GIÁO ÁN TIỂU HỌC VHGT LOP 5 bai 2

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

THIẾT KẾ BÀI DẠY MƠN: VĂN HĨA GIAO THƠNG – LỚP Bài 2: AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: HS biết số điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn xe đạp qua cầu đường 2/ Kĩ năng: HS biết cách xe đạp an toàn qua cầu đường 3/ Thái độ: HS thực nhắc nhở bạn bè, người thân điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn xe đạp qua cầu đường II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên: Tranh ảnh SGK 2/ Học sinh: Sách Văn hóa giao thơng, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên I/ Bài cũ: Đi xe đạp qua ngã ba, ngã tư 1/ Khi xe đạp đường, muốn rẽ trái rẽ phải em cần làm gì? 2/ Em chọn câu trả lời cho câu hỏi sau: Khi xe đạp qua ngã ba, ngã tư,…em cần lưu ý điều gì? A Đưa tay hiệu xin đường B Quan sát tín hiệu đèn giao thơng C Quan sát đưa tay hiệu xin đường -GV nhận xét II/ Bài mới: An toàn xe đạp qua cầu đường GV giới thiệu 1/ Hoạt động trải nghiệm: GV nêu câu hỏi: -Em xe đạp qua cầu đường chưa? -Khi xe đạp qua cầu đường bộ, em Hoạt động học sinh -HS trả lời cá nhân -HS chọn câu trả lời ghi vào bảng -HS lắng nghe -HS lắng nghe chia sẻ trải nghiệm thân như nào? 2/ Hoạt động bản: Đi xe đạp an toàn qua cầu đường -Yêu cầu HS đọc truyện Đừng đua xe đạp cầu (tr 8,9) -H: Trên đường đến nhà Hòa, Long đề nghị bạn làm gì? -H: Khi bắt đầu đua, Long, Hải Đức đạp xe nào? -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi (thời gian: phút) câu hỏi sau: + Vì Long, Hải Đức hốt hoảng, tấp xe vào sát bên phải đường? + Khi đạp xe qua cầu đường bộ, phải cho an toàn? -Nhận xét, tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt *GV chốt: Đạp xe qua cầu Đừng đùa với bạn Phải hàng Rồi lấn sang hàng Nếu mà muốn tốt Hoặc dàn hàng ngang Em đừng đạp đua Gây tai nạn Đừng thắng thua Hãy nên nhắc bạn Quên tính mạng Đừng đua cầu 3/ Hoạt động thực hành: -Yêu cầu HS quan sát hình SGK (kết hợp xem hình) -Đưa yêu cầu tập -Yêu cầu HS làm vào SGK bút chì -Gọi HS trình bày kết hợp hỏi : Em nói để ngăn cản bạn có hành động sai? -Cho HS đối chiếu với kết hình *GV chốt: Khi qua cầu đường bộ, em cần chậm, quan sát cẩn thận tuyệt đối không đùa nghịch 4/ Hoạt động ứng dụng: -GV nêu tình câu hỏi: + Nếu Mai, em có đồng ý khơng? Tại sao? + Theo em, tình này, Mai nên hành động nào? -Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi đóng vai giải tình đặt -GV nhận xét, tuyên dương nhóm -1HS đọc truyện – lớp theo dõi SGK -HS trả lời -HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời -HS lắng nghe, nhắc lại -HS quan sát -HS nêu yêu cầu tập -HS làm -HS trả lời -HS nhắc lại -HS theo dõi SGK -2 nhóm trình bày, nhóm III/ Củng cố, dặn dò: -H: Khi qua cầu đường bộ, em cần lưu ý điều để đảm bảo an toàn? - GV nhận xét, nhắc nhở HS thực tốt nội dung học -Dặn dò HS chuẩn bị sau Đi xe bt an tồn khác nhận xét, bổ sung -HS trả lời -HS lắng nghe ...như nào? 2/ Hoạt động bản: Đi xe đạp an toàn qua cầu đường -Yêu cầu HS đọc truyện Đừng đua xe đạp cầu (tr... nghe, nhắc lại -HS quan sát -HS nêu yêu cầu tập -HS làm -HS trả lời -HS nhắc lại -HS theo dõi SGK -2 nhóm trình bày, nhóm III/ Củng cố, dặn dò: -H: Khi qua cầu đường bộ, em cần lưu ý điều để đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC VHGT LOP 5 bai 2 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC VHGT LOP 5 bai 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay