Bai toan ve khoang cach trong cay

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:04

Th.S Đồng Thái Lâm Các toán tiểu học CÁC BÀI TỐN VỀ KHOẢNG CÁCH TRỒNG CÂY Bài 1: Có que diêm xếp thẳng hàng cách Hỏi có khoảng cách que diêm ? Bài 2: Trên dây thừng có nút buộc Hỏi có khoảng cách từ nút buộc đến nút buộc thứ sáu? Bài 3: Mỗi cầu thang có 12 bậc thang Hỏi cầu thang có tổng cộng bậc thang ? Bài 4: Con đường phía trước trường em có Mỗi cách 4m Hỏi thứ sáu cách mét ? Bài 5: Trên đường, khoảng cách với thứ tám 21m Hỏi khảng cách trồng cách nhau? Th.S Đồng Thái Lâm Các toán tiểu học Bài 6: Trên đường có trồng cách Hỏi có khoảng cách cây? Bài 7: Có cột đèn lắp dọc đường, hai cột đèn hai xanh Hỏi có xanh dọc đường đó? Bài 8: Trên đường trước cửa nhà Dương có Mỗi cách 3m Hỏi thứ tư cách thứ mét ? Bài 9: Trên đường trước cửa nhà Nam có cột đèn Mỗi cột đèn cách 5m Hỏi cột đèn thứ tư cách cột đèn thứ m ? Bài 10: Tùng thắt nút buộc đoạn dây Mỗi nút thắt cách 20cm Hỏi nút thắt thứ năm cách nút thắt thứ cm? Th.S Đồng Thái Lâm Các toán tiểu học Bài 11: Có xanh trồng dọc đường Khoảng cách hai 3m Hỏi thứ sáu thứ hai cách m? Bài 12: Tuấn đặt đồng tiền xu lên mặt bàn Mỗi đồng xu cách 10cm Hỏi đồng xu thứ chín cách đồng xu thứ cm? Bài 13: Minh phút để cưa khúc gỗ thành hai đoạn Hỏi minh phút để cưa khúc gỗ thành đoạn ? Bài 14: Một đồng hồ lắc phải giây để đánh tiếng chuông lúc Hỏi đồng hồ giây để đánh tiếng chuông lúc ? Bài 15: Hòa sống tầng khu trung cư Cầu thang dẫn đến tầng có 10 bậc thang Hỏi Hòa cần leo bậc thang để lên hộ mình? Th.S Đồng Thái Lâm Các toán tiểu học Bài 16: Một tàu điện ngầm phải 20 phút để từ ga đến ga khác dừng ga phút Hỏi cần phút để tàu điện ngầm từ ga thứ đến ga thứ năm ? Bài 17: Một tàu có toa Mỗi toa dài 6m Hai toa cạnh nối với nối dài 1m Hỏi tàu dài m? Bài 18: Cứ 10 phút lại có xe khách rời bến Hỏi vòng 60 phút có xe khách rời bến ? Bài 19: Để cắt sợi dây dài 80cm thành 10 đoạn nhau, em cần phải cắt lần ? Mỗi đoạn dài cm? Bài 20: Bạn Trung sử dụng tiền xu để xếp hình tam giác Mỗi góc tam giác đồng xu Trên cạnh tam giác có đồng xu Hỏi bạn Trung phải dùng đồng xu ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai toan ve khoang cach trong cay , Bai toan ve khoang cach trong cay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay