TIẾT đọc THƯ VIỆN

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:05

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN ĐỌC TO NGHE CHUNG: GÀ TRỐNG MUỐN NGỦ NƯỚNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG : HƯỚNG DẪN SẮM VAI I MỤC TIÊU - Học sinh nắm câu chuyện “Gà trống muốn ngủ nướng” - Thu hút khuyến khích học sinh tham gia vào việc đọc - Rèn cho học sinh thói quen đọc sách II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - GV: Quyển truyện Gà trống muốn ngủ nướng - Giáo viên chuẩn bị từ mới: “heo”, “ngủ nướng” - GV chuẩn bị câu hỏi đoán, câu hỏi sau đọc III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức (1’) Chào, xếp chỗ ngồi cho HS Giới thiệu tiết học: Sách người bạn vô thân thiết với Mỗi trang sách mở cho ta nhiều điều kì thú lạ Thế em có thường xuyên đến thư viện đọc sách không? Em đọc truyện gì? Trong thư viện có nhiều truyện hay đến với em hôm cô mang theo câu chuyện có nhân vật vơ ngộ nghĩnh Hoạt động đọc (17’) a)Trước đọc - Hôm cô em tham gia hoạt động Đọc to nghe chung Trên tay có truyện, cô mời em quan sát trang bìa truyện Cho HS xem tranh bìa: Các em quan sát tranh trang bìa Em nhìn thấy tranh? HS trả lời Con gà tranh làm gì? Em nhìn thấy gà chưa? Ai bắt chước tiếng gáy gà? Theo em điều xảy câu chuyện? Hôm cô đọc cho em nghe câu chuyện: Gà trống muốn ngủ nướng Tác giả:Trương Mỹ Dung Họa sĩ vẽ tranh cho câu chuyện Lương Trọng Hoàng Trung Nhà xuất Văn học Trong có số từ muốn giới thiệu với em: Heo: Con lợn Ngủ nướng: Ngủ dậy muộn b) Trong đọc - Bây cô đọc truyện cho em nghe (Trong đọc, dừng lại cho học sinh quan sát tranh trang 7, 11, 19, 23) Đặt câu hỏi đoán Trang 11: Điều xảy ? 2HS đốn Để biết điều xảy em nghe đọc tiếp Trang 25: Điều xảy ? 2HS đốn Để biết điều xảy em nghe đọc tiếp Câu chuyện cô đọc đến hết c) Sau đọc - Cô cảm ơn em lắng nghe cô đọc truyện Bây cô em ơn lại xảy câu chuyện GV đặt câu hỏi tìm hiểu tóm tắt nội dung câu chuyện - Câu chuyện có nhân vật nào? - Câu chuyện xảy đâu? - Trong câu chuyện, gà trống muốn điều gì? Các em trả lời tốt.Cơ khen em Vậy diễn biến câu chuyện em tìm hiểu tiếp Đặt câu hỏi tóm tắt phần câu chuyện - Điều xảy đầu câu chuyện? (mở sách trang 3) - Điều xảy đoạn truyện này? (mở sách trang 6) - Điều xảy đoạn truyện này? (mở trang sách 18) - Điều xảy cuối câu chuyện? (mở sách trang 26) - Theo em, khơng dậy sớm cả? Câu trả lời em hay Cô cảm ơn em - Cho HS đọc lại câu thú vị, thực số hành động: + Gà trống thấy mệt mỏi “Tôi mệt! Mệt lắm! Mệt!” (trang 4) + Giả tiếng kêu mèo: Meo méo meo (trang 12) + Hành động gáy “Ị ó o o…” gà trống (trang1 9) Hoạt động mở rộng a) Trước hoạt động - Vừa em thực tốt hoạt động đọc Bây chuyển sang hoạt động thứ hai : Sắm vai b) Trong hoạt động - Chúng ta vừa đọc câu chuyện gì? - Trong câu chuyện có nhân vật nào? Em thích nhân vật câu chuyện này? - Cho HS nhận vai - HD sắm vai: Sắm vai đoạn câu chuyện *Phần 1: Phần đầu câu chuyện - Cho học sinh quan sát tranh trang - đặt câu hỏi? + Điều xảy đoạn truyện này? (HS thể tiếng gáy gà: Ị Ĩ O) + Gà trống cảm thấy nào? + Gà trống đến nhờ ai? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Heo nói gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Mèo nói gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Chó nói gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Heo nói gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật * Phần 2: Cho HS quan sát tranh trang 12-13 + Điều xảy đoạn truyện này? + Đoạn có nhân vật nào? - Các em diễn lại lời nói việc làm nhân vật đoạn truyện trước lớp *Phần 3: Cho HS quan sát tranh trang 18-19 + Điều xảy đoạn truyện này? + Gà trống làm gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Heo, mèo chó làm gì? HS thực hành thể hành động lời nói nhân vật + Heo, mèo chó nói gì? + Gà Trống thấy nào, gà tự nói với sao? - Các em diễn lại lời nói việc làm nhân vật đoạn truyện trước lớp Cho HS sắm vai toàn câu chuyện Giáo viên khen ngợi nỗ lực học sinh Củng cố Qua tiết học ngày hôm cô thấy em tham gia hoạt động tích cực, bạn tham gia hoạt động sắm vai sáng tạo, cô khen lớp, cô hy vọng em thường xuyên đến thư viên tham gia đọc sách Cô cảm ơn em ...b) Trong đọc - Bây cô đọc truyện cho em nghe (Trong đọc, dừng lại cho học sinh quan sát tranh trang 7, 11, 19, 23) Đặt câu hỏi đoán Trang 11: Điều xảy ? 2HS đốn Để biết điều xảy em nghe đọc tiếp... tiếp Trang 25: Điều xảy ? 2HS đốn Để biết điều xảy em nghe đọc tiếp Câu chuyện cô đọc đến hết c) Sau đọc - Cô cảm ơn em lắng nghe cô đọc truyện Bây cô em ơn lại xảy câu chuyện GV đặt câu hỏi tìm... sinh Củng cố Qua tiết học ngày hôm cô thấy em tham gia hoạt động tích cực, bạn tham gia hoạt động sắm vai sáng tạo, cô khen lớp, cô hy vọng em thư ng xuyên đến thư viên tham gia đọc sách Cô cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT đọc THƯ VIỆN , TIẾT đọc THƯ VIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay