Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ Gamma và Nơtron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu

103 20 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:42

Sự phát triển bền vững của Vật lý hạt nhân, Công nghệ hạt nhân, Công nghệ bức xạ và các lĩnh vực ứng dụng liên quan trong nền kinh tế quốc dân như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, v.v… đều gắn liền với lĩnh vực liều lượng học. Lĩnh vực này với sự phát triển đa dạng và tính ứng dụng cao nhằm kiểm tra chính xác sự phân bố liều chiếu xạ trên vật phẩm được chiếu xạ. Kỹ thuật đo liều bức xạ nói chung đều dựa trên quá trình đánh giá năng lượng hấp thụ mà bức xạ truyền trực tiếp cho vật chất thông qua quá trình tăng nhiệt độ, hoặc đo năng lượng hấp thụ thông qua các quá trình thứ cấp diễn ra trong vật chất như ion hoá, biến đổi cấu trúc, các phản ứng hoá học, sinh học, sự biến màu của vật liệu, v.v…Các loại liều kế màng mỏng nhuộm màu Poly(vinyl alcohol) (PVA) sử dụng vật liệu hữu cơ là loại vật liệu tương đương mô, do đó chúng rất được ưa chuộng dùng làm liều kế trong phép đo liều gamma đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bức xạ. Các loại liều kế màng mỏng cũng có thể dùng để đo liều nơtron và các loại bức xạ khác nhưng chúng ít được chú ý vì khó đánh giá độ nhạy trong dải liều nghiên cứu do chưa biết chính xác dạng hàm đặc trưng liều. Với quan điểm đo liều trong dải rộng và áp dụng các hàm toán học mô tả đường đặc trưng liều hợp lý, cũng như việc lựa chọn các chất nhuộm mà thích hợp luận án kỳ vọng giải quyết được vấn đề xác định hàm đặc trưng và độ nhạy của loại liều kế màng mỏng dùng để đo liều gamma và nơtron. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM - VÕ THỊ ANH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐO LIỀU BỨC XẠ GAMMA NƠTRON DÙNG LIỀU KẾ MÀNG MỎNG NHUỘM MÀU LUẬN ÁN TIẾN SỸ VẬT LÝ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM - VÕ THỊ ANH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐO LIỀU BỨC XẠ GAMMA NƠTRON DÙNG LIỀU KẾ MÀNG MỎNG NHUỘM MÀU LUẬN ÁN TIẾN SỸ Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân Mã số: 9.44.01.06 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Văn Giáp PGS.TS Trần Đại Nghiệp Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Trịnh Văn Giáp PGS TS Trần Đại Nghiệp Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án NCS Võ Thị Anh năm LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “ Nghiên cứu phát triển phương pháp đo liều xạ gamma nơtron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu”, nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện tập thể ban lãnh đạo, nhà khoa học, cán Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Trung tâm Chiếu Xạ Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Trung tâm Đào tạo Hạt nhân Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trịnh Văn Giáp, PGS TS Trần Đại Nghiệp người thầy kính mến hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Lê Tuấn Tú, TS Phạm Ngọc Sơn TS Nguyễn Thành Công tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hoàn thiện luận án Xin chân thành cảm ơn bố mẹ người chồng yêu quý bên cạnh động viên giúp đỡ học tập làm việc hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án NCS Võ Thị Anh năm MỤC LỤC Trang Lời cam đoan…………………………………………………………………… Lời cảm ơn……………………………………………………………………… Danh sách từ viết tắt…………………………………………………………… IV Danh sách bảng………………………………………………………………… V Danh sách hình vẽ……………………………………………………………… VI Mở đầu………………………………………………………………………… Chương I Tổng quan nghiên cứu………………………………………… 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………… 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới…………………………………… 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam…………………………………… 1.2 Tổng quan loại liều kế thông dụng…………………………… 10 1.2.1 Phân loại liều kế………………………………………………… 10 1.2.2 Một số tiêu chí lựa chọn liều kế cho dải đo……………………… 11 1.2.2.1 Các tiêu chí lựa chọn…………………………………………… 11 1.2.2.2 Dải liều sử dụng liều kế…………………………… 12 1.2.3 Đơn vị đo lường định liều xạ………………………………… 12 1.2.4 Một số loại liều kế đo liều cao……………………………………… 15 1.2.4.1 Nhiệt lượng kế……………………………………………………… 15 1.2.4.2 Phương pháp đo liều dựa ion hóa chất khí………………… 16 1.2.3.3 Liều lượng kế hố học……………………………………………… 17 Kết luận Chương I……………………………………………………………… 24 Chương II Phương pháp thiết bị nghiên cứu…………………………… 25 2.1 Tương tác xạ với vật liệu Polyvinyl alcohol…………………… 25 2.1.1 Hiệu ứng khâu mạch ngắt mạch polymer……………………… 26 2.1.2 Hiệu ứng tách khí……………………………………………………… 28 2.1.3 Oxy hóa xạ sau xạ polymer…………………………… 28 2.1.4 Sự phá hủy cấu trúc………………………………………………… 29 2.1.5 Sự biến đổi tính chất vật lý polymer sau chiếu xạ…………… 33 i 2.1.5 Sự bảo vệ xạ tăng nhạy xạ……………………………… 33 2.2 Quá trình truyền lượng xạ cho vật chất…………………… 34 2.2.1 Hệ số truyền lượng tuyến tính…………………………………… 34 2.2.2 Mơ hình truyền lượng…………………………………………… 35 2.2.3 Các dẫn xuất mơ hình truyền lượng………………………… 37 2.3 Phân tích đọc kết liều kế phương pháp quang phổ kế hấp thụ 40 2.3.1 Phương pháp quang phổ kế hấp thụ…………………………………… 40 2.5.2 Định luật Lambert-Beer………………………………………………… 41 2.5.3 Cấu tạo thiết bị………………………………………………………… 42 Kết luận Chương II…………………………………………………………… 44 Chương III: Kết thảo luận…………………………………………… 45 3.1 Nghiên cứu đo liều xạ gamma dùng liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu…………………………………………………………………… 45 3.1.1 Nguồn chiếu xạ gamma 60Co…………………………………………… 45 3.1.2 Chế tạo phim màng mỏng……………………………………………… 47 3.1.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu hóa chất…………………………………… 47 3.1.2.2 Các bước gia công chế tạo…………………………………………… 48 3.1.3 Sự biến đổi màu phổ hấp thụ phim màng mỏng nhuộm màu khác ……………………………………………………………… 51 3.1.4 Xác định đường đặc trưng liều liều kế nhuộm màu PVA………… 54 3.1.5 Đánh giá khả nhạy xạ màu thị…………………… 56 3.1.6 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ dung dịch PVA lên khả làm việc phim …………………………………………………………………… 57 3.1.7 Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia lên giá trị mật độ quang phim trước sau chiếu xạ gamma…………………………………… 59 3.1.8 Đánh giá ảnh hưởng axit boric lên phim PVA nhuộm màu…… 61 3.1.9 Đánh giá sai số liều kế màng mỏng PVA nhuộm màu kiểm soát liều gamma dùng phép đo thường quy…………………………………… 63 3.2 Nghiên cứu số tính chất phim PVA nhuộm màu chiếu chùm nơtron nhiệt kênh số Lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt……… ii 79 3.2.1 Nguồn nơtron nhiệt kênh số 2, Lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt…… 64 3.2.2 Chế tạo phim màng mỏng…………………………………………… 67 3.2.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu hoá chất…………………………………… 67 3.1.2.2 Các bước gia công chế tạo…………………………………………… 67 3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia lên giá trị mật độ quang phim sau chiếu xạ ……………………………………… …………… 68 2.4 Khảo sát trạng thái phim sau chiếu…………………………… 69 3.2.5 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng axit boric lên chất lượng phim trước sau chiếu nguồn nơtron nhiệt…………………………… 74 3.2.6 Đường đặc trưng liều…………………………………………………… 75 Kết luận Chương III………………………………………………………… 79 Kết luận chung………………………………………………………………… 80 Danh sách công trình tác giả……………………………… 82 Tài liệu tham khảo……………………………………………………………… 83 iii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt PVA Poly(vinyl alcohol) Vật liệu Poly(vinyl alcohol) TCA Tri-chloro-acetamid Chất màu Tri-chloro-acetamid Tetra bromophenol phthalein Chất màu Tetra bromophenol ethyl ester phthalein ethyl ester ECB Eetanol-clobenxen Liều kế Eetanol-clobenxen PVC Poly(vinyl-chloride) Vật liệu Poly(vinyl-chloride) LET Linear energy transfer Truyền lượng tuyến tính Kinetic energy released in Động truyền cho vật material chất PMMA Polymerthyl methacrylate Liều kế Polymerthyl methacrylate CTA Cellulose triacetate Liều kế Cellulose triacetate EC Electric conductivity Độ dẫn điện TBPE Kerma TLD NCRP DI Thermally Luminescence Liều kế nhiệt phát quang Dosimeter Nationnal Council on Radiation Hội đồng Đo lường an toàn Protection and Measurement quốc gia Mỹ De-ion nước De-ion iv DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1 Dải liều phạm vi ứng dụng Bảng 1.2 Các đặc trưng chủ yếu liều kế hoá học thể khí thể lỏng Bảng 1.3 Giới thiệu đặc trưng chủ yếu số liều kế thể rắn Bảng 2.1 Một số tính chất đặc trưng PVA trước bị chiếu xạ Bảng 2.2 Các giá trị bước sóng hấp thụ quang học đặc trưng max bề rộng đỉnh phổ nửa chiều cao W1/2 số chất Bảng 3.1 Giá trị hệ số làm khớp theo mơ hình truyền lượng Bảng 3.2 Giá trị mật độ quang phim trước sau chiếu xạ với %PVA khác Bảng 3.3 Khảo sát độ đồng phim loại phim có chứa chất phụ giá khác Bảng 3.4 Xác định liều nơtron phương pháp kích họat nơtron sử dụng vàng sử dụng hệ số chuyển đổi Bảng 3.5 Kết làm khớp biến đổi mật độ quang phim sau chiếu xạ lưu giữ phòng thí nghiệm Bảng 3.6 Sự thăng giáng giá trị mật độ quang phim PVA nhuộm màu Methylene blue có chứa hàm lượng acid boric khác Bảng 3.7 Giá trị tham số đường cong đặc trưng liều phim PVA nhuộm màu có chứa hàm lượng axit boric khác v DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1 Sự biến đổi màu phim PVA nhuộm xanh methylene (a) methyl cam (b) trước sau chiếu xạ gamma Hình 1.2 Một số liều kế hố học thể khí thể lỏng Hình 1.3 Liều lượng kế polymer Hình 1.4 Một số loại liều kế alanine thơng dụng với dải liều làm việc từ 0,1 kGy70 kGy Hình 1.5 Một số liều lượng kế vơ Hình 2.1 Hai loại khâu mạch polymer Hình 2.2 Quá trình biến đổi PVA bị chiếu xạ nguồn phóng xạ gamma Hình 2.3 Minh hoạ khuyết tật lỗ trống đôi cation-anion (Schottky) lỗ trống cation (khuyết tật Frenkel) mạng tinh thể ion hai chiều Hình 2.4 Dịch chuyển tầng Hình 2.5 Cơ chế tạo khuyết tật ngưỡng Hình 2.6 Minh họa tâm màu Hình 2.7 Tính lưỡng trị hàm đặc trưng liều Hình 2.8 Các trạng thái kích thích phân tử Hình 2.9 Mơ hình minh họa định luật Lambert-Beer Hình 2.10 Hệ phổ kế UV-VIS 2450 Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội Hình 3.1 Sơ đồ phân rã với chuyển mức nguồn gamma cơng nghiệp 60Co Hình 3.2 Khu vực chiếu mẫu nguồn gamma 60Co Hình 3.3 Phổ hấp thụ phim MB/PVA chiếu xạ với liều khác khoảng bước sóng từ 500 nm đến 750 nm Hình 3.4 Phổ hấp thụ phim MO/PVA chiếu xạ với liều khác bước sóng từ bước sóng từ 300 nm đến 600 nm Hình 3.5 Cấu trúc phân tử chất thị màu crystal violet (a), methyl red (b), methylene blue (c) methyl orange (d) vi đa thức, dạng hàm mũ, dạng hàm mũ bão hòa, dạng hàm mũ suy giảm dạng hàm tuyến tính suy giảm Trong dạng hàm mũ mơ hình truyền lượng sử dụng để xác định hàm đặc trưng liều phim mỏng nhuộm màu Methylene blue Xác định đường đặc trưng liều từ thay đổi giá trị mật độ quang phim theo hàm mũ bão hòa mơ hình truyền lượng chúng tơi thu kết trình bày Bảng 3.7 Hình 3.25 đây: Bảng 3.7: Giá trị tham số đường cong đặc trưng liều phim PVA nhuộm màu có chứa hàm lượng Axit Boric khác Film no ns k n0/ns R2 BMB0 BMB1 BMB2 BMB3 1,540±0,043 1,648±0,015 1,791±0,013 1,849±0,012 1,234±0,026 1,322±0,046 1,636±0,011 1,646±0,075 7,077±2,729 1,515±0,447 4,491±1,248 0,963±0,610 1,248±0,043 1,247±0,045 1,095±0,011 1,123±0,051 0,897 0,970 0,956 0,928 Hình 3.25: Sự thay đổi giá trị mật độ quang phim PVA nhuộm màu Methylene blue có chứa khối lượng Axit Boric khác bước sóng 668 nm 77 Như hàm đặc trưng liều sử dụng mơ hình truyền lượng hòan tồn phù hợp chúng cho giá trị làm khớp hàm R2 từ 0,897 đến 0,970 Các kết cho thấy xu hướng biến đổi màu loại phim chúng chiếu khoảng thời gian chiếu khác nguồn nơtron nhiệt 78 Kết luận Chương III Chương III trình bày kết nghiên cứu suy giảm giá trị mật độ quang phim mỏng nhuộm màu thuốc nhuộm crystal violet, methyl red, Methylene blue methyl orange Trong chương này, xây dựng đường đặc trưng liều cho loại phim chứa chất nhuộm màu khác Từ việc xác định độ nhạy màu xạ gamma cho thấy phim PVA nhuộm Methylene blue có độ nhạy xạ tốt so với màu lại Chúng thực việc nghiên cứu cải tiến chất lượng, tăng độ nhạy phim PVA nhuộm màu việc khảo sát %PVA có phim đưa thêm Axit Boric vào phim Các kết nghiên cứu cho thấy phim PVA nhuộm màu với hàm lượng 2,94% PVA với lượng chất phụ gia Axit Boric đưa vào nhỏ 100 mg loại liều kế màng mỏng phù hợp cho việc phát triển ứng dụng hệ liều kế đo liều cao dùng công nghệ xạ Việt Nam Cũng chương khảo sát đặc tính loại màng mỏng PVA nhuộm màu Methylene blue chiếu nguồn nơtron nhiệt kênh ngang số 2, Lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Các kết tiến nghiên cứu phim PVA nhuộm màu có chứa chất phụ gia khác nhằm tăng thêm độ bền học độ nhạy màu với xạ phim cho thấy phim PVA nhuộm màu Các nghiên cứu cho thấy việc đưa thêm chất phụ gia vào phim chiếu xạ nguồn nơtron làm tăng trình khâu mạch polymer, dẫn đến việc tăng tâm màu phim, giảm trình phá hủy tâm màu Quá trình ngược lại với trình ngắt mạch phim PVA nhuộm màu chiếu nguồn gamma trình tăng khối lượng chất phụ gia vào phim làm tăng trình tái tạo tâm màu mới, làm giảm trình màu sau chiếu xạ Sử dụng mơ hình truyền lượng việc xác định hàm đặc trưng biến đổi mật độ quang phim chiếu nguồn nơtron phù hợp 79 KẾT LUẬN CHUNG Kết luận án Trong luận án này, nghiên cứu phát triển phương pháp đo liều xạ gamma phim mỏng PVA nhuộm màu nghiên cứu số tính chất phim mỏng PVA nhuộm màu chiếu chùm nơtron nhiệt kênh số Lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Những kết luận án tóm tắt sau: Đã nghiên cứu thành công phim màng mỏng PVA nhuộm màu dùng kiểm sốt liều phóng xạ gamma khoảng liều rộng từ đến 150kGy Trong nghiên cứu này, đánh giá biến đổi màu phim PVA nhuộm màu chúng chiếu xạ mức liều khác Bên cạnh đó, chúng tơi khảo sát đánh giá độ nhạy màu với xạ phim nhuộm màu khác Kết nghiên cứu cho thấy phim nhuộm màu xanh methylence có độ nhạy màu tốt so với thuộc nhuộm lại với xạ gamma khoảng liều rộng từ đến 150 kGy Đã tiến hành khảo sát vai trò ảnh hưởng hàm lượng dung dịch phần trăm PVA lên khả làm việc phim cho thấy phim với hàm lượng 2,94% PVA độ suy giảm mật độ quang riêng phim đạt giá trị cao nhất, đồng nghĩa với việc phim có khả làm việc tốt so với hàm lượng %PVA khác khảo sát Để tăng độ nhạy xạ phim, tiến hành nghiên cứu đưa thêm lượng Axit Boric phù hợp vào phim Lượng chất Axit Boric đưa thích hợp vào làm tăng giá trị mật độ quang phim trước chiếu độ suy giảm mật độ quang riêng phim tăng lên cho thất độ nhạy xạ gamma phim cải thiện rõ rệt Đã bước đầu nghiên cứu số tính chất phim PVA nhuộm màu chiếu chùm nơtron nhiệt kênh số Lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Trong phần này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia lên giá trị mật độ quang phim sau chiếu nguồn nơtron Các kết nghiên cứu cho thấy việc đưa thêm chất phụ gia vào làm giảm trình phá hủy tâm màu phim chúng chiếu nguồn nơtron Điều cho 80 thấy phi PVA nhuộm màu đưa thêm chất phụ gia làm giảm độ nhạy màu phim với xạ nơtron Nghiên cứu sử dụng thành cơng mơ hình truyền lượng việc xác định đường đặc trưng liều cho phim PVA nhuộm màu cho trình chiếu xạ gamma nơtron Các kết nghiên cứu đáng tin cậy, cơng tạp chí chun ngành có uy tín cho thấy loại phim màng PVA nhuộm màu ứng dụng việc kiểm soát liều cao chiếu xạ gamma nơtronnghiên cứu Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ phim PVA nhuộm màu trình kiểm sốt liều nơtronnghiên cứu, đề xuất nghiên cứu tiếp số vấn đề sau: Phân tách đóng góp liều gamma liều nơtron lên phim PVA nhuộm màu chiếu Lò nghiên cứu thơng qua giá trị mật độ quang Kiểm sốt giảm q trình thay đổi mật độ quang phim nhuộm màu lưu trữ sau chiếu nguồn nơtronnghiên cứu 81 DANH SÁCH CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Anh Thi Vo, Nghiep Dai Tran, Giap Van Trinh, Diep Bang Tran, Binh Van Nguyen (2018) Investigation characteristics of polyvinyl alcohol films dyed Methylene blue as a radiation dosimeter, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, https://doi,org/10,1007/s10967-018-5921-2 Anh Thi Vo, Nghiep Dai Tran, Giap Van Trinh, Son Ngoc Pham (2018) Effect of thermal neutron irradiation at No channel of Dalat nuclear research reactor on dyed polyvinyl, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, https://doi.org/10.1007/s10967-018-6177-6 Vo Thi Anh, Tran Dai Nghiep, Trinh Van Giap (2018) To Determine Dose Response Curves of Dyed Polyvinyl Alcohol Films Irradiated with GammaRays, Open Journal of Safety Science and Technology, 8:13-19 Nguyễn Thành Công,Võ Thị Anh, Trần Đại Nghiệp (2016), Nghiên cứu hấp thụ xạ gamma phim đổi màu xạ, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, 45 (1A): 13-16 Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Nguyễn Thành Công (2018) Nghiên cứu nhậy màu phim Poly(vinyl Alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, 47 (1A): 14-20 Võ Thị Anh, Nguyễn Thành Công, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp Phạm Ngọc Sơn (2018) Nghiên cứu nhậy màu phim Poly(vinyl Alcohol) nhuộm màu chiếu nguồn nơtron, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Vinh), 46 (4A): 5-10 Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp (2015) Ảnh hưởng tác nhân hoá học trình truyền lượng xạ gamma phim mỏng, Hội nghị khoa học cơng nghệ Hạt nhân tồn quốc lần thứ XI, 6-7/8/2015, Thành phố Đà Nẵng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đào Khắc An (2012), Một số phương pháp vật lý thực nghiệm đại, NXB Giáo dục Việt Nam Phan Tiến Dũng (2008), Chế tạo hệ thống thiết bị đo liều xạ ứng dụng y tế an toàn xạ, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ 2006-200, Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Thị Định (2004), Nghiên cứu chế tạo liều kế màng mỏng PVABromocresol green dùng công nghệ xạ, Khoá luận tốt nghiệp, Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội PGS TS Ngô Quang Huy (2004); An tồn xạ ion hố; NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Hoàng Hoa Mai (2002), Nghiên cứu ứng dụng hệ liều kế dung công nghệ xạ, Luận án tiến sỹ Vật lý, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Hà Nội Đỗ Thị Nguyệt Minh (2005), Nghiên cứu hiệu ứng hoá lý tương tác xạ gamma với số vật liệu nhạy xạ, luận án tiến sỹ Vật lý, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Hà Nội Trần Đại Nghiệp (2002), An toàn Bức xạ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Đại Nghiệp (2007), Xử lý Bức xạ Cơ sở Công nghệ Bức xạ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Vương Hữu Tấn (2016), Thực nghiệm vật lý hạt nhân sử dụng kênh ngang lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 10 TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC Guide 98-3:2008) Độ không đảm bảo đo – Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995) 11 TCVN 12021:2017 (ISO/ASTM 51707:2015) Bảo vệ xạ - Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo đo đo liều xử lý xạ 12 TCVN 12019 (ISO/ASTM 51261) Bảo vệ xạ - Thực hành hiệu chuẩn hệ đo liều thường quy cho xử lý xạ 83 13 TCVN 7910:2017 (ISO/ASTM 51275:2013) Bảo vệ xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu xạ 14 Chu Thị Xuân (2005), Nghiên cứu hàm đặc trưng liều màng mỏng Chitosan nhuộm màu PVA nhuộm màu trường xạ 60 Co khả ứng dụng xử lý xạ, Khoá luận tốt nghiệp, Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa Học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội 84 TIẾNG ANH 15 A Abdel-Fattah, El-Sayed Ahmed Hegazy H Ezz El-Din (2002), “Radiation-chemical formation of HCl in poly(vinyl butyral) films containing chloral hydrate for use in radiation dosimetry”, International Journal of Polymeric Materials 51(9), pp 851-874 16 American Society for Testing Materials (1988), Method for Using a Polymethylmetharcrylate Dosimetry System, ASTM Standard E1276, Philadelphia, 17 A Miller, W, Batsberg and W, Karman (1988), Method for Using a Radiochromic Film Dosimetry System, ASTM Standard E1276, American Society for Testing Materials, Philadelphia 18 Abutalib M M Osiris W Guirguis (2014), “Influence of fast neutron irradiation on the optical properties of Poly(vinyl Alcohol)/Hydroxypropyl cellulose blends”, British Journal of Applied Science & Technology 4(30), pp 4316-4327 19 Abd El-Kader K M., Abd Hamied S F, Mansour A B., El-Lawindy A M Y., El-Tantaway F (2002), “Effect of the molecular weights on the optical and mechanical properties of poly (vinyl alcohol) films”, Polyme Testing 21, 847 -850 20 Abd El-Kader K M Abdel Hamied S F (2002), “Preparation of poly (vinyl alcohol) films with promising physical properties in comparison with commercial polyethylene film”, Journal of Applied Polymer Science 86, pp 1219 -1226 21 Abd El-Kader K M., El-Lawindy A M Y., Mansour A F., Abdel Hamied S F (2002), “Cut‐out filter for ultraviolet radiation from poly (vinyl alcohol)”, Journal of applied polymer science 84, pp 1295 -1299 22 Abd El-Kader K, M., Orabi A, S (2002), “Spectroscopic behavior of poly (vinyl alcohol) films with different molecular weights”, Polyme Testing 21(5), 591 595 23 Abdel-Fattah, M El-Kelany (1998), “Radiation-sensitive indicator based on radiation-chemical formation of acids in polyvinyl butyral films containing chloral hydrate”, Radiation Physics and Chemistry 10,1016/S0969-806X(97)00258-2 85 51(3), pp 317-325, DOI: 24 Awad A, Al Zahrany, Khalid A, Rabaeh, Ahmed A, Basfar (2011), “Radiationinduced color bleaching of Methyl red in polyvinyl butyral film dosimeter”, Radiation Physics and Chemistry 80, pp 1263–1267 25 Chapiro A (1962), Radiation Chemistry of Polymeric Systems, John Wiley & Sons Inc, London 26 Christie M, Hassan, Nikolaos A,Peppas (2000), Structure and Application of Poly(vinyl alcohol) hydrogels Produced by Conventional Crosslinking or by Freezing/Thawing methods, Advances in polymer Science, Sringer-Verlag Berlin Heidelberg 2000, vol, 153, pp 37-65 27 D F Regulla U Deffner (1982), “Dosimetry by ESR spectroscopy of alanine”, The International Journal of Applied Radiation and Isotopes 33(11), pp 1101-1114 28 Daniel López, Ione Cendoya, F Torres, Javier Tejada Carmen Mijangos (2001), “Preparation and characterization of poly(vinyl alcohol)‐based magnetic nanocomposites, 1, Thermal and mechanical properties”, Journal Applied Polymer Science 82, pp 3215 -3222 29 G Bigazzi, J.C Hadler N, P J Iunes, M Oddone, S R Paulo, A Zuniga G (1995), “Absolute thermal neutron fluence determination by thin film of natural uranium”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 352, pp 588-591 30 Harald H Rossi Walter Rosenzweig (1955), “Measurements of Neutron Dose as a Function of Linear Energy Transfer”, Radiation Research 2(5), pp 417-425, 31, Hoang Hoa Mai, Nguyen Dinh Duong, T Kojima (1998), Dose intercomparison studies for standardization of high-dose dosimetry in Viet Nam, IAEA-SM-356/58, pp 345-350, 32 IAEA (1991), High Dose Dosimetry for Radiation Processing, Vienna, pp 489-501 33 IAEA (2008), Cyclotron Produced Radionuclides: PracticeTechnical, Technical reports series No, 465, Vienna 86 Principles and 34 IAEA (2002), “Dosimeter for Food Irradiation”, Technical reports series No, 409, Vienna 35 IAEA (1998), “Techniques for high dose dosimetry in industry, agriculture and medicine”, Proceeding of an International Symposium organized by International Atomic Agency (IAEA) held in Vienna, pp 173-187 36 Ichikawa T., and Yoshida H (1990), “Mechanism of radiation-induced degradation of poly(methyl methacrylate) as studied by ESR and electron spin echo methods”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 28, pp 1185 – 1196 37 J W Nam (1988), “Standardization of high doses in radiation processing”, IAEA BULLETIN 4, pp 41-43 38 Johnny W Hansen, Mikael Jensen Robert Katz (1980), The Radiochromic Dye Film Dose Meter As a Possible Test of Particle Track Theory, Riso National Laboratory 39 K Becker (1973), Solid State Dosimetry, Cleveland, Ohio, CRC Press 40 Khaled M A (1994), “Optical absorption and microhardness of gamma irradiated poly(vinyl alcohol) doped with CuClz and CrCI3”; Polymer Degradation and Stability 43, pp 373 -377 41 Kuncser V., Filoti G., Podgorsek R., Biebricher M., Franke H (1998), “The diffraction efficiency in Fe: PVA explained by Mössbauer spectroscopy”, Journal of Physics D: Applied Physics 31, pp 2315-2318 42 Linda F Gudeman Nikolaos A Peppas (1995), “Preparation and characterization of pH-sensitive, interpenetrating networks of poly (vinyl alcohol) and poly (acrylic acid)”, Journal of Applied Polymer Science 55, pp 919-928 43 M Krumova, D López, R Benavente, C Mijangos, J,M Pera (2000), “Effect of crosslinking on the mechanical and thermal properties of poly(vinyl alcohol) ”, Polymer 41(26), pp 9265 –9272 44 M El,Kelany (2012), “Effect of γ-radiation on the physical properties of poly(vinyl alcohol) dyed with tetrabromophenolphthalein ethyl ester”, Chemistry and Materials Research 2(5), pp.71-80 87 45 M Suzuki, T Yoshida, T Koyama, M Kimura, K Hanabusa, H Shirai (2000), “Ionic Conduction in Partially Phosphorylated Poly(vinyl alcohol) as Polymer Electrolytes”, Polymer 41, 4531–4536 46 Mazzoldi, P and Arnold G W (1987), Ion Beam Modification of Insulators, United States 47 J H Schulman and W D Compton (1963), Color centers In Solid, Oxford: Pergamon Press 48 Milena Cernilogar Radez, Marko Giacomelli (2005), “Development of Etched Track detector system for low fluxes of thermal neutrons”, International Conference “Nuclear Energy for new Europe 2005”, Slovenia, September 5-8 49 Muhammad Attique Khan Shahid, Bushra Bashir, Bushra Bashir, Hina Bashir and Arfa Mubashir (2014), “Dosimetric characterization of Henna dye polyvinyl alcohol (PVA) films”, Journal of Physical and environmental Science Research 2, pp 21-31 50 N V Bhat, M M Nate, R M Bhat and B C Bhat (2007), “Effect of irradiation on polyvinyl alcohol films doped with some dyes and their use in dosimetric studies”, Indian Journal of Pure and applied physics 45, pp 545-548 51 N M El-Sawy , M B El-Arnaouty and A M Abdel Ghaffar (2010), “γIrradiation Effect on the Non-Cross-Linked and Cross-Linked Polyvinyl Alcohol Films”, Journal Polymer-Plastics Technology and Engineering 49(2), pp 169-177, https:// doi,org/10,1080/03602550903284248 52 N T Tu, N V Dung and T D Nghiep (2009), “Dose response of polyvinyl alcohol films dyed by Methyl red under gamma irradiation”, Int, J, Low Radiation 6, pp.177-184 53 Nusrat G, Akram, Wasim Afridi Bhutto and Imran Nawaz Sharif (2016), “A study on the response of natural dye to Gamma radiation as a dosimeter”, African Journal of Chemistry (3), pp 182-187 54 Pham Ngoc Son (2012), Development of filtered neutron beam based on the horizontal channel No,2 of the Dalat nuclear research reactor; Ministry scientific project report, code: DT.08/09/NLNT, Ministry of Science and Technology 88 55 Pham Ngoc Son, Vuong Huu Tan, et al (2011), “Measurement of Thermal Neutron Cross-section and Resonance Integrals of the 71 69 Ga(n,)70Ga and Ga(n,)72Ga Reactions at Dalat Research Reactor”, Journal of the Korean Physical Society 59(2), pp 1761-1764 56 R Katz, G L Sinclair and M P R Waligórski (1986), “The Fricke Dosimeter as a 1-hit detector”, International Journal of Radiation Applications and Instrumentation, Part D, Nuclear Tracks and Radiation Measurements 11(6), pp 301-307 57 Robert A., Dudley (1972), Dosimetry with photographic emulsions, Radiation Dosimetry: Instrumentation, Volume of Radiation Dosimetry, Eugene Tochilin, Academic Press, the University of Michigan 58 Robert J Woods, Alexei K Pikaev (1993), Applied Radiation Chemistry: Radiation processing, A Wiley-interscience publication, John Wiley & Sons, Inc 59 Robert Katz, S C Sharma and M Homayoonfar (1972), The Structure of particle tracks, Radiation Dosimetry, Eugene Tochilin, Academic Press, the University of Michigan 60 Rosenberg Y., Siegmann A., Narkis M., and Shkolnik S (1992), “Low dose γirradiation of some fluoropolymers: Effect of polymer chemical structure”, Journal of Applied Polymer Science 45, pp 783 –795 61 Sayeda Eid, Wafaa Beshir and Seif Ebraheem (2017), “Optical Band Gap and Radiation Chemical Formation of HCl in Polyvinyl Alcohol Films Containing Chloral Hydrate for Use in Radiation Dosimetry”, Journal- Chemical Society of Pakistan 39(1), pp 11-16 62 Seif Ebraheem, Moushera El-Kelany (2013), “Dosimeter film Based on Ethyl Violet-bromophenol blue Dyed Poly(vinyl alcohol)”, Open Journal of Polymer Chemistry 3, pp 1-5 63 Shaheen Akhtar, Taqmeem Hussain, Aamir Shahzad and Qamar-ul-Islam (2013), “The Feasibility of Reactive Dye in PVA Films as High Dosimeter”, Journal of Basic & Applied Sciences 9, pp 420-423 64 Shaheen Akhtar, Taqmeem Hussain, Aamir Shahzad, Qamar-ul-Islam, Muhammad Yousuf Hussain and Nasim Akhtar (2013), “Radiation Induced 89 Decoloration of Reactive Dye in PVA Films for Film Dosimetry”, Journal of Basic & Applied Sciences 9, pp 416-419 65 Sharaf F., El-Eraki M, H, I., El-Gohary A, R., Ahmed F, M, A, (1996), “Mechanical and relaxation properties of -irradiated PVA doped with ferrous sulphate”, Polymer Degradation and Stability 47, pp 343-348 66 Tran Dai Nghiep (1998), “Correlation between low linear energy transfer and interaction characteristics of gamma rays for dyed polyvinyl alcohol”, Communications in physics, Vietnam 8(4), pp 237-240, 67 Tran Dai Nghiep, Do Thi Nguyet Minh and Khuong Thanh Tuan (2001), “Energy transfer model and radiation-induced decoloration of azo dye in aqueous solution”, Communications in physics, Vietnam 11(4), pp 213-216 68 Tran Dai Nghiep, Do Thi Nguyet Minh and Le van Minh (2003), “Doseresponse of photographic emulsions Under gamma irradiation”, Nuclear Science and Technology, Vietnam 2(2), pp 59-63 69 Tran Dai Nghiep, Do Thi Nguyet Minh and Nguyen Thanh Cong (2010), “Formation and characterization of a hydrophilic polymer hydrogel under gamma irradiation”, J, Radioanal Nucl Che 285(3), pp 719-721 70 Tran Dai Nghiep, Do Thi Nguyet Minh and T, Kojima (2002), “Physicochemical effect in interaction of radiation with matter”, Nuclear Science and Technology, Vietnam 1(1), pp 36-42 71 Tran Dai Nghiep, T, Kojima (1996), “An energy-transfer model for radiation dosimetry”, Communications in physics, Vietnam 6(2), pp 5-12 72 Tran Dai Nghiep, T, Kojima, Nguyen Trieu Tu, and Tran Viet Ha (1997), “Dose response characteristics of high-sensitive clear polyvinyl alcohol (PVA) film”, Communications in physics, Vietnam 7(1), pp 14-20 73 Vuong Huu Tan, Pham Ngoc Son, Nguyen Nhi Dien, Tran Tuan Anh, Nguyen Xuan Hai (2014), “Progress of filtered neutron beams development and applications at the horizontal Channels No,2 and No,4 of Dalat Nuclear Research Reactor”, Nuclear Science and Technology, Vietnam 4(1), pp 62-69 90 74 W B Beshir (2011), “Radiation Sensitive Indicator Based on Tetra Bromophenol Blue Dyed Poly (Vinyl Alcohol)”, J Rad Res Appl Sci 4(3A), pp 839-853 75 William L McLaughlin, Wei-Zhen Ba and Walter J Chappas (1988), “Cellulose Diacetate film dosimeters”, International Journal of Radiation Applications and Instrumentation, Part C, Radiation Physics and Chemistry 31( 4– 6), pp 481-490 76 Y S Yoo, P S Kim, P S Moon (1975), “A study on the neutron dosimetry with LiF Thermoluminescent dosimeters”, Journal of the Korean Nuclear Society 7( 3), pp 191-198 77 Ya I Lavrentovich, A I Levon, G N Mel’nikova and A M Kabakchi(1965), “Gamma and neutron dosimetry in nuclear reactors by means of colored polyvinyl alcohol films”, Soviet Atomic Energy 19, pp.1189-1192 78 Zhongwei Zhao, James D Rush, Jerzy Holcman and Benon H J Bielski (1995), “The Oxidation of chromium (III) by hydroxyl radical in alkaline solution, A stopped-flow and pre-mix pulse radiolysis study”, Radiation Physics and Chemistry 45(2), pp 257-263 91 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM - VÕ THỊ ANH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐO LIỀU BỨC XẠ GAMMA VÀ NƠTRON DÙNG LIỀU KẾ MÀNG MỎNG NHUỘM... liều kế màng mỏng nhuộm màu dùng đo liều chiếu xạ gamma nơtron; - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đặc trưng liều kế màng mỏng nhuộm màu đo liều chiếu xạ gamma nơtron, từ đưa biện pháp xử lý phù hợp;... màu đo liều xạ gamma nơtron, đồng thời xác định độ nhạy, dải liều hàm đặc trưng liều liều kế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu chế tạo liều kế màng mỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ Gamma và Nơtron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu, Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ Gamma và Nơtron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay