vị phân số giá trị ) Tổng tử số mẫu số không thay đổi dựa vào tổng để giải Ví dụ : Cho phân số 13 /47 Hỏi phải chuyển đơn vị từ tử số xuống mẫu số để phân số 1/5 CHÚ Ý:Dạng cần xác định hiệu tử số mẫu số ( Lu ý cụm từ phân số nghĩa tử số mẫu số) Bài 1: Cho phân số tổng tử số mấu số 68 Tìm phân số biết chuyển đơn vị từ mẫu số lên tử số phân số giá trị Bài Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số 5/9 12.CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN DÁY SỐ THEO QUY LUẬT * DÃY SỐ TỰ NHIÊN * DÃY PHÂN SỐ 13.CÁC DẠNG TOÁN KHỬ Bài 1: Mua lọ mực bút hết 25000 đồng Mua lọ mực bút hết 31000 đồng Tính giá tiền loại Bài 2: Minh mua sách hết 75500 đồng Tâm mua sách 10 hết 73000 đồng Tính giá tiền loại Bài 3: Mua m vải hoa m vải xanh hết 370 000 đồng Mua m vải hoa m vai xanh phải trả 320 000 Đồng Tính giá tiền 1m vải loại Bài 4: Minh mua sách hết 42000 đồng Biết sách giá gấp lần Tính giá tiền loại Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí 14 BÀI TỐN GIẢ THIẾT TẠM Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn Hỏi gà chó? 15 CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUA TRỒNG CÂY 16 MỘT SỐ BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ-LẬP TỈ SỐ- NHĨM Bài : Một trường tiểu học 560 học sinh 25 thầy giáo Biết học sinh nam học sinh nữ thầy giáo giáo Hỏi trường nam ,bao nhiêu nữ? Bài a) Nhân dịp đầu xuân khối trường tiểu học Nga Điền tổ chức trồng Cả lớp trồng 230 Tìm số lớp biết lớp 4a trồng 4b trồng Cứ lớp 4b trồng lớp 4c trồng 4cây b) Đường từ nhà Lan đến trường dài km dọc theo bên đường người ta trồng phi lao lại đến 1cây phi lao đến bạch đàn đến xoan Mỗi cách 20 m Hỏi trồng loại biết trồng đầu đường (Nên dùng nhóm) 17 MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC TỪ CUỐI Bài 1: Lan số nhãn Lan tặng Mai 1/2 số nhãn 1chiếc Lan tặng Hoà 1/2 số nhãn lại Lan tặng Nga 1/2 số nhãn lại sau lần Cuối Lan lại chíêc cho Mình Hỏi Lan tất nhãn ,và tặng bạn nhãn Bài 2, Một bà đem trứng chợ bán Lần đầu bà bán 1/2 số trứng 1/2 trứng Lần bà bán 1/2 số trứng lại 1/2 trứng Lần thứ bà Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí bán 1/2 Số trứng lại sau lần đầu 1/2 trứng vừa hết Hỏi bà đem chợ bán trứng Bài 3: Mai số bơng hồng ,Mai tặng Nga 1/2 số hoa Mai Tặng Đào 1/2 số lại Cuối Mai Bơng dành cho Hỏi Mai tặng bạn hoa 18 DẠNG TỐN CƠNG VIỆC Bài 1:Bác An làm công việc hết Bác Bình cơng việc hết Hỏi bác làm công việc thi sau hoàn thành? Bài 2: Nếu bể khơng nước vòi thứ chảy đầy bể.Nếu bể khơng nước vòi thứ chảy đầy bể Hỏi bể khơng nước lúc cho vòi chảy trì đầy bể? Bài 3: Bác Minh làm Một công việc hết Bác Tâm công việc làm hết Đầu tiên bác Minh làm sau làm bác Tâm đến làm với bác Minh Hỏi sau lâu hai bác làm xong cơng việc đó? Bài 4:Bác An làm cơng việc hết Bác Bình cơng việc hết Lúc đâu bác làm sau làm bận cơng việc nên bác Bình phải làm việc khác Hỏi bác An phải làm hồn thành cơng việc ? Bài 5: Nếu bể khơng nước vòi thứ chảy đầy bể.Nếu bể khơng nước vòi thứ chảy đầy bể Khi bể khơng nước người ta cho vòi chảy vào bể sau chảy người ta tắt vòi thứ để vòi thứ chảy tiếp Hỏi sau thời gian bể đầy nước? Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí ĐỀ TỐN (Đề 1) Bài 1.Tớnh giỏ trị cỏc biểu thức sau: a) :3+5x = 7 b) - ( - )= Bài 2.Tỡm X: a) +X= b) x = 30 Bài Tỡm số lẻ liờn tiếp biết trung bỡnh cộng chỳng 2875 ? Bài An thực phép nhân thừa số thứ hai 36, sơ ý nờn An viết tớch riờng thẳng cột phép cộng nên kết sai 3258 Tỡm tớch phép nhân? Bài 5.Một hỡnh chữ nhật cú chu vi 56 cm Nếu bớt chiều dài 4cm thờm vào chiều rộng cm thỡ trở thành hỡnh vuụng Tớnh diện tớch hỡnh chữ nhật đó? ĐÁP ÁN Bài 1: 2đ,đúng cho 1đ a) 11 b) 209 180 Bài 2: 2đ,đúng cho 1đ a) X = 56 b) X = 12 Bài 3: 2đ, số lẻ cần tỡm cú trung bỡnh cộng số chớnh 2875 Vậy cỏc số là: 2869; 2871 ; 2873; 2875; 2877; 2879; 2881 Bài 4: 2đ.Do viết tích riêng thẳng cột phép cộng nên tích sai + = lần thừa số thư Vậy thừa số thư là: 3258 : = 362 Tích cần tỡm là: 362 x 36 = 13 032 Bài 5: 2đ Khi bớt chiều dài 4cm thêm vào chiều rộng 4cm thỡ chu vi khụng thay đổi Suy cạnh hỡnh vuụng là: 56 : = 14( cm) Chiều dài hỡnh chữ nhật là: 14 + = 18 (cm) Chiều rộng hỡnh chữ nhật là: 14 -4 = 10(cm) Diện tớch hỡnh chữ nhật là: 18 x 10 = 180( cm2) Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí TIẾNG VIỆT (Đề 1) Cõu 1: Cho từ sau: núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, thành phố, ngọt, ăn, đánh đập a) Dựa vào cấu tạo( từ đơn, từ ghộp, từ lỏy) b) Dựa vào từ loại( danh từ, động từ, tính từ) Cõu 2: Từ nào( từ đây) tiếng nhân khơng nghĩa với tiếng nhâ từ cũn lại a) nhân loại, nhân tài, nhân đức, nhân dân b) nhõn ỏi, nhõn vật, nhõn nghĩa, nhõn hậu c) nhõn quả, nhõn tố, nhõn chứng, nguyờn nhõn Cõu 3: Chuyển câu kể sau thành câu hỏi a) Minh thi học sinh giỏi thành phố b) Bố c) Mẹ bạn Tuấn cũn trẻ d) bạn Phước bác sĩ Cõu 4: Tại gọi hoa phượng là” hoa học trũ” ? Câu 5: Mỗi loài hoa vẻ đẹp riêng Em hóy chọn tả cõy hoa mà em yờu thớch? ĐÁP ÁN Cõu 1: - Từ đơn: ngọt, ăn, vườn -Từ ghép: núi đồi, thành phố, đánh đập -Từ lỏy: dịu dàng, chen chỳc, rực rỡ Cõu 2: a) Từ: nhân đức b) Từ: nhõn vật c) Từ: nhõn chứng Cõu 3: thêm từ là: à, phải không, không vào sau câu Vớ dụ: Bố à? bạn Phước bác sĩ phải không? Cõu 4: HS nêu ý: - Hoa phượng gắn với nhiều kĩ niệm học sinh Phượng loài gần gủi, quen thuộc với học trũ thường trồng trê sân trường - Thấy màu hoa phượng học trũ nghỉ đến kỳ thi - Mùa hoa phượng nở báo hiệu ngày nghỉ hè tới Cõu 5: Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Học sinh xác định yêu cầu: Tả loài hoa mà em u thích TỐN (Đề 2) Bài 1: Tìm y: a) 5,4 - y + 2,7 = 1,05 2 y  y :  y:  252 b) Bài 2: Cho biểu thức A= 2008  1508 : (a  15) 316  6,84 : 0,01 Tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức A giá trị lớn nhất, giá trị lớn A ? Bài 3:Tính nhanh 0,18 1230  0,9 4567 2  5310 0,6 a    10   52  55  414 b.9,8 + 8,7 + 7,6 + +2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 - - 8,9 Bài :Có ba vòi chảy vào bể nước Vòi thứ chảy 10 đầy bể; vòi thứ hai chảy đầy bể; vòi thứ ba chảy đầy bể Hỏi: a Một vòi chảy phần bể nước? b Nếu vòi chảy sau lâu đầy bể? Bài 5: Một trường Tiểu học mảnh đất hình chữ nhật Nếu chiều dài tăng thêm 4m, chiều rộng tăng thêm 5m diện tích tăng thêm 250m Nếu chiều rộng tăng thêm 5m diện tích tăng thêm 150m2 a) Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu b) diện tích mảnh đất trồng hoa, diện tích đất lại trồng cảnh Hỏi diện tích trồng cảnh chiếm phần trăm diện tích mảnh đất? TOÁN (Đề 3) Bài (2 điểm) a/ Tỡm chữ số tận cựng phộp tớnh sau cỏch nhanh (nờu rừ cỏch làm) x x x x + 42 : b/ Không quy đồng, hóy so sỏnh hai phõn số sau: Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí 13 27 15 Bài (2 điểm) Chia số A cho 26 số dư 17 Số A phải trừ để phép chia không cũn dư thương giảm 12 Tỡm số tự nhiờn để cộng số 37 vào tử số mẫu số phân số thỡ phân số Bài (2 điểm) Cho phõn số Bài (2 điểm) Bác Nam đất, bác dự tính số đất bác làm ao cá, diện tớch cũn lại bỏc trồng khoai, số đất trồng cải thỡ diện tớch cũn lại 200m2 Hỏi đất bác Nam cú diện tớch bao nhiờu vuụng ? Bài (2 điểm) Một khu vườn hỡnh chữ nhật cú chiều dài gấp lần chiều rộng Tớnh diện tớch khu đất, biết giảm chiều dài 5m, tăng chiều rộng 5m thỡ diện tớch tăng thêm 225m2 -ĐÁP ÁN Bài 1.a/ x x x x + 42 : Xột tớch: x x x x ta thấy cú thừa số cú ớt thừa số chắn Do đó, tích x x x x số chẵn trũn chục Vậy chữ số tận cựng phộp tớnh trờn chớnh thương 42 : = 1.b/ Ta cựng nhõn phõn số với Vỡ 13 26 14 = ; = 27 27 15 15 1 26 14 13 < nờn > hay > > 27 15 27 15 27 15 Bài Để phép chia cũn dư thỡ A phải trừ số dư, để thương giảm thỡ phải trừ lần số chia Vậy để phép chia không dư thương giảm thỡ A phải trừ (17 + 16) đơn vị Bài Hiệu mẫu số tử số 37 – 12 = 25 Khi cộng số vào mẩu số tử số thỡ hiệu khụng thay đổi Ta sơ đồ sau: Tứ số 25 : x = 15 Vậy, số cần tỡm là: 15 – 12 = Bài Bài giải: Phân số diện tích đất trồng cũn lại 200m2 sau trồng cải - Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí = 4 Diện tích đất cũn lại sau trồng khoai là: 200 : = 800 (m2) Diện tích đất sau đào ao cá là: 800 x = 1600(m2) Diện tích đất là: 1600 x = 3200(m2) Bài Bài giải: Theo ta cú: Diện tớch Hỡnh diện tớch Hỡnh 3, diện tích tăng thêm diện tích Hỡnh 2, 225 m2 Chiều rộng khu vườn là: (225 : 5+ 5) : = 25m Chiều dài khu vườn là: 25 x = 75m Diện tích khu vườn là: 25 x 75 = 1875m Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí TỐN (Đề 4) Bài 1: Tìm X: a) (26 X + 1392)  15 = 25950; b) 24  X : 12 + 1987 = 2029 c) 2010 + X + X – X – – X = 1920 ( 10 chữ X) Bài 2: Tính nhanh: a) + + + + 151 + 154; b) + + + + + 256 + 512; Bài 3: Tìm số ba chữ số Biết số chia hết cho 15 đọc ngược hay đọc xi số khơng thay đổi giá trị Bài 4: Cho hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi diện tích hình chữ nhật đó, biết ta tăng chiều dài chiều rộng chiều 2m hình chữ nhật diện tích tăng thêm 46m2 Bài 5: Trên mảnh đất hình vng, người ta đào ao hình vng Cạnh mãnh đất cạnh ao 18 m Diện tích đát lại để trồng rau 468 m2 Tính chu vi mảnh đất TỐN (Đề 5) Bài 1: Tính nhanh: a) + + + + 155 + 158; b) 75  89 + 25  27 +  75; c) 77  27 +  24 + 15  27; Bài 2: Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Trong phép chia thương dư Tổng số chia, số bị chia số dư 91 Tìm số bị chia số chia phép chia Bài 3: Lan mua sách hết tất 44400 đồng Hôm sau Huệ mua sách hết tất 46600 đồng Tính giá tiền sách? Mỗi ? Bài 4: Cho hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi diện tích hình chữ nhật đó, biết ta tăng chiều rộng m đồng thời giảm chiều dài m diện tích tăng thêm 29 m2 Bài 5: Khi nhân số tự nhiên với 54 Bạn An viết nhầm số 54 thành số 45 nên kết phép tính bị giảm 702 đơn vị Em tìm thừa số thực lại phép tính giúp bạn An TỐN (Đề 6) Bài 1: Tính nhanh: a) + + + 27 + 6561 + 19683; b) 876 – 42 - 76 + 242; c) (1 + + + )  (25  – 75) + 75; Bài 2: Tìm X: a) 970 – X + X + X + + X = 1874 (trong cóa 10 chữ X) b) (5 +X) + (7 + X) + (9 + X) + + (101 + X) + (103 + X) = 2850; Bài 3: Tìm số hai chữ số, biết ta viết thêm chữ số xen hai chữ số ta số gấp lần số cần tìm Bài 4: Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí Tìm số hai chữ số, biết ta viết số xen hai chữ số ta số gấp 66 lần số cần tìm Bài 5: Tìm số hai chữ số, biết ta viết thêm vào bên phải bên trái số bên chữ số só gấp 36 lần số cần tìm TỐN (Đề 7) Bài 1: Tìm số hai chữ số, biết ta viết thêm vào bên phải số chữ số số số cần tìm 662 đơn vị Bài 2: Hãy viết thêm hai chữ số vào bên phải số 772 để số chữ số chia hết cho 2, Bài 3: Tìm số hai chữ số Biết số chia hết cho chia số cho dư Bài 4: Cho hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi diện tích hình chữ nhật đó, biết ta tăng chiều dài chiều rộng chiều m hình chữ nhật diện tích hình chữ nhật ban đầu 72 m2 Bài 5: Tìm số hai chữ số, biết số gấp lần tổng chữ số Bài 6: Hiện tổng số tuổi tuổi bố 32 tuổi tuổi bố gấp lần tuổi Hỏi sau năm tuổi bố gấp lần tuổi Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí TỐN (Đề 8) Bài 1: Một nhóm người gồm hoc sinh giáo Tuổi trung bình cộng nhóm 11 Nếu khơng kể giáo tuổi trung bình cộng học sinh tuổi Tính tuổi giáo Bài 2: Hãy viết thêm chữ số vào bên phải số 356 để số chữ số vừa chia hết cho 45 Bài 3: Cho hình chữ nhật chu vi gấp lần chiều rộng chiều dài 18 m Tính diện tích hình chữ nhật Bài 4: Hòa 15 bơng hoa, Bình số hoa Hòa,Huệ số hoa nhiều trung bình cộng ba bạn bơng hoa Hỏi Huệ hoa? Bài 5: Khi thực phép nhân số ba chữ số với 27, Bạn Lan thực sau: a) Bạn Lan thực sai chổ ? b) Em tìm thừa số thứ thực lại phép tính  *** 27 **** *** 2475 Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí TỐN (Đề 9) Bài 1: Tích sau chữ số tận chữ số nào: a)  13  23  33   2003; b)  19  29  39   2009; Bài 2: Cho hình chữ nhật diện tích 486 m Tính chu vi hình chữ nhật biết tổng chiều dài chiều rộng gấp lần hiệu chiều dài chiều rộng Bài 3: Khi thực phép nhân số ba chữ số với 36, Bạn Lan thực sau: a) Bạn Lan thực sai chổ ? b) Em tìm thừa số thứ thực lại phép tính  *** 36 *** *** 1125 Bài 4: Cho số tự nhiên A = 444… 444 15 dư ? (gồm 10 chữ số 4) Hỏi A chia cho Bài 5: Cho hình chữ nhật chu vi gấp lần chiều dài chiều rộng m Tính diện tích hình chữ nhật Truy cập hoc360.net để tải tài liệu miễn phí ... Bơng dành cho Hỏi Mai tặng bạn hoa 18 DẠNG TỐN CƠNG VIỆC Bài 1:Bác An làm cơng việc hết Bác Bình cơng việc hết Hỏi bác làm công việc thi sau hoàn thành? Bài 2: Nếu... bác làm xong cơng việc đó? Bài 4:Bác An làm công việc hết Bác Bình cơng việc hết Lúc đâu bác làm sau làm bận cơng việc nên bác Bình phải làm việc khác Hỏi bác An phải làm hồn thành cơng việc ?... 180 m Tính diện tích ao ban đầu Bài 12 Sân trường em hình vng Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng phía 3m diện tích tăng thêm 196 m2 Hỏi trước sân trường em có diện tích m2? CÁC DẠNG TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 DẠNG TOÁN cơ bản , 18 DẠNG TOÁN cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay