Bai tap ve thoi gian

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:04

Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên BÀI TẬP VỀ THỜI GIAN Bài 1: Bữa tối nhà Nam 18 30 phút kết thúc lúc 19 30 phút Hỏi bữa tối kéo dài bao lâu? Bài 2: Buổi học lúc 30 phút kết thúc lúc 10 Hỏi buổi học kéo dài bao lâu? Bài 3: Lúc xe ô tô bắt đầu chuyển bánh từ Thái Nguyên đến bãi biển Sầm Sơn lúc 10 15 phút Hỏi xe ô tô lâu? Bài 4: Cứ 15 phút lại có chuyến tàu đến nhà ga Lúc 10 có chuyến tàu đến ga Hỏi từ lúc 10 đến 12 có chuyến tàu đến nhà ga? Bài 6: Điền thời gian xác đồng hồ vào chỗ trống Bài tập sưu tầm cho học sinh lớp - Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên Bài 7: Hãy vẽ kim kim phút thích hợp với thời gian cho trước trường hợp điền thời gian thích hợp vào chỗ trống Bài 8: Hai đồng hồ hình ảnh phản chiếu qua gương Hãy cho biết thời gian xác Bài 9: Bộ phim bắt đầu chiếu lúc 14 30 phút kết thúc lúc 16 phút Hỏi phim kéo dài bao lâu? Bài 10: Siêu thị Điện máy xanh mở cửa lúc đóng cửa lúc 21 30 phút hỏi siêu thị mở cửa ngày giờ? Bài tập sưu tầm cho học sinh lớp - Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên Bài 11: Tùng mời dự bữa tiệc sinh nhật Thời gian bắt đầu kết thúc bữa tiệc vẽ hai đồng hồ Hỏi bữa tiệc kéo dài bao lâu? ………… Bài 12: Mỗi nhà Minh (béo) ngồi nghỉ 10 phút, cậu lại xem ti vi thêm 20 phút trước bắt đầu ăn trưa Bữa trưa cậu ta kéo dài 20 phút kết thúc vào lúc 12 giờ.Hỏi Minh (béo) nhà lúc giờ? Bài 13: Dựa vào hình vẽ đây, vẽ kim kim phút cho hai đồng hồ lại Sau điền thời gian xác đồng hồ vào chỗ trống Bài 14: Tại trạm xe buýt, 15 phút lại có xe dừng lại đón trả khách Tùng cần bắt chuyến xe buýt lúc 30 phút cậu lại đến muộn Bài tập sưu tầm cho học sinh lớp - Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên phút Hỏi Tùng đến trạm xe buýt lúc ? Cậu phải đợi để bắt chuyến xe buýt tiếp theo? Bài 15: Những đồng hồ hình ảnh phản chiếu qua gương Hãy điền thời gian thực tế đồng hồ vào chỗ trống Bài 16: Cứ 40 phút lại có chuyến tàu rời ga Nếu chuyến tàu rời ga lúc 30 phút chuyến tàu thứ ba rời ga lúc nào? Bài 17: Cứ phút lại có chuyến tàu điện ngầm đến ga Hỏi 60 phút có chuyến tàu điện ngầm đến ga? Bài tập sưu tầm cho học sinh lớp - Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên Bài 18: Cứ 30 phút lại có chuyến xe khách đường dài rời khỏi bến xe Nếu chuyến xe khách đàu tiên rời bến lúc chuyến xe khách thứ tư rời bến lúc giờ? Bài 19: Chiếc đồng hồ lắc đánh tiếng chuông, đánh hai tiếng chuông, đánh tiếng chuông…Hỏi từ đến 30 phút đồng hồ đánh tiếng chuông? Bài 20: Hai đồng hồ thời gian Hoa bắt đầu kết thúc bữa tiệc sinh nhật Hỏi bữa tiệc sinh nhật Hoa diễn bao lâu? Bài tập sưu tầm cho học sinh lớp - ... kim kim phút thích hợp với thời gian cho trước trường hợp điền thời gian thích hợp vào chỗ trống Bài 8: Hai đồng hồ hình ảnh phản chiếu qua gương Hãy cho biết thời gian xác ... lớp - Th.S Đồng Thái Lâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên Bài 11: Tùng mời dự bữa tiệc sinh nhật Thời gian bắt đầu kết thúc bữa tiệc vẽ hai đồng hồ Hỏi bữa tiệc kéo dài bao lâu? ... Bài 13: Dựa vào hình vẽ đây, vẽ kim kim phút cho hai đồng hồ lại Sau điền thời gian xác đồng hồ vào chỗ trống Bài 14: Tại trạm xe buýt, 15 phút lại có xe dừng lại đón trả khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap ve thoi gian , Bai tap ve thoi gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay