GIÁO ÁN TIỂU HỌC TV 2 đề ktra hk1 năm 2014 2015

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:40

TRƯỜNG TIỂU HỌC Họ tên: ……………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học: 20142015 Lớp: …… Điểm Đọc ĐỌC TT HIỂU Môn: Tiếng Việt – Lớp Lời phê giáo viên Điểm Đọc Viết …… …… Tiếng Việt ………… GV chấm ký A.KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thầm làm tập (30 phút) Lòng mẹ Đêm khuya Mẹ Thắng ngồi cặm cụi làm việc Chiều nay, trời trở rét Mẹ cố may cho xong áo để ngày mai Thắng có thêm áo ấm học Chốc chốc, Thắng trở mình, mẹ dừng mũi kim, đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon Nhìn khn mặt sáng sủa, bầu bĩnh Thắng, mẹ thấy vui lòng Tay mẹ đưa mũi kim nhanh Bên ngồi, tiếng gió bắc rào rào vườn chuối H.T • Dựa vào nội dung đọc, em khoanh vào chữ trước câu trả lời làm tập sau: Câu 1: Mẹ Thắng ngồi làm việc vào lúc nào? a Vào sớm mùa đông lạnh b Vào đêm khuya c Vào buổi chiều trời trở rét Câu 2: Mẹ Thắng làm gì? a Mẹ cặm cụi vá lại áo cũ b Mẹ đan lại chỗ bị tuột áo len c Mẹ cố may xong áo ấm cho Thắng Câu 3: Vì mẹ phải cố may xong áo đêm? a Vì ngày mai trời trở rét, mẹ muốn Thắng có thêm áo ấm để học b Vì ngày mai ngày khai giảng, mẹ muốn Thắng mặc áo c Vì ngày mai mẹ bận khơng may Câu 4: Vừa làm việc, mẹ vừa quan tâm đến giấc ngủ Thắng nào? a Mẹ đắp lại chăn cho Thắng Thắng trở b Mẹ đóng kín cửa để gió rét khơng lùa vào giường Thắng c Cả hai ý Câu 5: Vì làm việc đêm khuya mà mẹ lại thấy vui? a Vì mẹ ngắm khn mặt bầu bĩnh, sáng sủa Thắng b Vì mẹ yêu Thắng c Vì hai lý Câu 6: Câu “Tay mẹ đưa mũi kim nhanh hơn” cấu tạo theo mẫu câu nào? a Ai gì? b Ai làm gì? c Ai nào? Câu 7: Các từ “sáng sủa”, “bầu bĩnh” từ vật, hoạt động hay đặc điểm? a Chỉ vật b Chỉ đặc điểm c Chỉ hoạt động Câu 8: Điều dấu chấm dấu chấm hỏi vào thích hợp: XEM GIỜ Bố dạy gái cách xem Bố vào đồng hồ nói: - Đây kim giờ, kim phút, kim giây Con nhớ chưa? Cô bé chớp mắt hỏi: - Thế lát hở bố
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIỂU HỌC TV 2 đề ktra hk1 năm 2014 2015 , GIÁO ÁN TIỂU HỌC TV 2 đề ktra hk1 năm 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay