BAI 6 KHI TAI NAN XAY RA LOP 5

6 13 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 11:03

KẾ HOẠCH BÀI DẠY VĂN HĨA GIAO THƠNG - LỚP Bài 6: KHI TAI NẠN XẢY RA I.Mục tiêu: Kiến thức: - Biết việc cần làm có tai nạn giao thơng xảy Kĩ năng: - Biết xử lí gặp cố tài nạn giao thơng đơn giản - Bình tĩnh xử lí gặp tai nạn giao thông - Biết giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông Thái độ: - Có ý thức thực vận động người thực giữ an tồn giao thơng; góp phần ngăn chặn tai nạn giao thơng xảy II Chuẩn bị: - GV : Tranh ảnh sách văn hóa giao thơng sưu tầm thêm - HS: Sách văn hóa giao thơng lớp III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I Ổn định II Kiểm tra cũ III Bài Hoạt động trải nghiệm: + Trong lớp, bạn đến trường phương tiện - HS chia sẻ bạn lớp gì? + Trên đường đến trường, em gặp tai nạn giao thơng hay thân em gặp tai nạn giao thông chưa? + Khi gặp tai nạn giao thông vậy, em thấy người xung quanh xử lí nào? - GV nhận xét, giới thiệu mới: KHI TAI NẠN XẢY RA Hoạt đông bản: Tìm hiểu câu chuyện TAI NẠN CHIỀU MƯA - Yêu cầu HS đọc nội dung câu chuyện - HS đọc, lớp đọc thầm - Cho HS thảo luận nhóm đơi, trả lời câu hỏi: - Các nhóm thảo luận; trình bày: + Câu 1: Vì Tuấn gặp tai nạn? + Câu 2: Vân làm thấy Tuấn gặp tai nạn? + Câu 3: Trong câu chuyện trên, tai nạn xảy ra, bạn người bình tĩnh hơn? + Câu 4: Khi gặp tai nạn xảy ra, nên làm gì? - Qua câu chuyện, em học hỏi điều bạn Vân ? - Nhận xét, tuyên dương *GV kết luận: Qua câu chuyện trên, thấy - Lắng nghe tình này, bạn Vân bình tĩnh nên giúp đỡ bạn Tuấn bạn bị tai nạn xảy - Cho HS quan sát số hình ảnh tai nạn giao - Quan sát, phát biểu ý kiến thông - Lắng nghe * GV chốt ý: Trong sống ngày, tai nạn giao thông ln tiềm ẩn nơi đường Vì tham gia giao thông, chẳng may gặp tai nạn xảy ra, cần bình tĩnh để giúp thân người khác xử lí cho phù hợp để tránh tổn thất người Chứng kiến tai nạn Tìm cách giúp Đừng có bỏ mặc Vơ tình , khơng hay Hoạt động thực hành: * Xử lý tình huống: Em thảo luận bạn để xử lí tình sau - HS đọc tình * Tình 1: Trên đường học về, em gặp người bạn lớp bị ngã bị thương nặng chân * Tình 2: Em nhìn thấy người hàng xóm bị xe gắn máy va phải, ngã xuống bất tỉnh Người lái xe gắn máy vơ trách nhiệm bỏ chạy * Tình 3: Em gặp em nhỏ chạy xe đạp bị ngã, trầy xước chân tay - Thảo luận nhóm đơi, tìm cách xử lí tình phù hợp - HS thảo luận nhóm, số nhóm trình bày - GV HS nhận xét, bổ sung * Chốt ý đúng; tuyên dương nhóm thực tốt - GV chốt GHI NHỚ: Khi gặp tai nạn đường, trước - 2-3 HS đọc ghi nhớ hết cần bình tĩnh để tìm cách xử lí phù hợp Dù người bị nạn ai, nên giúp đỡ nhiệt tình, ân cần, chu đáo Hoạt động ứng dụng: - Đọc mẫu chuyện sau: An Tồn đơi bạn thân, thường học, -HS đọc ghi nhớ chơi Chiều nay, An chở Toàn học bơi Đến đoạn đường vắng, hai bạn nhìn thấy người đàn ơng chạy xe máy lạng lách, qua trước mặt Rồi hai bạn nghe tiếng “ầm ” mạnh Nhìn qua phải, Tồn thấy người đàn ơng bị ngã nhào Tồn nói lớn: “ An ơi, có người bị ngã xe kìa!” An nhìn theo tay Tồn nhận người đàn ơng chạy xe qua lúc An nói : “ Đúng rồi, đâu có quen người Biết làm bây giờ, thơi|”… An nói có khơng? Tại sao? Theo em An Tồn nên làm gì? - Em bạn đóng vai để xử lí cho phù hợp - Thảo luận nhóm 4, đóng vai - GV HS nhận xét - Tuyên dương nhóm có cách giải hay, phù hợp III Củng cố, dặn dò - GV HS hệ thống học - GV dặn dò, nhận xét tiết học - Bài sau: Khi phát đường ray bị hỏng, đoạn đường bị sạt lỡ - Các nhóm thực hành đóng vai ... Vì Tuấn gặp tai nạn? + Câu 2: Vân làm thấy Tuấn gặp tai nạn? + Câu 3: Trong câu chuyện trên, tai nạn xảy ra, bạn người bình tĩnh hơn? + Câu 4: Khi gặp tai nạn xảy ra, nên làm gì? - Qua câu chuyện,... ? - Nhận xét, tuyên dương *GV kết luận: Qua câu chuyện trên, thấy - Lắng nghe tình này, bạn Vân bình tĩnh nên giúp đỡ bạn Tuấn bạn bị tai nạn xảy - Cho HS quan sát số hình ảnh tai nạn giao -. .. tay - Thảo luận nhóm đơi, tìm cách xử lí tình phù hợp - HS thảo luận nhóm, số nhóm trình bày - GV HS nhận xét, bổ sung * Chốt ý đúng; tuyên dương nhóm thực tốt - GV chốt GHI NHỚ: Khi gặp tai
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 6 KHI TAI NAN XAY RA LOP 5 , BAI 6 KHI TAI NAN XAY RA LOP 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay