GIÁO ÁN TIỂU HỌC Word 2

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

NH Ắ C BẠ N !MỘ T S ỐTI ỂU TI ẾT TRONG SO Ạ N TH Ả O VĂ N BẢ N VÀ THAO TÁC V Ớ I BẢ NG, BI Ể U WORD (Đây là kinh nghiệm thơi nhé? Nếu bạn có cách làm hay h ơn nhanh h ơn chia s ẻ nhé?) I SỬ DỤNG THƯỚC RULER: - Các bạn luôn để thị Ruler đ ể ý kích th ước Ruler đ ể có th ể kích (click) vào điều chỉnh cho văn bảng, biểu đẹp mắt ? Hiện ẩn thước Ruler: Nếu bạn bị ẩn Ruler mà chưa biết lơi làm sau: Vào thẻ Wiew công cụ > tích chuột vào vng  Ruler hiện, bỏ tích ẩn nhé?) Dùng Rule để kéo giãn co lề trái, phải, trên, dưới: - Khi soạn thảo loại văn có dạng: Cơng văn, Quyết định có chữ ký thủ trưởng quan, đơn vị văn mà văn cần khn khổ 01 trang ta kéo thước xuống phía đáy văn để có chỗ cho Sếp ký đóng dấu ? : Nếu bạn quên tính khác Click vị trí kéo xuống thước Ruler xem thêm trang Web này: https://tip.download.com.vn/cach-su-dungthanh-thuoc-ruler-trong-word-12835 Tinh chỉnh Ô, Cột bảng, biểu: Khi kích (click) chuột vào > Các bạn để ý đến khoanh tròn (HÌNH 2): Trên thước ngang (Ruler) hiển thị vị trí khác (khơng trùng hình dưới) để kéo rộng thu hẹp (hoặc cột): Hình kẻ “chắn song cửa sổ” phân cách “CỘT” hình tam giác “chiều rộng” “Ô” “CỘT” Thường ta kẻ Bảng, Biểu có sẵn rồi, > Khi ta chỉnh rộng thêm chiều rộng “Ơ” “CỘT” ta kích (click) chuột vào hình tam giác kéo > mở rộng ; kéo vào > thu hẹp - “Ô”, “CỘT” số lượng chữ số “Ơ” “CỘT” khơng bị xuống dòng (vừa với dòng) “Ơ” “CỘT” ! (Khi bạn thao tác bảng, biểu có nhiều ô cỡ chữ nhỏ đành phải dùng cách tinh chỉnh kiểu !) Ví dụ với 01 Bảng đơn giản: (HÌNH 1) (HÌNH 2) II THÊM CỘT, DỊNG TRONG BẢNG, BIỂU: Thêm cột: Khi cần thêm số lượng ? 4 4 Bôi đen số lượng cột cần thêm > Click chuột phải chọn Insert Columns to the Left (Hình có mũi tên sang phải) ta thêm nhiêu cột phía bên phải Ví dụ hình: Số lượng cột bơi đen cột (2,3,4,5) Kết ta thêm cột bên phải hình (Để thêm dòng phía phía ta chọn Insert Rows Above mũi tên lên xuống Coppy dán hàng loạt: (Copy 01 ơ, 01 dòng dán cho nhiều lúc) TT Họ tên Địa Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố A phường B 10 100.000 1.000.000 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 10 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 11 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 12 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 13 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 14 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 15 Tổ dân phố B phường B 15 100.000 1.500.000 16 Tổ dân phố C phường B 18 100.000 1.800.000 17 Tổ dân phố C phường B 18 100.000 1.800.000 18 Tổ dân phố C phường B 18 100.000 1.800.000 19 Tổ dân phố C phường B 18 100.000 1.800.000 20 Tổ dân phố C phường B 18 100.000 1.800.000 Ở ô cột cần copy > ta bơi đen > chuột phải copy (Ctrl+C) sau ta đến (số lượng) ô thuộc phạm vi cần dán (paste) bôi đen dán > kết dán tất ! Copy nhân dòng có liệu giống tương tự ! CÒN NHIỀU THAO TÁC TRONG KHI SOẠN THẢO VĂN BẢN WORD LẮM, MÀ CHÚNG TA KHÔNG HAY LÀM SẼ BỊ LÃNG QUÊN ĐẤY, KHI ĐỘT XUẤT DÙNG ĐẾN LẠI LOAY HOAY MÃI NHỈ ? “NHỚ ĐẾN ĐÂU TÂU ĐẾN ĐÓ NẾU KHÓ TA HỌC THÊM” NHÉ CÁC BẠN ? ...3 Tinh chỉnh Ô, Cột bảng, biểu: Khi kích (click) chuột vào > Các bạn để ý đến khoanh tròn (HÌNH 2) : Trên thước ngang (Ruler) hiển thị vị trí khác (khơng trùng hình dưới) để kéo rộng thu hẹp (hoặc... khơng thể nhỏ đành phải dùng cách tinh chỉnh kiểu !) Ví dụ với 01 Bảng đơn giản: (HÌNH 1) (HÌNH 2) II THÊM CỘT, DÒNG TRONG BẢNG, BIỂU: Thêm cột: Khi cần thêm số lượng ? 4 4 Bôi đen số lượng cột... (Hình có mũi tên sang phải) ta thêm nhiêu cột phía bên phải Ví dụ hình: Số lượng cột bôi đen cột (2, 3,4,5) Kết ta thêm cột bên phải hình (Để thêm dòng phía phía ta chọn Insert Rows Above mũi tên
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC Word 2 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC Word 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay